Βοήθεια και εκμάθηση του To Do

Κοινή χρήση λίστας

Με την κοινή χρήση λιστών είναι εύκολο να συνεργάζεστε και να ολοκληρώνετε τις εργασίες σας μαζί με συναδέλφους, φίλους και συγγενείς.

Κοινή χρήση τώρα

"Η ημέρα μου" και προτάσεις

Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις της επιλογής "Η ημέρα μου" για τον προγραμματισμό της ημέρας σας και για να εστιάστε στην ολοκλήρωση των πιο σημαντικών εργασιών σας.

Οργανώστε την ημέρα σας