Μια συλλογή ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer για Windows CE 5.0. Αυτή η συλλογή ενημερώσεων επιλύει τα ζητήματα ασφαλείας που περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2183461
MS10-053: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού

Μια υποστηριζόμενη ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη από τη Microsoft ως μηνιαία ενημέρωση των Windows CE 5.0 (Ιανουάριος 2011). Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου". Το όνομα αρχείου του πακέτου περιέχει την έκδοση του προϊόντος, την ημερομηνία, τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft και τον τύπο επεξεργαστή. Το όνομα αρχείου του πακέτου είναι της ακόλουθης μορφής:

Έκδοση προϊόντος-εεμμηη-kbnnnnnn-τύπος επεξεργαστήΓια παράδειγμα: Το Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi είναι η επιδιόρθωση του Windows CE 5.0 Platform Builder για επεξεργαστές ARMV4i που έχει τεκμηριωθεί στο άρθρο 917590 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft και περιέχεται στη μηνιαία ενημέρωση Μαΐου 2006. Για να επιλύσετε αμέσως αυτό το πρόβλημα, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερώσεων λογισμικού των Windows CE Platform Builder και του βασικού λειτουργικού συστήματος:

837392
Τρόπος εντοπισμού επιλύσεων του βασικού λειτουργικού συστήματος για προϊόντα Microsoft Windows CE Platform BuilderΣημείωση Αυτή η μηνιαία ενημέρωση Windows CE 5.0 είναι, επίσης, διαθέσιμη για λήψη από την παρακάτω τοποθεσία του Κέντρο λήψης της Microsoft στο Web:

Ενημερώσεις Windows CE 5.0

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημέρωση λογισμικού υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εγκατασταθεί όλες οι ενημερώσεις λογισμικού του προϊόντος που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου δημιουργία ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Μέθοδος 1: Στο μενού Δόμηση λειτουργικού συστήματος (Build OS), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένες οι παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Sysgen:

    • Εκκαθάριση πριν τη δόμηση

    • Αντιγραφή αρχείων στον κατάλογο έκδοσης μετά τη δόμηση

    • Δημιουργία εικόνας χρόνου εκτέλεσης μετά τη δόμηση

  • Μέθοδος 2:Στο μενού Δόμηση λειτουργικού συστήματος, κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα καταλόγου έκδοσης. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο Enter:

    blddemo clean -q

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της έκδοσης λογισμικού.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερώσεις.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου ενημέρωσης λογισμικού έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή τα νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου.

File name

File size

Date

Time

Path

Windows ce 5.0_update_kb2464611.htm

7,607

10-Jan-2011

20:21

110110_kb2464611

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:22

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml.lib

74,609,728

04-Jan-2011

16:25

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,782,856

04-Jan-2011

16:25

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:19

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml.lib

59,174,416

04-Jan-2011

16:22

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,284,924

04-Jan-2011

16:21

Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:30

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

75,203,942

04-Jan-2011

16:33

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,813,030

04-Jan-2011

16:32

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:26

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

56,159,408

04-Jan-2011

16:29

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,218,600

04-Jan-2011

16:29

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:38

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

75,213,854

04-Jan-2011

16:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,812,842

04-Jan-2011

16:40

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:34

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

56,158,742

04-Jan-2011

16:37

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,218,934

04-Jan-2011

16:36

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:45

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml.lib

76,121,472

04-Jan-2011

16:48

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,840,912

04-Jan-2011

16:48

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:41

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml.lib

56,295,672

04-Jan-2011

16:44

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,225,262

04-Jan-2011

16:44

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:53

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml.lib

76,116,390

04-Jan-2011

16:56

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,840,364

04-Jan-2011

16:55

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:49

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml.lib

56,287,170

04-Jan-2011

16:52

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,224,658

04-Jan-2011

16:52

Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:15

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

68,218,008

04-Jan-2011

16:18

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,590,694

04-Jan-2011

16:17

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:11

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

51,675,734

04-Jan-2011

16:14

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,092,572

04-Jan-2011

16:14

Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:08

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

57,700,220

04-Jan-2011

16:10

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml_dbind.lib

2,280,304

04-Jan-2011

16:10

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml.def

1,021

04-Jan-2011

16:04

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

50,969,424

04-Jan-2011

16:07

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml_dbind.lib

2,043,634

04-Jan-2011

16:06

Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Περισσότερες πληροφορίες

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×