Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ολοκλήρωση των εργασιών στα Windows XP.

Γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • CTRL + C (αντίγραφο)

 • CTRL + X (διαγραφή επιλεγμένου στοιχείου και Αποθήκευση αντιγράφου στο Πρόχειρο)

 • CTRL + V (επικόλληση)

 • CTRL + Z (Αναίρεση)

 • Διαγραφή (διαγραφή)

 • Shift + Delete (Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου μόνιμα χωρίς μετακίνηση του στοιχείου στον κάδο ανακύκλωσης)

 • CTRL κατά τη μεταφορά ενός στοιχείου (αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου)

 • CTRL + SHIFT κατά τη μεταφορά ενός στοιχείου (δημιουργία συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • Πλήκτρο F2 (Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου)

 • CTRL + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης)

 • CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης)

 • CTRL + κάτω βέλος (μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου)

 • CTRL + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ (μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου)

 • CTRL + SHIFT με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους (επισημάνετε ένα μπλοκ κειμένου)

 • Μετακίνηση με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους (επιλέξτε περισσότερα από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλέξτε κείμενο σε ένα έγγραφο)

 • CTRL + A (επιλογή όλων)

 • Πλήκτρο F3 (αναζήτηση για αρχείο ή φάκελο)

 • ALT + ENTER (προβολή των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • ALT + F4 (κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα)

 • ALT + ENTER (Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου)

 • ALT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο)

 • CTRL + F4 (κλείσιμο του ενεργού εγγράφου σε προγράμματα που επιτρέπουν την ταυτόχρονη άνοιγμα πολλών εγγράφων)

 • ALT + TAB (εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων)

 • ALT + ESC (κυκλική εναλλαγή στοιχείων με τη σειρά με την οποία άνοιξαν)

 • Πλήκτρο F6 (κυκλική εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας)

 • Πλήκτρο F4 (Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στον υπολογιστή μου ή στην Εξερεύνηση των Windows)

 • SHIFT + F10 (Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • ALT + πλήκτρο διαστήματος (Εμφάνιση του μενού συστήματος για το ενεργό παράθυρο)

 • CTRL + ESC (Εμφάνιση του μενού "Έναρξη")

 • ALT + υπογράμμιση γράμματος σε ένα όνομα μενού (Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού)

 • Υπογράμμιση γράμματος σε ένα όνομα εντολής σε ένα ανοιχτό μενού (εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής)

 • Πλήκτρο F10 (ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο ενεργό πρόγραμμα)

 • Δεξιό βέλος (άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού)

 • Αριστερό βέλος (άνοιγμα του επόμενου μενού στα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού)

 • Πλήκτρο F5 (ενημέρωση του ενεργού παραθύρου)

 • BACKSPACE (προβολή του φακέλου ένα επίπεδο προς τα επάνω στον υπολογιστή μου ή την Εξερεύνηση των Windows)

 • ESC (ακύρωση της τρέχουσας εργασίας)

 • Μετατόπιση κατά την εισαγωγή ενός CD στη μονάδα δίσκου CD (αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD)

 • CTRL + SHIFT + ESC (άνοιγμα της διαχείρισης εργασιών)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του παραθύρου διαλόγου

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίσταΕάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F8 στα πλαίσια λίστας εκτεταμένης επιλογής, ενεργοποιείτε την εκτεταμένη λειτουργία επιλογής. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε ένα δρομέα χωρίς να αλλάξετε την επιλογή. Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να προσαρμόσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία εκτεταμένης επιλογής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F8 ξανά. Η λειτουργία εκτεταμένης επιλογής ακυρώνεται όταν μετακινείτε την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου.

 • CTRL + TAB (μετακίνηση προς τα εμπρός στις καρτέλες)

 • CTRL + SHIFT + TAB (μετακίνηση προς τα πίσω στις καρτέλες)

 • TAB (μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές)

 • SHIFT + TAB (μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές)

 • ALT + υπογράμμιση γράμματος (εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής ή επιλογή της αντίστοιχης επιλογής)

 • ENTER (εκτέλεση της εντολής για την ενεργή επιλογή ή κουμπί)

 • Πλήκτρο διαστήματος (επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου εάν η επιλογή ενεργή είναι ένα πλαίσιο ελέγχου)

 • Πλήκτρα βέλους (επιλέξτε ένα κουμπί εάν η ενεργή επιλογή είναι μια ομάδα κουμπιών επιλογής)

 • Πλήκτρο F1 (Εμφάνιση βοήθειας)

 • Πλήκτρο F4 (Εμφάνιση των στοιχείων στην ενεργή λίστα)

 • BACKSPACE (Άνοιγμα φακέλου ένα επίπεδο προς τα επάνω εάν έχει επιλεγεί ένας φάκελος στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως ή άνοιγμα)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Natural

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • Λογότυπο των Windows (Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού "Έναρξη")

 • Λογότυπο των Windows + Break (Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες συστήματος")

 • Λογότυπο των Windows + D (Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας)

 • Λογότυπο των Windows + M (ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων)

 • Λογότυπο των Windows + SHIFT + M (επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων)

 • Λογότυπο των Windows + E (άνοιγμα του υπολογιστή μου)

 • Λογότυπο των Windows + F (αναζητήστε ένα αρχείο ή ένα φάκελο)

 • CTRL + λογότυπο των Windows + F (αναζήτηση για υπολογιστές)

 • Λογότυπο των Windows + F1 (Εμφάνιση βοήθειας των Windows)

 • Λογότυπο των Windows + L (κλείδωμα του πληκτρολογίου)

 • Λογότυπο των Windows + R (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "εκτέλεση")

 • Λογότυπο των Windows + U (ανοιχτή Διαχείριση βοηθητικών προγραμμάτων)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου προσβασιμότητας

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • Δεξιά βάρδια για οκτώ δευτερόλεπτα (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου πλήκτρων)

 • Αριστερό ALT + αριστερό SHIFT + PRINT SCREEN (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντιθέσεων)

 • Αριστερό ALT + αριστερό πλήκτρο SHIFT + NUM LOCK (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού)

 • Μετατόπιση πέντε φορές (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Ασύγχρονων πλήκτρων)

 • NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εναλλαγής πλήκτρων)

 • Λογότυπο των Windows + U (ανοιχτή Διαχείριση βοηθητικών προγραμμάτων)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Εξερεύνησης των Windows

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • End (Εμφάνιση του κάτω μέρους του ενεργού παραθύρου)

 • Κεντρική (Εμφάνιση του επάνω μέρους του ενεργού παραθύρου)

 • NUM LOCK + σύμβολο αστερίσκου (*) (Εμφάνιση όλων των υποφακέλων που βρίσκονται κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο)

 • NUM LOCK + σύμβολο συν (+) (Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου)

 • NUM LOCK + σύμβολο πλην (-) (σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου)

 • Αριστερό βέλος (σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής εάν είναι ανεπτυγμένη ή επιλογή του γονικού φακέλου)

 • Δεξιό βέλος (Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής εάν είναι συμπτυγμένη ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον πίνακα χαρακτήρων

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίσταΑφού κάνετε διπλό κλικ σε ένα χαρακτήρα στο πλέγμα χαρακτήρων, μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο πλέγμα χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Δεξιό βέλος (μετακίνηση προς τα δεξιά ή στην αρχή της επόμενης γραμμή)

 • ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς το άκρο της προηγούμενης σειράς)

 • Επάνω βέλος (μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή)

 • Κάτω βέλος (μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή)

 • Page Up (μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία οθόνη κάθε φορά)

 • Page Down (μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία οθόνη κάθε φορά)

 • Κεντρική (μετακίνηση στην αρχή της ουράς)

 • End (μετακίνηση στο άκρο της ουράς)

 • Ctrl + Home (Μετακίνηση στον πρώτο χαρακτήρα)

 • CTRL + END (Μετακίνηση στον τελευταίο χαρακτήρα)

 • Πλήκτρο διαστήματος (εναλλαγή μεταξύ μεγέθυνσης και κανονικής λειτουργίας όταν είναι επιλεγμένος ένας χαρακτήρας)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του κύριου παραθύρου της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • Ctrl + O (Άνοιγμα αποθηκευμένης κονσόλας)

 • CTRL + N (άνοιγμα νέας κονσόλας)

 • CTRL + S (Αποθήκευση της ανοιχτής κονσόλας)

 • CTRL + M (Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείου κονσόλας)

 • CTRL + W (Άνοιγμα νέου παραθύρου)

 • Πλήκτρο F5 (ενημερώστε το περιεχόμενο όλων των παραθύρων της κονσόλας)

 • ALT + πλήκτρο διαστήματος (Εμφάνιση του μενού παραθύρου της κονσόλας MMC)

 • ALT + F4 (κλείσιμο της κονσόλας)

 • ALT + A (Εμφάνιση του μενού ενεργειών)

 • ALT + V (Εμφάνιση του μενού "Προβολή")

 • ALT + F (Εμφάνιση του μενού "αρχείο")

 • ALT + O (Εμφάνιση του μενού "Αγαπημένα")

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του παραθύρου της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • CTRL + P (εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας ή του ενεργού παραθύρου)

 • ALT + σύμβολο πλην (-) (Εμφάνιση του μενού παραθύρου για το παράθυρο της ενεργής κονσόλας)

 • SHIFT + F10 (Εμφάνιση του μενού συντόμευσης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • Πλήκτρο F1 (Ανοίξτε το θέμα της βοήθειας, εάν υπάρχει, για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • Πλήκτρο F5 (ενημερώστε το περιεχόμενο όλων των παραθύρων της κονσόλας)

 • CTRL + F10 (μεγιστοποίηση του παραθύρου της ενεργού κονσόλας)

 • CTRL + F5 (επαναφορά του παραθύρου της ενεργού κονσόλας)

 • ALT + ENTER (Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες", εάν υπάρχει, για το επιλεγμένο στοιχείο)

 • Πλήκτρο F2 (Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου)

 • CTRL + F4 (κλείσιμο του ενεργού παραθύρου της κονσόλας. Όταν μια κονσόλα έχει μόνο ένα παράθυρο κονσόλας, αυτή η συντόμευση κλείνει την κονσόλα)

Περιήγηση σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • CTRL + ALT + END (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου ασφάλεια των Microsoft Windows NT)

 • ALT + PAGE UP (εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων από αριστερά προς τα δεξιά)

 • ALT + Page Down (εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων από δεξιά προς τα αριστερά)

 • ALT + INSERT (κυκλική εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα)

 • Alt + Home (Εμφάνιση του μενού "Έναρξη")

 • CTRL + ALT + BREAK (εναλλαγή του υπολογιστή-πελάτη ανάμεσα σε ένα παράθυρο και μια οθόνη πλήρους οθόνης)

 • Alt + Delete (Εμφάνιση του μενού των Windows)

 • CTRL + ALT + σύμβολο πλην (-) (Τοποθετήστε ένα στιγμιότυπο της περιοχής παραθύρου του ολοκληρωμένου προγράμματος-πελάτη στο Πρόχειρο του Terminal Server και δώστε την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα του πλήκτρου ALT + PRINT SCREEN σε έναν τοπικό υπολογιστή)

 • CTRL + ALT + σύμβολο συν (+) (Τοποθετήστε ένα στιγμιότυπο του ενεργού παραθύρου στο πρόγραμμα-πελάτη στο Πρόχειρο του Terminal Server και δώστε την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα της οθόνης εκτύπωσης σε έναν τοπικό υπολογιστή.)

Περιήγηση του Microsoft Internet Explorer

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λίστα

 • CTRL + B (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Οργάνωση αγαπημένων")

 • CTRL + E (άνοιγμα της γραμμής αναζήτησης)

 • CTRL + F (έναρξη του βοηθητικού προγράμματος εύρεσης)

 • CTRL + H (άνοιγμα της γραμμής ιστορικού)

 • CTRL + I (άνοιγμα της γραμμής Αγαπημένων)

 • CTRL + L (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα)

 • CTRL + N (Ξεκινήστε μια άλλη παρουσία του προγράμματος περιήγησης με την ίδια διεύθυνση Web)

 • Ctrl + O (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα, το ίδιο με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + L)

 • CTRL + P (άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση)

 • CTRL + R (ενημέρωση της τρέχουσας ιστοσελίδας)

 • CTRL + W (κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου)

Πρόσθετοι πόροι

 • Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην λειτουργούν, εάν τα Ασύγχρονα πλήκτρα είναι ενεργοποιημένα σε επιλογές προσβασιμότητας.

 • Ορισμένες από τις συντομεύσεις προγράμματος-πελάτη των υπηρεσιών Terminal Services που είναι παρόμοιες με τις συντομεύσεις στην κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε την απομακρυσμένη βοήθεια στα Windows XP Home Edition.

 • Ορισμένα από τα άλλα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που έχουν παρόμοιες πληροφορίες με αυτό το άρθρο είναι τα εξής:

  126449 Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα Windows

  255090 Περιήγηση πληκτρολόγησης στη βοήθεια των Windows 2000

 • Ανατρέξτε στο θέμα βοήθεια για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στο πληκτρολόγιο και επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web προσβασιμότητας της Microsoft για πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και την περιήγηση πληκτρολογίου στα Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft:

  http://www.microsoft.com/enable

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×