Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται και τη λειτουργικότητα που ενημερώνεται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 (CU1) για το Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 (SP1).

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθίσταται από την ενημερωμένη έκδοση 2978017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση 2978017, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2978017 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5 για το System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

Περισσότερες πληροφορίες

Θέματα που επιδιορθώνονται

Η κονσόλα διαχειριστή

 • Μια εντοπισμού δεδομένων εγγραφής (DDR) που περιέχει διαδρομές οργανική μονάδα (OU) που είναι μεγαλύτερα από 220 χαρακτήρες δεν γίνεται. Το αρχείο DDM.log στο διακομιστή τοποθεσίας περιέχει μηνύματα συμβάντων που μοιάζουν με τα εξής:


  CDiscoverySource::ValidateSchema - ιδιότητας πίνακα ή το όνομα χρήστη δεν μπορεί να επεκτείνει το μέγεθος ώστε να απορρίπτει.


  CDiscoverDataManager::ProcessDDRs - δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του αρχείου προέλευσης δεδομένων

 • Η επιλογή Αποδοχή υπολογιστές-πελάτες για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική προέλευση θέση για περιεχόμενο λείπει από την καρτέλα " Σημεία διανομής " από τις ιδιότητες του πακέτου.

Συστήματα τοποθεσίας

 • Διαχείριση ομάδας παραμέτρων αναπαραγωγής εσφαλμένα αναφέρει την κατάσταση σύνδεσης ως υποβάθμισηκαι, στη συνέχεια, αναφέρει την κατάσταση ως ενεργό ένα λεπτό αργότερα.

 • Αναπαραγωγή τοποθεσίας αποτύχει μετά την επαναφορά μιας βάσης δεδομένων τοποθεσίας σε νέο διακομιστή. Επιπλέον, το αρχείο Rcmctrl.log περιέχει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Σφάλμα: Παραλήφθηκε εξαίρεση που δεν αντιμετωπίστηκε SQL, εκτύπωση πληροφοριών και το αποστελλόμενο ξανά. Αυτό θα επαναληφθεί στον επόμενο κύκλο.
  Αριθμός SqlException: [8115]
  Σφάλμα: Το μήνυμα εξαίρεσης: [σφάλμα αριθμητικής υπερχείλισης μετατροπή έκφραση σε δεδομένα τύπου int. ~ ~ επιχείρησε τη διαδικασία 'spGetChangeTrackingMinValidVersion' για να επιστρέψετε σε κατάσταση NULL, πράγμα που δεν επιτρέπεται. Κατάσταση 0 θα επιστραφούν αντί για αυτό.]

 • Διαχείριση ομάδας παραμέτρων System Center 2012 δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα-πελάτης του Mac OS X 10,8 Ορεινή λιοντάρι. Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα-πελάτης 10,8 του Mac OS X, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft:

  Διαχείριση ομάδας παραμέτρων System Center 2012 Service Pack 1 - προγράμματα-πελάτες για πρόσθετα λειτουργικά συστήματα

Διαχείριση συσκευών

 • Το πρόγραμμα-πελάτης του Configuration Manager δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε συσκευές που περιέχει νεότερη επεξεργαστές ARM. Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής DmClientSetup:

  Απέτυχε η λήψη του ονόματος του αρχείου CAB λόγω τύπο επεξεργαστή που δεν υποστηρίζεται: 0

Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού

 • Παραβλέπεται η επιλογή Αποδοχή υπολογιστές-πελάτες για να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με άλλους υπολογιστές-πελάτες στο ίδιο υποδίκτυο στις ιδιότητες μιας ανάπτυξης λογισμικού ενημέρωσης ομάδας. Επιπλέον, το αρχείο DataTransferService.log περιέχει το ακόλουθο μήνυμα:

  Δεν χρησιμοποιείτε την επιλογή κλάδος cache.

 • Όταν μια προσαρμοσμένη θύρα έχει ρυθμιστεί για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, ένα πρόγραμμα-πελάτη μόνο Internet ενδέχεται να προσαρτήσετε την προσαρμοσμένη θύρα στη διεύθυνση URL για την υπηρεσία Windows Update. Επιπλέον, όταν η προσαρμοσμένη θύρα έχει οριστεί σε 880, εγγραφές που μοιάζουν με τα ακόλουθα ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο DataTransferService.log:

  UpdateURLWithTransportSettings(): ΠΑΛΙΆ διεύθυνση URL - http://download.windowsupdate.com/msdownload/update.cab

  UpdateURLWithTransportSettings(): ΝΈΑ URL -update.cab

 • Ο οδηγός ενημερώσεις κατάστασης δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο για 2012 διακομιστή των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  2793237 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο "Οδηγός" ενημερώσεις κατάστασης δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο για Windows Server 2012 στο System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

Πρόγραμμα-πελάτης

 • Το αρχείο MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi τώρα έχει υπογραφεί σωστά.

 • Η επιλογή πολλαπλών αιτήσεων προορισμού στο κέντρο λογισμικού θα αποτύχει, εάν έχει οριστεί στην περιοχή ημερολόγιο στα Αραβικά (Σαουδικής Αραβίας). Επιπλέον, το Κέντρο λογισμικού εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του Κέντρο λογισμικού. Υπάρχει πρόβλημα κατά τη φόρτωση των απαιτούμενων στοιχείων για κέντρο λογισμικού. Μπορείτε να δοκιμάσετε την εκκίνηση κέντρο λογισμικού σε μεταγενέστερο χρόνο. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο βοήθειας σας.

 • Τα αποθέματα υλικού σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση 32-bit του Windows Server 2003 R2, ενδέχεται να προκαλέσει τη διαδικασία Wmiprvse.exe για να τερματιστεί απροσδόκητα. Επιπλέον, όταν προβάλετε τα αποτελέσματα της βλάβης, τις λεπτομέρειες του σφάλματος έχει την εξής μορφή:

  Προβληματική εφαρμογή wmiprvse.exe, έκδοση 5.2.3790.4455, ελαττωματική λειτουργική μονάδα msvcr90.dll, έκδοση 9.0.30729.6161, ελαττωματική διεύθυνση 0x00056b1d

 • Προστέθηκε υποστήριξη PXE για υπολογιστές IA-32 EFI.

PowerShell

 • Κατά την εκτέλεση του cmdlet Απαλοιφή CMPxeDeployment , λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Η μέθοδος ή η λειτουργία δεν έχει υλοποιηθεί.

 • Κατά την εκτέλεση του cmdlet Ενημερωμένη έκδοση-CMDistributionPoint-DeploymentTypeName , λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Το κλειδί δεν βρέθηκε εξαίρεση.

 • Κατά την εκτέλεση του cmdlet Δημιουργία CMDeviceCollection , η παράμετρος refreshschedule δεν έχει οριστεί στο σύνολο παραμέτρων NewByLimitName .

 • Κατά την εκτέλεση του cmdlet Δημιουργία CMDeviceCollection μαζί με την επιλογή " LimitingCollectionName ", το cmdlet δεν είναι επιτυχής. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Δεν είναι δυνατή η διανομή αντικειμένου τύπου 'Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlArrayItems' για να type'System. Management.ManagementBaseObject'.

 • Όταν το . GetType μέθοδος που χρησιμοποιείται για το αντικείμενο που επιστρέφεται από το CMSchedule δημιουργία cmdlet, η μέθοδος δεν είναι επιτυχής. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Ο προσαρμογέας δεν μπορεί να λάβει η ιδιότητα "GetType", π.χ. των SMS_ST_RecurInterval.

 • Όταν η εισαγωγής-CMComputerInformation - CollectionName "Computer01" - MacAddress "xx:xx:xx:xx:xx:xx" "Όλα τα συστήματα" - όνομα_υπολογιστή εκτέλεση της εντολής, η εντολή δεν είναι επιτυχής. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η συλλογή όλα τα συστήματα δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλη για την προσθήκη της νέας συσκευής.

Λειτουργικότητα που ενημερώνεται

PowerShell

Βοήθεια για PowerShell ενημερώνεται για τα cmdlets που περιλαμβάνονται στο Configuration Manager Service Pack 1 και σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Σε ένα περιβάλλον PowerShell, χρησιμοποιήστε το ενημερωμένη έκδοση Βοήθειας – λειτουργική μονάδα ConfigurationManager το cmdlet για να ανακτήσει τις τελευταίες πληροφορίες Βοήθειας από τη Microsoft.

Στη λειτουργική μονάδα PowerShell, προστίθενται το ακόλουθο cmdlets:

 • Προσθήκη CMDistributionPoint

 • Εισαγωγή CMAntiMalwarePolicy

 • Εισαγωγή CMDriver

 • Νέα CMAppVVirtualEnvironment

 • Νέα CMMigrationJob

 • Νέα CMPackage

 • Νέα CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule

 • Νέα CMTaskSequence

 • Νέα CMTaskSequenceMedia

 • Νέα CMUserDataAndProfileConfigurationItem

 • Σύνολο CMApplicationCatalogWebsitePoint

 • Σύνολο CMAppVVirtualEnvironment

 • Σύνολο CMClientPushInstallation

 • Σύνολο CMClientSetting

 • Σύνολο CMDistributionPoint

 • Σύνολο CMDriver

 • Σύνολο CMEndpointProtectionPoint

 • Σύνολο CMEnrollmentPoint

 • Σύνολο CMEnrollmentProxyPoint

 • Σύνολο CMHierarchySetting

 • Σύνολο CMManagementPointComponent

 • Σύνολο CMOperatingSystemImageUpdateSchedule

 • Σύνολο CMOutOfBandManagementComponent

 • Σύνολο CMReportingServicePoint

 • Σύνολο CMSite

 • Σύνολο CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule

 • Σύνολο CMSoftwareUpdatePointComponent

 • Σύνολο CMStateMigrationPoint

 • Σύνολο CMStatusSummarizer

 • Σύνολο CMSystemHealthValidatorPointComponent

 • Σύνολο CMTaskSequence

 • Σύνολο CMUserDataAndProfileConfigurationItem

 • Έναρξη CMDistributionPointUpgrade

Τρόπος απόκτησης αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για το System Center 2012 Configuration Manager SP1

Μια υποστηριζόμενη ενημέρωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ίσως υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα προβλήματα, συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack που περιέχει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportΣημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια ενημερωμένη έκδοση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Οι αλλαγές του PowerShell που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση κονσόλα διαχειριστή (Adminconsole.msi). Η κονσόλα διαχειριστή ενημέρωση δεν εγκαθίσταται αυτόματα σε ένα διακομιστή τοποθεσίας όταν εκτελείται το πρόγραμμα μιας χρήσης εγκατάστασης αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (Updatesetup.exe). Το πρόγραμμα εξομοίωσης δημιουργεί ένα πακέτο εγκατάστασης πρόσθετων και το πρόγραμμα που πρέπει να εκτελεστούν για να ενημερώσετε την κονσόλα διαχειριστή.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε το System Center 2012 Configuration Manager SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Σημείωση Συνιστάται να κλείσετε την κονσόλα διαχειριστή στη Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων και οποιωνδήποτε σχετιζόμενων εφαρμογών, όπως το πρόγραμμα προβολής για το τηλεχειριστήριο ή το μήνυμα κατάστασης προβολής πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, στον οποίο εφαρμόζεται η ενημερωμένη έκδοση κονσόλα διαχειριστή εάν το πρόγραμμα προβολής του απομακρυσμένου ελέγχου (CmRCViewer.exe) που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία ενημέρωσης.
Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, κλείνοντας το πρόγραμμα προβολής του απομακρυσμένου ελέγχου, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ή να προσθέσετε το REBOOT = ReallySuppress / παραμέτρου στις ιδιότητες της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Zώνη ώρας στο στοιχείο Hμερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Adminconsole.msi

Δεν ισχύει

133,312,512

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Adminui.cloudsubscriptionsignin.dll

5.0.7804.1202

58,032

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.collectionproperty.dll

5.0.7804.1202

1,278,616

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.controls.dll

5.0.7804.1202

608,408

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.createdt.dll

5.0.7804.1202

1,180,824

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.featuresutilities.dll

5.0.7804.1202

50,352

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.osdcommon.dll

5.0.7804.1202

358,040

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.accounts.dll

5.0.7804.1202

29,336

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.alerts.dll

5.0.7804.1202

47,280

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.appman.dll

5.0.7804.1202

197,784

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.appmodel.dll

5.0.7804.1202

194,712

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.assetintelligence.dll

5.0.7804.1202

100,504

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.certificates.dll

5.0.7804.1202

30,360

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.clientoperations.dll

5.0.7804.1202

29,336

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.clientsettings.dll

5.0.7804.1202

96,408

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.clientstatus.dll

5.0.7804.1202

24,216

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.collections.dll

5.0.7804.1202

252,056

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.common.dll

5.0.7804.1202

49,304

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.content.dll

5.0.7804.1202

96,920

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.databasereplication.dll

5.0.7804.1202

47,792

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.dcm.dll

5.0.7804.1202

186,008

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.deployments.dll

5.0.7804.1202

108,184

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.ep.dll

5.0.7804.1202

121,008

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.hs.dll

5.0.7804.1202

833,688

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.migration.dll

5.0.7804.1202

148,120

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.oob.dll

5.0.7804.1202

94,896

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.osd.dll

5.0.7804.1202

394,416

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.provider.dll

5.0.7804.1202

36,504

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.rba.dll

5.0.7804.1202

131,760

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.reporting.dll

5.0.7804.1202

21,168

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.sum.dll

5.0.7804.1202

232,600

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.systemstatus.dll

5.0.7804.1202

59,056

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.ps.typeadapter.dll

5.0.7804.1202

18,096

23-Feb-2013

01:10

x86

Adminui.uiresources.dll

5.0.7804.1202

8,240,280

23-Feb-2013

01:10

x86

Assetadvisor.dll

5.0.7804.1202

670,384

23-Feb-2013

01:10

x64

Assetadvisor.dll

5.0.7804.1202

402,584

23-Feb-2013

01:10

x86

Basesvr.dll

5.0.7804.1202

4,031,152

23-Feb-2013

01:10

x64

Baseutil.dll

5.0.7804.1202

1,569,432

23-Feb-2013

01:10

x64

Ccmpdist.dll

5.0.7804.1202

578,736

23-Feb-2013

01:10

x64

Ccmpdist.dll

5.0.7804.1202

407,192

23-Feb-2013

01:10

x86

Ccmsetup.cab

Δεν ισχύει

9,513

22-Feb-2013

07:37

Δεν ισχύει

Ccmutillib.dll

5.0.7804.1202

515,248

23-Feb-2013

01:10

x64

Ccmutillib.dll

5.0.7804.1202

348,824

23-Feb-2013

01:10

x86

Certmgr.dll

5.0.7804.1202

200,880

23-Feb-2013

01:10

x64

Configmgr2012ac-sp1-kb2817245-i386.msp

Δεν ισχύει

2,961,408

06-Mar-2013

07:27

Δεν ισχύει

Configmgr2012ac-sp1-kb2817245-x64.msp

Δεν ισχύει

3,842,048

06-Mar-2013

07:20

Δεν ισχύει

Configmgr2012adminui-sp1-kb2817245-i386.msp

Δεν ισχύει

6,291,456

06-Mar-2013

07:37

Δεν ισχύει

Configurationmanager.psd1

Δεν ισχύει

3,055

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Databaseresources.dll

5.0.7804.1202

180,400

23-Feb-2013

01:10

x86

Ddm.dll

5.0.7804.1202

312,496

23-Feb-2013

01:10

x64

Distmgr.dll

5.0.7804.1202

1,297,560

23-Feb-2013

01:10

x64

Dmclientsetup_arm.exe

5.0.7804.1104

282,976

22-Feb-2013

07:36

ARM

Dmclientsetup_x86.exe

5.0.7804.1104

224,608

22-Feb-2013

07:36

x86

Dmclientxfer.exe

5.0.7804.1202

288,944

23-Feb-2013

01:10

x86

Dmclientxfer.exe

5.0.7804.1202

288,944

23-Feb-2013

01:10

x86

Dmp.msi

Δεν ισχύει

4,698,112

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Enroll_arm.exe

5.0.7804.1104

122,208

22-Feb-2013

07:36

ARM

Enroll_x86.exe

5.0.7804.1104

89,440

22-Feb-2013

07:36

x86

Extractcontent.exe

5.0.7804.1202

2,670,744

23-Feb-2013

01:10

x64

Extractcontent.exe

5.0.7804.1202

1,455,768

23-Feb-2013

01:10

x86

Librdc.dll

5.0.7804.1202

177,840

23-Feb-2013

01:10

x64

Librdc.dll

5.0.7804.1202

115,352

23-Feb-2013

01:10

x86

Mcs.msi

Δεν ισχύει

10,461,184

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.7804.1202

33,944

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.7804.1202

33,968

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exe

5.0.7804.1202

390,296

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exe.config

Δεν ισχύει

7,744

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll

5.0.7804.1202

1,083,032

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.powershell.types.ps1xml

Δεν ισχύει

12,308

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll

5.0.7804.1202

133,808

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll

5.0.7804.1202

61,616

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll

5.0.7804.1202

61,616

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll

5.0.7804.1202

32,432

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll

5.0.7804.1202

29,872

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll

5.0.7804.1202

41,136

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll

5.0.7804.1202

370,864

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.cimprovider.dll

5.0.7804.1202

16,560

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.providercommon.dll

5.0.7804.1202

68,272

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.symbianprovider.dll

5.0.7804.1202

100,528

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.windowsphoneprovider.dll

5.0.7804.1202

47,280

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.winmoprovider.dll

5.0.7804.1202

125,592

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.woaprovider.dll

5.0.7804.1202

47,792

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceproxy.dll

5.0.7804.1202

45,744

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policymanager.dll

5.0.7804.1202

82,072

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policyprocessor.dll

5.0.7804.1202

250,032

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll

5.0.7804.1202

114,352

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.sccmsal.dll

5.0.7804.1202

27,312

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll

5.0.7804.1202

368,816

23-Feb-2013

01:10

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Δεν ισχύει

2,265,088

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Δεν ισχύει

1,798,144

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Mp.msi

Δεν ισχύει

10,145,792

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Pulldp.msi

Δεν ισχύει

8,695,808

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Pulldp.msi

Δεν ισχύει

6,000,640

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Pulldpcmgr.dll

5.0.7804.1202

665,600

23-Feb-2013

01:10

x64

Pulldpcmgr.dll

5.0.7804.1202

462,336

23-Feb-2013

01:10

x86

Report422.rdl

Δεν ισχύει

29,002

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Report424.rdl

Δεν ισχύει

20,772

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Report425.rdl

Δεν ισχύει

27,559

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Report426.rdl

Δεν ισχύει

29,248

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Report427.rdl

Δεν ισχύει

24,820

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Report428.rdl

Δεν ισχύει

76,609

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Roaming_user_profiles_health_report_details.rdl

Δεν ισχύει

27,417

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Scclient.pages.dll

5.0.7804.1202

654,488

23-Feb-2013

01:10

x86

Sitecomp.exe

5.0.7804.1202

771,760

23-Feb-2013

01:10

x64

Sleepagent.dll

5.0.7804.1202

257,712

23-Feb-2013

01:10

x86

Sleepagent.dll

5.0.7804.1202

257,688

23-Feb-2013

01:10

x86

Sleepagentservice.exe

5.0.7804.1202

21,168

23-Feb-2013

01:10

x86

Sleepagentservice.exe

5.0.7804.1202

21,144

23-Feb-2013

01:10

x86

Smsprov.dll

5.0.7804.1202

11,616,408

23-Feb-2013

01:10

x64

Smspxe.dll

5.0.7804.1202

607,920

23-Feb-2013

01:10

x64

Smspxe.dll

5.0.7804.1202

390,320

23-Feb-2013

01:10

x86

Softwarelibrary.objectserialization.dll

5.0.7804.1202

1,373,848

23-Feb-2013

01:10

x86

Softwarelibrary.objectserialization.dll

5.0.7804.1202

1,373,872

23-Feb-2013

01:10

x86

Srsrp.msi

Δεν ισχύει

4,956,160

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Thumbs.db

Δεν ισχύει

38.400

13-Mar-2013

02:47

Δεν ισχύει

Tscore.dll

5.0.7804.1202

2,801,304

23-Feb-2013

01:10

x64

Tscore.dll

5.0.7804.1202

1,533,616

23-Feb-2013

01:10

x86

Update.sql

Δεν ισχύει

96,104

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Updateshandler.dll

5.0.7804.1202

934,040

23-Feb-2013

01:10

x64

Updateshandler.dll

5.0.7804.1202

580,248

23-Feb-2013

01:10

x86

Vappcollector.exe

5.0.7804.1202

378,008

23-Feb-2013

01:10

x64

Vappcollector.exe

5.0.7804.1202

284,824

23-Feb-2013

01:10

x86

Wakeprxy.msi

Δεν ισχύει

4,022,272

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει

Wakeprxy.msi

Δεν ισχύει

2,924,544

23-Feb-2013

01:10

Δεν ισχύει


Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web του Microsoft TechNet:

Διαχείριση ομάδας παραμέτρων System Center 2012 ενημερωμένη έκδοση

Νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση συντήρησης μοντέλο για Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του System Center 2012Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×