Σφάλμα κατά τη χρήση της συσκευής σας

Δεν είναι πάντα προφανές τι μπορεί να προκάλεσε ένα σφάλμα μπλε οθόνης κατά τη χρήση της συσκευής σας. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιείτε νέο υλικό ή λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που δεν είναι συμβατό με τη συσκευή Windows. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, προκειμένου να προσπαθήσετε να επιλύσετε το σφάλμα μπλε οθόνης.

Βήμα 1: Απεγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών 

Κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών έχει γίνει γνωστό ότι προκαλεί σφάλματα μπλε οθόνης. Μπορείτε να καταργήσετε προσωρινά αυτό το λογισμικό για να διαπιστώσετε εάν προκαλείται το ζήτημά σας και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό μετά τη δημιουργία και τη λειτουργία της συσκευής σας.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία. Η ασφαλής λειτουργία εκκινεί τα Windows σε μια βασική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης και επιτρέπει την εκτέλεση βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πριν να εισαγάγετε την ασφαλή λειτουργία, πρέπει να εισαγάγετε το περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (WinRE). Δείτε πώς:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

 2. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 3. Με την πρώτη ένδειξη ότι τα Windows εκκινήθηκαν (για παράδειγμα, σε ορισμένες συσκευές εμφανίζεται το λογότυπο του κατασκευαστή κατά την επανεκκίνηση), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 4. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 5. Όταν γίνει επανεκκίνηση των Windows, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 6. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 7. Αφήστε τη συσκευή να επανεκκινηθεί εντελώς και να εισέλθει στο περιβάλλον WinRE.

Όταν θα βρίσκεστε στο περιβάλλον WinRE, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταβείτε στην ασφαλή λειτουργία.*

Σημείωση: Αν έχετε κρυπτογραφήσει τη συσκευή σας, θα χρειαστείτε το κλειδί BitLocker για εκκίνηση στην ασφαλή λειτουργία.

 1. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επιλογές για προχωρημένους > Ρυθμίσεις εκκίνησης > Επανεκκίνηση.

  Οθόνη 'Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

  Οθόνη 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

  Οθόνη 'Επιλογές για προχωρημένους' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

  Οθόνη 'Ρυθμίσεις εκκίνησης' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

 2. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, θα δείτε μια λίστα από επιλογές. Η προτιμώμενη επιλογή είναι να επιλέξετε το 5 ή να πατήσετε το πλήκτρο F5 για Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.

Όταν η συσκευή σας βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ρυθμίσεις > συστήματος > εφαρμογών & δυνατότητες. Επιλέξτε Ταξινόμηση κατά όνομα και αλλάξτε την επιλογή σε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία εγκατάστασης. Επιλέξτε το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Αφού απεγκαταστήσετε το λογισμικό τρίτου κατασκευαστή, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Σημειώσεις: Αν θελήσετε να εξέλθετε από την ασφαλή λειτουργία, δείτε πώς θα το κάνετε:

 1. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο τωνWindows  + R.

 2. Στο πλαίσιο  Άνοιγμα, πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν επιλέξτε OK.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Εκκίνηση.

 4. Στην περιοχή Επιλογές εκκίνησης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ασφαλής εκκίνηση.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να επαναφέρετε, να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα.

Βήμα 2: Επαναφορά, απενεργοποίηση ή απεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα νέα προγράμματα οδήγησης, μπορείτε να τα επαναφέρετε, να τα απενεργοποιήσετε ή να τα απεγκαταστήσετε, για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημά σας οφείλεται σε αυτά. 

Κατ' αρχάς, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι στην ασφαλή λειτουργία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών για να επαναφέρετε, να απενεργοποιήστε ή να απεγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης.

Σημείωση: Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή, για να μπορέσετε να επαναφέρετε, να απενεργοποιήστε ή να απεγκαταστήσετε μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών.

Επαναφορά προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών  

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων.

 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά > Ναι.

  Σημείωση: Αν η επιλογή Επαναφορά δεν είναι διαθέσιμη, τα Windows δεν έχουν προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης στο οποίο να μπορεί να γίνει επαναφορά και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Αν δεν καταφέρατε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης ή αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Απενεργοποίηση προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων.

 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Απενεργοποίηση συσκευής > Ναι.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Απεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων.

 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να απεγκαταστήσετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.

  Σημειώσεις: 

  • Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κατάργησης συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.

  • Σε ορισμένες συσκευές, μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να καταργήσετε εξωτερικές συσκευές υλικού.

Βήμα 3: Κατάργηση εξωτερικών συσκευών υλικού

Ορισμένες φορές, τα σφάλματα μπλε οθόνης μπορεί να οφείλονται στις εξωτερικές συσκευές της συσκευής σας. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και τις μονάδες εξωτερικής αποθήκευσης, τους σταθμούς βάσης και άλλο υλικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας και δεν είναι απαραίτητο για τις βασικές λειτουργίες. Κατόπιν, επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν δεν εμφανιστεί το πρόβλημα μετά την επανεκκίνηση της συσκευής σας, η εξωτερική συσκευή ενδέχεται να είναι η αιτία του προβλήματος και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για υποστήριξη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×