Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Αναβαθμίστε σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα
Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneNote ψηφιακό σημειωματάριο με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες λήψης σημειώσεων, όπως το άνοιγμα ενός σημειωματαρίου, η προσθήκη σελίδων και ενοτήτων και η πληκτρολόγηση κειμένου. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση στο κείμενό σας, να ελέγξετε την ορθογραφία ή να εκτυπώσετε σελίδες.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

Για να ανοίξετε το OneNote, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows+Shift+N.

Είσοδος στο OneNote

Αφού ανοίξετε το OneNote, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Για να μεταβείτε στο μενού "Αρχείο", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη λέξη: "Μενού 'Αρχείο'". Στο JAWS θα ακούσετε τη λέξη: "Προβολή Backstage. Καρτέλα "Πληροφορίες αρχείου"."

 2. Για να μεταβείτε στο μενού "Λογαριασμοί", πατήστε το πλήκτρο Y, 2. Θα ακούσετε τη λέξη: "Καρτέλα "Λογαριασμός".

 3. Για να εισέλθετε στο λογαριασμό σας, πατήστε το πλήκτρο S. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Λογαριασμοί'. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας." Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Λογαριασμός. Είσοδος στο Office."

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και πατήστε το πλήκτρο "Enter". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: “PIN εισόδου. Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου." Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία. Πληκτρολογήστε κείμενο".

 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Άνοιγμα σημειωματαρίου στο OneNote

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 2. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των σημειωματαρίων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να επιλέξετε ένα σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο, στην περιήγηση σημειωματαρίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Προσθήκη σημειωματαρίου'".

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε Ctrl + T.

 2. Η ενότητα δημιουργείται, ο δρομέας τοποθετείται στην καρτέλα ενότητας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ενότητας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η ενότητα δημιουργείται και ο δρομέας μετακινείται στο πεδίο του τίτλου σελίδας.

Προσθήκη σελίδας

 1. Εάν έχετε περισσότερες από μία ενότητες σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των ενοτήτων καθώς μετακινείστε. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε μια ενότητα.

 2. Για να προσθέσετε μια σελίδα στο τέλος της ενότητας, πατήστε Ctrl + N.

 3. Μια νέα σελίδα δημιουργείται, ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο.

Προσθήκη κειμένου

Σε ένα σημειωματάριο, προσθέστε ή ανοίξτε μια ενότητα ή σελίδα και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε Ctrl+G. Για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων, πατήστε Ctrl+Shift+G. Για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων, πατήστε Ctrl+Alt+G. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Επεξεργασία κειμένου

Το μορφοποιημένο κείμενο περιέχει περισσότερες πληροφορίες και συχνά είναι πιο ευανάγνωστο από το απλό κείμενο. Οι παρακάτω εργασίες εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις βασικές επιλογές μορφοποίησης κειμένου στο OneNote, πώς να διορθώνετε τα ορθογραφικά λάθη στο κείμενό σας και ποιες εντολές πληκτρολογίου να χρησιμοποιείτε για ορισμένες βασικές εργασίες επεξεργασίας κειμένου.

Μορφοποίηση κειμένου

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε Alt + H για να ανοίξετε το μενού Κεντρική.

 3. Ορίστε μια επιλογή μορφοποίησης, όπως:

  • F, F για γραμματοσειρά

  • F, S για το μέγεθος γραμματοσειράς

  • P για μορφοποίηση παραγράφου, όπως επιλογές στοίχισης και απόστασης κειμένου

  • 1 για έντονη γραφή

  Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα βέλους. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αναίρεση ή επανάληψη μιας ενέργειας

Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, πατήστε Ctrl + Z.

Για να επαναλάβετε μια ενέργεια, πατήστε Ctrl + Y.

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα περιεχομένου που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Για αντιγραφή, πατήστε Ctrl+C.

 3. Για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο περιεχόμενο, πατήστε Ctrl+V.

Διόρθωση ορθογραφικών λαθών

 1. Στο OneNote, πατήστε το πλήκτρο F7 ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+R, S για να ανοίξετε το παράθυρο γλωσσικού ελέγχου. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε την πρόταση που περιέχει το πρώτο ορθογραφικό λάθος. Με το JAWS, θα ακούσετε επίσης την ορθογραφία για τη λανθασμένη λέξη.

  Σημείωση: Εάν δεν ακούσετε την πρόταση με το ορθογραφικό λάθος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Ανάγνωση αρχικής πρότασης". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις προτάσεις ορθογραφίας. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τις προτάσεις καθώς μετακινείστε.

 3. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η λανθασμένη λέξη διορθώνεται και μετακινείστε στην επόμενη λανθασμένη λέξη, εάν υπάρχει.

 4. Όταν ο ορθογραφικός έλεγχος φτάσει στο τέλος της σελίδας, θα ακούσετε τη εξής: "Ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρώθηκε". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Το παράθυρο γλωσσικού ελέγχου κλείνει.

Εκτύπωση σελίδας

 1. Στη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε Ctrl + P.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση και ο Αφηγητής εκφωνεί την τρέχουσα επιλογή εκτυπωτή. Για να αλλάξετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως είναι η εκτύπωση διπλής όψης και η διάταξη ή ο προσανατολισμός εκτύπωσης, πατήστε Alt + R για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις εκτύπωσης.

 3. Για να αρχίσει η εκτύπωση, στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Alt + P.

  Εάν επιλέξατε μια συσκευή εκτυπωτή, η σελίδα εκτυπώνεται.

  Εάν επιλέξατε εκτύπωση σε αρχείο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εξόδου εκτύπωσης ως. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο Όνομα αρχείου.

  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για την έξοδο εκτύπωσης.

  • Για να αλλάξετε τη θέση όπου θα αποθηκευτεί η έξοδος εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Shift + Tab και Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στο παράθυρο διαλόγου.

   Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή για να επιλέξετε μια θέση ή ένα κουμπί στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε Alt + S για αποθήκευση. Η σελίδα εκτυπώνεται σε ένα αρχείο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό σημειωματάριο OneNote για Mac με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο macOS, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες λήψης σημειώσεων, όπως το άνοιγμα ενός σημειωματαρίου, η προσθήκη σελίδων και ενοτήτων και η πληκτρολόγηση κειμένου. Ακόμη, μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση στο κείμενό σας, να ελέγξετε την ορθογραφία ή να εκτυπώσετε σελίδες.

Το OneNote για Mac έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα που χρησιμοποιούν εφαρμογές ανάγνωσης οθόνης. Με τη νέα εμφάνιση και αίσθηση, μπορείτε να περιηγηθείτε σε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

 1. Για να ανοίξετε το OneNote, πατήστε Command + F και πληκτρολογήστε onenote.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε: "Εφαρμογή Microsoft OneNote".

 3. Πατήστε Command + κάτω βέλος για να ανοίξετε την εφαρμογή.

  Σημείωση: Εάν έχετε περισσότερες από μία διατάξεις γλώσσας για το πληκτρολόγιό σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση OneNote, πατήστε Command+Shift+A. Στις Εφαρμογές,πατήστε το πλήκτρο M και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Microsoft OneNote". Στη συνέχεια, πατήστε Command+πλήκτρο κάτω βέλους για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 4. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Μενού του OneNote". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε: "Κωδικός πρόσβασης, ασφαλής επεξεργασία κειμένου".

 7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Έναρξη χρήσης του OneNote'".

 8. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό που δεν είναι λογαριασμός Microsoft, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν λίγο. Για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

Άνοιγμα σημειωματαρίου στο OneNote

 1. Στο OneNote, πατήστε Control + G για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματαρίου.

 2. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των σημειωματαρίων, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μπείτε στη λίστα των σημειωματαρίων. Στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + Shift + κάτω ή επάνω βέλος για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα. Για να επιλέξετε ένα σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Enter ή Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο, πατήστε Control + Command + N.

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε Command + T.

 2. Η ενότητα δημιουργείται. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο τίτλου της ενότητας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ενότητας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα διαθέτει πλέον όνομα.

Προσθήκη σελίδας

 1. Εάν έχετε περισσότερες από μία ενότητες σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control + Shift + G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων. Το VoiceOver εκφωνεί τα ονόματα των ενοτήτων καθώς μετακινείστε.

  Σημείωση: Εάν η ενότητα όπου θέλετε να προσθέσετε μια σελίδα βρίσκεται μέσα σε μια ομάδα ενοτήτων, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε την ομάδα ενοτήτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μεταβείτε στη δεξιά ενότητα.

 3. Όταν βρεθείτε στην ενότητα που θέλετε, για να προσθέσετε τη σελίδα, πατήστε Command + N.

 4. Δημιουργείται μια νέα Σελίδα χωρίς τίτλο. Ο δρομέας μετακινείται στο πεδίο τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν τίτλο σελίδας.

Προσθήκη κειμένου

Σε ένα σημειωματάριο, προσθέστε ή ανοίξτε μια ενότητα ή σελίδα και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

Σημείωση: Η περιοχή κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας σε μια σελίδα προσδιορίζεται ως "Επιφάνεια σελίδας του OneNote" και περιέχει "Τίτλο σελίδας", "Ημερομηνία σελίδας" και "Τμήμα περιεχομένου" κάτω από τον τίτλο.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματαρίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+G. Για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Shift+G. Για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+G. Για να περιηγηθείτε μεταξύ σημειωματαρίων και σελίδων, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να εισέλθετε στη λίστα με τα σημειωματάρια ή τις σελίδες και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να περιηγηθείτε μεταξύ ενοτήτων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Επεξεργασία κειμένου

Το μορφοποιημένο κείμενο περιέχει περισσότερες πληροφορίες και συχνά είναι πιο ευανάγνωστο από το απλό κείμενο. Οι παρακάτω εργασίες εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις βασικές επιλογές μορφοποίησης κειμένου στο OneNote, πώς να διορθώνετε τα ορθογραφικά λάθη στο κείμενό σας και ποιες εντολές πληκτρολογίου να χρησιμοποιείτε για ορισμένες βασικές εργασίες επεξεργασίας κειμένου.

Μορφοποίηση κειμένου

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για να επιλέξετε το κείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους, μετακινήστε το δρομέα.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control + Option + M.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Μορφοποίηση".

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Esc μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καμβάς σελίδας, <λεπτομέρειες σελίδας>, βρίσκεστε σε μια περιοχή με δυνατότητα κύλισης".

Συμβουλές: Για να μορφοποιήσετε γρήγορα το κείμενό σας, χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου αφού επιλέξετε το κείμενο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις:

 • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Command + B.

 • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Command + I.

 • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, πατήστε Command + U.

 • Για να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, πατήστε Command + L.

 • Για να στοιχίσετε το κείμενο δεξιά, πατήστε Command + R.

Συμβουλή: Για να κάνετε απαλοιφή όλης της μορφοποίησης σε ένα επιλεγμένο τμήμα του κειμένου, στη γραμμή μενού, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Απαλοιφή όλης της μορφοποίησης" και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναίρεση ή επανάληψη μιας ενέργειας

 • Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, πατήστε Command + Z.

 • Για να επαναλάβετε μια ενέργεια, πατήστε Command + Y.

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα περιεχομένου που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Για αντιγραφή, πατήστε Command + C.

 3. Για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο περιεχόμενο, πατήστε Command + V.

Διόρθωση ορθογραφικών λαθών

 1. Για να ελέγξετε την ορθογραφία σε μια ολόκληρη σελίδα, πατήστε Shift + Command + L για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Στο παράθυρο "Ορθογραφικός έλεγχος", πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στις επιλογές και κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Παράβλεψη για να παραλείψετε το επιλεγμένο κείμενο και να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο.

  • Επιλέξτε Προσθήκη για να προσθέσετε το επιλεγμένο κείμενο στο λεξικό, ώστε το OneNote να μην εντοπίζει τη λέξη ως λάθος στο μέλλον.

  • Επιλέξτε μία από τις προτάσεις ορθογραφίας στον πίνακα Προτάσεις του Word. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις προτάσεις ορθογραφίας. Το VoiceOver εκφωνεί τις προτάσεις καθώς μετακινείστε. Όταν είστε σε μια πρόταση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Αλλαγή'".

 3. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η ανορθόγραφη λέξη διορθώνεται και μετακινείστε στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη, εάν υπάρχει.

 4. Όταν ολοκληρωθεί ο ορθογραφικός έλεγχος, το VoiceOver εκφωνεί: "Ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρώθηκε".

 5. Για να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τις σημειώσεις σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Όταν πληκτρολογείτε μια λέξη, το VoiceOver διαβάζει τη λέξη που μόλις γράψατε. Εάν το OneNote εντοπίσει ένα ορθογραφικό λάθος, θα ακούσετε επίσης "ανορθόγραφη" πριν από τη λέξη.

Εκτύπωση σελίδας

 1. Στη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε Command + P.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου εκτύπωση και το VoiceOver εκφωνεί "Εκτύπωση". Η εστίαση τοποθετείται στην τρέχουσα επιλογή εκτυπωτή. Για να αλλάξετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως εκτύπωση διπλής όψης ή αντίστροφος προσανατολισμός σελίδας,πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Εμφάνιση λεπτομερειών". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ξεκινήσετε την εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

 5. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε PDF, στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί μενού PDF". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε το μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκευση ως PDF…. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο ονόματος αρχείου. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, μετακινηθείτε στο αναδυόμενο κουμπί Πού. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε Command + S.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Χρησιμοποιήστε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να εξερευνήσετε και να αξιοποιήσετε το OneNote για iOS. Μπορείτε να έχετε τις σημειώσεις σας πάντα μαζί σας, καθώς και να σημειώνετε αμέσως κάθε νέα ιδέα.

Το OneNote για iOS είναι σχεδιασμένο ειδικά για άτομα που χρησιμοποιούν εφαρμογές ανάγνωσης οθόνης. Με τη νέα εμφάνιση και αίσθηση, μπορείτε να περιηγηθείτε σε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

 1. Στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε: "OneNote".

 2. Για να ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη λέξη: "OneNote, κουμπί 'Ρυθμίσεις'". Η εστίαση είναι στη λίστα "Σημειωματάρια", στο κουμπί "Ρυθμίσεις".

Σημείωση: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneNote, δώστε τα διαπιστευτήριά σας όταν σας ζητηθεί.

Για οδηγίες σχετικά με το άνοιγμα ενός σημειωματαρίου στο OneNote για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να ανοίξετε το σημειωματάριό σας στο πρόγραμμα-πελάτη OneNote από το πρόγραμμα-πελάτηOneNote για το web, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Επεξεργασία στο OneNote'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσθήκη σελίδας

Προσθέστε μια νέα σελίδα για τις ιδέες σας και αρχίστε να δημιουργείτε περιεχόμενο στα σημειωματάριά σας.

Σημείωση: Για να μετακινηθείτε στη λίστα Σελίδες από τον καμβά σελίδας, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Επιστροφή στη λίστα σελίδων για <όνομα ενότητας>, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω στην προβολή λίστας Σελίδες.

Προσθήκη μη μορφοποιημένης σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέα σελίδα'".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Δημιουργία σελίδας, τίτλος σελίδας, διάρθρωση, πεδίο κειμένου".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στον καμβά σελίδας. Θα ακούσετε: "Τμήμα περιεχομένου".

Προσθήκη σελίδας με λίστα

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Δημιουργία σελίδας με λίστα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου του πρώτου στοιχείου της λίστας στη σελίδα.

 2. Για να ονομάσετε τη σελίδα, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικεφαλίδα λίστας χωρίς τίτλο" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Τέλος". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Προσθήκη σελίδας με φωτογραφία

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία σελίδας με φωτογραφία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Εισαγωγή εικόνας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη φωτογραφίας από την εφαρμογή "Φωτογραφίες"

  1. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Από τη βιβλιοθήκη'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  2. Στις Φωτογραφίες, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή άλμπουμ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  3. Στη λίστα φωτογραφιών, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φωτογραφία που θέλετε να επιλέξετε και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  4. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  5. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Χρήση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη νέα σελίδα.

  6. Για να ονομάσετε τη νέα σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  7. Πληκτρολογήστε το όνομα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Λήψη και προσθήκη φωτογραφίας

  1. Για να προσθέσετε μια νέα φωτογραφία απευθείας από την κάμερα του τηλεφώνου σας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'".

  2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η εφαρμογή κάμερας.

  3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Λήψη εικόνας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη νέα σελίδα.

  5. Για να ονομάσετε τη νέα σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιστροφή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δημιουργία ενότητας

Για να οργανώσετε το περιεχόμενό σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μπλοκ σημειώσεων στο σημειωματάριό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα.

 1. Στη λίστα Ενότητες του σημειωματαρίου σας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Δημιουργία ενότητας'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ενότητας και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Τέλος". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Σημείωση: Για να μετακινηθείτε στη λίστα Ενότητες από τη λίστα Σελίδες ή από έναν καμβά σελίδας, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Επιστροφή σε <προηγούμενη προβολή λίστας>, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να ακούσετε τη φράση "<Όνομα σημειωματαρίου>, επιστροφή στη λίστα σημειωματαρίων, κουμπί 'Πίσω'". Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Ενότητες. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη προβολή λίστας, μπορείτε επίσης να κάνετε σάρωση σχήματος Z με δύο δάχτυλα.

Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου

Πληκτρολογήστε κείμενο ή χρησιμοποιήστε προγνωστική εισαγωγή κειμένου για να κρατήσετε σημειώσεις ή να κάνετε αλλαγές στο κείμενό σας γρήγορα.

 1. Σε μια σελίδα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τμήμα περιεχομένου, διάρθρωση, νέα γραμμή, πεδίο κειμένου". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο τμήμα περιεχομένου.

 2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Απόκρυψη πληκτρολογίου".

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το κείμενο πιο ευανάγνωστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές επιλογές μορφοποίησης κειμένου στη γραμμή μενού γρήγορων ενεργειών. Μπορείτε, για παράδειγμα, να προσθέσετε λίστες με κουκκίδες και ταξινομημένες λίστες, να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση και να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις και συνημμένα.

 1. Μετακινηθείτε στο τμήμα περιεχομένου όπου θέλετε να επεξεργαστείτε το κείμενο και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το τμήμα περιεχομένου είναι τώρα επιλεγμένο και εμφανίζεται το πληκτρολόγιο με τη γραμμή μενού γρήγορων ενεργειών.

  Συμβουλές: Για να επιλέξετε κείμενο, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" ή "Επιλογή όλων" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

  • Γυρίστε το ρότορα του VoiceOver στην επιλογή "Επεξεργασία", σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" ή "Επιλογή όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Στο τμήμα περιεχομένου, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή μορφοποίησης που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα "Κουμπί 'Έντονη γραφή'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου τύπου ή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Μετακινηθείτε στη λίστα Σημειωματάρια σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote. Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί Ρυθμίσεις στην προβολή λίστας Σημειωματάρια.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία και προβολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  Αλλαγή του προεπιλεγμένου τύπου γραμματοσειράς

  1. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προεπιλεγμένη γραμματοσειρά <τρέχων προεπιλεγμένος τύπος γραμματοσειράς>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  2. Στη λίστα των γραμματοσειρών, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τύπο γραμματοσειράς που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Επιλέχθηκε, <ο τύπος γραμματοσειράς>".

  3. Για έξοδο από τη λίστα γραμματοσειρών, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς

  1. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Προεπιλεγμένο μέγεθος <τρέχον προεπιλεγμένο μέγεθος>".

  2. Για να προσαρμόσετε το μέγεθος, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο.

 5. Για έξοδο από τις ρυθμίσεις Επεξεργασία και προβολή, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Πίσω'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο κύριο μενού Ρυθμίσεις.

 6. Για έξοδο από τις Ρυθμίσεις, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί Ρυθμίσεις στην προβολή λίστας Σημειωματάρια.

Διόρθωση ορθογραφικών λαθών

Μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα ορθογραφικά λάθη γρήγορα στο OneNote και να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες σας είναι έτοιμες για να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Ενεργοποιήστε τον ορθογραφικό έλεγχο και ακούστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε ή διαβάζετε τμήματα περιεχομένου.

Ενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Μετακινηθείτε στη λίστα Σημειωματάρια σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote. Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί Ρυθμίσεις στην προβολή λίστας Σημειωματάρια.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία και προβολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Ορθογραφικός έλεγχος, κουμπί εναλλαγής, απενεργοποίηση".

  Σημείωση: Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος είναι ήδη ενεργοποιημένος, θα ακούσετε: "Ορθογραφικός έλεγχος, κουμπί εναλλαγής, ενεργοποίηση". Μπορείτε να προχωρήσετε στο τελευταίο βήμα.

  Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Ενεργοποίηση".

 5. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Κουμπί 'Κλείσιμο'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται πάλι στο κουμπί Ρυθμίσεις στην προβολή λίστας Σημειωματάρια.

Εύρεση και διόρθωση ορθογραφικών λαθών

 1. Όταν γράφετε, ο ορθογραφικός έλεγχος εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη. Θα ακούσετε: "<Η λέξη που πληκτρολογήθηκε>, ανορθόγραφη".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το ρότορα του VoiceOver στην επιλογή Λέξεις και να σαρώσετε προς τα κάτω στο τμήμα περιεχομένου για να βρείτε λέξεις με ορθογραφικά λάθη.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο μενού 'Επιλογή'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο. Η ανορθόγραφη λέξη είναι τώρα επιλεγμένη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

 5. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση, αποσιωπητικά" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο. Ανοίγει μια λίστα με προτάσεις διόρθωσης.

 6. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη διόρθωση που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

  Συμβουλή: Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, τρίψτε την οθόνη πάνω-κάτω με δύο δάχτυλα.

Αναίρεση ή επανάληψη μιας ενέργειας

Εάν μόλις μορφοποιήσατε το κείμενό σας και μετά αλλάξατε γνώμη, απλώς ανακινήστε το τηλέφωνό σας για να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε μια ενέργεια.

 1. Ανακινήστε το τηλέφωνό σας και θα ακούσετε: "Ειδοποίηση, αναίρεση".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναίρεση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να επαναλάβετε μια ενέργεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επανάληψη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλη θέση, μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο και να το επικολλήσετε σε άλλο σημείο.

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

 1. Στο τμήμα περιεχομένου από το οποίο θέλετε να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 2. Για να επιλέξετε το κείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" ή "Επιλογή όλων" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αντιγραφή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

 4. Μετακινηθείτε στο τμήμα περιεχομένου όπου θέλετε να επικολλήσετε το αντιγραμμένο τμήμα και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επικόλληση" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

  Συμβουλή: Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, τρίψτε την οθόνη με δύο δάχτυλα.

Αντιγραφή και επικόλληση εικόνας

 1. Στο τμήμα περιεχομένου, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί την εικόνα.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αντιγραφή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

 4. Μετακινηθείτε στο τμήμα περιεχομένου όπου θέλετε να επικολλήσετε το αντιγραμμένο τμήμα και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επικόλληση" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη με ένα δάχτυλο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό σημειωματάριο OneNote με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες σημειώσεων, όπως άνοιγμα ενός σημειωματαρίου, προσθήκη σελίδων και ενοτήτων και πληκτρολόγηση κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

Σημείωση: Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneNote χρειάζεστε έναν λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.

 1. Στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται η εφαρμογή OneNote για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "OneNote" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή όνομα Skype, πλαίσιο επεξεργασίας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Μεταβείτε στο κουμπί "Επόμενο" στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σύνδεση".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κωδικός πρόσβασης, πλαίσιο επεξεργασίας" ή "Κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης", ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού σας, και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 7. Μεταβείτε στο κουμπί "Μετάβαση" στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε τη φράση "Να επιτρέπεται στο OneNote να αποκτήσει πρόσβαση στις επαφές", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επιτρέπεται'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε τη φράση "Κάρτα του OneNote", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αργότερα'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Όταν ακούσετε "Κουμπί περιήγησης επάνω", θα γνωρίζετε ότι η είσοδος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το OneNote έχει ανοίξει μια λίστα με τις σημειώσεις σας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μετακινήσετε την εστίαση στην κύρια προβολή της εφαρμογής OneNote για Android.

Άνοιγμα σημειωματαρίου

Για να ανοίξετε μια σελίδα ή μια ενότητα σημειωματαρίου που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα , στην κύρια προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσφατες σημειώσεις, επιλογή, σε λίστα," και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το τμήμα που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

Για να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο σημειωματάριο, στην κύρια προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικεφαλίδα σημειωματαρίων", συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το σωστό σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δημιουργία ενότητας

Οργανώστε τα σημειωματάριά σας διαιρώντας τα σε ενότητες.

 1. Αφού ανοίξετε ένα σημειωματάριο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Νέα ενότητα'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία νέας ενότητας, Όνομα ενότητας, πλαίσιο επεξεργασίας".

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για την ενότητα.

 3. Μεταβείτε στο κουμπί "Τέλος" στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ενότητα δημιουργήθηκε, OneNote".

  Η νέα ενότητα προστίθεται ως η τελευταία ενότητα του σημειωματαρίου. Περιλαμβάνει μια σελίδα χωρίς τίτλο.

 5. Για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περιήγησης επάνω" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη κειμένου σε σελίδα

 1. Αφού ανοίξετε ένα σημειωματάριο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας όπου θέλετε να γράψετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'", στη συνέχεια κάντε σάρωση προς τα δεξιά ακόμη μία φορά και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να γράψετε κείμενο στη σελίδα.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 6. Για να επιστρέψετε στην προβολή ενοτήτων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περιήγησης επάνω" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επιστρέψετε στην προβολή σημειωματαρίου, πατήστε δύο φορές την οθόνη ξανά.

Προσθήκη σελίδας

Είναι καλύτερο να προσθέσετε επιπλέον σελίδες σε μια ενότητα από το να κάνετε την πρώτη σελίδα πολύ μεγάλη.

 1. Αφού ανοίξετε ένα σημειωματάριο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας όπου θέλετε να προσθέσετε μια σελίδα και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Νέα σελίδα κειμένου'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Νέα σελίδα προστέθηκε".

 3. Η εστίαση είναι στη σελίδα που μόλις προσθέσατε. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να γράψετε κείμενο στη σελίδα.

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 5. Για να επιστρέψετε στην προβολή ενοτήτων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περιήγησης επάνω" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επιστρέψετε στην προβολή σημειωματαρίου, πατήστε δύο φορές την οθόνη ξανά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Χρησιμοποιήστε OneNote ψηφιακό σημειωματάριο με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες λήψης σημειώσεων, όπως το άνοιγμα ενός σημειωματαρίου, η προσθήκη σελίδων και ενοτήτων και η πληκτρολόγηση κειμένου. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση στο κείμενό σας ή να εκτυπώσετε σελίδες.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό Microsoft που έχετε από τη συσκευή σας.

 2. Για να ανοίξετε OneNote για Windows 10, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε onenote και, στησυνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα σημειωματάριου

 1. Στην OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματαρίου.

 2. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των σημειωματαρίων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να επιλέξετε ένα σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο, στην περιήγηση σημειωματαρίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Προσθήκη σημειωματαρίου".

Δημιουργία ενότητας

 1. Ανοίξτε το σημειωματάριο στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα.

 2. Για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T.

  Η ενότητα δημιουργείται. Η εστίαση τοποθετείται στο νέο πεδίο ονόματος ενότητας. Θα ακούσετε τη λέξη: "Πλαίσιο κειμένου όνομα ενότητας".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα ονομάζεται και η εστίαση είναι στη νέα ενότητα.

Προσθήκη σελίδας

 1. Εάν έχετε περισσότερες από μία ενότητες σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl+Shift+G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε.

 2. Για να προσθέσετε μια σελίδα στο τέλος της ενότητας, πατήστε Ctrl+N. Δημιουργείται μια νέα σελίδα χωρίς τίτλο. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου τίτλου σελίδας.

 3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σελίδα ονομάζεται και η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της σελίδας.

Προσθήκη κειμένου

 1. Σε μια ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη σελίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου τίτλου σελίδας.

 3. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην περιοχή περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε: "Τμήμα περιεχομένου".

 4. Για να προσθέσετε κείμενο, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

Επεξεργασία κειμένου

Το μορφοποιημένο κείμενο περιέχει περισσότερες πληροφορίες και συχνά είναι πιο ευανάγνωστο από το απλό κείμενο. Οι παρακάτω εργασίες εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις βασικές επιλογές μορφοποίησης κειμένου στο OneNote για Windows 10 και ποιες εντολές πληκτρολογίου να χρησιμοποιείτε για ορισμένες βασικές εργασίες επεξεργασίας κειμένου.

Μορφοποίηση κειμένου

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε Alt + H για να ανοίξετε το μενού Κεντρική.

 3. Για να επιλέξετε μια επιλογή μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Για να αναπτύξετε μια επιλογή ή για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εφαρμόσετε γρήγορα μορφοποίηση στο κείμενό σας:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη (>) για να αυξήσετε το μέγεθος.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη γωνίας (<) για να μειώσετε το μέγεθος.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+B για να εφαρμόσετε κείμενο με έντονη γραφή.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+I για να εφαρμόσετε κείμενο με τη μορφή της συντόμευσης.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+you για να εφαρμόσετε υπογραμμισμένο κείμενο.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+H για να επισημάνετε το κείμενο με κίτρινο χρώμα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+σύμβολο ίσον (=) για να εφαρμόσετε μορφοποίηση εκθέτη.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L για αριστερή στοίχιση ή Ctrl+R για να στοιχίσετε το κείμενό σας προς τα δεξιά.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε όλη τη μορφοποίηση στο επιλεγμένο τμήμα του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+N.

Αναίρεση ενέργειας

Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, πατήστε Ctrl + Z.

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα περιεχομένου που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Για αντιγραφή, πατήστε Ctrl+C.

 3. Για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο περιεχόμενο, πατήστε Ctrl+V.

Διόρθωση ορθογραφικών λαθών

Σημείωση: Η δυνατότητα διόρθωσης ορθογραφίας λειτουργεί με τον Αφηγητή, αλλά δεν λειτουργεί με το JAWS.

 1. Στην OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Τρέχουσα σελίδα".

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην αρχή του περιεχομένου που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 3. Πατήστε το πλήκτρο SR+L για να διαβάσετε το κείμενο κατά μία λέξη τη φορά. Όταν ακούσετε μια λανθασμένη λέξη, θα ακούσετε τη λέξη "Ορθογραφικό λάθος", ακολουθούμενη από τη λέξη.

 4. Για να εμφανίσετε τις προτάσεις ορθογραφίας για τη λανθασμένη λέξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε "Γλωσσικός έλεγχος", ακολουθούμενο από την πρώτη πρόταση.

 5. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε "Προσθήκη στο λεξικό". Για να διατηρήσετε την ορθογραφία αμετάβλητη αυτή τη φορά, επιλέξτε "Παράβλεψη".

 6. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ορθογραφικό λάθος, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο SR+L μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ορθογραφικό λάθος".

Εκτύπωση σελίδας

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια σελίδα σε χαρτί ή σε ένα αρχείο. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" εξαρτώνται από το επιλεγμένο αποτέλεσμα εκτύπωσης.

 1. Στη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε Ctrl + P.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση και εκφωνείται η τρέχουσα επιλογή εκτυπωτή. Για να αλλάξετε τον εκτυπωτή ή την έξοδο εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό εκτύπωσης, κατακόρυφο ή οριζόντιο,πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προσανατολισμός" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε τον προσανατολισμό που θέλετε.

 4. Για να ξεκινήσετε την εκτύπωση, στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Εάν επιλέξατε μια συσκευή εκτυπωτή, η σελίδα εκτυπώνεται.

  Εάν επιλέξατε εκτύπωση σε αρχείο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εξόδου εκτύπωσης ως. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο Όνομα αρχείου.

  1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για την έξοδο εκτύπωσης.

  2. Για να αλλάξετε τη θέση όπου θα αποθηκευτεί η έξοδος εκτύπωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab ή το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο παράθυρο διαλόγου. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή για να επιλέξετε μια θέση ή ένα κουμπί στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  3. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε Alt + S για αποθήκευση. Η σελίδα εκτυπώνεται σε ένα αρχείο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Χρησιμοποιήστε OneNote για το web στο πρόγραμμα περιήγησης Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε, να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε τα σημειωματάρια του OneNote που δημιουργήσατε σε ένα διακομιστή cloud με οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Εάν η εταιρεία ή το σχολείο σας έχει έναMicrosoft 365 ή μια SharePoint, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το OneNote για το web δημιουργώντας ή κάνοντας κοινή χρήση σημειωματαρίων σε βιβλιοθήκες στην τοποθεσία σας.

OneNote για το web ειδικά σχεδιασμένο για άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Με τη νέα εμφάνιση και αίσθηση, μπορείτε να περιηγηθείτε σε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή OneNote για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι OneNote για το web.

 • Ως συντόμευση προς τις εντολές, πατήστε Alt + Q για να μεταβείτε στο πλαίσιο αναζήτησης "Πληροφορίες" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε (διατίθεται μόνο στην προβολή Επεξεργασία). Για να περιηγηθείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους και, για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

Εξερευνήστε και απολαύστε OneNote για το web να έχετε μαζί σας τις σημειώσεις σας όπου και αν βρίσκεστε και να καταγράψετε αυτές τις εκπληκτικές νέες ιδέες μόλις τις έχετε.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στην onenote.com.

 2. Στη σελίδα σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Είσοδος" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πραγματοποιήστε είσοδο με τα εταιρικά ή σχολικά διαπιστευτήριά σας ή χρησιμοποιήστε το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε.

 3. Για να εισέλθετε με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A. Για να εισέλθετε με έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N.

Άνοιγμα σημειωματαρίου

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα τα σημειωματάρια που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα για να συνεχίσετε την εργασία σας από εκεί που είχατε σταματήσει. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε και να ανοίξετε ιδιωτικά και κοινόχρηστα σημειωματάρια.

Όταν κάνετε είσοδο στο OneNote για το web, η εφαρμογή ανοίγει στην προβολή "Σημειωματάρια" και εμφανίζει μια λίστα με τα πρόσφατα σημειωματάριά σας.

 1. Για να ανοίξετε ένα σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματαρίου που θέλετε να ανοίξετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα σημειωματάριο στην προβολή επεξεργασίας και θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να επιλέξετε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε το όνομα ενός σημειωματαρίου. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το σημειωματάριο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλή: Εάν είναι διαθέσιμο, για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο στην προβολή "Σημειωματάρια", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τα σημειωματάριά μου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στα σημειωματάριά μου, πατήστετο πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Δημιουργία, σύνδεση". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, τα βήματα μπορεί να διαφέρουν λίγο.

Άνοιγμα σημειωματαρίου στην πλήρη έκδοση του OneNote

Η πλήρης έκδοση υπολογιστή του OneNote σας παρέχει πολλές περισσότερες επιλογές κατά την εργασία με τα αρχεία σας. Είναι εύκολο να ανοίξετε την πλήρη έκδοση από OneNote για το web.

 1. Στο OneNote για το web, ανοίξτε το σημειωματάριο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην πλήρη έκδοση υπολογιστή του OneNote.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο 'Κεντρική καρτέλα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα στο OneNote, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ειδοποίησης "Μήπως θέλετε να αλλάξετε εφαρμογές;". Πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Εάν ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου ειδοποίησης ασφαλείας του Microsoft OneNote, πατήστε το πλήκτρο Y. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Είσοδος".

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και πατήστε το πλήκτρο "Enter". Θα ακούσετε τη λέξη: "Είσοδος PIN. Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου."

 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο "Enter".

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό που δεν είναι λογαριασμός Microsoft, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν λίγο. Για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

  Το σημειωματάριό σας ανοίγει σε OneNote.

Δημιουργία ενότητας

Για να οργανώσετε το περιεχόμενό σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μπλοκ σημειώσεων στο σημειωματάριό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+N, S. Θα ακούσετε τη λέξη: "Όνομα ενότητας".

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η ενότητα ονομάζεται και η εστίαση μετακινείται στον νέο τίτλο σελίδας. Θα ακούσετε τη λέξη: "Τίτλος σελίδας, περιοχή επεξεργασίας, τίτλος".

Προσθήκη σελίδας

Για να γράψετε τις ιδέες ή τις σημειώσεις σας, μπορείτε να προσθέσετε μια σελίδα για αυτές.

 1. Για να μεταβείτε στην ενότητα όπου θέλετε να προσθέσετε μια νέα σελίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να επιλέξετε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λίστα ενοτήτων" ακολουθούμενο από ένα όνομα ενότητας. Για να επιλέξετε μια ενότητα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια νέα σελίδα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στην επιλεγμένη ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+N, N. Δημιουργείται μια νέα σελίδα χωρίς τίτλο και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου σελίδας.

 4. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα σελίδα.

Προσθήκη κειμένου

Όταν εξερευνάτε σελίδες, ο Αφηγητής εκφωνεί τον τίτλο ως "σελίδα τίτλου" και το περιεχόμενο παρακάτω ως "τμήμα περιεχομένου".

 1. Για να μεταβείτε στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να επιλέξετε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λίστα σελίδων" ακολουθούμενο από ένα όνομα σελίδας. Για να επιλέξετε μια σελίδα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου σελίδας και ακούτε: "Τίτλος σελίδας, περιοχή επεξεργασίας, τίτλος". Για να μετακινηθείτε στο μπλοκ περιεχομένου και να προσθέσετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab και αρχίστε να πληκτρολογείτε τις σημειώσεις σας.

Επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το κείμενό σας πιο ευανάγνωστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές επιλογές μορφοποίησης κειμένου OneNote για το web το πληκτρολόγιό σας.

 1. Για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα.

 2. Για να εφαρμόσετε γρήγορα μια επιλογή μορφοποίησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Ctrl + B.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Ctrl + I.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, πατήστε Ctrl + U.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε Ctrl + τελεία.

  • Για να δημιουργήσετε μια αριθμημένη λίστα, πατήστε Ctrl + κάθετος ή Ctrl + Shift + O.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο αριστερά, πατήστε Ctrl + L.

  • Για να στοιχίσετε το κείμενο δεξιά, πατήστε Ctrl + R.

  • Για να αυξήσετε την εσοχή κειμένου, πατήστε Alt + Shift + δεξιό βέλος.

  • Για να μειώσετε την εσοχή κειμένου, πατήστε Alt + Shift + αριστερό βέλος.

 3. Για να δείτε περισσότερες επιλογές μορφοποίησης, πατήστε Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε: "Στοιχείο καρτέλας 'Κεντρική'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η Κεντρική καρτέλα.

  Για να περιηγηθείτε στις επιλογές στην καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τις επιλογές καθώς μετακινείστε. Για να αναπτύξετε τις επιλογές με υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε στο δευτερεύον μενού επιλογών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

  Στην Κεντρική καρτέλα, μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε τον τύπο ή το χρώμα γραμματοσειράς ή να προσθέσετε προμορφοποιημένα στυλ στο κείμενό σας.

Αναίρεση ή επανάληψη μιας ενέργειας

Μπορείτε εύκολα να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε μια ενέργεια χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, εάν μόλις μορφοποιήσατε το κείμενό σας και μετά αλλάξατε γνώμη, πατήστε Ctrl + Z για να αναιρέσετε τη μορφοποίηση. Για να επαναλάβετε μια ενέργεια, πατήστε Ctrl + Y.

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλη θέση, μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο και να το επικολλήσετε σε άλλο σημείο.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, επιλέξτε το τμήμα περιεχομένου που θέλετε να αντιγράψετε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου.

 2. Για να αντιγράψετε την επιλογή, πατήστε Ctrl + C.

 3. Για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο περιεχόμενο, πατήστε Ctrl+V.

Ορθογραφικός έλεγχος

Μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα ορθογραφικά λάθη γρήγορα και να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες σας είναι έτοιμες για να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, πατήστε Alt + F7. Οι ανορθόγραφες λέξεις επισημαίνονται στο κείμενο. Η εστίαση μετακινείται σε ένα μενού περιβάλλοντος με προτάσεις για σωστή ορθογραφία.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις προτάσεις. Όταν ακούσετε μια πρόταση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε την τρέχουσα ορθογραφία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Παράβλεψη μία φορά" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη, πατήστε Alt + F7.

Εκτύπωση σελίδας

Εάν θέλετε ένα έντυπο αντίγραφο μιας σελίδας, μπορείτε να την εκτυπώσετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια σελίδα σε ένα αρχείο και να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας.

 1. Στη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε Ctrl + P.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση και εκφωνείται η τρέχουσα επιλογή εκτυπωτή. Για να αλλάξετε τον εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας σε κατακόρυφο ή οριζόντιο,πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προσανατολισμός, κατακόρυφος, σύνθετο πλαίσιο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να ξεκινήσετε την εκτύπωση, στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν επιλέξατε μια συσκευή εκτυπωτή, η σελίδα εκτυπώνεται.

  Εάν επιλέξατε εκτύπωση σε αρχείο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εξόδου εκτύπωσης ως. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο Όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για την έξοδο εκτύπωσης. Για να αλλάξετε τη θέση όπου θα αποθηκευτεί η έξοδος εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο παράθυρο διαλόγου. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή για να επιλέξετε μια θέση ή ένα κουμπί στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Enter. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε Alt + S για αποθήκευση. Η σελίδα εκτυπώνεται σε ένα αρχείο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×