Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης XIRR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για μια σειρά ταμειακών ροών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα περιοδικές. Για να υπολογίσετε τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για μια σειρά περιοδικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IRR.

Σύνταξη

XIRR(τιμές; ημερομηνίες; [εκτίμηση])

Η σύνταξη της συνάρτησης XIRR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Τιμές    Υποχρεωτικό. Μια σειρά ταμειακών ροών που αντιστοιχούν σε προγραμματισμένες πληρωμές ανά ημερομηνίες. Η πρώτη πληρωμή είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε δαπάνη ή πληρωμή στην αρχή της επένδυσης. Εάν η πρώτη τιμή είναι μια δαπάνη ή πληρωμή, πρέπει να είναι αρνητική. Όλες οι επόμενες διαδοχικές πληρωμές προεξοφλούνται σε ετήσια βάση 365 ημερών. Η σειρά των τιμών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία θετική και μία αρνητική τιμή.

 • Ημερομηνίες    Υποχρεωτικό. Ένα πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των πληρωμών που αντιστοιχούν σε πληρωμές ταμειακών ροών. Οι ημερομηνίες μπορεί να παρουσιάζονται με οποιαδήποτε σειρά. Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο. .

 • Εκτίμηση    Προαιρετικό. Ένας αριθμός που προβλέπετε ότι προσεγγίζει το αποτέλεσμα της συνάρτησης XIRR.

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Οι αριθμοί του ορίσματος ημερομηνίες περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Η συνάρτηση XIRR αναμένει τουλάχιστον μία θετική και μία αρνητική ταμειακή ροή, διαφορετικά επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν κάποιος αριθμός στο όρισμα ημερομηνίες δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση XIRR επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν οποιοσδήποτε αριθμός στις ημερομηνίες προηγείται της ημερομηνίας έναρξης, η συνάρτηση XIRR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν τα ορίσματα τιμές και ημερομηνίες περιέχουν διαφορετικό αριθμό τιμών, η συνάρτηση XIRR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να δώσετε το όρισμα εκτίμηση για τον υπολογισμό της συνάρτησης XIRR. Εάν παραλειφθεί το όρισμα εκτίμηση, θεωρείται ίσο με 0,1 (10%).

 • Η συνάρτηση XIRR σχετίζεται με τη XNPV, τη συνάρτηση καθαρής παρούσας αξίας. Ο ρυθμός απόδοσης που υπολογίζεται από τη συνάρτηση XIRR είναι το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε XNPV = 0.

 • Το Excel χρησιμοποιεί επαναληπτική μέθοδο για τον υπολογισμό της συνάρτησης XIRR. Η συνάρτηση XIRR επαναλαμβάνει κυκλικά τον υπολογισμό, μεταβάλλοντας το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (ξεκινώντας από την τιμή του ορίσματος εκτίμηση), μέχρι το αποτέλεσμα να συγκλίνει με ακρίβεια της τάξης του 0,000001%. Εάν η συνάρτηση XIRR δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα μετά από 100 επαναλήψεις, επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος. Το ποσοστό αλλάζει μέχρι:

  Εξίσωση

  όπου:

  • di = η i-οστή ή τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

  • d1 = η πρώτη ημερομηνία πληρωμής.

  • Pi = το ποσό της i-οστής ή τελευταίας πληρωμής.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Τιμές

Ημερομηνίες

-10.000

1-Ιαν-08

2.750

1-Μαρ-08

4.250

30-Οκτ-08

3.250

15-Φεβ-09

2.750

1-Απρ-09

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=XIRR(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης (0,373362535 ή 37,34%)

37,34%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×