Κάντε τα έγγραφά σας του Excel προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Αυτό το θέμα παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα και βέλτιστες πρακτικές για να κάνετε τα υπολογιστικά Excel σας προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπολογιστικό φύλλο του Excel που περιλαμβάνει δήλωση εισοδήματος και γράφημα ράβδων

Όταν τα υπολογιστικά φύλλα σας είναι προσβάσιμα, ξεκλειδώνετε το περιεχόμενό σας σε όλους και τα άτομα με διαφορετικές δυνατότητες μπορούν να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουνExcel βιβλία εργασίας και γραφήματα. Για παράδειγμα, μαθαίνετε πώς μπορείτε να προσθέσετε κεφαλίδες σε πίνακες, ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που αναζητούν. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βεβαιωθείτε ότι τα υπολογιστικά φύλλα σας περιλαμβάνουν.

Windows: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων Excel

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη Excel υπολογιστικών φύλλων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να εντοπίσετε όλα τα σημεία που λείπει εναλλακτικό κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Έλεγχος προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση του βιβλίου εργασίας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από ένα κελί που περιλαμβάνει μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Χρησιμοποιήστε επαρκές κοντράστ για τα χρώματα κειμένου και φόντου.

Για να βρείτε ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο που είναι δύσκολο να διαβαστεί ή να διακριθεί από το φόντο.

Εάν το υπολογιστικό φύλλο σας έχει υψηλό επίπεδο κοντράστ μεταξύ του κειμένου και του φόντου, περισσότερα άτομα μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.

Χρήση προσβάσιμου χρώματος κειμένου

Δώστε μοναδικά ονόματα σε όλες τις καρτέλες φύλλου και καταργήστε τα κενά φύλλα.

Για να μάθετε εάν όλα τα φύλλα που περιέχουν περιεχόμενο σε ένα βιβλίο εργασίας έχουν περιγραφικά ονόματα και εάν υπάρχουν κενά φύλλα, χρησιμοποιήστε την επιλογή Έλεγχος προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Διαγραφή καρτελών φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε οπτικά τους πίνακές σας για να ελέγξετε ότι δεν έχουν εντελώς κενές γραμμές ή στήλες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέο πίνακα

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντα πίνακα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στοMicrosoft 365:

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες, στιγμιότυπα οθόνης, εικονίδια, βίντεο και μοντέλα 3D, ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα στους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και επιλέξτε "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου".

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel Win32 για εικόνες
  • Επιλέξτε την εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα του Excel για Windows

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για εικόνες

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα ή γραφικό SmartArt και επιλέξτε "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου".

   Επεξεργασία μενού εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο Excel Win32
  • Επιλέξτε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα του Excel για Windows

  Σημείωση: Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε ολόκληρο το σχήμα ή το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του γραφικού SmartArt και όχι σε ένα μεμονωμένο σχήμα ή τμήμα.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικά Γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

  Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel Win32 για Συγκεντρωτικά Γραφήματα

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το Συγκεντρωτικό Γράφο και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για γραφήματα

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Διακοσμητικά οπτικά στοιχεία

Εάν τα οπτικά στοιχεία σας είναι καθαρά διακοσμητικά, όπως τα στυλιστικά περιγράμματα που προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε εναλλακτικό κείμενο. Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες. Όταν το έγγραφο εξάγεται σε ένα αρχείο PDF, τα διακοσμητικά στοιχεία θα επισημαίνονται μέσα στο αρχείο PDF με ετικέτες τεχνουργήματος, οι οποίες παραλείπονται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό στοιχείο.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου. Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου "Σήμανση ως διακοσμητικό". Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για διακοσμητικά στοιχεία

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αυτόματου εναλλακτικού κειμένου

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο που δημιουργείται αυτόματα σε εικόνες που έχουν εισαχθεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματου εναλλακτικού κειμένου. Εάν αλλάξετε γνώμη αργότερα, μπορείτε εξίσου εύκολα να το ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Διευκόλυνση πρόσβασης.

 2. Στην ενότητα Αυτόματο εναλλακτικό κείμενο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Αυτόματη δημιουργία εναλλακτικού κειμένου για μένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στο Office 2019:

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες, στιγμιότυπα οθόνης, εικονίδια, βίντεο και μοντέλα 3D, ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα στους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα και επιλέξτε "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου".

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel Win32 για εικόνες
  • Επιλέξτε την εικόνα. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα του Excel για Windows

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για εικόνες

  Συμβουλή: Εξοικονομήστε χρόνο και προσθέστε ένα εναλλακτικό κείμενο που δημιουργείται από το σύστημα στην εικόνα. Στο τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, επιλέξτε Δημιουργία περιγραφής για μένα. Στη συνέχεια, επεξεργαστείτε το αυτόματο εναλλακτικό κείμενο για να ταιριάξετε καλύτερα το περιεχόμενο.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα ή γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα ή γραφικό SmartArt και επιλέξτε "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου".

   Επεξεργασία μενού εναλλακτικού κειμένου για σχήματα στο Excel Win32
  • Επιλέξτε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" στην κορδέλα του Excel για Windows

  Σημείωση: Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε ολόκληρο το σχήμα ή το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του γραφικού SmartArt και όχι σε ένα μεμονωμένο σχήμα ή τμήμα.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα ή το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικά Γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.

  Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel Win32 για Συγκεντρωτικά Γραφήματα

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 3. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το Συγκεντρωτικό Γράφο και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για γραφήματα

  Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο και να διορθώσετε μια λέξη που πληκτρολογήσατε, απλώς κάντε δεξί κλικ στη λέξη και επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Διακοσμητικά οπτικά στοιχεία

Εάν τα οπτικά στοιχεία σας είναι καθαρά διακοσμητικά, όπως τα στυλιστικά περιγράμματα που προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικά, μπορείτε να τα επισημάνετε ως τέτοια, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε εναλλακτικό κείμενο. Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες. Όταν το έγγραφο εξάγεται σε ένα αρχείο PDF, τα διακοσμητικά στοιχεία επισημαίνονται μέσα στο αρχείο PDF με ετικέτες τεχνουργήματος, οι οποίες παραλείπονται από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό στοιχείο.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου. Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο στη δεξιά πλευρά του σώματος εγγράφου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση ως διακοσμητικό". Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου του Word Win32 για διακοσμητικά στοιχεία

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στο Office 2016:

Σημείωση: Συνιστάται να τοποθετείτε κείμενο μόνο στο πεδίο περιγραφής και να αφήνετε κενό τον τίτλο. Αυτό θα παρέχει την καλύτερη εμπειρία με τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του Αφηγητή. Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας", το οποίο περιγράφει την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές σχήματος, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές σχήματος, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικά Γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος > Επιλογές γραφήματος > Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο Συγκεντρωτικό Γράφημα

Κάντε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων στα υπολογιστικά φύλλα του Excel.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Οι συμβουλές οθόνης είναι μικρά παράθυρα που εμφανίζουν περιγραφικό κείμενο όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην υπερ-σύνδεση.

 1. Επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, εμφανίζεται το περιεχόμενο του κελιού που επιλέξατε. Αυτό είναι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για να το αλλάξετε, πληκτρολογήστε το νέο κείμενο υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, προσθέστε τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε το κείμενο της συμβουλής οθόνης.

 6. Επιλέξτε OK > OK.

Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση προσβάσιμου χρώματος κειμένου

Ακολουθούν μερικές ιδέες:

 • Εξασφαλίστε τη σωστή εμφάνιση του κειμένου χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Αυτόματο για τα χρώματα των γραμματοσειρών. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κεντρική > Χρώμα γραμματοσειράς > Αυτόματο.

  Μενού "Χρώμα γραμματοσειράς" στο Excel για υπολογιστή Windows.
 • Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να αναλύσετε το υπολογιστικό φύλλο και να βρείτε ανεπαρκή αντίθεση χρωμάτων. Ελέγχει το κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο σε σχέση με τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Χρώμα σελίδας

  • Φόντο κελιών

  • Επισημάνσεις

  • Γέμισμα πλαισίων κειμένου

  • Σκίαση παραγράφων

  • Γεμίσματα SmartArt

  • Κεφαλίδες, υποσέλιδα και συνδέσεις

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντα πίνακα

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα τμήμα κελιών που έχουν επισημανθεί ως πίνακας.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης της ομάδας "Επιλογές στυλ πίνακα", με επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέο πίνακα

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα νέο τμήμα κελιών που επισημαίνετε ως πίνακα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Πίνακας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Επιλέξτε OK.

  Το Excel δημιουργεί μια γραμμή κεφαλίδων με τα προεπιλεγμένα ονόματα Στήλη1, Στήλη2 και ούτω καθεξής.

 5. Πληκτρολογήστε νέα, περιγραφικά ονόματα για κάθε στήλη του πίνακα.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία πίνακα", με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες">>

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για το φύλλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου μενού "Μετονομασία"

Διαγραφή καρτελών φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια καρτέλα φύλλου και επιλέξτε Διαγραφή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Διαγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου μενού "Διαγραφή"

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κέντρο βοήθειας του Excel

Mac: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων Excel

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη Excel υπολογιστικών φύλλων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Για να εντοπίσετε όλα τα σημεία που λείπει εναλλακτικό κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Έλεγχος προσβασιμότητας.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Προσθέστε χαρακτηριστικό κείμενο υπερ-σύνδεσης και συμβουλές οθόνης.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση των φύλλων στο βιβλίο εργασίας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμβουλές οθόνης που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά επάνω από ένα κελί που περιλαμβάνει μια υπερ-σύνδεση.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

Δώστε μοναδικά ονόματα σε όλες τις καρτέλες φύλλου και καταργήστε τα κενά φύλλα.

Για να μάθετε εάν όλα τα φύλλα που περιέχουν περιεχόμενο σε ένα βιβλίο εργασίας έχουν περιγραφικά ονόματα και εάν υπάρχουν κενά φύλλα, χρησιμοποιήστε την επιλογή Έλεγχος προσβασιμότητας.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Διαγραφή καρτέλας φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθετους πίνακες, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε οπτικά τους πίνακές σας για να ελέγξετε ότι δεν έχουν εντελώς κενές γραμμές ή στήλες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέο πίνακα

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντα πίνακα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Microsoft 365

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στοMicrosoft 365:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για εικόνες
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε "Μορφοποίηση εικόνας > εναλλακτικό κείμενο".

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για εικόνες στην κορδέλα στο Excel για Mac

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο Excel για Mac

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για σχήματα

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα μέρος μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα και όχι μέσα σε ένα από τα μέρη του

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε "Μορφοποίηση σχήματος > εναλλακτικό κείμενο".

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

  Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για σχήματα στην κορδέλα στο Excel για Mac
 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή εναλλακτικού κειμένου" στο Excel 365 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για σχήματα

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα μέρος μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt και όχι μέσα σε ένα από τα μέρη του

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για γραφικά SmartArt στο Excel για Mac

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή εναλλακτικού κειμένου" στο Excel 365 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε έναν Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα....

  Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα στο μενού περιβάλλοντος του Excel για Mac.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα μέρος μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα και όχι μέσα σε ένα από τα μέρη του

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα..., επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον Συγκεντρωτικό πίνακα στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή, πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε τον πίνακα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για έναν Συγκεντρωτικό πίνακα του Excel.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό στοιχείο. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο. Επιλέξτε την καρτέλα "Μορφοποίηση" για το οπτικό > εναλλακτικό κείμενο.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση ως διακοσμητικό". Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση ως διακοσμητικού" στο παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο Excel για Mac

Συμβουλή: Εάν έχετε πολλά διακοσμητικά στοιχεία, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε σε μια δέσμη. Επιλέξτε όλες τις επιλογές, ανοίξτε το παράθυρο "Εναλλακτικό κείμενο" και κάντε κλικ στην επιλογή "Διακοσμητικό".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2019

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στο Office 2019:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Συμβουλή: Για να γράψετε ένα καλό εναλλακτικό κείμενο, φροντίστε να εκφράσετε περιεκτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο και τον σκοπό της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μία ή δύο σύντομες προτάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Μην επαναλάβετε το περιεχόμενο περιβάλλοντος κειμένου ως εναλλακτικό κείμενο και μην χρησιμοποιήσετε φράσεις που αναφέρονται σε εικόνες, όπως "ένα γραφικό του" ή "μια εικόνα του".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να διαβάζουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα για τους χρήστες που δεν μπορούν να τη δουν.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για εικόνες
  • Επιλέξτε μια εικόνα. Επιλέξτε "Μορφοποίηση εικόνας > εναλλακτικό κείμενο".

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για εικόνες στην κορδέλα στο Excel για Mac

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε την εικόνα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει.

  Παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο Excel για Mac

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για σχήματα

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα μέρος μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το σχήμα και όχι μέσα σε ένα από τα μέρη του

  • Επιλέξτε ένα σχήμα. Επιλέξτε "Μορφοποίηση σχήματος > εναλλακτικό κείμενο".

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

  Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για σχήματα στην κορδέλα στο Excel για Mac
 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το σχήμα και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή εναλλακτικού κειμένου" στο Excel 365 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

   Μενού "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου" του Excel 365 για σχήματα

   Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα μέρος μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γραφικό SmartArt και όχι μέσα σε ένα από τα μέρη του

  • Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt. Επιλέξτε Μορφοποίηση > Εναλλακτικό κείμενο.

   Κουμπί "Εναλλακτικό κείμενο" για γραφικά SmartArt στο Excel για Mac

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε το γραφικό SmartArt και το περιβάλλον του σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει.

  Παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή εναλλακτικού κειμένου" στο Excel 365 για σχήματα

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε έναν Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα....

  Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα στο μενού περιβάλλοντος του Excel για Mac.

  Συμβουλή: Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει ολόκληρο το γράφημα, όχι μέσα σε ένα από τα τμήματά του.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα..., επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Στην καρτέλα Εναλλακτικό κείμενο, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον Συγκεντρωτικό πίνακα στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή, πληκτρολογήστε 1-2 προτάσεις για να περιγράψετε τον πίνακα και το περιβάλλον της σε κάποιον που δεν μπορεί να τη δει. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου εναλλακτικού κειμένου για έναν Συγκεντρωτικό πίνακα του Excel.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε με ορθογραφικό έλεγχο τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσαμε, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Σήμανση των απεικονίσεων ως διακοσμητικών στοιχείων

Εάν οι απεικονίσεις σας είναι καθαρά διακοσμητικές και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ενημερωτικές, μπορείτε να τις επισημάνετε ως τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων που πρέπει να επισημαίνονται ως διακοσμητικά είναι τα στιλιστικά περιγράμματα. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης θα ακούσουν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι διακοσμητικά, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

 1. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα οπτικό στοιχείο. Επιλέξτε Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου....

  • Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο. Επιλέξτε την καρτέλα "Μορφοποίηση" για το οπτικό > εναλλακτικό κείμενο.

  Ανοίγει το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση ως διακοσμητικό". Το πεδίο εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

  Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση ως διακοσμητικού" στο παράθυρο εναλλακτικού κειμένου στο Excel για Mac

Συμβουλή: Εάν έχετε πολλά διακοσμητικά στοιχεία, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε σε μια δέσμη. Επιλέξτε τα όλα, ανοίξτε το παράθυρο "Εναλλακτικό κείμενο" και κάντε κλικ στην επιλογή "Σήμανση ως διακοσμητικού".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία στο Office 2016

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία Excel υπολογιστικών φύλλων στο Office 2016:

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα στους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας > Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας", το οποίο περιγράφει την επιλεγμένη εικόνα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφικά SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος > Επιλογές σχήματος > Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο γραφικό SmartArt

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα σχήμα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος > Επιλογές σχήματος > Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο σχήμα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε Συγκεντρωτικά Γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος > Επιλογές γραφήματος > Μέγεθος και ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Στιγμιότυπο οθόνης από την περιοχή "Εναλλακτικό κείμενο" του παραθύρου "Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος", το οποίο περιγράφει το επιλεγμένο Συγκεντρωτικό Γράφημα

Κάντε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων στα υπολογιστικά φύλλα του Excel.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης και συμβουλών οθόνης

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

 3. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL προορισμού.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Συμβουλή οθόνης και, στο πλαίσιο Κείμενο συμβουλής οθόνης, πληκτρολογήστε μια συμβουλή οθόνης.

Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης"

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντα πίνακα

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα τμήμα κελιών που έχουν επισημανθεί ως πίνακας.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων.

 3. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών στυλ πίνακα στην καρτέλα "Πίνακας", με επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέο πίνακα

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα νέο τμήμα κελιών που επισημαίνετε ως πίνακα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Πίνακας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Επιλέξτε OK.
  Το Excel δημιουργεί μια γραμμή κεφαλίδων με τα προεπιλεγμένα ονόματα Στήλη1,Στήλη2κ.ο.κ.

 5. Πληκτρολογήστε νέα, περιγραφικά ονόματα για κάθε στήλη του πίνακα.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία πίνακα", με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες"

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για το φύλλο.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου μενού "Μετονομασία"

Διαγραφή καρτέλας φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου.

 2. Επιλέξτε Διαγραφή.

Στιγμιότυπο οθόνης του στοιχείου μενού "Διαγραφή"

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κέντρο βοήθειας του Excel

iOS: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων Excel

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων του Excel που είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Δώστε σε όλες τις καρτέλες των φύλλων μοναδικά ονόματα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Κάντε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλου

Οι παρακάτω διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων Excel υπολογιστικών φύλλων σας.

Προσθήκη κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα τμήμα κελιών που έχουν επισημανθεί ως πίνακας.

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή τη γραμμή που θέλετε να μετατρέψετε σε κεφαλίδα.

 2. Πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 3. Πατήστε "Στυλ κελιών" και ενεργοποιήστε μια επιλογή στην ομάδα "Τίτλοι και επικεφαλίδες". Τα κελιά μετατρέπονται σε κεφαλίδες.

Εντολή "Επιλογές στυλ", με επιλεγμένο το στοιχείο "Γραμμή κεφαλίδων"

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Πατήστε το εικονίδιο φύλλου στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 2. Πατήστε μια καρτέλα φύλλου και επιλέξτε "Μετονομασία".

 3. Για να αντικαταστήσετε το όνομα του επιλεγμένου φύλλου, πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για το φύλλο.

Επιλεγμένη καρτέλα φύλλου όπου εμφανίζονται οι επιλογές μετονομασίας

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κέντρο βοήθειας του Excel

Android: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων Excel

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη Excel υπολογιστικών φύλλων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Στο οπτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά SmartArt, τα σχήματα, οι ομάδες, τα γραφήματα, τα ενσωματωμένα αντικείμενα, η γραφή και τα βίντεο.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στις εικόνες και τα άλλα οπτικά στοιχεία.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου στις εικόνες ως μόνης μεθόδου μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με κείμενο σε αυτή, επαναλάβετε αυτό το κείμενο στο έγγραφο. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία την εικόνα και αναφέρετε την ύπαρξη του κειμένου και του σκοπού του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

Δώστε σε όλες τις καρτέλες των φύλλων μοναδικά ονόματα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέους πίνακες

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε οπτικά στοιχεία

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε οπτικά στοιχεία στα Excel υπολογιστικών φύλλων.

Σημείωση:  Για το περιεχόμενο ήχου και βίντεο, εκτός από το εναλλακτικό κείμενο, συμπεριλάβετε κλειστές λεζάντες για τα άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες, όπως εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης, έτσι ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να διαβάσουν το κείμενο για να περιγράψουν την εικόνα στους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εικόνα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Εικόνα"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε σχήματα

Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο σε σχήματα συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μέσα σε ένα γραφικό SmartArt.

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Σχήμα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Σχήμα"

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Γράφημα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην εντολή Εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την.

 4. Πληκτρολογήστε περιγραφή και τίτλο. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

  Συμβουλή: Συμπεριλάβετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη γραμμή και να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Εντολή "Εναλλακτικό κείμενο" στην καρτέλα "Γράφημα"

Κάντε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλου

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων στα υπολογιστικά φύλλα του Excel.

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα τμήμα κελιών που έχουν επισημανθεί ως πίνακας.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακας, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το κάτω βέλος.

 3. Για να επιλέξετε το στοιχείο Γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το.

  Συμβουλή: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είναι γκρι.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Καρτέλα "Πίνακας", με επιλεγμένο το στοιχείο "Γραμμή κεφαλίδων"

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέους πίνακες

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα νέο τμήμα κελιών που επισημαίνετε ως πίνακα.

 1. Επισημάνετε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα, στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τέλος της γραμμής εργαλείων, πατήστε το επάνω βέλος.

 3. Πατήστε Αρχική σελίδα > Εισαγωγή.

 4. Πατήστε την εντολή Πίνακας.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες.

Πίνακας με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες"

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια καρτέλα φύλλου και επιλέξτε "Μετονομασία".

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για το φύλλο.

Επιλεγμένη καρτέλα φύλλου όπου εμφανίζεται η εντολή "Μετονομασία"

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κέντρο βοήθειας του Excel

Εφαρμογή για Windows 10: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων Excel

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη Excel υπολογιστικών φύλλων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Δώστε σε όλες τις καρτέλες των φύλλων μοναδικά ονόματα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Τα κενά κελιά σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να παραπλανήσουν κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο να νομίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέους πίνακες

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Κάντε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλου

Οι παρακάτω διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμους τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων Excel υπολογιστικών φύλλων σας.

Προσθήκη κεφαλίδων σε νέους πίνακες

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα νέο τμήμα κελιών που επισημαίνετε ως πίνακα.

 1. Επισημάνετε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα "Εισαγωγή", πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερες επιλογές" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε "Κεντρική" > "Εισαγωγή".

 3. Πατήστε την επιλογή Πίνακας, για να μετατρέψετε τα επιλεγμένα κελιά σε πίνακα.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες.

Χρήση κεφαλίδων σε υπάρχοντες πίνακες

Καθορίστε μια γραμμή κεφαλίδων σε ένα τμήμα κελιών που έχουν επισημανθεί ως πίνακας.

 1. Εστιάστε σε οποιοδήποτε κελί ενός πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα "Πίνακας", πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερες επιλογές" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 3. Για να επιλέξετε το στοιχείο Γραμμή κεφαλίδων, πατήστε το.

  Συμβουλή: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είναι γκρι.

 4. Στον πίνακα, πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες των στηλών.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Πατήστε παρατεταμένα την καρτέλα ενός φύλλου και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Για να αντικαταστήσετε το όνομα του επιλεγμένου φύλλου, πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για το φύλλο.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Office Online: Βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία προσβάσιμων υπολογιστικών φύλλων του Excel Online

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη Excel για το Web υπολογιστικών φύλλων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι πρέπει να διορθώσετε

Πώς μπορείτε να το βρείτε

Γιατί πρέπει να το διορθώσετε

Τρόπος διόρθωσης

Συμπεριλάβετε εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα οπτικά στοιχεία και τους πίνακες.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βρείτε εμφανίσεις εναλλακτικού κειμένου που λείπουν στο υπολογιστικό φύλλο.

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που δεν μπορούν να δουν την οθόνη να κατανοήσουν τι είναι σημαντικό στους πίνακες.

Αποφύγετε τη χρήση κειμένου σε πίνακες ως τη μόνη μέθοδο μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών. Στο εναλλακτικό κείμενο, περιγράψτε με συντομία τα περιεχόμενα του πίνακα και τον σκοπό του.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις.

Για να προσδιορίσετε εάν το κείμενο υπερ-σύνδεσης έχει νόημα ως αυτόνομη πληροφορία και εάν παρέχει στους αναγνώστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό, κάντε μια οπτική σάρωση του βιβλίου εργασίας.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ορισμένες φορές κάνουν σάρωση μιας λίστας συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Για παράδειγμα, αντί για μια σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ, συμπεριλάβετε τον πλήρη τίτλο της σελίδας προορισμού.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

Δώστε μοναδικά ονόματα σε όλες τις καρτέλες φύλλου και καταργήστε τα κενά φύλλα.

Διαβάστε τα ονόματα των καρτελών φύλλων στο βιβλίο εργασίας σας και βεβαιωθείτε ότι κάθε φύλλο έχει περιεχόμενο.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τα ονόματα φύλλων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των περιεχομένων ενός βιβλίου εργασίας και την πλοήγηση σε αυτό.

Δώστε ένα χαρακτηριστικό όνομα στο βιβλίο εργασίας

Μετονομασία καρτελών φύλλου

Διαγραφή καρτελών φύλλου

Χρησιμοποιήστε μια απλή δομή για τους πίνακες και καθορίστε πληροφορίες κεφαλίδας στήλης.

Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας για να βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες δεν περιέχουν διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά, ένθετους πίνακες ή εντελώς κενές γραμμές ή στήλες.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρακολουθούν τη θέση τους σε έναν πίνακα μετρώντας τα κελιά του πίνακα. Εάν ένας πίνακας είναι ενσωματωμένος σε έναν άλλο πίνακα ή εάν ένα κελί είναι συγχωνευμένο ή διαιρεμένο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει το μέτρημα και δεν μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα μετά από αυτό το σημείο. Οι κενές γραμμές και στήλες σε έναν πίνακα θα μπορούσαν επίσης να δώσουν εσφαλμένα την εντύπωση σε κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον πίνακα.

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν επίσης τις πληροφορίες κεφαλίδας για να αναγνωρίζουν τις γραμμές και τις στήλες.

Χρήση κεφαλίδων σε πίνακα

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες και γραφήματα

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και γραφήματα στα υπολογιστικά Excel για το Web σας. Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες, χρησιμοποιήστε μια έκδοση υπολογιστή του Excel.

Σημείωση: Συνιστάται να τοποθετείτε κείμενο μόνο στο πεδίο περιγραφής και να αφήνετε κενό τον τίτλο. Αυτό θα παρέχει την καλύτερη εμπειρία με τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του Αφηγητή.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Διορθώστε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή.

 3. Επιλέξτε OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Εναλλακτικό κείμενο" με τα πεδία "Τίτλος και "Περιγραφή".

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε γραφήματα

 1. Κάντε δεξί κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο.

 2. Προσθέστε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή.

 3. Επιλέξτε OK.

Κάντε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε προσβάσιμες τις υπερ-συνδέσεις, τους πίνακες και τις καρτέλες φύλλων Excel για το Web υπολογιστικών φύλλων.

Προσθήκη κειμένου υπερ-σύνδεσης

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί.

 2. Επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

 3. Στο εμφανιζόμενο κείμενο,πληκτρολογήστε το κείμενο στο οποίο θα κάνουν κλικ οι χρήστες. Στη συνέχεια, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πεδίο Διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση.

  • Στο πεδίο Θέση μέσα στο έγγραφο, πληκτρολογήστε τη θέση του κελιού στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Για παράδειγμα, A6.

  • Στο πεδίο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή someone@example.com.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Εάν ο τίτλος στη σελίδα προορισμού της υπερ-σύνδεσης παρέχει μια ακριβή σύνοψη των περιεχομένων της σελίδας, χρησιμοποιήστε τον για το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο υπερ-σύνδεσης ταιριάζει με τον τίτλο στη σελίδα προορισμού: Πρότυπα και θέματα για το Office Online.

Στο στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης" όπου μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες για το εμφανιζόμενο κείμενο και μια διεύθυνση URL, να καθορίσετε μια θέση στο έγγραφο ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση κεφαλίδων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακάς μου περιέχει επικεφαλίδες.

 4. Επιλέξτε OK. Excel για το Web μια γραμμή κεφαλίδων με τα προεπιλεγμένα ονόματα Στήλη1,Στήλη2και άλλα.

 5. Πληκτρολογήστε νέα, περιγραφικά ονόματα για κάθε στήλη του πίνακα.

Σημείωση: Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να προσθέσετε μια κεφαλίδα σε κελιά σε έναν υπάρχοντα πίνακα.

Στο στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία πίνακα" με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για την επιλογή "Ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες",

Δώστε ένα χαρακτηριστικό όνομα στο βιβλίο εργασίας

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο. Δημιουργήστε ένα όνομα που παρέχει μια ένδειξη σχετικά με το είδος των δεδομένων που περιέχει το αρχείο. Εάν είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε την ημερομηνία ως μέρος του ονόματος.

 3. (Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου.

 4. Επιλέξτε OK.

Σημείωση: Εάν θέλετε να μετονομάσετε ένα αρχείο, επιλέξτε Μετονομασία, πληκτρολογήστε το όνομα για το αρχείο και επιλέξτε OK.

Στο στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" όπου μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο και έχετε την επιλογή να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο.

Μετονομασία καρτελών φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και επιλέξτε Μετονομασία.

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύντομο, μοναδικό όνομα για την καρτέλα που θα περιγράφει τα περιεχόμενά της.

 3. Επιλέξτε OK.

Στο στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται το μενού που προβάλλεται αφού κάνετε δεξιό κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου με τις επιλογές για την εισαγωγή, τη διαγραφή, τη μετονομασία, την αναδιάταξη, την απόκρυψη ή την επανεμφάνιση του φύλλου.

Διαγραφή καρτελών φύλλου

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου.

 2. Επιλέξτε Διαγραφή.

 3. Επιλέξτε OK.

Δείτε επίσης

Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Κάντε τα έγγραφά σας του Word προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τις παρουσιάσεις σας του PowerPoint προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε το email του Outlook προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάντε τα σημειωματάρια του OneNote προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κέντρο βοήθειας του Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×