Αναίρεση, ακύρωση αναίρεσης ή επανάληψη μιας ενέργειας

Μπορείτε να αναιρέσετε, να καταργήσετε την αναίρεση ή να επαναλάβετε πολλές ενέργειες στο Microsoft Word, το PowerPoint και το Excel. Μπορείτε να αναιρέσετε αλλαγές, ακόμη και μετά την αποθήκευση και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε ξανά, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεστε εντός των ορίων αναίρεσης (από προεπιλογή το Office αποθηκεύει τις 100 τελευταίες ενέργειες με δυνατότητα αναίρεσης). 

Αναίρεση ενέργειας

Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, πατήστε Ctrl + Z. 

Εάν προτιμάτε το ποντίκι, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Μπορείτε να πατήσετε Αναίρεση (ή CTRL+Z) επανειλημμένα, στην περίπτωση που θέλετε να αναιρέσετε πολλά βήματα.

Η εντολή "Αναίρεση" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Ορισμένες ενέργειες δεν αναιρούνται, όπως η επιλογή εντολών από την καρτέλα Αρχείο ή η αποθήκευση ενός αρχείου. Εάν δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας ενέργειας, η εντολή Αναίρεση αλλάζει σε Αδυναμία αναίρεσης.

Για να αναιρέσετε πολλές ενέργειες ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί ΑναίρεσηΚουμπί "Αναίρεση", επιλέξτε τις ενέργειες στη λίστα που θέλετε να αναιρέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λίστα.

Συμβουλή: Αν δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές που θέλετε να καταργήσετε, ίσως μπορείτε να επαναφέρετε μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου. Ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης αρχείου στο OneDrive ή στο OneDrive για επιχειρήσεις

Ακύρωση αναίρεσης ενέργειας

Για να ακυρώσετε την αναίρεση μιας ενέργειας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y ή το πλήκτρο F4. (Εάν το πλήκτρο F4 φαίνεται να μην λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F-Lock ή το πλήκτρο Fn Key και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F4).

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση αναίρεσης από τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. (Το κουμπί Ακύρωση αναίρεσης εμφανίζεται μόνο αφού έχετε αναιρέσει μια ενέργεια.)

Η εντολή "Ακύρωση αναίρεσης" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Επανάληψη ενέργειας

Για να επαναλάβετε μια απλή ενέργεια, όπως μια λειτουργία επικόλλησης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y ή το πλήκτρο F4 (Εάν το πλήκτρο F4 φαίνεται να μην λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F-Lock ή το πλήκτρο Fn Key και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F4).

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, κάντε κλικ στο κουμπί Επανάληψη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Η εντολή "Επανάληψη" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Σημειώσεις: 

 • Από προεπιλογή, η εντολή "Επανάληψη"Εικόνα κουμπιού δεν είναι διαθέσιμη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης στο Excel. Εάν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια, πρέπει πρώτα να προσθέσετε την εντολή Επανάληψη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εντολής στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης που δεν υπάρχει στην κορδέλα για να δείτε τα βήματα.

 • Ορισμένες ενέργειες, όπως η χρήση μιας συνάρτησης σε ένα κελί στο Excel, δεν είναι δυνατό να επαναληφθούν. Εάν δεν είναι δυνατή η επανάληψη της τελευταίας ενέργειας, η εντολή Επανάληψη αλλάζει σε Αδυναμία επανάληψης.

Το Excel και όλα τα άλλα προγράμματα του Office έχουν ένα προεπιλεγμένο όριο αναίρεσης/ακύρωσης αναίρεσης έως 100 ενέργειες. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτό, προσθέτοντας μια καταχώρηση στο μητρώο των Microsoft Windows.

Σημαντικό: Να θυμάστε ότι ορισμένες ενέργειες, όπως το κλικ σε εντολές στην καρτέλα Αρχείο ή η αποθήκευση ενός αρχείου, δεν μπορούν να αναιρεθούν και η εκτέλεση μιας μακροεντολής στο Excel θα καταργήσει τη στοίβα αναιρέσεων, κάνοντας μη διαθέσιμη την ενέργεια.

Προειδοποίηση: Η αύξηση του αριθμού των επιπέδων αναίρεσης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και μέτρο: όσο περισσότερο αυξάνετε τον αριθμό των επιπέδων αναίρεσης, τόσο περισσότερη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) απαιτεί το Excel για να αποθηκεύσει το ιστορικό αναιρέσεων, το οποίο επηρεάζει τις επιδόσεις του Excel.

Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί τον Επεξεργαστή μητρώου για την αλλαγή του αριθμού των επιπέδων αναίρεσης για το Excel, αν και μπορείτε να κάνετε το ίδιο για το Word ή το PowerPoint.

 1. Κλείστε τα προγράμματα του Office που εκτελούνται.

 2. Στα Windows 10 ή τα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  Στα Windows 7 ή Windows Vista, κάντε κλικ στην Έναρξη.

  Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης ή στο παράθυρο Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Ανάλογα με την έκδοση των Windows που έχετε, ίσως σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ανοίξετε τον Επεξεργαστή μητρώου.

 4. Στον Επεξεργαστή μητρώου, αναπτύξτε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, ανάλογα με την έκδοση του Excel χρησιμοποιείτε:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD. Επιλέξτε Νέα τιμή #1, πληκτρολογήστε UndoHistory και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD, κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδική στην περιοχή Βάση. Πληκτρολογήστε μια τιμή στο πλαίσιο Τιμή, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

 8. Κάντε εκκίνηση του Excel. Το Excel αποθηκεύει ένα ιστορικό αναίρεσης για τον αριθμό των ενεργειών που καθορίσατε στο βήμα 7.

Σχετικές συνδέσεις

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (Windows)

Ρύθμιση των παραμέτρων ή απενεργοποίηση της αυτόματης μορφοποίησης κειμένου (Αυτόματη Μορφοποίηση)

Αναίρεση ενέργειας

Πατήστε ΕΝΤΟΛΗ+ Z μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση στην επάνω αριστερή γωνία της κορδέλας.

Η εντολή "Αναίρεση" επισημαίνεται στην κορδέλα.

Ορισμένες ενέργειες δεν αναιρούνται, όπως η επιλογή εντολών από το μενού Αρχείο ή η αποθήκευση ενός αρχείου. Εάν δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας ενέργειας, η εντολή Αναίρεση αλλάζει σε Αδυναμία αναίρεσης.

Για να αναιρέσετε πολλές ενέργειες ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αναίρεση, επιλέξτε τις ενέργειες στη λίστα που θέλετε να αναιρέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λίστα.

Συμβουλή: Αν δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές που θέλετε να καταργήσετε, ίσως μπορείτε να επαναφέρετε μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου. Ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης αρχείου στο OneDrive ή στο OneDrive για επιχειρήσεις

Ακύρωση αναίρεσης ενέργειας

Για να αναιρέσετε κάτι που έχετε αναιρέσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ΕΝΤΟΛΗ + Y.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση αναίρεσης στην επάνω αριστερή γωνία της κορδέλας. (Το κουμπί Ακύρωση αναίρεσης εμφανίζεται μόνο αφού έχετε αναιρέσει μια ενέργεια.)

Η εντολή "Ακύρωση αναίρεσης" επισημαίνεται στην κορδέλα.

Επανάληψη ενέργειας

Για να επαναλάβετε κάτι απλό, όπως μια λειτουργία επικόλλησης, πατήστε ΕΝΤΟΛΗ + Y.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη στην επάνω αριστερή γωνία της κορδέλας.

Το εικονίδιο "Επανάληψη" επισημαίνεται στην κορδέλα.

Στις Word για το web,PowerPoint για το Web και Excel για το Web, μπορείτε να αναιρέσετε ή να αναιρέσετε βασικές ενέργειες. Πιο σύνθετες επιλογές είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις υπολογιστή του Office.

Αναίρεση ενέργειας

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z ή Κουμπί "Αναίρεση" στο Word Online(Αναίρεση)στην κορδέλα μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Αναίρεση αλλαγής στο Word Online

Δεν μπορείτε να αναιρέσετε ορισμένες ενέργειες, όπως η επιλογή εντολών από την καρτέλα Αρχείο ή η αποθήκευση ενός αρχείου. Εάν δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας ενέργειας, η εντολή Αναίρεση είναι αχνή. Κουμπί "Αναίρεση" όταν η αναίρεση μιας ενέργειας δεν είναι διαθέσιμη στο Word Online.

Συμβουλή: Αν δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές που θέλετε να καταργήσετε, ίσως μπορείτε να επαναφέρετε μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου. Ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης αρχείου στο OneDrive ή στο OneDrive για επιχειρήσεις

Ακύρωση αναίρεσης ενέργειας

Για να αναιρέσετε κάτι που έχετε αναιρέσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y ή κάντε Επανάληψη αλλαγής στο Word online (Ακύρωσηαναίρεσης ) στην κορδέλα.

Επανάληψη αλλαγής στο Word online

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×