Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού (παραβλέπει τις λογικές τιμές και το κείμενο στον πληθυσμό).

Σύνταξη

VAR.P(αριθμός1;[αριθμός2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης VAR.P περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο αριθμητικό όρισμα που αντιστοιχεί σε έναν πληθυσμό.

 • Αριθμός2; ...     Προαιρετικό. 2 έως 254 αριθμητικά ορίσματα που αντιστοιχούν σε έναν πληθυσμό.

Παρατηρήσεις

 • Στη συνάρτηση VAR.P, τα ορίσματα εκλαμβάνονται ως το σύνολο του πληθυσμού. Εάν τα δεδομένα σας αποτελούν δείγμα του πληθυσμού, πρέπει να υπολογίσετε τη διακύμανση χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση VAR.S.

 • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα στη λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

 • Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, υπολογίζονται μόνο οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα ή την αναφορά. Κενά κελιά, λογικές τιμές, κείμενο ή τιμές σφάλματος που περιέχονται στον πίνακα ή την αναφορά παραβλέπονται.

 • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

 • Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε λογικές τιμές και παραστάσεις αριθμών με κείμενο σε μια αναφορά ως μέρος του υπολογισμού, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VARPA.

 • Η εξίσωση της συνάρτησης VAR.P είναι:

  Εξίσωση

  όπου x είναι η μέση τιμή δείγματος AVERAGE(αριθμός1;αριθμός2;…) και n είναι το μέγεθος δείγματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Όριο θραύσης

1.345

1.301

1.368

1.322

1.310

1.370

1.318

1.350

1.303

1.299

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=VAR.P(A2:A11)

Η διακύμανση του ορίου θραύσης όλων των εργαλείων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραχθεί μόνο 10 εργαλεία (χρησιμοποιείται όλος ο πληθυσμός).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Η διακύμανση, με χρήση της συνάρτησης VAR.S, η οποία υποθέτει ότι η δοκιμή πραγματοποιείται μόνο σε ένα δείγμα του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από εκείνο της συνάρτησης VAR.P.

754,27

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×