Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης YEARFRAC στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση YEARFRAC υπολογίζει το κλάσμα του έτους, το οποίο αναπαρίσταται με τον αριθμό των συνολικών ημερών ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες (τα ορίσματα ημερομηνία_έναρξης και ημερομηνία_λήξης). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση YEARFRAC για να προσδιορίσετε την αναλογία παροχών ή υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη περίοδο ενός ολόκληρου έτους.

Σύνταξη

YEARFRAC(ημερομηνία_έναρξης; ημερομηνία_λήξης; [βάση])

Η σύνταξη της συνάρτησης YEARFRAC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_έναρξης    Υποχρεωτικό. Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία έναρξης.

  • Ημερομηνία_λήξης    Υποχρεωτικό. Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης.

  • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Σημαντικό: 

  • Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2018;5;23) για την 23η Μαΐου 2018. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

  • Η συνάρτηση YEARFRAC μπορεί να επιστρέψει λανθασμένο αποτέλεσμα αν χρησιμοποιηθεί η βάση καταμέτρησης ημερών ΗΠΑ (NASD) 30/360 και η ημερομηνία_έναρξης είναι η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.

Παρατηρήσεις

  • Το Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2018 είναι ο αύξων αριθμός 43101, γιατί βρίσκεται 43.101 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

  • Όλα τα ορίσματα περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα ημερομηνία_έναρξης ή ημερομηνία_λήξης δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση YEARFRAC επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση YEARFRAC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

1/1/2012

Ημερομηνία έναρξης

30/7/2012

Ημερομηνία λήξης

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=YEARFRAC(A2;A3)

Το τμήμα του έτους μεταξύ των ημερομηνιών 1/1/2012 και 30/7/2012, παραλείποντας το όρισμα βάση.

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Το τμήμα μεταξύ ίδιων ημερομηνιών, με χρήση του ορίσματος πραγματική/πραγματική. Επειδή το 2012 είναι δίσεκτο έτος, έχει βάση 366 ημερών.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Το τμήμα μεταξύ ίδιων ημερομηνιών, με χρήση του ορίσματος πραγματική/365. Χρησιμοποιεί βάση 365 ημερών.

0,57808219

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×