Προσθήκη ή αλλαγή ενός εφέ σε μια εικόνα

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την εικόνα σας προσθέτοντας σε αυτήν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες περιστροφές (3-Δ).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε καλλιτεχνικό εφέ σε μια εικόνα ή να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την ευκρίνεια μιας εικόνας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Προσθήκη εφέ σε εικόνα

 1. Επιλέξτε την εικόνα για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες. Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να αντιγράψετε τις εικόνες σε έναν καμβά σχεδίασης, εάν δεν υπάρχουν ήδη. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Σχήματα > Δημιουργία καμβά σχεδίασης. (Μετά την προσθήκη ή την αλλαγή του εφέ, μπορείτε να το αντιγράψετε ξανά στην αρχική θέση του στο έγγραφό σας.)

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας της καρτέλας Μορφοποίηση, επιλέξτε Εφέ εικόνας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω σε μία από τις επιλογές Εφέ εικόνας για να εμφανιστεί ένα μενού με διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής κάθε εφέ. Όταν τοποθετείτε το δείκτη επάνω σε ένα από τα εφέ του μενού, το εφέ εμφανίζεται ως προεπισκόπηση στην εικόνα που περιλαμβάνεται στο έγγραφό σας.

  Χρησιμοποιήστε Εφέ εικόνας για να προσθέσετε σκίαση, απαλές ακμές, κορνίζες ή άλλα οπτικά εφέ.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσαρμόσετε το εφέ που προσθέτετε, πατήστε Επιλογές στο κάτω μέρος του μενού κάθε εφέ. Για παράδειγμα, εάν έχετε ανοίξει το μενού Σκιά, πατήστε Επιλογές σκιάς για να προσαρμόσετε το εφέ σκιάς.

  • Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε επιλέξει. Εάν η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας] εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αρχείου στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως *.docx ή *.xlsx και όχι ως *.doc ή *.xls (παλαιότερες μορφές αρχείων) και προσπαθήστε ξανά.

Κατάργηση εφέ από εικόνα

Κάθε κατηγορία εφέ εικόνας έχει ένα όνομα "όχι <εφέ"> επιλογή στο επάνω μέρος του μενού της. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε ένα εφέ που δεν θέλετε.

Για παράδειγμα, για να καταργήσετε μια σκιά, τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή εφέ εικόνας > σκιά > χωρίς σκιά.

 1. Επιλέξτε την εικόνα για την οποία καταργείτε ένα εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα στυλ εικόνας , επιλέξτε εφέ εικόνας.

 3. Επιλέξτε την κατηγορία εφέ εικόνας που θέλετε να καταργήσετε. Στο μενού που εμφανίζεται, η πρώτη επιλογή δεν είναι <όνομα εφέ> (όπως χωρίς σκιά ή χωρίς αντανάκλαση). Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καταργήσετε αυτό το είδος εφέ από την εικόνα.

  Απενεργοποιήστε ένα εφέ εικόνας που δεν θέλετε, επιλέγοντας την επιλογή χωρίς εφέ.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την εικόνα σας προσθέτοντας σε αυτήν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες περιστροφές (3-Δ).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε καλλιτεχνικό εφέ σε μια εικόνα ή να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την ευκρίνεια μιας εικόνας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
 1. Κάντε κλικ στην εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες, κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις υπόλοιπες εικόνες. Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να αντιγράψετε τις εικόνες σε έναν καμβά σχεδίασης εάν δεν βρίσκονται ήδη εκεί. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Σχήματα > Δημιουργία καμβά σχεδίασης. (Μετά την προσθήκη ή την αλλαγή του εφέ, μπορείτε να το αντιγράψετε ξανά στην αρχική θέση του στο έγγραφό σας.)

 2. Από τα Εργαλεία εικόνας, στην ομάδα Στυλ εικόνας της καρτέλας Μορφοποίηση, επιλέξτε Εφέ εικόνας.

  Η ομάδα "Στυλ εικόνας" στην καρτέλα "Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε επιλέξει. Εάν η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας] εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αρχείου στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως *.docx ή *.xlsx και όχι ως *.doc ή *.xls (παλαιότερες μορφές αρχείων) και προσπαθήστε ξανά.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την αντανάκλαση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Για να προσαρμόσετε την παραλλαγή λάμψης, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές λάμψης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος και στο χρώμα της απαλής ακμής που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τις απαλές ακμές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σε αυτά τα τμήματα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή βοήθεια Εικόνα κουμπιού "Βοήθεια" στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας .

Κατάργηση εφέ από εικόνα

Κάθε κατηγορία εφέ εικόνας έχει ένα όνομα "όχι <εφέ"> επιλογή στο επάνω μέρος του μενού της. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε ένα εφέ που δεν θέλετε.

Για παράδειγμα, για να καταργήσετε μια σκιά, τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή εφέ εικόνας > σκιά > χωρίς σκιά.

 1. Επιλέξτε την εικόνα για την οποία καταργείτε ένα εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα στυλ εικόνας , επιλέξτε εφέ εικόνας.

 3. Επιλέξτε την κατηγορία εφέ εικόνας που θέλετε να καταργήσετε. Στο μενού που εμφανίζεται, η πρώτη επιλογή δεν είναι <όνομα εφέ> (όπως χωρίς σκιά ή χωρίς αντανάκλαση). Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καταργήσετε αυτό το είδος εφέ από την εικόνα.

  Απενεργοποιήστε ένα εφέ εικόνας που δεν θέλετε, επιλέγοντας την επιλογή χωρίς εφέ.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Γρήγορη εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή γρήγορα στυλκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Εμφανίζει τις επιλογές στο μενού "γρήγορα στυλ"

Προσθήκη ή αλλαγή σκιάς, αντανάκλασης, λάμψης, άκρων, λοξοτομής ή περιστροφής 3-δ

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή εφέ εικόνας, επιλέξτε έναν τύπο εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  Εμφανίζει τις επιλογές στο μενού "εφέ εικόνας"

 3. Για να βελτιώσετε το εφέ, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στο κάτω μέρος οποιουδήποτε μενού εφέ.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνων

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή ή αλλαγή στυλ

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Στυλ εικόνας"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα".

Προσθήκη ή αλλαγή σκιάς, αντανάκλασης, λάμψης, κορνίζας ή περιστροφής 3-Δ

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε έναν τύπο εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Στυλ εικόνας"

 3. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια το εφέ, στην περιοχή Στυλ εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε έναν τύπο εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές για [όνομα εφέ].

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Στυλ εικόνας"

Δείτε επίσης

Αλλαγή του χρώματος ή της διαφάνειας ή επαναχρωματισμός μιας εικόνας

Κατάργηση φόντου εικόνας

Επεξεργασία φωτογραφιών με την εφαρμογή Φωτογραφίες στα Windows 10

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×