Συμβατότητα με το Microsoft Dynamics CRM 2016

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο εστιάζει σε πρόσφατες και επερχόμενες ελέγχου για το Microsoft Dynamics CRM 2016 συμβατότητας. Εστιάζει στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις συμβατότητας που υπόκεινται σε επεξεργασία από την τεχνική υποστήριξη της Microsoft Dynamics. Αυτό το άρθρο δεν δηλώνει συμβατότητας Microsoft Dynamics CRM για όλα τα προϊόντα. Αυτό το άρθρο συμπληρώνουν τις πληροφορίες στον Οδηγό υλοποίησης του Microsoft Dynamics CRM.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα προϊόντα που είναι σε κατάσταση "TBD" θεωρούνται για μελλοντική συμβατότητα. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή των προϊόντων αυτών, αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί για να εμφανίσετε τις τιμές αναθεωρημένη κατάσταση. Microsoft Dynamics CRM 2016 Τα ακόλουθα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή ελέγχονται για συμβατότητα με το Dynamics CRM 2016. Τα πεδία Ελάχιστη CRM έκδοση και ο αριθμός του build CRM λίστα την ελάχιστη έκδοση του Microsoft Dynamics CRM που έχει ελεγχθεί και που είναι συμβατό με το προϊόν που παρατίθενται.

Προϊόν

Ελάχιστη έκδοση του CRM

Αριθμό build του CRM

Κατάσταση

.NET framework 4.0

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

4.5 του .net framework

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

.NET framework 4.5.1

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

.NET framework 4.5.2

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

.NET framework 4.6

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Apple Safari (τελευταία δημόσια έκδοση) λειτουργεί με Mac OS X 10,8 (Ορεινή λιοντάρι), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite) ή συσκευή iPad Apple

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Υπηρεσίες Ομοσπονδία Active Directory στον Windows Server 2008 (AD FS 2.0)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

ActiveDirectoryFederationServicesinWindowsServer2008 R2

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Υπηρεσίες Ομοσπονδία Active Directory στον Windows Server 2012

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Υπηρεσίες Ομοσπονδία Active Directory στον Windows Server 2012 R2

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Υπηρεσίες Ομοσπονδία Active Directory στον Windows Server 2016

Dynamics 365

Δεν είναι συμβατό

Azure εικονικές μηχανές (υποστήριξη για Microsoft Azure εικονικές μηχανές)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με - απαιτεί Azure πριμοδότηση αποθήκευσης

Το Citrix (XenApp) 6.5

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Το Citrix (XenApp) 7.0 έως 7.18

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

CRM 2011 για το πρόγραμμα-πελάτης Outlook

-

-

Δεν είναι συμβατό

2013 CRM για Outlook υπολογιστή-πελάτη

-

Δεν είναι συμβατό

2015 CRM για Outlook υπολογιστή-πελάτη (χωρίς δυνατότητες χωρίς σύνδεση)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

2016 CRM για Outlook υπολογιστή-πελάτη

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Ηλεκτρονική ανταλλαγή (E3 SKU μόνο)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Exchange Server 2003

-

-

Δεν είναι συμβατό

Exchange Server 2007

-

-

Δεν είναι συμβατό

Πρότυπο του Exchange Server 2010

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Εταιρεία του Exchange Server 2010

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Πρότυπο του Exchange Server 2013

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Exchange Server 2013 εταιρείας

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Exchange Server 2016

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Google Chrome (τελευταία δημόσια έκδοση) εκτελείται σε Windows 10, Windows 8.1 ή Windows 8, ή τα Windows 7 ή Google Nexus 10 tablet

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

ΤΟ IIS 7.0

-

-

Δεν είναι συμβατό

IIS 7.5

-

-

Δεν είναι συμβατό

IIS 8.0

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

IIS 8,5

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

IIS 10.0

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Internet Explorer 7

-

-

Δεν είναι συμβατό

Internet Explorer 8

-

-

Δεν είναι συμβατό

Internet Explorer 9

-

-

Δεν είναι συμβατό

Internet Explorer 10 στα Windows 8 ή τα Windows 7 (δεν υποστηρίζεται)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Internet Explorer 11 σε Windows 10, Windows 8.1 ή Windows 7

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 2015

-

-

Δεν είναι συμβατό

Δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 2016

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Ακμή της Microsoft σε Windows 10

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SharePoint 2007

-

-

Δεν είναι συμβατό

Microsoft SharePoint 2010 SP2 (όλες οι εκδόσεις)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

2013 του Microsoft SharePoint Foundation

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SharePoint 2013

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SharePoint 2016 (με βάση το διακομιστή ενοποίηση μόνο)

Dynamics 365

8.2.0.0749

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2005

-

-

Δεν είναι συμβατό

Microsoft SQL Server 2008 (όλες οι εκδόσεις)

-

-

Δεν είναι συμβατό

Microsoft SQL Server 2008 R2 (όλες οι εκδόσεις)

-

-

Δεν είναι συμβατό

Microsoft SQL Server 2012 SP1 Enterprise (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2012 επιχειρηματικής ευφυΐας SP1 (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2012 τυπική SP1 (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2012 προγραμματιστής SP1 (x64) (για χρήση μη παραγωγής μόνο)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Express 2012 (x86 μόνο) (από το CRM για Outlook 2016)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2014 επιχείρηση με Service Pack 2 (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2014 επιχειρηματικής ευφυΐας με Service Pack 2 (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2014 πρότυπο με Service Pack 2 (x 64)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2014 Developer με Service Pack 2 (x64) (για χρήση μη παραγωγής μόνο)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2016, προγραμματιστή, με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 (CU2) (για χρήση μη παραγωγής μόνο) Πρέπει να έχετε εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον Κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2016, πρότυπο με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 (CU2) Πρέπει να έχετε εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον Κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Microsoft SQL Server 2016, επιχείρηση με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 (CU2) Πρέπει να έχετε εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον Κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Mozilla Firefox (τελευταία έκδοση που έχει κυκλοφορήσει στο κοινό) εκτελείται σε Windows 10, Windows 8.1, 8 των Windows ή των Windows 7

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Office 2003

-

-

Δεν είναι συμβατό

Office 2007

-

-

Δεν είναι συμβατό

Office 2010 (μόνο σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Office 2013 (μόνο σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Office 2016 (μόνο σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Office 365 (μόνο σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Τα Windows 7 Service Pack 1 (για υπολογιστές-πελάτες)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Τα Windows 8.0 (για υπολογιστές-πελάτες)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Windows 8.1 (για υπολογιστές-πελάτες)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Windows 10 (για υπολογιστές-πελάτες)

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Windows Server 2003

-

-

Δεν είναι συμβατό

Τα Windows Server 2008 (όλες οι εκδόσεις)

-

-

Δεν είναι συμβατό

Τα Windows Server 2008 R2 (όλες οι εκδόσεις)

-

-

Δεν είναι συμβατό

Windows-Foundation διακομιστή 2012

-

-

Δεν είναι συμβατό

Βασικά στοιχεία του Windows Server 2012

-

-

Δεν είναι συμβατό

Τα Windows Datacenter Server 2012

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Πρότυπο του Windows Server 2012

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Windows Server 2012 R2 Datacenter

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Πρότυπο του Windows Server 2012 R2

RTM

8.0.0.1088

Συμβατό με

Windows Server 2016

Dynamics 365

8.2.0.0749

Συμβατό με

Windows Small Business Server

-

-

Δεν είναι συμβατό

Τα Windows Vista (για υπολογιστές-πελάτες)

-

-

Δεν είναι συμβατό

Για μια λίστα των φορητών συσκευών δυνατότητας υποστήριξης με το Microsoft Dynamics CRM 2016, ανατρέξτε στην ακόλουθη σύνδεση: CRM για Tablet, CRM για τηλέφωνα, και Tablet πρόγραμμα περιήγησης υποστήριξη για το Microsoft Dynamics CRMΣημειώσεις

  • Το CRM για Outlook υπολογιστή-πελάτη δεν υποστηρίζει το Outlook έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία για παρακολούθηση ή ο συγχρονισμός (μη - κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα απαιτήσεις συστήματος και απαιτούμενα στοιχεία του Οδηγό υλοποίησης του Microsoft Dynamics CRM 2016.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×