ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πολλά συνάντηση προσκλήσεων για διαφορετικές εμφανίσεις της ίδιας σύσκεψης από το διοργανωτή της σύσκεψης. Αυτά τα προσκαλεί ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εμφανίσεις που στο παρελθόν.

ΑΙΤΊΑ

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο οργανωτής της σύσκεψης δεν έχει εμφανιστεί ερώτηση για την ενημέρωση μιας εμφάνισης ή της σειράς κατά την επεξεργασία μιας σύσκεψης από ένα πρόγραμμα-πελάτη του Exchange ActiveSync. Επομένως, ο υπολογιστής-πελάτης ενημερώνει τη σειρά.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Αυτή είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά με το πρόγραμμα-πελάτη του Exchange ActiveSync v16.x. Ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να στείλετε το στοιχείο αναγνωριστικό εμφάνισης, όταν κάνει μια αλλαγή σε μια μεμονωμένη εμφάνιση μιας σύσκεψης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Exchange ενημερώνει κάθε εμφάνιση της σειράς.

Για πρόσθετες έρευνα για αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε το Microsoft Outlook για iOS.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλυση των αρχείων καταγραφής γραμματοκιβωτίου Exchange ActiveSync εμφάνιση της αλλαγής που αποστέλλονται από το πρόγραμμα-πελάτης για ολόκληρη τη σειρά. Αυτό καθορίζεται από το στοιχείο αναγνωριστικό εμφάνισης που λείπει από την αίτηση.

<Commands>    <Change>
<ServerId>1:1</ServerId>
<ApplicationData>
<TimeZone xmlns="Calendar:">aAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAABAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAACAAIAAAAAAAAAxP///w==</TimeZone>
<AllDayEvent xmlns="Calendar:">0</AllDayEvent>
<BusyStatus xmlns="Calendar:">2</BusyStatus>
<EndTime xmlns="Calendar:">20161103T140000Z</EndTime>
<Location xmlns="AirSyncBase:" bytes="5"/>
<Reminder xmlns="Calendar:">15</Reminder>
<Sensitivity xmlns="Calendar:">0</Sensitivity>
<Subject xmlns="Calendar:" bytes="4"/>
<StartTime xmlns="Calendar:">20161103T130000Z</StartTime>
<MeetingStatus xmlns="Calendar:">1</MeetingStatus>
<Attendees xmlns="Calendar:">
<Attendee>
<Name bytes="6"/>
<Email bytes="18"/>
<AttendeeType>1</AttendeeType>
</Attendee>
<Attendee>
<Name bytes="22"/>
<Email bytes="22"/>
<AttendeeType>1</AttendeeType>
</Attendee>
</Attendees>
<Recurrence xmlns="Calendar:">
<Type>1</Type>
<Interval>1</Interval>
<DayOfWeek>118</DayOfWeek>
<Until>20161202T140000Z</Until>
<FirstDayOfWeek>0</FirstDayOfWeek>
</Recurrence>
</ApplicationData>
</Change>
<Change>
<ServerId>1:1</ServerId>
<InstanceId xmlns="AirSyncBase:">20161126T140000Z</InstanceId>
<ApplicationData>
<Body=2 bytes/>
<StartTime xmlns="Calendar:">20161126T150000Z</StartTime>
<EndTime xmlns="Calendar:">20161126T160000Z</EndTime>
<Subject xmlns="Calendar:" bytes="4"/>
<BusyStatus xmlns="Calendar:">2</BusyStatus>
<AllDayEvent xmlns="Calendar:">0</AllDayEvent>
<Location xmlns="AirSyncBase:" bytes="5"/>
<Reminder xmlns="Calendar:">15</Reminder>
<Attendees xmlns="Calendar:">
<Attendee>
<Name bytes="6"/>
<Email bytes="18"/>
<AttendeeType>1</AttendeeType>
</Attendee>
<Attendee>
<Name bytes="22"/>
<Email bytes="22"/>
<AttendeeType>1</AttendeeType>
</Attendee>
</Attendees>
</ApplicationData>
</Change>
</Commands>

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×