Εισαγωγή

Η Microsoft κυκλοφορήσει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας για το Office σε Νοεμβρίου 2018. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Για να κάνετε λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στο αντίστοιχο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft στην ακόλουθη λίστα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης" του άρθρου.

Λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων του Office που κυκλοφόρησε Νοεμβρίου 2018

Microsoft Office 2016

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Excel 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461503)

Office 2016

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB4461505)

Office 2016

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB4461438)

Office 2016

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB4461474)

Office 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4022232)

Outlook 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461506)

Το PowerPoint 2016

6 Νοεμβρίου 2018, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2016 (KB4461502)

Το Project 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2016 έργου: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461478)

Skype για επαγγελματική 2016

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461473)

Visio 2016

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB4461472)

Word 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461504)

Microsoft Office 2013

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Excel 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461488)

Office 2013

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB4461482)

Office 2013

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3178640)

Office 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4022237)

Outlook 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461486)

2013 έργου

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 έργου: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461489)

Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013)

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013): 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461487)

Το Word 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461485)

Microsoft Office 2010

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Excel 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461530)

Office 2010

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB4461522)

Office 2010

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2863821)

Office 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB3114565)

Office 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4032218)

Office 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461524)

Outlook 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461529)

Project 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Project 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4022147)

Word 2010

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461526)

Άλλα προϊόντα του Office

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Το Excel Viewer 2007

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2007: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461519)

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461518)

Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016

6 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016 (KB4461475)

 

Microsoft SharePoint Server 2019

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

2019 διακομιστή του SharePoint

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2019: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461513)

 

Microsoft SharePoint Server 2016

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Εταιρικό SharePoint Server 2016

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το SharePoint εταιρικού διακομιστή 2016: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461501)

Microsoft SharePoint Server 2013

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Office Web Apps διακομιστή 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4092473)

Project Server 2013

13 Νοεμβρίου 2018, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB4461509)

SharePoint εταιρικού διακομιστή 2013

13 Νοεμβρίου 2018, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint εταιρικού διακομιστή 2013 (KB4461510)

SharePoint εταιρικού διακομιστή 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το SharePoint εταιρικού διακομιστή 2013: 13 Νοεμβρίου, 2018(KB4461483)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Νοεμβρίου 2018, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB4461508)

Του SharePoint Foundation 2013

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το SharePoint Foundation 2013: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461511)

Microsoft SharePoint Server 2010

Προϊόν

Τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον αριθμό

Το Project Server 2010

13 Νοεμβρίου 2018, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB4461525)

SharePoint Foundation 2010

13 Νοεμβρίου 2018, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2010 (KB4011713)

SharePoint Server 2010

13 Νοεμβρίου 2018, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB4461528)

SharePoint Server 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4011190)

SharePoint Server 2010

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461520)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 13 Νοεμβρίου 2018 (KB4461527)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×