Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook με το πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε ληφθέντα μηνύματα, να αναζητήσετε, να φιλτράρετε και να εκτυπώσετε μηνύματα, να εργαστείτε με συνημμένα και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση και απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν φτάσει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άνοιγμα και ανάγνωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο φάκελο Εισερχόμενα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το πρώτο μήνυμα στη λίστα μηνυμάτων. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τον αποστολέα, το θέμα, την ημερομηνία και την ώρα λήψης και υποδεικνύει εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μη αναγνωσμένο.

  • Για να μετακινηθείτε στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

  • Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να διαβάσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επάνω προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο SR+Ctrl+R.

  • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

  • Για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Alt+5.

  • Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Alt+4.

 2. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απαντήσετε μόνο στον αρχικό αποστολέα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R. Θα ακούσετε τη λέξη: "Απ", ακολουθούμενη από το θέμα του μηνύματος.

  • Εάν το μήνυμα έχει πολλούς παραλήπτες και θέλετε να απαντήσετε σε όλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+R.

 2. Ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο θέμα και με τη ρύθμιση να απαντά μόνο στον αποστολέα ή σε κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εστίαση είναι στο σώμα του μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα, πατήστετο συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F. Θα ακούσετε τη λέξη: "Fw", ακολουθούμενο από το θέμα του μηνύματος.

 2. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών.

 3. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Fw", ακολουθούμενο από το θέμα του μηνύματος και τη λέξη "Επεξεργασία μηνύματος" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στα Εισερχόμενα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N. Θα ακούσετε τη λέξη: "Χωρίς τίτλο, μήνυμα", ακολουθούμενο από τη μορφή μηνύματος και "Παράθυρο, Προς, επεξεργασία".

 2. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών.

 3. Για να στείλετε ένα αντίγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Κοιν., επεξεργασία". Πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών που λαμβάνουν ένα αντίγραφο.

 4. Για να στείλετε ένα κρυφό αντίγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μ.Κ., επεξεργασία". Πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών που λαμβάνουν ένα αντίγραφο.

  Εάν δεν ακούσετε τη λέξη "Πίνακας" είναι κρυφό. Για να το ξεθάψετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+P, B.

 5. Για να προσθέσετε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Θέμα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 6. Για να προσθέσετε το μήνυμά σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθούμενο από τη λέξη "Μήνυμα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εργασία με Εστιασμένα Εισερχόμενα

Εστιάστε στα μηνύματα που θεωρείτε πιο σημαντικά. Από προεπιλογή, το Outlook δημιουργεί τον φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα και έναν φάκελο Άλλα εισερχόμενα. Τα πιο σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταξινομούνται στον φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν εύκολα προσβάσιμα, αλλά όχι σε πρώτο πλάνο, στον φάκελο Άλλα εισερχόμενα.

Εναλλαγή μεταξύ εστιασμένων και άλλων εισερχομένων

Από προεπιλογή, το Outlook ανοίγει τα Εστιασμένα εισερχόμενα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίνακας, προβολή πίνακα", ακολουθούμενη από τον αριθμό των γραμμών στα εισερχόμενά σας.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άλλα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιστρέψετε στα Εστιασμένα εισερχόμενα, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίνακας, προβολή πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση"Κουμπί 'Εστιασμένα'". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα Άλλα εισερχόμενα στα Εστιασμένα εισερχόμενα:

 1. Στα Άλλα εισερχόμενα, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να μετακινήσετε στα Εστιασμένα Εισερχόμενα.

 2. Για να μετακινήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιέστε Shift+F10, V.

Απόκρυψη των Εστιασμένων Εισερχομένων

Μπορείτε να αποκρύψετε τα Εστιασμένα εισερχόμενα και να εργαστείτε με μία μόνο λίστα μηνυμάτων

 1. Για να ελέγξετε εάν τα Εστιασμένα εισερχόμενα εμφανίζονται ή είναι ήδη κρυφά, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίνακας, προβολή πίνακα", ακολουθούμενο από τον αριθμό των γραμμών στα εισερχόμενά σας. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το παράθυρο Ανάγνωση είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εστιασμένα'", τα Εστιασμένα εισερχόμενα εμφανίζονται.

  • Εάν το παράθυρο Ανάγνωση είναι ενεργοποιημένο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων δύο φορές. Εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άλλα'", τα Εστιασμένα εισερχόμενα εμφανίζονται.

 2. Για να αποκρύψετε τα Εστιασμένα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+ V, W.

Χρήση αναζήτησης και φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας μέσα σε λίστες ή αρχειοθήκες για αυτό το σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση και το φίλτρο για να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Αναζήτηση για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στα Εισερχόμενα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση ερωτήματος, επεξεργασία, αναζήτηση τρέχοντος γραμματοκιβωτίου".

 2. Για να αλλάξετε το φάκελο όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τρέχον γραμματοκιβώτιο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε τις λέξεις για την αναζήτησή σας εδώ.

 4. Για να περιηγηθείτε στις υποδείξεις, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιλέξετε μια υπόδειξη, πατήστε το πλήκτρο Enter. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρώτο μήνυμα. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να διαγράψετε τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

  Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα από ένα ανοιχτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καταργήσετε τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Esc.

Χρήση φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο φάκελο "Εισερχόμενα", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ι. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο στοιχείο στη λίστα επιλογών φίλτρου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Η φόρτωση της προβολής πίνακα έχει ολοκληρωθεί".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζουν με το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρώτο μήνυμα. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διαγράψετε τη λίστα των αποτελεσμάτων και το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Esc.

  Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα από ένα ανοιχτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καταργήσετε τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Esc.

Άνοιγμα ή προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να ανοίξετε και να προσθέσετε συνημμένα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.

Άνοιγμα συνημμένων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το μήνυμα έχει συνημμένα καθώς και τον αριθμό των συνημμένων αρχείων.

 1. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο. Η εστίαση είναι στο σώμα του μηνύματος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συνημμένου, όπως το όνομα και τον τύπο του αρχείου.

 3. Για να ανοίξετε το συνημμένο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει σε μια συμβατή εφαρμογή.

Προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία όπως βιογραφικά, ενημερωτικά δελτία ή εικόνες όπως αντίγραφα ή ως αρχεία του OneDrive.

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, A και Ψ. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επισυνάψετε ένα πρόσφατο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να επισυνάψετε ένα αρχείο από μια θέση Web, πατήστε το πλήκτρο W. Θα ακούσετε την πρώτη θέση στο Internet, για παράδειγμα, "OneDrive". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου. Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S.

  • Για να επισυνάψετε ένα αρχείο από τον τοπικό χώρο αποθήκευσης, για παράδειγμα, τον σκληρό δίσκο σας, πατήστε το πλήκτρο B. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αρχείου". Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S.

Εκτύπωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε χαρτί ή σε ένα αρχείο.

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο Εισερχόμενα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 2. Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Ε, Ε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οπτικών ή ηχητικών ειδοποιήσεων

Οι ηχητικές ή οι οπτικές ειδοποιήσεις σας ειδοποιούν όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν θέλετε να εργαστείτε χωρίς διακοπές, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

 1. Στα Εισερχόμενα,πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F, T. Ανοίγει το παράθυρο "Επιλογές του Outlook", η εστίαση είναι στην καρτέλα "Γενικά".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α. Ανοίγει η καρτέλα Αλληλογραφία.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P. Θα ακούσετε είτε τη λέξη: "Επιλεγμένο" είτε "Μη επιλεγμένο" ακολουθούμενο από τη λέξη "Αναπαραγωγή ήχου, πλαίσιο ελέγχου". Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να μεταβείτε στις άλλες επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε μια δυνατότητα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Όταν ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί" δεν υπάρχουν περισσότερες επιλογές ειδοποιήσεων για να επιλέξετε.

 5. Για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το τη φράση "κουμπί OK"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook για Mac το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε ληφθέντα μηνύματα, να αναζητήσετε, να φιλτράρετε και να εκτυπώσετε μηνύματα, να εργαστείτε με συνημμένα και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση και απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, η εφαρμογή Outlook παραθέτει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πιο πρόσφατο να εμφανίζεται πρώτο.

 1. Στο Outlook, πατήστε το πλήκτρο Command+1 για να ανοίξετε την κύρια προβολή Αλληλογραφία. Στην προβολή Αλληλογραφία, για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας προβολής διάρθρωσης λίστας μηνυμάτων".

 2. Για να περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε Control+] (Δεξιά αγκύλη) για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα ή Control+[(Αριστερή αγκύλη) για να μεταβείτε στο προηγούμενο μήνυμα.

 3. Το VoiceOver διαβάζει πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο Εισερχόμενα καθώς μετακινήστε. Για παράδειγμα, ακούτε τα εξής:

  • Το όνομα του αποστολέα

  • Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Την ημερομηνία αποστολής

  • Εάν υπάρχουν συνημμένα

 4. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια συνομιλία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πολλά μηνύματα, πατήστε Command+O. Ανοίγει το παράθυρο μηνύματος και ακούτε τη φράση: "Άνοιγμα μηνύματος. Τώρα στο <θέμα του μηνύματος>".

  Για να μετακινηθείτε γρήγορα στο επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Control + αριστερή αγκύλη ([). Για να μετακινηθείτε γρήγορα στο προηγούμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Control + δεξιά αγκύλη (]).

 5. Για να διαβάσετε ένα ή πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συνομιλία, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους. Το VoiceOver διαβάζει τα πεδία μηνύματος καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν τελειώσετε, για να κλείσετε το παράθυρο μηνύματος, πατήστε Command+W. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η εστίαση μετακινείται στη λίστα μηνυμάτων στα Εισερχόμενα.

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κέντρο ειδοποιήσεων

Μεταβείτε στο Κέντρο ειδοποιήσεων του υπολογιστή Mac για να διαβάσετε τα πιο πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook.

 1. Για να μεταβείτε στα πρόσθετα του μενού, πατήστε Control+Option+MM. Θα ακούσετε τη φράση: "Πρόσθετα μενού".

 2. Για να μεταβείτε στο Κέντρο ειδοποιήσεων, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Κέντρο ειδοποιήσεων, πρόσθετα μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να μεταβείτε στις Ειδοποιήσεις στο Κέντρο ειδοποιήσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε "Ειδοποιήσεις, κουμπί επιλογής" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+ Shift+πλήκτρο κάτω βέλους.

 4. Για να περιηγηθείτε στη λίστα ειδοποιήσεων, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους. Καθώς προσγειώνετε σε μια ειδοποίηση Outlook, το VoiceOver διαβάζει την ειδοποίηση ως "Microsoft Outlook", ακολουθούμενη από την ώρα του μηνύματος, το θέμα, τον αποστολέα και το σώμα του μηνύματος. Για να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Return.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε μια λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα εξής:

  • Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος, πατήστε Command+R.

  • Για να απαντήσετε σε όλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+R.

 2. Ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο θέμα και με τη ρύθμιση να απαντά μόνο στον αποστολέα ή σε κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εστίαση είναι στο σώμα του μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 3. Όταν τελειώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+Return.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+J.

 2. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "Προς, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το όνομα του κάθε παραλήπτη.

 3. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κείμενο εγγράφου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Όταν τελειώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε Command+Return για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Outlook, πατήστε το πλήκτρο Command+1 για να ανοίξετε την κύρια προβολή Αλληλογραφία.

 2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+N. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μηνύματος με την εστίαση στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο χωρίς τίτλο (...), επεξεργασία κειμένου "Προς".

 3. Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε το όνομα του κάθε παραλήπτη.

 4. Για να στείλετε ένα αντίγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πεδίο "Κοιν.". Θα ακούσετε τη φράση: "Κοιν., επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών που θέλετε να λάβουν ένα αντίγραφο.

  Για να στείλετε ένα κρυφό αντίγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Μηνύματα, επιλεγμένη καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους και θα ακούσετε "Καρτέλα 'Επιλογές'". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα "Επιλογές", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου"" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το πεδίο "Πίνακας", προστίθεται στο μήνυμα. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακας επικοινωνίας, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών.

 5. Για να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Θέμα, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το θέμα που θέλετε.

 6. Για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κείμενο εγγράφου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε.

 7. Όταν τελειώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε Command+Return για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση αναζήτησης και φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας μέσα σε λίστες ή αρχειοθήκες για αυτό το σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αναζήτησης και φίλτρου για να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Αναζήτηση για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στην προβολή Αλληλογραφία, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+F, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τρέχοντα φάκελο. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση, το πεδίο κειμένου αναζήτησης". Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Πίνακας προβολής διάρθρωσης λίστας μηνυμάτων".

 3. Για να μεταβείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Καθώς μετακινείστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα μηνύματα κατά θέμα, αποστολέα και ημερομηνία μηνύματος.

 4. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+O. Για να κλείσετε το παράθυρο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιστρέψετε στην προβολή Αλληλογραφία, πατήστε Command+W.

 5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, στην προβολή Αλληλογραφία, για να κλείσετε το πεδίο Αναζήτηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, πεδίο κειμένου αναζήτησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Χρήση φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στην προβολή Αλληλογραφία, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κουμπί μενού".

 2. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών φίλτρου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα μηνυμάτων που περιέχουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζουν με το φίλτρο.

 3. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα που ταιριάζουν με το φίλτρο, πατήστε Control+] (Δεξιά αγκύλη) για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα ή Control+[(Αριστερή αγκύλη) για να μεταβείτε στο προηγούμενο μήνυμα. Το VoiceOver διαβάζει τις πληροφορίες του μηνύματος καθώς μετακινήστε στη λίστα.

 4. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+O.

 5. Για να καταργήσετε την επιλογή φιλτραρίσματος, στην προβολή Αλληλογραφία, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+Shift+M. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση όλων των φίλτρων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Άνοιγμα ή προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να ανοίξετε και να προσθέσετε συνημμένα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Outlook για Mac.

Άνοιγμα συνημμένου

Το VoiceOver ανακοινώνει εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε έχει συνημμένα.

 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Συνημμένο", ακολουθούμενο από το όνομα και το μέγεθος του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το συνημμένο ανοίγει στην υποστηριζόμενη εφαρμογή.

Προσθήκη συνημμένου

Μπορείτε να στείλετε αρχεία όπως βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες ή προσκλήσεις σε σύσκεψη ως συνημμένα.

Επισύναψη αρχείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, στο παράθυρο νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη αρχείου, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε, για παράδειγμα, από το φάκελο Έγγραφα ή το iCloud.

 2. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 3. Το αρχείο είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και η εστίαση μετακινείται πίσω στο παράθυρο νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εισαγωγή εικόνας ή φωτογραφίας

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, στο παράθυρο νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Εικόνες'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε το υπομενού Εικόνες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εικόνα από αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο εικόνας που θέλετε να επισυνάψετε.

 3. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 4. Η εικόνα ή η φωτογραφία εισάγεται στο σώμα του μηνύματος.

Εκτύπωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε χαρτί ή σε ένα αρχείο.

 1. Στο Outlook, επιλέξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Για να εκτυπώσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return για να στείλετε το έγγραφο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οπτικών ή ηχητικών ειδοποιήσεων

Μπορείτε γρήγορα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

 1. Στο Outlook, πατήστε Command+Comma (,) για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις του Outlook. Θα ακούσετε τη φράση: "Προτιμήσεις, κουμπί 'Εμφάνιση όλων'"

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Ειδοποιήσεις και ήχοι'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο Ειδοποιήσεις και ήχοι.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση ειδοποίησης στην επιφάνεια εργασίας μου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης ("με σημάδι επιλογής") ή απενεργοποίησης ("χωρίς σημάδι επιλογής").

 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ήχου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Νέο μήνυμα" ή "Υπενθύμιση" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ήχου για νέα μηνύματα ή υπενθυμίσεις, ("με σημάδι επιλογής") "ή" Απενεργοποίηση ("χωρίς σημάδι επιλογής").

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε ληφθέντα μηνύματα, να αναζητήσετε και να φιλτράρετε μηνύματα, καθώς και να εργαστείτε με Εστιασμένα μηνύματα και συνημμένα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση και απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, η εφαρμογή Outlook παραθέτει πρώτα το πιο πρόσφατο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε στη λίστα μηνυμάτων και σε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ακούσετε ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σχετικά με το μήνυμα. Για να εκτελέσετε μια ενέργεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη μόλις την ακούσετε.

 1. Για να ακούσετε το VoiceOver να διαβάζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο Εισερχόμενα, στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω μέσα στη λίστα. Για παράδειγμα, ακούτε τα εξής:

  • Το όνομα του αποστολέα

  • Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Την ημερομηνία αποστολής

  • Συνημμένα (αν υπάρχουν)

  • Οι πρώτες λίγες γραμμές του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Ο αριθμός των μηνυμάτων σε μια συνομιλία

 2. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια συνομιλία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πολλά μηνύματα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διαβάσετε ένα ή πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συνομιλία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή σύρετε το δάκτυλό σας από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω τη λίστα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ακούσετε το θέμα, το όνομα του αποστολέα, το μήνυμα και τον αριθμό των μηνυμάτων που βρίσκονται σε μια συνομιλία.

 4. Εάν η συνομιλία είναι μεγάλη, ίσως χρειαστεί να ανοίξετε ολόκληρο το μήνυμα για να το ακούσετε. Μόλις αναγνωστεί το πρώτο μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άνοιγμα πλήρους μηνύματος'", υπάρχει περισσότερο κείμενο στη συνομιλία. Για να το ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Για να επιστρέψετε στην προβολή μηνυμάτων σε σύμπτυξη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να μετακινηθείτε γρήγορα στο επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επόμενο μήνυμα, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προηγούμενο μήνυμα, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση του μηνύματος, για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Ειδοποίηση, κουμπί 'Απάντηση'". Για να απαντήσετε μόνο στον αρχικό αποστολέα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν το μήνυμα έχει πολλούς παραλήπτες και θέλετε να απαντήσετε σε όλους, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί 'Απάντηση σε όλους'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο θέμα και με τη ρύθμιση να απαντά μόνο στον αποστολέα ή σε κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εστίαση είναι στο σώμα του μηνύματος και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνθεση του μηνύματος,, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προώθηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Θα ακούσετε τη φράση: Θα ακούσετε "Προς, πεδίο κειμένου, σε επεξεργασία". Η εστίαση είναι στο παράθυρο Προς και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε το όνομα του κάθε παραλήπτη.

 3. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνθεση του μηνύματος,, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εργασία με Εστιασμένα μηνύματα

Εστιάστε στα μηνύματα που θεωρείτε πιο σημαντικά. Από προεπιλογή, το Outlook δημιουργεί έναν φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα και έναν φάκελο Άλλα Εισερχόμενα". Τα πιο σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταξινομούνται στον φάκελο Εστιασμένα, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν εύκολα προσβάσιμα, αλλά όχι σε πρώτο πλάνο, στην καρτέλα Άλλα.

Από προεπιλογή, το Outlook εμφανίζει τον φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα. Για να μεταβείτε στο φάκελο Άλλα:

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "'Άλλο', κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να επαναφέρετε το φάκελο Εστιασμένα εισερχόμενα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εστιασμένα, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φάκελο Άλλα στο φάκελο Εστιασμένα εισερχόμενα:

 1. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ενέργειες περισσότερων συνομιλιών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση στα εστιασμένα εισερχόμενα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Θα ακούσετε μια ειδοποίηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε τα Εστιασμένα εισερχόμενα και να εργαστείτε με μια μεμονωμένη λίστα μηνυμάτων:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εστιασμένα εισερχόμενα, κουμπί εναλλαγής, ενεργοποιημένο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το Outlook παρουσιάζει τώρα ένα μόνο φάκελο εισερχομένων.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Σύνθεση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει το παράθυρο Νέο μήνυμα, η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου Προς και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των παραληπτών.

 3. Για να στείλετε ένα αντίγραφο ή ένα κρυφό αντίγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Κοιν./Κοιν." και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη λέξη: "Πεδίο κειμένου Κοιν., γίνεται επεξεργασία". Πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών που λαμβάνουν ένα αντίγραφο.

  Για να στείλετε ένα κρυφό αντίγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη λέξη: "Πίνακας, μηδέν με κενό διάστημα, πεδίο κειμένου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών.

 4. Για να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Θέμα, Πεδίο κειμένου", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 5. Για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνθεση του μηνύματος,, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση αναζήτησης και φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας μέσα σε λίστες ή αρχειοθήκες για αυτό το σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση και το φίλτρο για να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Αναζήτηση για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αναζήτηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Αναζήτηση αλληλογραφίας. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τις λέξεις αναζήτησής σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το VoiceOver διαβάζει τις πληροφορίες και το μήνυμα καθώς μετακινήστε στη λίστα.

 4. Όταν εντοπίσετε ένα μήνυμα που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για έξοδο από την Αναζήτηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Φίλτρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζουν με το φίλτρο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το VoiceOver διαβάζει τις πληροφορίες και το μήνυμα καθώς μετακινήστε στη λίστα.

 4. Όταν εντοπίσετε ένα μήνυμα που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να καταργήσετε την επιλογή φιλτραρίσματος, στο φάκελο "Εισερχόμενα", κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Ακύρωση φίλτρου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα ή προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να ανοίξετε και να προσθέσετε συνημμένα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook για iOS.

Άνοιγμα συνημμένου

Το VoiceOver ανακοινώνει εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε έχει συνημμένα.

 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τύπο του συνημμένου αρχείου, ακολουθούμενο από τη λέξη "Συνημμένο" και το όνομα και το μέγεθος του αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το συνημμένο ανοίγει σε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή.

Προσθήκη συνημμένου

Μπορείτε να στείλετε αρχεία όπως βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες ή προσκλήσεις σε σύσκεψη ως συνημμένα.

Επισύναψη αρχείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη αρχείου ή φωτογραφίας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επισύναψη αρχείου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επισύναψη αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Επισύναψη φωτογραφίας

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη αρχείου ή φωτογραφίας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα της συσκευής σας για να την επισυνάψετε:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Λήψη φωτογραφίας, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ενεργοποιείται η κάμερα.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λήψη φωτογραφίας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Χρήση φωτογραφίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να επισυνάψετε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Χρήση της τελευταίας φωτογραφία που τραβήχτηκε" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να επισυνάψετε μια εικόνα από τις Φωτογραφίες:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Επιλογή φωτογραφίας από τη βιβλιοθήκη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Επισύναψη πρόσκλησης σε σύσκεψη

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη σύσκεψης, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή διαθεσιμότητας, κουμπί". Για να στείλετε την πρώτη διαθέσιμη ώρα για μια σύσκεψη, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Εναλλακτικά, για να δημιουργήσετε μια νέα πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία πρόσκλησης, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο συμβάντος στο OutlookΗμερολόγιο. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσκλήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο στο Outlook.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προγραμματισμού της σύσκεψης, στο παράθυρο Ημερολόγιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Τέλος'"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Outlook για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε ληφθέντα μηνύματα, να αναζητήσετε και να φιλτράρετε μηνύματα, να εργαστείτε με Εστιασμένα μηνύματα και συνημμένα και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση και απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, παρατίθενται πρώτα τα πιο πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω για να ακούσετε το TalkBack να διαβάζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ακούσετε πληροφορίες σχετικά με κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως:

  • Το όνομα του αποστολέα

  • Την ημερομηνία ή την ώρα λήψης του μηνύματος

  • Το θέμα

  • Τις πρώτες λίγες γραμμές των περιεχομένων του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το TalkBack ξεκινά αυτόματα να διαβάζει το μήνυμα από την αρχή.

  Εναλλακτικά, για να ακούσετε το TalkBack να διαβάζει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επάνω προς τα κάτω, κάντε σάρωση προς τα κάτω και δεξιά. Ανοίγει το Μενού καθολικού περιβάλλοντος. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανάγνωση από επάνω" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Για να διατρέξετε γρήγορα τα περιεχόμενα του μηνύματος, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

  Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μήνυμα, κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα προς τα πάνω. Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω, κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα προς τα κάτω.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση του μηνύματος, για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση προς τα επάνω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοιχτό, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απαντήσετε μόνο σε έναν αρχικό αποστολέα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Απάντηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Εάν το μήνυμα έχει πολλούς παραλήπτες και θέλετε να απαντήσετε σε όλους, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί 'Απάντηση σε όλους'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο θέμα και με τη ρύθμιση να απαντά στον αποστολέα ή σε κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εστίαση είναι στο σώμα του μηνύματος και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή, Outlook, κρυφό πληκτρολόγιο".

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το TalkBack.

 1. Με ανοιχτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προώθηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο θέμα. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του κάθε παραλήπτη.

 3. Για να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Σώμα μηνύματος" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εργασία με Εστιασμένα μηνύματα

Εστιάστε στα μηνύματα που θεωρείτε πιο σημαντικά. Από προεπιλογή, το Outlook δημιουργεί έναν φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα και έναν φάκελο Άλλα Εισερχόμενα". Τα πιο σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι στον φάκελο Εστιασμένα, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν εύκολα προσβάσιμα, αλλά όχι σε πρώτο πλάνο, στην καρτέλα Άλλα.

Από προεπιλογή, το Outlook εμφανίζει τον φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα. Για να μεταβείτε στο φάκελο Άλλα:

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετάβαση στα άλλα μηνύματα αλληλογραφίας, διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να επιστρέψετε στο φάκελο Εστιασμένα εισερχόμενα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μετάβαση στα εστιασμένα μηνύματα αλληλογραφίας, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φάκελο Άλλα στο φάκελο Εστιασμένα εισερχόμενα:

 1. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη λέξη: "Επιλέχθηκε", ακολουθούμενη από τις λεπτομέρειες του μηνύματος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση στα εστιασμένα εισερχόμενα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Θα ακούσετε μια ειδοποίηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε τα Εστιασμένα εισερχόμενα και να εργαστείτε με μια μεμονωμένη λίστα μηνυμάτων:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εστιασμένα εισερχόμενα, ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το Outlook εμφανίζει τώρα ένα μόνο φάκελο εισερχομένων.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Σύνθεση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Νέο μήνυμα, με την εστίαση στο πεδίο Προς και το πληκτρολόγιο οθόνης στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών. Η λίστα επαφών που ταιριάζουν ενημερώνεται καθώς πληκτρολογείτε.

  Σημείωση: Ανάλογα με τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να σαρώσετε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κατάλογος αναζήτησης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αναζητήσετε μια επαφή.

 3. Για να επιλέξετε μια επαφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να στείλετε ένα αντίγραφο του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε, "Πεδίο Κοιν." και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Προσθέστε τους παραλήπτες, σύμφωνα με τις οδηγίες στο προηγούμενο βήμα.

 5. Για να στείλετε ένα κρυφό αντίγραφο του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε, "Πεδίο 'Ιδιαίτ. κοιν.'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη και προσθέστε τους παραλήπτες.

 6. Για να προσθέσετε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Θέμα, πλαίσιο επεξεργασίας". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και πληκτρολογήστε ένα θέμα.

 7. Για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Σώμα μηνύματος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 8. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση αναζήτησης και φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας μέσα σε λίστες ή αρχειοθήκες για αυτό το σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση και το φίλτρο για να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.

Αναζήτηση για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση αλληλογραφίας και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τις λέξεις αναζήτησής σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το TalkBack διαβάζει τις πληροφορίες και το μήνυμα καθώς μετακινήστε στη λίστα.

 4. Όταν εντοπίσετε ένα μήνυμα που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για έξοδο από την Αναζήτηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση φίλτρου για την εύρεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Φίλτρα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να περιηγηθείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζουν με το φίλτρο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το TalkBack διαβάζει τις πληροφορίες του μηνύματος καθώς μετακινήστε στη λίστα.

 4. Όταν ακούσετε το μήνυμα που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να καταργήσετε μια επιλογή φιλτραρίσματος και να δείτε όλα τα μηνύματα στη λίστα μηνυμάτων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί "Κατάργηση φίλτρου μηνυμάτων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα ή προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να ανοίξετε και να προσθέσετε συνημμένα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook για Android.

Άνοιγμα συνημμένου

Το TalkBack ανακοινώνει εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε έχει συνημμένα.

 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τον τύπο, το όνομα και το μέγεθος του αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν ακούσετε "Άνοιγμα με τις ακόλουθες εφαρμογές", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Για να ανοίξετε το συνημμένο στην επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη συνημμένου

Μπορείτε να στείλετε αρχεία όπως βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες ή προσκλήσεις σε σύσκεψη ως συνημμένα.

Επισύναψη αρχείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη αρχείων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογή από αρχεία".

 2. Για να προσθέσετε ένα αρχείο από το Outlook, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να προσθέσετε ένα αρχείο από τη συσκευή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλογή από αρχεία της συσκευής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε και να το επισυνάψετε.

Επισύναψη φωτογραφίας

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη αρχείων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα της συσκευής σας για να την επισυνάψετε:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Λήψη φωτογραφιών, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ενεργοποιείται η κάμερα.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείστρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πραγματοποιείται λήψη της φωτογραφίας.

 4. Εάν ακούσετε τη φράση "Το κουμπί κλείστρου είναι τώρα ενεργοποιημένο, ολοκληρώθηκε" πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επισυνάψετε τη φωτογραφία.

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Το κουμπί κλείστρου είναι τώρα ενεργοποιημένο, ολοκληρώθηκε", κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επισυνάψετε τη φωτογραφία.

Για να επισυνάψετε μια εικόνα από τις Φωτογραφίες:

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογή από τις φωτογραφίες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ανάλογα με τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στη θέση όπου αποθηκεύσατε τη φωτογραφία για πρώτη φορά.

Επισύναψη πρόσκλησης σε σύσκεψη

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη σύσκεψης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή διαθεσιμότητας". Για να στείλετε την πρώτη διαθέσιμη ώρα για μια σύσκεψη, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να δημιουργήσετε μια νέα πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία πρόσκλησης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το OutlookΗμερολόγιο. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσκλήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προγραμματισμού της σύσκεψης, στο παράθυρο συμβάντων Ημερολόγιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook στο web το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες με την Αλληλογραφία. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε ληφθέντα μηνύματα, να αναζητήσετε, να φιλτράρετε και να εκτυπώσετε μηνύματα, να εργαστείτε με συνημμένα και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Αυτήν τη στιγμή ενημερώνουμε το Outlook.office.com (Outlook στο Web). Κάποιοι χρησιμοποιούν ήδη το νέο Outlook, ενώ για άλλους η κλασική έκδοση θα είναι η προεπιλεγμένη εμπειρία μέχρι να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη βοήθειας για το νέο Outlook στο web. Καθώς οι οδηγίες σε αυτό το θέμα αφορούν τη νέα εμπειρία, συνιστούμε να μεταβείτε από την κλασική εμπειρία στο νέο Outlook. Για να μεταβείτε στο νέο Outlook, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Γραμμή εργαλείων εντολών" αντί για "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook", χρησιμοποιείτε ήδη το νέο Outlook.

 • Αυτό το θέμα, προϋποθέτει ότι το Παράθυρο ανάγνωσης είναι απενεργοποιημένο.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook στο web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το Outlook στο web.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση και απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν φτάσει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλή: Είναι ευκολότερο να περιηγηθείτε στα μηνύματα, εάν δεν χρησιμοποιείτε την προβολή συνομιλίας. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Q, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού "Ρυθμίσεις". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προβολή συνομιλίας", ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή. Εάν δεν είναι "Απενεργοποιημένο", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, απενεργοποιημένο" και πατήστε το πλήκτρο Esc για να κλείσετε το μενού "Ρυθμίσεις".

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα μηνυμάτων στην Αλληλογραφία και ακούστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις λεπτομέρειες.

Σημείωση: Το παράθυρο ανάγνωσης πρέπει να απενεργοποιηθεί προτού ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Q, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού "Ρυθμίσεις". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο ανάγνωσης", ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή. Εάν ακούσετε "Εμφάνιση στα δεξιά" ή "Εμφάνιση στο κάτω μέρος", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Απόκρυψη" και πατήστε το πλήκτρο Esc για να κλείσετε το μενού "Ρυθμίσεις".

 1. Στην κύρια προβολή αλληλογραφίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 ή Shift+Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Λίστα μηνυμάτων, περιοχή, ορόσημο περιοχής" και πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λίστα μηνυμάτων", ακολουθούμενο από τον τίτλο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενά σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να βρείτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μήνυμα στο παράθυρο περιεχομένου.

 3. Για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο SR+R. Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl. Για να κλείσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιστρέψετε στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να απαντήσετε αμέσως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Outlook στο web.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων ή στο ανοιχτό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να απαντήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R. Εάν θέλετε να απαντήσετε σε όλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+R. Θα ακούσετε τη λέξη: "Παράθυρο περιεχομένου, σώμα μηνύματος, επεξεργασία".

 2. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

 3. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων ή στο ανοιχτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να προωθήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F. Θα ακούσετε τη λέξη: "Παράθυρο περιεχομένου, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας". Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Όταν αρχίσετε να γράφετε, Outlook στο web σας προσφέρει αντίστοιχες προτάσεις. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Εάν βρείτε τα σωστά άτομα μεταξύ των προτάσεων, πατήστε το πλήκτρο Enter για να τα προσθέσετε στο πεδίο "Προς".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σώμα μηνύματος, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 4. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να στείλετε το μήνυμά σας.

 1. Στην κύρια προβολή Αλληλογραφία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N. Θα ακούσετε τη λέξη: "Παράθυρο περιεχομένου, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας". Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς του νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Όταν αρχίσετε να γράφετε, Outlook στο web σας προσφέρει αντίστοιχες προτάσεις. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Εάν βρείτε τα σωστά άτομα ανάμεσα στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο Enter για να τα προσθέσετε στο πεδίο "Προς".

 3. Εάν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας". Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη αντιγράφου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Προσθήκη θέματος". Πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Σώμα κειμένου, επεξεργασία".

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε στις επιλογές μορφοποίησης μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Επιλογές μορφοποίησης". Για να μετακινηθείτε στο μενού επιλογών μορφοποίησης, πατήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους. Για να επιλέξετε ή να αναπτύξετε τα υπομενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Λήψη ή προσθήκη συνημμένων

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να προσθέσετε συνημμένα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Outlook στο web.

Λήψη συνημμένου

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα μηνυμάτων και, στο παράθυρο ανάγνωσης, αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει συνημμένα, θα ακούσετε μια ανακοίνωση.

 1. Στο παράθυρο ανάγνωσης, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του συνημμένου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη λέξη: "Λήψη, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Όταν τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφώνουν μια νέα ειδοποίηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N για να μετακινήσετε την εστίαση εκεί. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε μια επιλογή.

Προσθήκη συνημμένου

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία όπως βιογραφικά, ενημερωτικά δελτία ή εικόνες με χαριτωμένα γατάκια ως αντίγραφα ή ως αρχεία του OneDrive.

Εισαγωγή αρχείου από το OneDrive

 1. Όταν συντάσσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση θέσεων στο cloud" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση είναι στο φάκελο του OneDrive.

 3. Στη λίστα αρχείων, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα αρχείου που θέλετε να επισυνάψετε. Το αρχείο επιλέγεται αυτόματα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μετάβαση στην προβολή πλακιδίων".

 5. Για να επισυνάψετε το αρχείο ως αντίγραφο ή να το μοιραστείτε ως σύνδεση OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποστολή αρχείου από τον υπολογιστή σας

 1. Όταν συντάσσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επισύναψη, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αναζήτηση σε αυτόν τον υπολογιστή". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εκτύπωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε χαρτί ή σε ένα αρχείο.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τις επιλογές εκτύπωσης. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να αναπτύξετε τα μενού επιλογών, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να εκτυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση σκουρόχρωμης λειτουργίας

Εάν προβάλλετε ένα Outlook στο web σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, η χρήση της σκουρόχρωμης λειτουργίας δημιουργεί λιγότερη πίεση στα μάτια σας.

 1. Στην κύρια προβολή αλληλογραφίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Q, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ρυθμίσεις, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού "Ρυθμίσεις".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση, Σκουρόχρωμη λειτουργία" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 3. Για να κλείσετε το μενού Ρυθμίσεις, πατήστε Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×