Αυτό το άρθρο καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των ενημερώσεων του Microsoft Skype για επιχειρήσεις Server 2019 για κάθε ρόλο διακομιστή.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις στην ενημέρωση Μαΐου 2021

 • 5003729 Ενημέρωση ασφαλείας Μαΐου 2021 7.0.2046.369 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019

Επιδιόρθωση ασφαλείας

 • 5000675 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για Skype για επιχειρήσεις Server lync Server: 9 Φεβρουαρίου 2021 (KB5000675)

Λήψη των ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για Skype για επιχειρήσεις Server 2019

 • 5001617 Αθροιστική ενημέρωση Μαρτίου 2021 7.0.2046.367 για γενική διαθεσιμότητα του Σύγχρονου Πίνακα Ελέγχου διαχείρισης (MACP) για Skype για επιχειρήσεις Server 2019

 • 4593479Αθροιστική ενημέρωση Νοεμβρίου 2020 7.0.2046.248 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Βασικά στοιχεία

 • 4593480Αθροιστική ενημέρωση Νοεμβρίου 2020 7.0.2046.248 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Web Components Server

 • 4582623Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης

 • 4582624Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Διακομιστής διασκέψεων

 • 4582625Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Front End Server και Edge Server

 • 4582626Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για την Skype για επιχειρήσεις Server 2019 Centralized Logging Service

 • 4582627Περιγραφή της αθροιστικής ενημέρωσης 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Εργαλεία διαχείρισης: Σεπτέμβριος 2020

 • 4582628Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019 και Ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0 Runtime

 • 4582630Αθροιστική ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2020 7.0.2046.244 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Διακομιστής μεσολάβησης

 • 4564311 Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2020 7.0.2046.236 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Macp Web Components

 • Αθροιστική ενημέρωση Μαρτίου 2020 7.0.2046.216 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Φάση 2 φάσης 2 του Πίνακα Ελέγχου σύγχρονης διαχείρισης (MACP)

 • 4528673Αθροιστική ενημέρωση Δεκεμβρίου 2019 7.0.2046.151 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Enterprise Web App

 • 4499965Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Skype για επιχειρήσεις Server 2019

 • 4499970Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για τον κεντρικό υπολογιστή Skype για επιχειρήσεις Server 2019

 • 4499978Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για το Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Core Management Server

 • 4499980Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για τον παράγοντα Skype για επιχειρήσεις Server 2019 Replica Replicator

 • 4499972Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Διαχείριση διάσκεψης

 • 4499973Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Ανακοινώσεις διάσκεψης

 • 4499975Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, υπηρεσία Call Park

 • 4499976Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Διακομιστής διασκέψεων Web

 • 4499979Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Υπηρεσία πολιτικής εύρους ζώνης

 • 4499983Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για Skype για επιχειρήσεις Server 2019, Video Interop Server

 • 4499971Αθροιστική ενημέρωση Ιουλίου 2019 7.0.2046.123 για την Skype για επιχειρήσεις Server 2019 Audio Test

Μέθοδοι εγκατάστασης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Πρόγραμμαεγκατάστασης χωρίς σύνδεση ή πρόγραμμα εγκατάστασης Web).

Εγκατάσταση της ενημέρωσης

Το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημέρωσης διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερώσεις για τον κατάλληλο ρόλο διακομιστή σε μία λειτουργία.

Σημείωση Εάν το στοιχείο ελέγχου λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημέρωσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αναβαθμισμένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερώσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Λήψη λήψη του προγράμματος εγκατάστασης ενημερώσεων διακομιστή Μαρτίου 2021


Σημείωση Οι ενημερώσεις Skype για επιχειρήσεις Server 2019 δεν θα εγκαθίστανται πλέον αυτόματα από το Microsoft Update. Πρέπει να κάνετε λήψη των SkypeServerUpdateInstaller.exe από το Microsoft Update με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης.

Για να εφαρμόσετε την ενημέρωση στους διακομιστές του Front End σε ένα χώρο συγκέντρωσης

 1. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο cmdlet: Get-CsPoolFabricState -PoolFqdn <PoolFQDN> Εάν αυτό το cmdlet αποκαλύψει τυχόν ρεπλίκες που λείπουν, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet για να ανακτήσετε το χώρο συγκέντρωσης πριν να εφαρμόσετε τυχόν ενημερώσεις: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType

 2. Στον πρώτο διακομιστή που θέλετε να ενημερώσετε, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet: Invoke-CsComputerFailOver -ComputerName <Front End Server για ενημέρωση> Αυτό το cmdlet μετακινεί όλες τις υπηρεσίες σε άλλους διακομιστές Front End στο χώρο συγκέντρωσης και μεταφέρει αυτόν το διακομιστή εκτός σύνδεσης.

 3. Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες πρόσθετες Windows δυνατότητες.

  Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-http-errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-http-logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Server-Media-Foundation, Telnet-Client, BITS, ManagementOData, Web-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Lgcy-Scripting, Web-WMI, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Service

 4. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερώσεων διακομιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση ενημερώσεων" για να αναβαθμίσετε το ρόλο διακομιστή.

  Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις ακόλουθες παραμέτρους μαζί με τηνSkypeServerUpdateInstaller.exe εντολή:

  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερώσεις στο παρασκήνιο.

  • Ο διακόπτης /silentmode/forcereboot εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερώσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, επανεκκινεί αυτόματα το διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης, εάν είναι απαραίτητο.

  • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερώσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερώσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εξαγωγή" στο φάκελο στον οποίο έχετε κάνει την εντολή.

 5. Εκτελέστε BootStrapper.exe.

 6. Στον αναβαθμισμένο διακομιστή, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet: Invoke-CsComputerFailBack -ComputerName <Front End Server για ενημέρωση> Ο διακομιστής επιστρέφεται στην υπηρεσία.

 7. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 για κάθε διακομιστή που πρέπει να αναβαθμιστεί.

Για να εφαρμόσετε την ενημέρωση σε ένα διακομιστή back end ή Standard Edition διακομιστή

 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή που αναβαθμίζετε ως μέλος του ρόλου CsAdministrator.

 2. Ξεκινήστε το Skype για επιχειρήσεις Server διαχείρισης: Επιλέξτε "Έναρξη", επιλέξτε "Όλα τα προγράμματα", επιλέξτε Skype για επιχειρήσεις 2019και, στη συνέχεια, επιλέξτε Skype για επιχειρήσεις Server "Κέλυφος διαχείρισης".

 3. Διακοπή Skype για επιχειρήσεις Server υπηρεσιών. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: Stop-CsWindowsService

 4. Διακόψτε την υπηρεσία World Wide Web. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα εξής: net stop w3svc

 5. Κλείστε όλα Skype για επιχειρήσεις Server παράθυρα κελύφους διαχείρισης.

 6. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερώσεων διακομιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση ενημερώσεων" για να αναβαθμίσετε το ρόλο διακομιστή.

  Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις ακόλουθες παραμέτρους μαζί με τηνSkypeServerUpdateInstaller.exe εντολή:

  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερώσεις στο παρασκήνιο.

  • Ο διακόπτης /silentmode /forcereboot εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερώσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, επανεκκινεί αυτόματα το διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης, εάν είναι απαραίτητο.

  • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερώσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερώσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εξαγωγή" στο φάκελο στον οποίο έχετε κάνει την εντολή.

 7. Ξεκινήστε το Skype για επιχειρήσεις Server διαχείρισης: Επιλέξτε "Έναρξη", επιλέξτε "Όλα τα προγράμματα", επιλέξτε Skype για επιχειρήσεις 2019και, στη συνέχεια, επιλέξτε Skype για επιχειρήσεις Server "Κέλυφος διαχείρισης".

 8. Ξεκινήστε Skype για επιχειρήσεις Server υπηρεσιών. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε: Start-CsWindowsService

 9. Επανεκκινήστε την υπηρεσία World Wide Web. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε: net start w3svc

 10. Εφαρμόστε τις αλλαγές στις SQL Server δεδομένων, κάνοντας ένα από τα εξής.

  Σημείωση Όταν εκτελείτε το cmdlet Install-CsDatabase, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που μπορείτε να παραβλέψετε με ασφάλεια. Το μήνυμα σφάλματος στην αίτηση αναμένεται εάν ενημερώνετε τη βάση δεδομένων σε έναν υπολογιστή που δεν φιλοξενεί το Χώρο αποθήκευσης κεντρικής διαχείρισης.

  • Εάν πρόκειται για διακομιστή back end του Enterprise Edition και δεν υπάρχουν συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων, όπως η αρχειοθέτηση ή η παρακολούθηση βάσεων δεδομένων, σε αυτόν το διακομιστή, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN>

  • Εάν πρόκειται για διακομιστή back end Enterprise Edition και υπάρχουν συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων σε αυτόν το διακομιστή, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών: Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN> -ExcludeCollocatedStores

  • Εάν πρόκειται για διακομιστή Standard Edition, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών: Install-CsDatabase -Update -LocalDatabases

 11. Εάν ο Skype για επιχειρήσεις χώρου συγκέντρωσης back end χρησιμοποιεί την SQL διαθεσιμότητας AlwaysOn, ενημερώστε τις βάσεις δεδομένων AlwaysOn ως εξής:

  1. Εγκαταστήστε την ενημέρωση στο διακομιστή Skype για επιχειρήσεις ή τους διακομιστές σας.

  2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή του PowerShell στο κέλυφος διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις (συνδεδεμένος χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό στον οποίο έχουν κατάλληλα δικαιώματα για την εφαρμογή αλλαγών στις βάσεις δεδομένων SQL AlwaysOn), ως εξής:

   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn [sqlpool.contoso.com] -Verbose

   Σημείωση Σε αυτή την εντολή, αντικαταστήστε το [sqlpool.contoso.com] με το πλήρως προσδιορισθεί όνομα τομέα (FQDN) της ομάδας διαθεσιμότητας AlwaysOn.

Μέθοδοι κατάργησης εγκατάστασης

Κατάργηση εγκατάστασης της ενημέρωσης

Κατάργηση της ενημέρωσης από ένα Enterprise Edition που έχει δύο διακομιστές front-end

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Διακόψτε τις νέες συνδέσεις σε άλλους διακομιστές front-end εκτελώντας την ακόλουθη εντολή και στους δύο διακομιστές front-end: Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>

 2. Καταργήστε την εγκατάσταση τυχόν ενημερώσεων.

 3. Επανεκκινήστε το διακομιστή και βεβαιωθείτε ότι και οι δύο διακομιστές front-end αποδέχονται νέες συνδέσεις.

 4. Μετά την ενημέρωση και των δύο διακομιστών front-end, πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή: Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset Στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>

Κατάργηση της ενημέρωσης από ένα Enterprise Edition που έχει τουλάχιστον τρεις διακομιστές front-end

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αποκτήστε τη λίστα των τομέων αναβάθμισης για Enterprise Edition χώρου συγκέντρωσης που σχετίζεται με ένα διακομιστή front-end. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState στο διακομιστή front-end.

 2. Καταργήστε την εγκατάσταση τυχόν ενημερώσεων για κάθε τομέα αναβάθμισης.

  Σημειώσεις

  • Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση ενημερώσεων από έναν τομέα αναβάθμισης κάθε φορά.

  • Μπορείτε να καταργήσετε ενημερώσεις παράλληλα από όλους τους διακομιστές που βρίσκονται στον ίδιο τομέα αναβάθμισης.


  Για να καταργήσετε την εγκατάσταση όλων των διακομιστών που βρίσκονται στον ίδιο τομέα αναβάθμισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>

  2. Καταργήστε την εγκατάσταση ενημερώσεων σε διακομιστές front-end που σχετίζονται με έναν τομέα αναβάθμισης.

  3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  Σημείωση Πρέπει να επαναλάβετε το βήμα 2 για να καταργήσετε την εγκατάσταση ενημερώσεων από κάθε τομέα αναβάθμισης μέχρι να ενημερωθούν όλοι οι τομείς αναβάθμισης στο χώρο συγκέντρωσης.

Πρέπει να κάνετε διάφορες λειτουργίες ρύθμισης παραμέτρων, ανάλογα με το είδος Skype για επιχειρήσεις 2019 Enterprise Edition διακομιστές υποστήριξης που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση Εάν είναι ενεργοποιημένη η κατοπτρισμός βάσης δεδομένων για τις βάσεις δεδομένων back-end, συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε την εντολή Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε την εντολή Get-CsDatabaseMirrorState -PoolFqdn <fqdn του cmdlet του χώρου συγκέντρωσης>για να επαληθεύσετε ότι ο κύριος διακομιστής είναι ο κύριος για όλες τις βάσεις δεδομένων πριν να εκτελέσετε το cmdlet Install-CsDatabase. Εάν η μόνιμη συνομιλία είναι σε από κοινού (δηλαδή, η υπηρεσία μόνιμης συνομιλίας και η βάση δεδομένων παραφώνου εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή), πρέπει να εκτελέσετε το cmdlet Install-CsDatabase μαζί με την παράμετρο ExcludeCollocatedStores.

Skype για επιχειρήσεις Server βάσεις δεδομένων παρακολούθησης 2019

Εάν Skype για επιχειρήσεις βάσεων δεδομένων παρακολούθησης αναπτύσσονται σε αυτόνομες SQL βάσεων δεδομένων, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn 
<FEBE.FQDN>
-Verbose 

Σε αυτή την εντολή, <FEBE. Το FQDN> είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για την πραγματική τιμή.

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 Standard Edition και άλλους ρόλους

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση ενημερώσεων στο Standard Edition ή οποιονδήποτε άλλο ρόλο διακομιστή.

 2. Επανεκκινήστε το διακομιστή αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερώσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

 • Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης, η τυπική διεύθυνση URL εισόδου χρήστη MACP ("https://<FQDN>/macp") αποτυγχάνει. Αντί για αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διεύθυνση URL για να εισέλθετε στο MACP:

  • https://<χώρο συγκέντρωσης FQDN>/macp/

Λίστα ρόλων διακομιστή και των ενημερώσεων που ισχύουν για αυτούς

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Standard Edition διακομιστή

 • Ενημέρωση για τον Front End Server και τον Edge Server (τυπικός ή εταιρικός διακομιστής έκδοσης): KB 4582625

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για το Web Components Server: KB 4593480

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

 • Ενημέρωση για εργαλεία διαχείρισης: Kb 4582627

 • Ενημέρωση για το Enterprise Web App: KB 4528673

 • Ενημέρωση για το διακομιστή διασκέψεων: KB 4582624

 • Ενημέρωση για Διαχείριση διάσκεψης: KB 4499972

 • Ενημέρωση για Ανακοινώσεις διάσκεψης: KB 4499973

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία "Πάρκο κλήσεων": KB 4499975

 • Ενημέρωση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 4499976

 • Ενημέρωση για το Διακομιστή μεσολάβησης: KB 4582630

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία πολιτικής εύρους ζώνης: KB 4499979

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης: KB 4582623

 • Ενημέρωση για το Διακομιστή αλληλεπίδρασης βίντεο: KB 4499983

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία δοκιμής ήχου: KB 4499971

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: KB 4499965

 • Ενημέρωση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογών: KB 4499970

 • Ενημέρωση για παράγοντα αναπαραγωγής ρεπλίκας: KB 4499980

 • Ενημέρωση για το Core Management Server: KB 4499978

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία κεντρικής καταγραφής: KB 4582626

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Enterprise Edition - Διακομιστής front end και διακομιστής back end

 • Ενημέρωση για διακομιστή Front End και διακομιστή Edge (τυπικός ή εταιρικός διακομιστής έκδοσης): KB 4582625

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για το Web Components Server: KB 4593480

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία πολιτικής εύρους ζώνης: KB 4499979

 • Ενημέρωση για Ανακοινώσεις διάσκεψης: KB 4499973

 • Ενημέρωση για την υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης: KB 4582623

 • Ενημέρωση για εργαλεία διαχείρισης: Kb 4582627

 • Ενημέρωση για το Enterprise Web App: KB 4528673

 • Ενημέρωση για Διαχείριση διάσκεψης: KB 4499972

 • Ενημέρωση για το διακομιστή διασκέψεων: KB 4582624

 • Ενημέρωση για το Διακομιστή αλληλεπίδρασης βίντεο: KB 4499983

 • Ενημέρωση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 4499976

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Διακομιστής Edge

 • Ενημέρωση για διακομιστή Front End και διακομιστή Edge (τυπικός ή εταιρικός διακομιστής έκδοσης): KB 4582625

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

 • Ενημέρωση για εργαλεία διαχείρισης: Kb 4582627

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - αυτόνομος διακομιστής μεσολάβησης

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Διακομιστής διευθυντής

 • Ενημέρωση για διακομιστή Front End και διακομιστή Edge (τυπικός ή εταιρικός διακομιστής έκδοσης): KB 4582625

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

 • Ενημέρωση για το διακομιστή Web Components: KB 4593480

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Διακομιστής μόνιμης συνομιλίας front end

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Εργαλεία διαχείρισης

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

 • Ενημέρωση για ενοποιημένες επικοινωνίες Διαχειριζόμενο API 5.0, Core Runtime 64 bit: KB 4582628

Skype για επιχειρήσεις Server 2019 - Διακομιστής αλληλεπίδρασης βίντεο

 • Ενημέρωση για βασικά στοιχεία: KB 4593479

 • Ενημέρωση για Macp Web Components: KB 4540586

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×