Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις αθροιστικές ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017.

Η αθροιστική ενημέρωση είναι ένα αθροιστικό σύνολο αρχείων που περιλαμβάνει όλες τις άμεσες διορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017.

Η πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τις άμεσες διορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν στις προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.

Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις αθροιστικές ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2017. Οι αθροιστικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν άμεσες διορθώσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες και επιλεγμένες τοπικές εκδόσεις.

Αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Γνώση
Αναγνωριστικό βάσης

Τίτλο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Αρ. δομής

Συμπεριλαμβάνονται τοπικές εκδόσεις

5010202

Αθροιστική ενημέρωση 61 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2022

30699

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5009174

Αθροιστική ενημέρωση 60 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2021

30656

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007774

Αθροιστική ενημέρωση 59 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Νοέμβριος 2021

30639

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007021

Αθροιστική ενημέρωση 58 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Οκτώβριος 2021

30626

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5006070

Αθροιστική ενημέρωση 57 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σεπτέμβριος 2021

30616

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5005368

Αθροιστική ενημέρωση 56 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Αύγουστος 2021

30601

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5004720

Αθροιστική ενημέρωση 55 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούλιος 2021

30587

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5003470

Αθροιστική ενημέρωση 54 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούνιος 2021

30563

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001730

Αθροιστική ενημέρωση 53 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Απρίλιος 2021

30513

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001230

Αθροιστική ενημέρωση 52 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάρτιος 2021

30477

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000691

Αθροιστική ενημέρωση 51 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Φεβρουάριος 2021

30443

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595147

Αθροιστική ενημέρωση 50 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2021

30428

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583548

Αθροιστική ενημέρωση 49 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2020

30392

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583509

Αθροιστική ενημέρωση 48 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Νοέμβριος 2020

30372

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583498

Αθροιστική ενημέρωση 47 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Οκτώβριος 2020

30351

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576660

Αθροιστική ενημέρωση 46 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σεπτέμβριος 2020

30340

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563412

Αθροιστική ενημέρωση 45 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Αύγουστος 2020

30319

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563403

Αθροιστική ενημέρωση 44 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούλιος 2020

30301

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564068

Αθροιστική ενημέρωση 43 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούνιος 2020

30284

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549682

Αθροιστική ενημέρωση 42 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάιος 2020

30256

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549674

Αθροιστική ενημέρωση 41 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Απρίλιος 2020

30219

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538884

Αθροιστική ενημέρωση 40 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάρτιος 2020

30192

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539527

Αθροιστική ενημέρωση 39 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Φεβρουάριος 2020

30160

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537390

Αθροιστική ενημέρωση 38 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2020

30131

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533392

Αθροιστική ενημέρωση 37 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2019

30102

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528702

Αθροιστική ενημέρωση 36 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Νοέμβριος 2019

30074

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522952

Αθροιστική ενημέρωση 35 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Οκτώβριος 2019

30033

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518532

Αθροιστική ενημέρωση 34 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σεπτέμβριος 2019

29998

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514617

Αθροιστική ενημέρωση 33 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Αύγουστος 2019

29965

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511345

Αθροιστική ενημέρωση 32 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούλιος 2019

29930

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506823

Αθροιστική ενημέρωση 31 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούνιος 2019

29889

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501065

Αθροιστική ενημέρωση 30 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάιος 2019

29834

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495416

Αθροιστική ενημέρωση 29 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Απρίλιος 2019

29683

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492598

Αθροιστική ενημέρωση 28 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάρτιος 2019

28682

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487774

Αθροιστική ενημέρωση 27 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Φεβρουάριος 2019

27716

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483884

Αθροιστική ενημέρωση 26 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2019

26891

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479232

Αθροιστική ενημέρωση 25 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2018

26396

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470114

Αθροιστική ενημέρωση 24 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Νοέμβριος 2018

25480

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465874

Αθροιστική ενημέρωση 23 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Οκτώβριος 2018

24745

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462648

Αθροιστική ενημέρωση 22 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σεπτέμβριος 2018

24238

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346806

Αθροιστική ενημέρωση 21 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Αύγουστος 2018

23563

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341447

Αθροιστική ενημέρωση 20 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούλιος 2018

23021

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337674

Αθροιστική ενημέρωση 19 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούνιος 2018

22286

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171920

Αθροιστική ενημέρωση 18 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάιος 2018

21832

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100769

Αθροιστική ενημέρωση 17 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Απρίλιος 2018

21440

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091306

Αθροιστική ενημέρωση 16 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάρτιος 2018

20784

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078579

Αθροιστική ενημέρωση 15 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Φεβρουάριος 2018

20333

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058600

Αθροιστική ενημέρωση 14 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2018

19831

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4055892

Αθροιστική ενημέρωση 13 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2017

19421

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4052195

Αθροιστική ενημέρωση 12 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Νοέμβριος 2017

18976

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4045671

Αθροιστική ενημέρωση 11 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Οκτώβριος 2017

18609

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4040570

Αθροιστική ενημέρωση 10 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Σεπτέμβριος 2017

18197

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4037309

Αθροιστική ενημέρωση 09 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Αύγουστος 2017

17972

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4034492

Αθροιστική ενημέρωση 08 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούλιος 2017

17501

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4024642

Αθροιστική ενημέρωση 07 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιούνιος 2017

16996

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4021396

Αθροιστική ενημέρωση 06 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάιος 2017

16585

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4018437

Αθροιστική ενημέρωση 05 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Απρίλιος 2017

16177

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4014101

Αθροιστική ενημέρωση 04 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Μάρτιος 2017

15601

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4011763

Αθροιστική ενημέρωση 03 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Φεβρουάριος 2017

15140

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3216190

Αθροιστική ενημέρωση 2 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Ιανουάριος 2017

15052

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3209071

Αθροιστική ενημέρωση 1 για το Microsoft Dynamics NAV 2017

Δεκέμβριος 2016

14199

AT, AU, BE, CH, NZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×