Ο κωδικός κατάστασης HTTP σε υπηρεσίες IIS 7 και νεότερες εκδόσεις

Αυτό το άρθρο ισχύει επίσης για το Internet Information Services 7.0.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 7.0, 7.5 ή μεταγενέστερες εκδόσεις με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP, οι υπηρεσίες IIS επιστρέφουν έναν αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης. Ο κωδικός κατάστασης HTTP καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ο κωδικός κατάστασης HTTP στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη.

Ο κωδικός κατάστασης HTTP ενδέχεται να υποδεικνύει εάν μια αίτηση είναι επιτυχής ή όχι. Ο κωδικός κατάστασης HTTP επίσης ενδέχεται να αποκαλύψει την ακριβή αιτία που μια αίτηση δεν είναι επιτυχής.
 

Οικιακοί χρήστεςΑυτό το άρθρο προορίζεται για χρήση από αντιπροσώπους υποστήριξης και επαγγελματίες IT. Εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μηνύματα σφάλματος τοποθεσίας web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web των Windows:

Περισσότερες πληροφορίες

Θέσεις αρχείων καταγραφής

Από προεπιλογή, το IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις τοποθετούν τα αρχεία καταγραφής στον ακόλουθο φάκελο:

inetpub\logs\Logfiles Αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει ξεχωριστούς καταλόγους για κάθε τοποθεσία του Παγκόσμιου Ιστού. Από προεπιλογή, δημιουργούνται καθημερινά στους καταλόγους αρχεία καταγραφής, τα οποία ονομάζονται βάσει της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, ένα αρχείο καταγραφής μπορεί να ονομάζεται ως εξής:

exYYMMDD.log

Οι κωδικοί κατάστασης HTTP

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς κατάστασης HTTP που χρησιμοποιούν οι IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις.

Σημείωση Αυτό το άρθρο δεν περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς κωδικούς κατάστασης HTTP, όπως υπαγορεύεται στην προδιαγραφή HTTP. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει μόνο κωδικούς κατάστασης HTTP που μπορούν να αποστείλουν οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ένα προεπιλεγμένο φίλτρο Internet Server API (ISAPI) ή μια προεπιλεγμένη λειτουργική μονάδα HTTP μπορεί να ορίσει το δικό του κωδικό κατάστασης HTTP.

1xx - Ενημερωτικό

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης HTTP υποδεικνύουν μια προσωρινή απόκριση. Ο υπολογιστής-πελάτης λαμβάνει μία ή περισσότερες αποκρίσεις 1xx πριν ο υπολογιστής-πελάτης λάβει μια κανονική απόκριση.

Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ακόλουθους ενημερωτικούς κωδικούς κατάστασης HTTP:

 • 100 - Συνέχεια.

 • 101 - Εναλλαγή πρωτοκόλλων.

2xx - Επιτυχία

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης HTTP υποδεικνύουν ότι ο διακομιστής αποδέχθηκε με επιτυχία το αίτημα.

Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσειςχρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP επιτυχίας:

 • 200 - OK. Η αίτηση του υπολογιστή-πελάτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 • 201 - Δημιουργήθηκε.

 • 202 - Αποδεκτή.

 • 203 - Μη αξιόπιστες πληροφορίες.

 • 204 - Δεν υπάρχει περιεχόμενο.

 • 205 - Επαναφορά περιεχομένου.

 • 206 - Μερικό περιεχόμενο.

3xx - Ανακατεύθυνση

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης HTTP υποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη πρέπει να πραγματοποιήσει περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητήσει μια διαφορετική σελίδα στο διακομιστή. Διαφορετικά, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη ενδέχεται να χρειαστεί να επαναλάβει το αίτημα χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης.

Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP ανακατεύθυνσης:

 • 301 - Μετακινήθηκε μόνιμα.

 • 302 - Το αντικείμενο μετακινήθηκε.

 • 304 - Δεν τροποποιήθηκε.

 • 307 - Προσωρινή ανακατεύθυνση.

4xx - Σφάλμα προγράμματος-πελάτη

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης HTTP υποδεικνύουν ότι παρουσιάστηκε σφάλμα και ότι το πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη ενδέχεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη ενδέχεται να έχει ζητήσει μια σελίδα που δεν υπάρχει. Διαφορετικά, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη ενδέχεται να μην έχει δώσει έγκυρες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP σφάλματος υπολογιστή-πελάτη:

 • 400 - Εσφαλμένη αίτηση. Η αίτηση δεν ήταν κατανοητή από το διακομιστή λόγω εσφαλμένης σύνταξης. Ο υπολογιστής-πελάτης δεν πρέπει να επαναλάβει την αίτηση χωρίς τροποποιήσεις.

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσειςορίζουν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 400:

  • 400.1 - Μη έγκυροη κεφαλίδα προορισμού.

  • 400.2 - Μη έγκυρη κεφαλίδα βάθους.

  • 400.3 - Μη έγκυρη κεφαλίδα "If".

  • 400.4 - Μη έγκυρη κεφαλίδα αντικατάστασης.

  • 400.5 - Μη έγκυρη κεφαλίδα μετάφρασης.

  • 400.6 - Μη έγκυρο κυρίως κείμενο αίτησης.

  • 400.7 - Μη έγκυρο μήκος περιεχομένου.

  • 400.8 - Μη έγκυρο χρονικό όριο.

  • 400.9 - Μη έγκυρο διακριτικό κλειδώματος.

 • 401 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

  Η υπηρεσία IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν διάφορους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 401. Οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι κωδικοί κατάστασης HTTP εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη αλλά δεν εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS:

  • 401.1 - Η σύνδεση απέτυχε.

  • 401.2 - Η σύνδεση απέτυχε εξαιτίας της ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή.

  • 401.3 - Μη εξουσιοδοτημένο λόγω ACL στον πόρο.

  • 401.4 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε βάσει φίλτρου.

  • 401.5 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε εξαιτίας της εφαρμογής ISAPI/CGI.

  • 401.501 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από την ίδια διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το όριο ρυθμού ταυτόχρονων αιτημάτων περιορισμού δυναμικών IP.

  • 401.502 - Δεν επιτρέπεται: Πάρα πολλές αιτήματα από την ίδια IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο ρυθμού αιτημάτων περιορισμού δυναμικών IP.

  • 401.503 - Απαγορεύεται η Πρόσβαση: η διεύθυνση IP περιλαμβάνεται στη λίστα "Άρνηση" της επιλογής "Περιορισμός IP"

  • 401.504 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: το όνομα του κεντρικού υπολογιστή περιλαμβάνεται στη Λίστα μη αποδοχής της ενότητας "Περιορισμός IP"

 • 403 - Απαγορευμένη σελίδα.

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 403:

  • 403.1 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εκτέλεσης.

  • 403.2 - Απαγορεύεται η πρόσβαση ανάγνωσης.

  • 403.3 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εγγραφής.

  • 403.4 - Απαιτείται SSL.

  • 403.5 - Απαιτείται SSL 128.

  • 403.6 - Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε.

  • 403.7 - Απαιτείται πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη.

  • 403.8 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία.

  • 403.9 - Δεν επιτρέπεται: Πάρα πολλοί υπολογιστές-πελάτες προσπαθούν να συνδεθούν στο διακομιστή web.

  • 403.10 - Απαγορευμένο: Ο διακομιστής web είναι ρυθμισμένος ώστε να απαγορεύει την πρόσβαση για εκτέλεση.

  • 403.11 - Δεν επιτρέπεται: Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε.

  • 403.12 - Το πρόγραμμα αντιστοίχισης δεν επιτρέπει την πρόσβαση.

  • 403.13 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη ανακλήθηκε.

  • 403.14 - Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των περιεχομένων του καταλόγου.

  • 403.15 - Δεν επιτρέπεται: Οι άδειες πρόσβασης του υπολογιστή-πελάτη έχουν υπερβεί τα όρια στο διακομιστή web.

  • 403.16 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη δεν είναι αξιόπιστο ή δεν είναι έγκυρο.

  • 403.17 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη έχει λήξει ή δεν είναι ακόμα έγκυρο.

  • 403.18 - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της διεύθυνσης URL που ζητήθηκε στον τρέχοντα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

  • 403.19 - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εφαρμογών CGI για τον υπολογιστή-πελάτη σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

  • 403.20 - Δεν επιτρέπεται: Αποτυχία σύνδεσης στο Passport.

  • 403.21 - Δεν επιτρέπεται: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο προέλευσης.

  • 403.22 - Δεν επιτρέπεται: Δεν επιτρέπεται το απεριόριστο βάθος.

  • 403.501 - Δεν επιτρέπεται: Πάρα πολλά αιτήματα από την ίδια IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το όριο ρυθμού ταυτόχρονων αιτημάτων περιορισμού δυναμικών IP.

  • 403.502 - Δεν επιτρέπεται: Πάρα πολλές αιτήματα από την ίδια IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο ρυθμού αιτημάτων περιορισμού δυναμικών IP.

  • 403.503 - Απαγορεύεται: η διεύθυνση IP περιλαμβάνεται στη λίστα "Άρνηση" της επιλογής "Περιορισμός IP"

  • 403.504 - Δεν επιτρέπεται: το όνομα του κεντρικού υπολογιστή περιλαμβάνεται στη λίστα "Άρνηση" της ενότητας "Περιορισμός IP"

 • 404 - Δεν βρέθηκε.

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 404:

  • 404,0 - Δεν βρέθηκε.

  • 404.1 - Η τοποθεσία δεν βρέθηκε.

  • 404.2 - Περιορισμός ISAPI ή CGI.

  • 404.3 - Περιορισμός τύπου MIME.

  • 404.4 - Δεν έχει ρυθμιστεί πρόγραμμα χειρισμού.

  • 404.5 - Φιλτράρισμα ρύθμισης παραμέτρων απαγόρευσης λόγω αίτησης.

  • 404.6 - Δεν επιτρέπεται ρήμα.

  • 404.7 - Δεν επιτρέπεται η επέκταση αρχείου.

  • 404.8 - Κρυφό πεδίο ονομάτων.

  • 404.9 - Κρυφό χαρακτηριστικό αρχείου.

  • 404.10 - Η κεφαλίδα αίτησης είναι πολύ μεγάλη.

  • 404.11 - Η αίτηση περιέχει διπλή ακολουθία διαφυγής.

  • 404.12 - Η αίτηση περιέχει χαρακτήρες υψηλού-bit.

  • 404.13 - Πολύ μεγάλο μήκος περιεχομένου.

  • 404.14 - Το URL αίτησης είναι πολύ μεγάλο.

  • 404.15 - Υπερβολικά μεγάλη συμβολοσειρά ερωτήματος.

  • 404.16 - Η αίτηση DAV εστάλη στο πρόγραμμα χειρισμού στατικού αρχείου.

  • 404.17 - Το δυναμικό περιεχόμενο έχει αντιστοιχιστεί στο πρόγραμμα χειρισμού στατικού αρχείου μέσω μια αντιστοίχισης MIME χαρακτήρα μπαλαντέρ.

  • 404.18 - Η ακολουθία συμβολοσειράς ερωτήματος δεν επιτρέπεται.

  • 404.19 - Δεν επιτρέπεται λόγω κανόνα φιλτραρίσματος.

  • 404.20 - Πάρα πολλά τμήματα URL

  • 404.501 - Δεν βρέθηκε: Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από την ίδια διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το όριο ρυθμού ταυτόχρονων αιτημάτων περιορισμού δυναμικών IP.

  • 404.502 - Δεν βρέθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από την ίδια διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη. Συμπληρώθηκε το μέγιστο όριο ρυθμού αιτημάτων περιορισμού δυναμικών διευθύνσεων IP.

  • 404.503 - Δεν βρέθηκε: η διεύθυνση IP περιλαμβάνεται στη λίστα "Άρνηση" της επιλογής "Περιορισμός IP"

  • 404.504 - Δεν βρέθηκε: το όνομα του κεντρικού υπολογιστή περιλαμβάνεται στη λίστα "Άρνηση" της επιλογής "Περιορισμός IP"

 • 405 - Η μέθοδος δεν επιτρέπεται.

 • 406 - Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη δεν αποδέχεται τον τύπο MIME της σελίδας που ζητήθηκε.

 • 408 - Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.

 • 412 - Η προϋπόθεση απέτυχε.

5xx - Σφάλμα διακομιστή

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης HTTP υποδεικνύουν ότι ο διακομιστής δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση επειδή ο διακομιστής παρουσιάζει ένα πρόβλημα.

Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κώδικες κατάστασης HTTP σφάλματος διακομιστή:

 • 500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή.

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν τους ακόλουθους κώδικες κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία σφάλματος 500:

  • 500.0 - Παρουσιάστηκε σφάλμα λειτουργικής μονάδας ή ISAPI.

  • 500.11 - Η εφαρμογή τερματίζεται στο διακομιστή web.

  • 500.12 - Η εφαρμογή είναι απασχολημένη εκτελώντας επανεκκίνηση στο διακομιστή web.

  • 500.13 - Ο διακομιστής Web είναι πολύ απασχολημένος.

  • 500.15 - Δεν επιτρέπονται απευθείας αιτήσεις για το Global.asax.

  • 500.19 - Τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων δεν είναι έγκυρα.

  • 500.21 - Η λειτουργική μονάδα δεν αναγνωρίζεται.

  • 500.22 - Μια ρύθμιση παραμέτρων του httpModules ASP.NET δεν εφαρμόζεται σε διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης.

  • 500.23 - Μια ρύθμιση παραμέτρων του httpHandlers ASP.NET δεν εφαρμόζεται σε διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης.

  • 500.24 - Μια ρύθμιση παραμέτρων μίμησης ASP.NET δεν εφαρμόζεται σε διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης.

  • 500.50 - Παρουσιάστηκε σφάλμα επανεγγραφής κατά το χειρισμό της ειδοποίησης RQ_BEGIN_REQUEST. Παρουσιάστηκε σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων ή σφάλμα εκτέλεσης εσωτερικού κανόνα.

   Σημείωση Εδώ γίνεται ανάγνωση της ρύθμισης παραμέτρων κατανεμημένων κανόνων για κανόνες τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων.

  • 500.51 - Παρουσιάστηκε σφάλμα επανεγγραφής κατά το χειρισμό της ειδοποίησης GL_PRE_BEGIN_REQUEST. Παρουσιάστηκε σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων ή σφάλμα εκτέλεσης καθολικού κανόνα.

   Σημείωση Εδώ γίνεται ανάγνωση της ρύθμισης παραμέτρων καθολικών κανόνων.

  • 500.52 - Παρουσιάστηκε σφάλμα επανεγγραφής κατά το χειρισμό της ειδοποίησης RQ_SEND_RESPONSE. Παρουσιάστηκε σφάλμα εκτέλεσης εξερχόμενου κανόνα.

  • 500.53 - Παρουσιάστηκε σφάλμα επανεγγραφής κατά το χειρισμό της ειδοποίησης RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. Παρουσιάστηκε σφάλμα εκτέλεσης εξερχόμενου κανόνα. Ο κανόνας έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται πριν από την ενημέρωση της μνήμης cache αποτελεσμάτων εξόδου χρήστη.

  • 500.100 - Εσωτερικό σφάλμα ASP.

 • 501 - Οι τιμές κεφαλίδας καθορίζουν μια ρύθμιση παραμέτρων η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.

 • 502 - Ο διακομιστής Web έλαβε μη έγκυρη απόκριση λειτουργώντας ως πύλη ή ως διακομιστής μεσολάβησης.

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 502:

  • 502.1 - Λήξη χρονικού ορίου εφαρμογής CGI.

  • 502.2 - Εσφαλμένη πύλη: Πρόωρος τερματισμός.

  • 502.3 - Εσφαλμένη πύλη: Σφάλμα σύνδεσης διακομιστή προώθησης (ARR).

  • 502.4 - Εσφαλμένη πύλη: Κανένας διακομιστής (ARR).

 • 503 - Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

  Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ορίζουν τους ακόλουθους κωδικούς κατάστασης HTTP που υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη αιτία ενός σφάλματος 503:

  • 503.0 - Μη διαθέσιμος χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών.

  • 503.2 - Υπέρβαση ορίου ταυτόχρονων αιτήσεων.

  • 503.3 - Η ουρά ASP.NET είναι πλήρης

  • 503.4 - Η ουρά FastCGI είναι πλήρης

Κοινοί κωδικοί κατάστασης HTTP και οι αιτίες τους

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις αιτίες ορισμένων κοινών κωδικών κατάστασης HTTP.

Κωδικός

Περιγραφή

Σημειώσεις

200

OK

Η επεξεργασία του αιτήματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τις υπηρεσίες IIS 7.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις.

304

Δεν τροποποιήθηκε

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη ζητά ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται ήδη στο cache και το εν λόγω έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από τη στιγμή που προστέθηκε στο cache. Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιεί το αντίγραφο του εγγράφου που είναι αποθηκευμένο στο cache αντί να πραγματοποιεί λήψη του εγγράφου από το διακομιστή.

400

Σφάλμα αιτήματος

Το αρχείο Http.sys αποκλείει τις υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις από την επεξεργασία του αιτήματος εξαιτίας ενός προβλήματος στο αίτημα. Συνήθως, ο συγκεκριμένος κωδικός κατάστασης HTTP σημαίνει ότι η αίτηση περιέχει χαρακτήρες ή ακολουθίες που δεν είναι έγκυρες ή ότι η αίτηση έρχεται σε διένεξη με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του αρχείου Http.sys.

401,1

Η σύνδεση απέτυχε

Η προσπάθεια σύνδεσης δεν είναι επιτυχής, πιθανόν επειδή ένα όνομα χρήστη ή ένας κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή web που φιλοξενείται στις υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401,1 - Δεν βρέθηκε"

401,2

Η σύνδεση απέτυχε εξαιτίας της ρύθμισης των παραμέτρων διακομιστή

Αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP υποδηλώνει ένα πρόβλημα στις ρυθμίσεις παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας στο διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401,2 - Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση"

401,3

Μη εξουσιοδοτημένο λόγω ACL στον πόρο

Αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP υποδηλώνει ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει ακόμη και αν τα δικαιώματα είναι σωστά για το αρχείο στο οποίο προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται εάν ο λογαριασμός IUSR δεν έχει πρόσβαση στον κατάλογο C:\Winnt\System32\Inetsrv. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401,3 - Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση"

401,4

Η εξουσιοδότηση απέτυχε βάσει φίλτρου

Ένα φίλτρο ISAPI δεν επιτρέπει την επεξεργασία της αίτησης εξαιτίας ενός προβλήματος εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401.4 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε βάσει φίλτρου"

401,5

Η εξουσιοδότηση απέτυχε εξαιτίας της εφαρμογής ISAPI/CGI

Μια εφαρμογή ISAPI ή μια εφαρμογή Common Gateway Interface (CGI) δεν επιτρέπει την επεξεργασία της αίτησης λόγω προβλήματος εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπολογιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401.5 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε εξαιτίας της εφαρμογής ISAPI/CGI"

403,1

Απαγορεύεται η πρόσβαση εκτέλεσης

Δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα εκτέλεσης του κατάλληλου επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,1 - Δεν επιτρέπεται"

403,2

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ανάγνωσης

Δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα ανάγνωσης του κατάλληλου επιπέδου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις για την εκχώρηση δικαιωμάτων ανάγνωσης στον κατάλογο. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε ένα προεπιλεγμένο έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι το προεπιλεγμένο έγγραφο υπάρχει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,2 - Δεν επιτρέπεται"

403,3

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση εγγραφής

Δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα εγγραφής του κατάλληλου επιπέδου. Βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα των υπηρεσιών IIS 7.0 και νεότερων εκδόσεων και τα δικαιώματα του συστήματος αρχείων NTFS έχουν ρυθμιστεί για την εκχώρηση δικαιωμάτων εγγραφής στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση (Knowledge Base) της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,3 - Δεν επιτρέπεται"

403,4

Απαιτείται SSL

Η αίτηση εκτελείται μέσω μη ασφαλούς καναλιού και η εφαρμογή web απαιτεί σύνδεση Secure Sockets Layer (SSL). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,4 - Δεν επιτρέπεται"

403,5

Απαιτείται SSL 128

Ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί να απαιτεί μια σύνδεση SSL 128-bit. Όμως, η αίτηση δεν αποστέλλεται χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128-bit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,5 - Δεν επιτρέπεται"

403,6

Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε

Ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί να απαγορεύει την πρόσβαση στην τρέχουσα διεύθυνση IP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403.6 - Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε"

403,7

Απαιτείται πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη

Ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί να απαιτεί ένα πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη. Ωστόσο, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη δεν έχει εγκατεστημένο ένα κατάλληλο πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,7 - Δεν επιτρέπεται"

403,8

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία

Ο διακομιστής είναι ρυθμισμένος ώστε να απορρίπτει αιτήσεις βάσει του ονόματος του συστήματος ονόματος τομέα (DNS) του υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,8 - Δεν επιτρέπεται"

403,12

Το πρόγραμμα αντιστοίχισης δεν επιτρέπει την πρόσβαση

Η σελίδα στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση απαιτεί πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο από το αναγνωριστικό χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί στο πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403.12 - Το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη δεν επιτρέπεται"

403,13

Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη ανακλήθηκε

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη που είχε ανακληθεί από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,13 - Δεν επιτρέπεται"

403,14

Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των περιεχομένων του καταλόγου

Ο διακομιστής δεν έχει ρυθμιστεί για να εμφανίζει μια λίστα καταλόγων περιεχομένου και δεν έχει οριστεί προεπιλεγμένο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,14 - Δεν επιτρέπεται"

403,16

Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη δεν είναι αξιόπιστο ή δεν είναι έγκυρο.

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη που δεν θεωρείται αξιόπιστο από το διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις ή δεν είναι έγκυρο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,16 - Δεν επιτρέπεται"

403,17

Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη έχει λήξει ή δεν είναι ακόμα έγκυρο.

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη που έχει λήξει ή που δεν είναι ακόμα έγκυρο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "Σφάλμα HTTP 403.17 (Δεν επιτρέπεται) - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη έχει λήξει"

403,18

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της διεύθυνσης URL που ζητήθηκε στον τρέχοντα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Μια προσαρμοσμένη σελίδα σφάλματος ρυθμίζεται και η προσαρμοσμένη σελίδα σφάλματος βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών από ό,τι ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών της URL που ζητήθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,18 - Δεν επιτρέπεται"

403,19

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εφαρμογών CGI για το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Η ταυτότητα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών δεν διαθέτει το δικαίωμα χρήστη Αντικατάσταση διακριτικού επιπέδου διαδικασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 403,19 - Δεν επιτρέπεται"

404,0

Δεν βρέθηκε.

Το αρχείο, στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση έχει μετακινηθεί ή δεν υπάρχει. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404,0 - Δεν βρέθηκε"

404,2

Περιορισμός ISAPI ή CGI.

Ο πόρος ISAPI ή CGI που ζητήθηκε ή ο πόρος CGI που ζητήθηκε είναι περιορισμένος στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.2 - Δεν βρέθηκε"

404,3

Περιορισμός τύπου MIME.

Η τρέχουσα αντιστοίχιση MIME για τον τύπο επέκτασης που ζητήθηκε δεν είναι έγκυρη ή δεν έχει ρυθμιστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν οι χρήστες επισκέπτονται μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "Σφάλμα HTTP 404,3 - Δεν βρέθηκε"

404,4

Δεν έχει ρυθμιστεί πρόγραμμα χειρισμού.

Η επέκταση ονόματος αρχείου του URL που ζητήθηκε δεν έχει πρόγραμμα χειρισμού που έχει ρυθμιστεί για την επεξεργασία της αίτησης στο διακομιστή Web. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404,4 - Δεν βρέθηκε"

404,5

Φιλτράρισμα ρύθμισης παραμέτρων απαγόρευσης λόγω αίτησης.

Το URL που ζητήθηκε περιέχει μια ακολουθία χαρακτήρων που έχει αποκλειστεί από το διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.5 - Η ακολουθία URL δεν επιτρέπεται"

404,6

Δεν επιτρέπεται ρήμα.

Το αίτημα πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ρήματος HTTP που δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν είναι έγκυρο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.6 - VERB_DENIED"

404,7

Δεν επιτρέπεται η επέκταση αρχείου.

Η επέκταση ονόματος αρχείου που ζητήθηκε δεν επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED"

404,8

Κρυφό πεδίο ονομάτων.

Το URL που ζητήθηκε δεν επιτρέπεται επειδή ο κατάλογος είναι κρυφός. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE"

404,9

Κρυφό χαρακτηριστικό αρχείου.

Το αρχείο που ζητήθηκε είναι κρυφό. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.9 - Κρυφό χαρακτηριστικό αρχείου"

404,10

Η κεφαλίδα αίτησης είναι πολύ μεγάλη.

Η αίτηση απορρίπτεται επειδή οι κεφαλίδες αίτησης είναι πολύ μεγάλες. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG"

404,11

Η αίτηση περιέχει διπλή ακολουθία διαφυγής.

Η αίτηση περιέχει μια διπλή ακολουθία διαφυγής. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED"

404,12

Η αίτηση περιέχει χαρακτήρες υψηλού-bit.

Η αίτηση περιέχει χαρακτήρες υψηλού bit και ο διακομιστής είναι ρυθμισμένος ώστε να μην επιτρέπει χαρακτήρες υψηλού bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS"

404,13

Πολύ μεγάλο μήκος περιεχομένου.

Η αίτηση περιέχει μια κεφαλίδα περιεχομένου-μήκους. Η τιμή της κεφαλίδας περιεχομένου-μήκους είναι μεγαλύτερη από το όριο που επιτρέπεται για το διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE"

404,14

Η διεύθυνση URL της αίτησης είναι πολύ μεγάλη.

Η διεύθυνση URL που ζητήθηκε υπερβαίνει το όριο που επιτρέπεται για το διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404.14 - URL_TOO_LONG"

404,15

Υπερβολικά μεγάλη συμβολοσειρά ερωτήματος.

Η αίτηση περιέχει μια συμβολοσειρά ερωτήματος, η οποία είναι μεγαλύτερη από το όριο που επιτρέπεται για το διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404,15 - Δεν βρέθηκε"

404,17

Δυναμικό περιεχόμενο που έχει αντιστοιχιστεί στο πρόγραμμα χειρισμού στατικού αρχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 404,17 - Δεν βρέθηκε"

405,0

Η μέθοδος δεν επιτρέπεται.

Το αίτημα πραγματοποιείται με τη χρήση μιας μεθόδου HTTP, η οποία δεν είναι έγκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "Σφάλμα HTTP 405.0 - Η μέθοδος δεν επιτρέπεται"

406,0

Μη έγκυρος τύπος MIME.

Η αίτηση πραγματοποιείται με τη χρήση μιας κεφαλίδας αποδοχής, η οποία περιέχει μια τιμή MIME που δεν είναι έγκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή, ο οποίος εκτελεί υπηρεσίες Internet Information Services 7.0: "Σφάλμα HTTP 406 - Μη αποδεκτό"

412,0

Η προϋπόθεση απέτυχε.

Η αίτηση πραγματοποιείται με τη χρήση μιας κεφαλίδας "If-Match", η οποία περιέχει μια τιμή MIME που δεν είναι έγκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 7.0: "Σφάλμα HTTP 412 - Η προϋπόθεση απέτυχε"

500

Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή.

Αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP ενδέχεται να παρουσιαστεί για πολλούς λόγους από την πλευρά του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 500,0 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή"

500,11

Η εφαρμογή τερματίζεται στο διακομιστή web.

Δεν γίνεται επεξεργασία της αίτησης επειδή ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών προορισμού τερματίζεται. Περιμένετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τερματισμού της διεργασίας εργασίας και στη συνέχεια υποβάλετε την αίτηση ξανά. Εάν αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, η εφαρμογή web ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν το σωστό τερματισμό της εφαρμογής web.

500,12

Η εφαρμογή είναι απασχολημένη εκτελώντας επανεκκίνηση στο διακομιστή web.

Δεν γίνεται επεξεργασία της αίτησης επειδή πραγματοποιείται επανεκκίνηση του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών του προορισμού. Αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP θα εξαφανιστεί εάν ανανεώσετε τη σελίδα. Εάν αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP εμφανιστεί ξανά μετά την ανανέωση της σελίδας, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από λογισμικό προστασίας από ιούς, το οποίο σαρώνει το αρχείο Global.asa. Εάν αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, η εφαρμογή web ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν τη σωστή επανεκκίνηση της εφαρμογής web.

500,13

Ο διακομιστής web είναι πολύ απασχολημένος.

Δεν γίνεται επεξεργασία της αίτησης επειδή ο διακομιστής είναι πολύ απασχολημένος για να δέχεται νέες εισερχόμενες αιτήσεις. Συνήθως, αυτός ο κωδικός κατάστασης HTTP σημαίνει ότι ο αριθμός των ταυτόχρονων εισερχόμενων αιτημάτων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των ταυτόχρονων εισερχόμενων αιτημάτων, των οποίων είναι δυνατή η επεξεργασία από την εφαρμογή Web υπηρεσιών IIS 7.0. Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί επειδή οι ρυθμίσεις παραμέτρων απόδοσης έχουν οριστεί πολύ χαμηλά, επειδή το υλικό δεν είναι επαρκές ή επειδή παρουσιάζεται σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης στην εφαρμογή Web υπηρεσιών IIS 7.0. Μια συνηθισμένη μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η δημιουργία ενός αρχείου αποτύπωσης μνήμης των διαδικασιών των υπηρεσιών IIS 7.0 και νεότερων εκδόσεων όταν παρουσιάζεται το σφάλμα και, στη συνέχεια, ο εντοπισμός σφαλμάτων του αρχείου αποτύπωσης μνήμης.

500,15

Δεν επιτρέπονται απευθείας αιτήσεις για το Global.asax.

Γίνεται μια απευθείας αίτηση για το αρχείο Global.asa ή για το αρχείο Global.asax. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 500.15 - Δεν επιτρέπονται απευθείας αιτήσεις για το αρχείο global.asa"

500,19

Τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων δεν είναι έγκυρα.

Αυτός ο κωδικός σφάλματος HTTP παρουσιάζεται λόγω προβλήματος στο συσχετιζόμενο αρχείο Applicationhost.config ή στο συσχετιζόμενο αρχείο Web.config. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 500,19 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή"

500,100

Εσωτερικό σφάλμα ASP.

Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την επεξεργασία μιας σελίδας "Ενεργές σελίδες διακομιστή" (Active Server Pages - ASP). Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα, απενεργοποιήστε τα φιλικά μηνύματα σφάλματος HTTP στο πρόγραμμα περιήγησης web. Επιπλέον, το αρχείο καταγραφής IIS ενδέχεται να εμφανίσει έναν αριθμό σφάλματος ASP που αντιστοιχεί στο σφάλμα που παρουσιάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος ASP κα την έννοια των μηνυμάτων σφάλματος ASP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Κωδικοί σφάλματος ASP

501,0

Δεν έχει υλοποιηθεί.

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη στέλνει ένα ρήμα HTTP ανίχνευσης και ο διακομιστής δεν έχει ρυθμιστεί για επεξεργασία του ρήματος HTTP ανίχνευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 501.0 - Δεν έχει υλοποιηθεί"

502,1

Λήξη χρονικού ορίου εφαρμογής CGI.

Μια εφαρμογή CGI δεν επιστρέφει έγκυρη απόκριση HTTP στο ρυθμισμένο χρονικό όριο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 502,1 - Εσφαλμένη πύλη"

502,2

Κακή πύλη: Πρόωρος τερματισμός

Μια εφαρμογή CGI επιστρέφει μια απόκριση HTTP, η οποία δεν είναι έγκυρη για τον διακομιστή που εκτελεί υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία web που φιλοξενείται σε υπηρεσίες IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 502,2 - Εσφαλμένη πύλη"

503,0

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.

Η αίτηση αποστέλλεται σε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που έχει διακοπεί ή είναι απενεργοποιημένη τη δεδομένη στιγμή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εκκίνηση του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών του προορισμού. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ενδέχεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λόγο, για τον οποίο ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών έχει διακοπεί ή απενεργοποιηθεί.

503,2

Υπέρβαση ορίου ταυτόχρονων αιτήσεων.

Η ιδιότητα appConcurrentRequestLimit έχει οριστεί σε μια τιμή, η οποία είναι μικρότερη από τον τρέχοντα αριθμό ταυτόχρονων αιτημάτων. Οι υπηρεσίες IIS 7.0 και νεότερες εκδόσεις δεν επιτρέπουν περισσότερες ταυτόχρονες αιτήσεις από την τιμή της ιδιότητας appConcurrentRequestLimit.

Κωδικοί δευτερεύουσας κατάστασης HTTP

Προστέθηκε στο IIS 8.0


 

Δευτερεύων κωδικός

Description

400,10

Η κεφαλίδα XFF δεν είναι έγκυρη

400,11

Μη έγκυρο αίτημα υποδοχής Web

Προστέθηκε στο ARR 3.0.1916


 

Δευτερεύοντα

Description

400,601

Εσφαλμένο αίτημα πελάτη (ARR)

400,602

Μη έγκυρη μορφή ώρας (ARR)

400,603

Σφάλμα περιοχής ανάλυσης (ARR)

400,604

Το πρόγραμμα-πελάτης καταργήθηκε (ARR)

400,605

Μέγιστος αριθμός προωθήσεων (ARR)

400,606

Σφάλμα ασύγχρονου ανταγωνισμού (ARR)

502,2

Αποτυχία αιτήματος αντιστοίχισης (ARR)

502,3

Αποτυχία ασύγχρονης ολοκλήρωσης WinHTTP (ARR)

502,4

Κανένας διακομιστής (ARR)

502,5

Αποτυχία WebSocket (ARR)

502,6

Αποτυχία προωθημένου αιτήματος (ARR)

502,7

Αποτυχία εκτέλεσης αιτήματος (ARR)

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς των κωδικών κατάστασης HTTP, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web του World Wide Web Consortium (W3C):

HTTP 1.1: Ορισμοί κωδικών κατάστασης Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×