Προσθήκη ή κατάργηση ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία του Office

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Αναβαθμίστε σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι η ψηφιακή υπογραφή (γνωστή και ως ψηφιακή ταυτότητα), σε τι χρησιμεύει και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές στα εξής προγράμματα του Microsoft Office: Word, Excel και PowerPoint.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Γραμμές υπογραφής στο Word και στο Excel

Δημιουργία γραμμής υπογραφής στο Word ή το Excel

Υπογραφή της γραμμής υπογραφής στο Word ή το Excel

Κατάργηση ψηφιακών υπογραφών από το Word ή το Excel

Αόρατες ψηφιακές υπογραφές στο Word, το Excel ή το PowerPoint

Προσθήκη αόρατων ψηφιακών υπογραφών στο Word, το Excel ή το PowerPoint

Κατάργηση αόρατων ψηφιακών υπογραφών από το Word, το Excel ή το PowerPoint

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή είναι μια ηλεκτρονική, κρυπτογραφημένη σήμανση ελέγχου ταυτότητας σε ψηφιακές πληροφορίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μακροεντολές ή ηλεκτρονικά έγγραφα. Η υπογραφή πιστοποιεί ότι η πληροφορία προέρχεται από τον υπογράφοντα και δεν έχει αλλοιωθεί.

Πιστοποιητικό υπογραφής και αρχή έκδοσης πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό υπογραφής     Για να δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή πρέπει να έχετε ένα πιστοποιητικό υπογραφής που αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Όταν στέλνετε μια μακροεντολή ή ένα έγγραφο που περιέχει ψηφιακή υπογραφή, στέλνετε επίσης το πιστοποιητικό σας και ένα δημόσιο κλειδί. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και, όπως και το δίπλωμα οδήγησης, μπορεί να ανακληθούν. Ένα πιστοποιητικό παραμένει συνήθως σε ισχύ για ένα έτος, μετά από το οποίο ο υπογράφων πρέπει να το ανανεώσει ή να λάβει νέο πιστοποιητικό υπογραφής, που θα αποδεικνύει την ταυτότητά του.

Σημείωση: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά σε αυτό το άρθρο.

Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA)     Μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών είναι μια οντότητα παρόμοια με συμβολαιογράφο. Εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά, υπογράφει πιστοποιητικά, ώστε να βεβαιώσει την εγκυρότητά τους και παρακολουθεί ποια πιστοποιητικά έχουν ανακληθεί ή λήξει.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενός ψηφιακού πιστοποιητικού, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ψηφιακού πιστοποιητικού και δημιουργία ψηφιακής υπογραφής.

Τι εγγυάται μια ψηφιακή υπογραφή;

 • Αυθεντικότητα     Ο υπογράφων έχει επιβεβαιωθεί.

 • Ακεραιότητα     Το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει ούτε έχει παραποιηθεί από τη στιγμή που υπογράφτηκε.

 • Χωρίς αποκήρυξη ταυτότητας     Αποδεικνύει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την προέλευση του υπογεγραμμένου περιεχομένου. Η ’αποκήρυξη’ αναφέρεται στην ενέργεια ενός υπογράφοντα να αρνηθεί κάθε σχέση με το υπογεγραμμένο περιεχόμενο.

 • Εγκυρότητα     Οι υπογραφές σε αρχεία του Word, του Excel ή του PowerPoint που φέρουν χρονική σήμανση από ασφαλή διακομιστή χρονικής σήμανσης, υπό ορισμένες συνθήκες, έχουν την εγκυρότητα της επικύρωσης.

Για να εξασφαλιστούν αυτά, ο δημιουργός του περιεχομένου πρέπει να υπογράφει ψηφιακά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μια υπογραφή που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρη.

 • Το σχετικό με την ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικό είναι το τρέχον (δεν έχει λήξει).

 • Το υπογράφον άτομο ή η υπογράφουσα εταιρεία, γνωστό(-ή) ως εκδότης, είναι αξιόπιστο(-η).

  Σημαντικό: Τα υπογεγραμμένα έγγραφα, που φέρουν έγκυρη χρονική σήμανση, θεωρείται ότι έχουν έγκυρες υπογραφές, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση ανάκλησης του πιστοποιητικού υπογραφής.

 • Το πιστοποιητικό που συσχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται για τον υπογράφοντα εκδότη από μια φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Αρχή της σελίδας

Γραμμές υπογραφής στο Word και Excel

Μια γραμμή υπογραφής μοιάζει με μια τυπική κράτηση θέσης υπογραφής, που μπορεί να εμφανίζεται σε ένα εκτυπωμένο έγγραφο. Ωστόσο λειτουργεί διαφορετικά. Όταν μια γραμμή υπογραφής εισάγεται σε ένα αρχείο του Office, ο συντάκτης μπορεί να καθορίσει πληροφορίες σχετικά με τον προβλεπόμενο υπογράφοντα και οδηγίες για τον υπογράφοντα. Όταν ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου αποστέλλεται στον προβλεπόμενο υπογράφοντα, αυτός βλέπει τη γραμμή υπογραφής και μια ειδοποίηση ότι θα πρέπει να υπογράψει. Ο υπογράφων μπορεί:

 • Να πληκτρολογήσει μια υπογραφή ή

 • Να επιλέξει μια εικόνα χειρόγραφης υπογραφής ή

 • Να υπογράψει χειρόγραφα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα γραφής ενός υπολογιστή με οθόνη αφής

Όταν ο υπογράφων προσθέτει μια ορατή απεικόνιση υπογραφής στο έγγραφο, προστίθεται ταυτόχρονα μια ψηφιακή υπογραφή για τον έλεγχο ταυτότητας του υπογράφοντος.

εναλλακτικό κείμενο

Σημαντικό: Ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο ορίζεται ως έγγραφο μόνο για ανάγνωση, ώστε να μην είναι δυνατές οι τροποποιήσεις.

Δημιουργία γραμμής υπογραφής στο Word ή το Excel

 1. Στο έγγραφο ή το φύλλο εργασίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή υπογραφής.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε τη λίστα Γραμμή υπογραφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή υπογραφής του Microsoft Office.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση υπογραφής, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται κάτω από τη γραμμή υπογραφής.
  εναλλακτικό κείμενο

  • Προτεινόμενος υπογράφων     Ονοματεπώνυμο του υπογράφοντα.

  • Προτεινόμενος τίτλος του υπογράφοντα     Τίτλος του υπογράφοντα, εάν υπάρχει.

  • Προτεινόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπογράφοντα     Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπογράφοντα, αν χρειάζεται.

  • Οδηγίες για τον υπογράφοντα     Προσθέστε οδηγίες για τον υπογράφοντα, όπως "Πριν από την υπογραφή του εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι σωστό".

 4. Επιλέξτε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:

  • Να επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων από τον υπογράφοντα στο παράθυρο διαλόγου "Υπογραφή"     Να επιτρέπεται στον υπογράφοντα να πληκτρολογεί το σκοπό της υπογραφής.

  • Εμφάνιση της ημερομηνίας υπογραφής στη γραμμή υπογραφής     Η ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου θα εμφανίζεται μαζί με την υπογραφή.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε επιπλέον γραμμές υπογραφής, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Σημείωση: Εάν το έγγραφο παραμένει χωρίς υπογραφή, εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων Υπογραφές. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή υπογραφών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής.

εναλλακτικό κείμενο

Αρχή της σελίδας

Υπογραφή της γραμμής υπογραφής στο Word ή το Excel

Όταν υπογράφετε τη γραμμή υπογραφής, προσθέτετε τόσο μια ορατή απεικόνιση της υπογραφής σας καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή.

εναλλακτικό κείμενο

 1. Στο αρχείο, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή υπογραφής.

  Σημείωση: Εάν το αρχείο ανοίξει σε προστατευμένη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία οπωσδήποτε, εάν το αρχείο προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

 2. Από το μενού, επιλέξτε Υπογραφή.

  • Για να προσθέσετε μια εκτυπωμένη έκδοση της υπογραφής σας, πληκτρολογήστε το όνομά σας στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από το γράμμα X.

  • Για να επιλέξετε μια εικόνα της έγγραφης υπογραφής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή εικόνας. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή εικόνας υπογραφής, εντοπίστε τη θέση του αρχείου με την εικόνα της υπογραφής σας, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

   Σημειώσεις: 

   • Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν εκδόσεις γλώσσας με κινεζικά (παραδοσιακά ή απλοποιημένα), κορεατικά ή ιαπωνικά, εμφανίζεται η επιλογή Γραμμή σφραγίδας υπογραφής.

   • Επιπλέον, μπορείτε να υπογράψετε μια γραμμή υπογραφής κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή υπογραφής. Πληκτρολογήστε το όνομά σας δίπλα στο X. Διαφορετικά, στο Παράθυρο υπογραφής, στην ενότητα Υπογραφές που ζητήθηκαν, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην υπογραφή. Από το μενού, επιλέξτε Υπογραφή.

  • Για να προσθέσετε μια χειρόγραφη υπογραφή (μόνο χρήστες Tablet PC), υπογράψτε το όνομά σας στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από το X χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα γραφής

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφή.

  • Εμφανίζεται το κουμπί Υπογραφές στο κάτω μέρος του εγγράφου ή του φύλλου εργασίας.

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει το κουμπί Υπογραφές.

εναλλακτικό κείμενο

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ψηφιακών υπογραφών από το Word ή το Excel

 1. Ανοίξτε το έγγραφο ή το φύλλο εργασίας που περιέχει την ορατή υπογραφή που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή υπογραφής.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπογραφής.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Επιπλέον, μπορείτε να καταργήσετε μια υπογραφή κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στην υπογραφή στο Παράθυρο υπογραφής. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπογραφής.

Αρχή της σελίδας

Αόρατες ψηφιακές υπογραφές στο Word, Excel ή PowerPoint

Μια αόρατη ψηφιακή υπογραφή, όπως μια γραμμή ορατής ψηφιακής υπογραφής, διασφαλίζει την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την προέλευση ενός εγγράφου. Μπορείτε να προσθέσετε αόρατες ψηφιακές υπογραφές σε έγγραφα του Word, βιβλία εργασίας του Excel και παρουσιάσεις του PowerPoint.

Τα υπογεγραμμένα έγγραφα θα έχουν το κουμπί Υπογραφές στο κάτω μέρος τους. Επιπλέον, στα υπογεγραμμένα έγγραφα εμφανίζονται πληροφορίες για την υπογραφή στην ενότητα Πληροφορίες που βλέπετε όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αόρατων ψηφιακών υπογραφών στο Word, το Excel ή το PowerPoint

Για να προστατεύσετε την αυθεντικότητα του περιεχομένου ενός εγγράφου, μπορείτε να προσθέσετε μια αόρατη ψηφιακή υπογραφή. Τα υπογεγραμμένα έγγραφα θα έχουν το κουμπί Υπογραφές στο κάτω μέρος του εγγράφου.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Πληροφορίες.

 3. Επιλέξτε Προστασία εγγράφου, Προστασία βιβλίου εργασίας ή Προστασία παρουσίασης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής.

 5. Διαβάστε το μήνυμα του Microsoft Word, του Excel ή του PowerPoint και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή, πληκτρολογήστε το σκοπό στο πλαίσιο Σκοπός της υπογραφής αυτού του εγγράφου.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφή.

Μετά την ψηφιακή υπογραφή ενός αρχείου, εμφανίζεται το κουμπί Υπογραφές και το αρχείο ορίζεται ως μόνο για ανάγνωση, ώστε να μην είναι δυνατές οι τροποποιήσεις.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση αόρατων ψηφιακών υπογραφών από το Word, το Excel ή το PowerPoint

 1. Ανοίξτε το έγγραφο, το φύλλο εργασίας ή την παρουσίαση που περιέχει την αόρατη υπογραφή που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Επιλέξτε Πληροφορίες.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή υπογραφών.

 5. Η προβολή εγγράφου, φύλλου εργασίας ή παρουσίασης επιστρέφει και εμφανίζεται το παράθυρο Υπογραφές.

 6. Δίπλα στο όνομα της υπογραφής, κάντε κλικ στο βέλος.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπογραφής.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×