Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλές νέες δυνατότητες παρουσιάζονται στο Microsoft Office Outlook Web Access για τον Exchange Server 2003 συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες, της συμπίεσης του Outlook Web Access (gzip) και του αποκλεισμού συνημμένων. Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για τη ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων και δυνατοτήτων του Outlook Web Access 2003.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Outlook Web Access μόνο για εσωτερικούς υπολογιστές-πελάτες

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1), τα ακόλουθα βήματα δεν ισχύουν. Ο έλεγχος διεύθυνσης DAV στο Web δεν υπάρχει στο Microsoft Exchange 2003 Service Pack 1. Για να περιορίσετε την πρόσβαση στο Outlook Web Access όταν χρησιμοποιείτε το Exchange Server 2003 SP1 ή νεότερη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory (Active Directory Users and Computers) κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη του οποίου τη χρήση θέλετε να περιορίσετε στο OWA και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Properties.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Exchange Features, έπειτα στο στοιχείο Outlook Web Access και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Disable.

Από προεπιλογή, οι λογαριασμοί χρηστών με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου ενεργοποιούνται επίσης για το Outlook Web Access στον Exchange Server 2003.

Μπορείτε να δώσετε σε χρήστες του εταιρικού σας δικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης στο Outlook Web Access. Ταυτόχρονα, μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε εξωτερικούς υπολογιστές-πελάτες. Το κλειδί αυτής της προσέγγισης είναι ένας συνδυασμός πολιτικής παραλήπτη και ειδικού εικονικού διακομιστή πρωτοκόλλου Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προσέγγιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Δημιουργήστε μια πολιτική παραλήπτη με ένα όνομα τομέα πρωτοκόλλου Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Οι χρήστες που συνδέονται με εικονικό διακομιστή HTTP πρέπει να έχουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ίδιο τομέα SMTP όπως του εικονικού διακομιστή. Η δημιουργία μιας πολιτικής παραλήπτη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εφαρμοστεί ο ίδιος τομέας SMTP σε πολλούς χρήστες.

  Σημείωση Οι χρήστες του Outlook Web Access δεν χρειάζεται να γνωρίζουν το όνομα του τομέα SMTP.

 2. Εφαρμόστε την πολιτική παραλήπτη στους λογαριασμούς χρήστη για τους οποίους θέλετε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση.

 3. Σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, δημιουργήστε ένα νέο εικονικό διακομιστή HTTP ο οποίος καθορίζει τον τομέα που χρησιμοποιείται στην πολιτική παραλήπτη.

Όταν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, οι χρήστες των οποίων οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχουν τον ίδιο τομέα SMTP με αυτόν του εικονικού διακομιστή HTTP δεν μπορούν να συνδεθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στο Outlook Web Access. Επίσης, όσο δεν χρησιμοποιείτε τον τομέα SMTP ως προεπιλεγμένο τομέα, οι εξωτερικοί χρήστες δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι ο τομέας SMTP επειδή ο τομέας δεν εμφανίζεται στο πεδίο
From, όταν οι χρήστες αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

293386 Εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος HTTP 401 ή 404 όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο OWA σιωπηρά ή ρητά

Εκτός από την ενεργοποίηση του Outlook Web Access για χρήστες του εταιρικού σας δικτύου, μπορείτε επίσης να εμποδίσετε συγκεκριμένους εταιρικούς χρήστες ώστε να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Outlook Web Access. Αυτό μπορείτε να το κάνετε απενεργοποιώντας τα πρωτόκολλα HTTP και NNTP (Network News Transfer Protocol) για εκείνους τους χρήστες.

Για να αποκλείσετε την πρόσβαση ενός εσωτερικού χρήστη στο Outlook Web Access, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Properties.

 2. Στην καρτέλα Exchange Features, έπειτα στο στοιχείο Outlook Web Access και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Disable.

 3. Κάντε επανεκκίνηση του στοιχείου Admin service.

Χρήση γλώσσας του προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook Web Access, οι νέες εγκαταστάσεις του Exchange 2003 και οι αναβαθμίσεις σε Exchange 2003 χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις γλώσσας του προγράμματος περιήγησης για να καθορίσουν το σύνολο χαρακτήρων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση πληροφοριών όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αιτήσεις για συσκέψεις.

Εάν αναβαθμίσετε έναν υπολογιστή με Microsoft Exchange 2000 Server ο οποίος τροποποιήθηκε για να χρησιμοποιήσει μια ρύθμιση γλώσσας προγράμματος περιήγησης, το Exchange 2003 θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις ομάδες γλωσσών και τα αντίστοιχα σύνολα χαρακτήρων.

Ομάδα γλωσσών

Σύνολο χαρακτήρων

Αραβικά

Windows 1256

Βαλτικής

iso-8859-4

Κινέζικα (Απλοποιημένα)

Gb2131

Παραδοσιακά κινέζικα

Big5

Κυριλλικά

koi8-r

Ανατολικής Ευρώπης

iso-8859-2

Ελληνικά

iso-8859-7

Εβραϊκά

windows-1255

Ιαπωνικά

iso-2022-jp

Κορεατικά

ks_c_5601-1987

Ταϊλανδικά

windows-874

Τουρκικά

iso-8859-9

Βιετναμικά

windows-1258

Δυτικής Ευρώπης

iso-8859-1

Αν αναμένετε από τους εταιρικούς χρήστες του Outlook Web Access να αποστέλλουν συχνά μηνύματα αλληλογραφίας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μητρώου ώστε οι χρήστες που εκτελούν τον Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση να μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρακτήρες UNICODE με κωδικοποίηση UTF-8 για να αποστείλουν αλληλογραφία.

Για να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας για το Outlook Web Access, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

 1. Στον υπολογιστή Exchange, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του Exchange και στη συνέχεια ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA

 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).

 4. Πληκτρολογήστε UseRegionalCharsetγια το όνομα του DWORD και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD
  UseRegionalCharset και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).

 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data)πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.

 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Ρύθμιση μιας σελίδας σύνδεσης

Η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες (Cookie-auth) επιτρέπει την ενεργοποίηση μιας νέας σελίδας σύνδεσης του Outlook Web Access, η οποία αποθηκεύει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε ένα cookie αντί για το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν ένας χρήστης τερματίσει το πρόγραμμα περιήγησης, το cookie θα διαγραφεί. Επιπλέον, μετά από μια περίοδο αδράνειας, το cookie διαγράφεται αυτόματα. Για να αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η νέα σελίδα σύνδεσης απαιτεί από το χρήστη να εισαγάγει τομέα, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης πλήρους κύριου ονόματος χρήστη (UPN). Η σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες δεν υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας Microsoft .NET Passport στο Outlook Web Access. Αυτό είναι ένας περιορισμός της δυνατότητας Forms Based Authentication του Exchange 2003.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη σελίδα σύνδεσης, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο διακομιστή και στη συνέχεια να ασφαλίσετε τη σελίδα σύνδεσης ορίζοντας την περίοδο χρονικού ορίου του cookie και προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες “Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες" και “Ορισμός του χρονικού ορίου ελέγχου ταυτότητας των cookies".

Στον Exchange 2003, ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες ορίζει αυτόματα τον προεπιλεγμένο τομέα για βασικό έλεγχο ταυτότητας στον εικονικό κατάλογο Exchange του Exchange System Manager ως χαρακτήρα ανάστροφης καθέτου (\). Ο περιορισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις συνδέσεις χρηστών που χρησιμοποιούν μορφή UPN. Εάν τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση τομέα των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services (IIS) σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την προεπιλεγμένη ρύθμιση τομέα "\", το πρόγραμμα Exchange System Manager επαναφέρει στο διακομιστή την προεπιλεγμένη ρύθμιση τομέα "\".

Επιπλέον, αν ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες αναπτυχθεί σε μια ρύθμιση παραμέτρων περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης, η προεπιλεγμένη ρύθμιση τομέα του διακομιστή υποστήριξης πρέπει να ταιριάζει με την προεπιλεγμένη ρύθμιση τομέα του διακομιστή χρήστη. Διαφορετικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγχου ταυτότητας. Επειδή ο διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη απαιτεί "\" ως προεπιλεγμένο τομέα, όταν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στον διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, ο προεπιλεγμένος τομέας του διακομιστή υποστήριξης πρέπει επίσης να οριστεί σε "\" στο Exchange System Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των εικονικών καταλόγων Exchange και Public του Exchange System Manager, κάντε κλικ στoυς αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

240105 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία καταλόγου/Συγχρονισμό μετα-βάσης στον Exchange 2000 Server264941 Οι αλλαγές των ρυθμίσεων του εικονικού καταλόγου δεν διατηρούνταιΓια να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, τροποποιήστε τη σελίδα Logon.asp του Outlook Web Access για να καθορίσετε τον τομέα σας ή για να συμπεριλάβετε μια λίστα ονομάτων τομέα.

Σημείωση Στην περίπτωση που τροποποιήσετε τη σελίδα Logon.asp του Outlook Web Access, οι αλλαγές ενδέχεται να αντικατασταθούν εάν αργότερα κάνετε αναβάθμιση ή εγκαταστήσετε εκ νέου τον Exchange 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της σελίδας Logon.asp, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

820378 Η περίοδος λειτουργίας του Outlook Web Access τερματίζεται απροσδόκητα όταν χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες

Σημαντικό Η Microsoft δεν παρέχει βοήθεια όσον αφορά την προσαρμογή των αντικειμένων του Outlook Web Access, επομένως, στην περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Microsoft σχετικά με ένα ζήτημα του Outlook Web Access το οποίο αφορά διακομιστή όπου έχει προσαρμοστεί το Outlook Web Access, πρέπει να αντικαταστήσετε τα προσαρμοσμένα αρχεία με τις αρχικές εκδόσεις των αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

327178 Πολιτική υποστήριξης της Microsoft για την προσαρμογή του Outlook Web Access για το Exchange

Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την ασφαλή σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer) στο διακομιστή, πριν να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης πιστοποιητικού στον Microsoft Windows Server 2003 πριν να ενεργοποιήσετε το SSL, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

816794 Τρόπος εγκατάστασης πιστοποιητικών που έχουν εισαχθεί σε διακομιστή Web στον Windows Server 2003

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στον Exchange 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Σε περιβάλλον διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες μόνο στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη. Μην ενεργοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο διακομιστή υποστήριξης. Σε περιβάλλον όπου δεν χρησιμοποιείτε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο διακομιστή γραμματοκιβωτίου.

 1. Εκκινήστε το Exchange System Manager

 2. Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί διαχειριστικές ομάδες, αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups.

 3. Αναπτύξτε την επιλογή Servers και στη συνέχεια αναπτύξτε το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.

 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Protocols, αναπτύξτε την επιλογή HTTP, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή
  ExchangeVirtual Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Properties.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Enable Forms Based Authentication.

 6. Στη λίστα Compression, κάντε κλικ στο επίπεδο συμπίεσης που θέλετε.

  Σημείωση Συνιστάται να μην ενεργοποιείτε τη συμπίεση σε περιβάλλον μεμονωμένου διακομιστή επειδή η συμπίεση σε ένα τέτοιο περιβάλλον επιβαρύνει το διακομιστή με πρόσθετο φορτίο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Αν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών: iisresetΣτην περίπτωση που ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες σε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στους διακομιστές υποστήριξης:

 1. Εκκινήστε το Exchange System Manager

 2. Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί διαχειριστικές ομάδες, αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups.

 3. Αναπτύξτε την επιλογή Servers και στη συνέχεια αναπτύξτε το διακομιστή υποστήριξης.

 4. Αναπτύξτε την επιλογή Servers, αναπτύξτε την επιλογή HTTP και, κατόπιν, αναπτύξτε την επιλογή
  Exchange Virtual Server.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στον εικονικό κατάλογο του Exchange ο οποίος εμφανίζεται στο πλαίσιο Exchange Virtual Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Access και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Authentication.

 7. Εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Basic authentication

 8. Πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) στο πλαίσιο
  Default Domain.

 9. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK, για να κλείσετε τα παράθυρα ιδιοτήτων.

Ορισμός του χρονικού ορίου ελέγχου ταυτότητας των cookies

Για τη σελίδα σύνδεσης του Outlook Web Access, μπορείτε να παρέχετε στους χρήστες δύο τύπους επιλογών ασφαλείας για έλεγχο ταυτότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές ασφαλείας στη σελίδα σύνδεσης του Outlook Web Access:

 • Δημόσιος ή κοινόχρηστος υπολογιστής - Ενημερώστε τους χρήστες να επιλέγουν αυτήν την επιλογή κατά την πρόσβαση στην Outlook Web Access από έναν υπολογιστή που δεν χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την εταιρεία σας. For example, an Internet kiosk computer does not use the security settings for your organization. The Public or shared computer option is the default option and provides a short default time-out option of 15 minutes.

 • Private computer - Inform your users to select this option when they are the sole operator of the computer and the computer uses the security settings for your organization. This option permits a much longer period of inactivity before automatically ending the session. Its internal default value is 24 hours. The Private computeroption is intended to benefit Outlook Web Access users who use personal computers in their office or in their home.

Επιπλέον, όταν οι υπολογιστές-πελάτες του Outlook Web Access συνδέονται χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες, ενδέχεται επίσης να επιλέξουν ανάμεσα στους δύο τύπους εκδόσεων υπολογιστών-πελατών του Outlook Web Access:

 • Premium - Αυτή είναι η προεπιλεγμένη έκδοση. Παρέχει όλες τις δυνατότητες του Outlook Web Access.

  Σημείωση Το πρόγραμμα-πελάτης premium του Outlook Web Access διαθέτει ειδικό κώδικα ώστε η πληκτρολόγηση στο σώμα ενός μηνύματος να θεωρείται ενέργεια.

 • Basic - Η έκδοση αυτή παρέχει ταχύτερη απόδοση αλλά λιγότερες δυνατότητες σε σχέση με την έκδοση προγράμματος-πελάτη premium. Χρησιμοποιήστε αυτήν την έκδοση όταν βρίσκεστε σε αργή σύνδεση.

Στον Exchange 2003, οι πιστοποιήσεις χρήστη του Outlook Web Access αποθηκεύονται σε ένα cookie. Όταν ο χρήστης αποσυνδέεται από το Outlook Web Access, το cookie καταργείται και δεν είναι πλέον έγκυρο για έλεγχο ταυτότητας. Επιπλέον, από προεπιλογή, αν ο χρήστης χρησιμοποιεί δημόσιο υπολογιστή και κάνει την επιλογή Public or shared computer στην οθόνη σύνδεσης του Outlook Web Access, το cookie τερματίζεται αυτόματα σε αυτόν τον υπολογιστή ύστερα από 15 λεπτά αδράνειας του χρήστη.

Η δυνατότητα αυτόματου χρονικού ορίου είναι πολύτιμη, επειδή βοηθά στην προστασία του λογαριασμού ενός χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, παρόλο που το αυτόματο χρονικό όριο μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δεν εξαλείφει τελείως τον κίνδυνο πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη στο λογαριασμό του Outlook Web Access στην περίπτωση που μια περίοδος λειτουργίας συνεχίσει να εκτελείται σε ένα δημόσιο υπολογιστή. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπαιδεύσει τους χρήστες σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβουν για να αποφύγουν τους κινδύνους.

Για να ταιριάξει στις απαιτήσεις ασφαλείας της εταιρείας σας, ο διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει τις παραμέτρους των τιμών χρονικού ορίου αδράνειας στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη του Exchange. Ο Exchange 2003 χρησιμοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, για να καθορίσει τη δραστηριότητα του χρήστη:

 • Interaction between the client and the server is considered as activity. For example, if a user opens, sends, or saves an item, switches folders or modules, or refreshes the view or the Web browser window, this is considered as activity.

 • If a user enters text in Outlook Web Access items, it is not considered as activity. For example, if a user types in appointments, meeting requests, posts, contacts, tasks, or other items, this is not considered as activity.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τιμής χρονικού ορίου, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες και στη συνέχεια να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μητρώου του διακομιστή.

Για να ενεργοποιήσετε την τιμή χρονικού ορίου του cookie σε δημόσιο υπολογιστή με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες του Outlook Web Access, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

 1. Στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη του Exchange, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του Exchange και στη συνέχεια ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor).

 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).

 4. Πληκτρολογήστε PublicClientTimeoutγια το όνομα του DWORD και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD
  PublicClientTimeout και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).

 6. Στην περιοχή Βάση (Base), επιλέξτε το στοιχείο Δεκαδικός (Decimal).

 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε μια τιμή που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των λεπτών για το χρονικό όριο. Ο αριθμός αυτός πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του 1 και του 43200. (43200 λεπτά αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.) Αν δεν ορίσετε τιμή, εκλαμβάνεται αυτόματα η τιμή 15.

  Σημείωση Η μέγιστη δυνατή τιμή είναι 43200 για 30 ημέρες.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημαντικό Για να ισχύσουν οι αλλαγές, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS. Επίσης, αν ορίσετε για την τιμή TrustedClientTimeout μια τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή PublicClientTimeout, η τιμή TrustedClientTimeout εκλαμβάνεται από προεπιλογή ως ίση με την τιμή PublicClientTimeout. Ομοίως, αν ορίσετε για την τιμή PublicClientTimeout μια τιμή που είναι μεγαλύτερη από την τιμή TrustedClientTimeout, η τιμή TrustedClientTimeout εκλαμβάνεται από προεπιλογή ως ίση με την τιμή PublicClientTimeout.

Για να ορίσετε την τιμή χρονικού ορίου του cookie σε αξιόπιστο υπολογιστή με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες του Outlook Web Access:

 1. Στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη του Exchange, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του Exchange και στη συνέχεια ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor).

 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).

 4. Πληκτρολογήστε TrustedClientTimeoutγια το όνομα του DWORD και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD
  TrustedClientTimeout και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).

 6. Στην περιοχή Βάση (Base), επιλέξτε το στοιχείο Δεκαδικός (Decimal).

 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε μια τιμή που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των λεπτών για το χρονικό όριο. Ο αριθμός αυτός πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του 1 και του 43200. (43200 λεπτά αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.) Αν δεν ορίσετε τιμή, εκλαμβάνεται αυτόματα η τιμή 1440.

  Σημείωση Η μέγιστη δυνατή τιμή είναι 43200 για 30 ημέρες.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε et stop w3svc και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 10. Μόλις τερματιστούν οι υπηρεσίες, πληκτρολογήστε
  net start w3svc και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Ενεργοποίηση της συμπίεσης του Outlook Web Access (gzip)

Όταν ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στον Exchange 2003, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συμπίεση gzip για τα στατικά και δυναμικά αρχεία των εικονικών καταλόγων και διακομιστών του Exchange 2003. Χρησιμοποιώντας τη συμπίεση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν αύξηση της απόδοσης έως 50 τοις εκατό όταν χρησιμοποιούν πιο αργές συνδέσεις δικτύου, όπως η παραδοσιακή πρόσβαση μέσω τηλεφώνου.

Ανάλογα με τη ρύθμιση συμπίεσης που χρησιμοποιείτε, η συμπίεση του Outlook Web Access λειτουργεί συμπιέζοντας στατικές ή δυναμικές ιστοσελίδες:

Ρύθμιση συμπίεσης

Περιγραφή

Υψηλό

Συμπιέζει στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες.

Χαμηλό

Συμπιέζει μόνο στατικές ιστοσελίδες.

Καμία

Δεν χρησιμοποιείται συμπίεση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση δεδομένων για το Outlook Web Access στον Exchange 2003, πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Πρόγραμμα-πελάτης

Το σύστημα προγράμματος-πελάτη πρέπει να εκτελεί Microsoft Windows 2000 ή νεότερη έκδοση και πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης στο Web:

 • Internet Explorer 6 με αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 328970 ή νεότερη. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 328970, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer

 • Netscape Navigator 6.0 ή νεότερη έκδοση.

Διακομιστής

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συμπίεση gzip στο περιβάλλον του Exchange, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον τύπο του σεναρίου ανάπτυξης. Η συνιστώμενη προσέγγιση είναι η ανάπτυξη αποκλειστικών διακομιστών περιβάλλοντος χρήστη. Σε αυτόν τον τύπο σεναρίου, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Ο υπολογιστής περιβάλλοντος χρήστη του Exchange Server 2003 πρέπει να εκτελεί Windows Server 2003.

 • Οι υπολογιστές υποστήριξης του Exchange Server 2003 πρέπει να εκτελούν τα λειτουργικά προγράμματα Windows 2000 ή Windows Server 2003.

Ένας άλλος τύπος σεναρίου επέκτασης περιλαμβάνει τη μη ανάπτυξη αποκλειστικών υπολογιστών περιβάλλοντος χρήστη Exchange (που είναι επίσης γνωστό ως ανάπτυξη μόνο για υπολογιστές υποστήριξης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής του Exchange 2003 πρέπει να εκτελεί Windows Server 2003.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη Exchange Server 2003 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διακομιστές υποστήριξης του Exchange 2000, απενεργοποιήστε την υποστήριξη συμπίεσης OWA στους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη μέχρι να αναβαθμιστούν όλοι οι διακομιστές υποστήριξης σε Exchange 2003.

Μαζί με τις προηγούμενες προϋποθέσεις, πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη HTTP 1.1 μέσω διακομιστών μεσολάβησης για ορισμένες συνδέσεις μέσω τηλεφώνου. (Η υποστήριξη HTTP 1.1 απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της συμπίεσης.)

Για να ενεργοποιήσετε τη συμπίεση δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν, στην επιλογή Microsoft Exchangeκαι, μετά, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.

 2. Αναπτύξτε την ενότητα Servers, αναπτύξτε την ενότητα ServerName, αναπτύξτε το στοιχείο Protocols και στη συνέχεια αναπτύξτε το στοιχείο
  HTTP.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Exchange Virtual Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Properties.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα
  Settings.

 5. Κάντε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Enable Forms Based Authentication.

 6. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπίεσης, κάντε κλικ στο επίπεδο συμπίεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο
  Compression και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Κάντε επανεκκίνηση των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • Υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant

  • Υπηρεσία IIS Admin  Σημείωση Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της SSL στην υπηρεσία IIS, πριν να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο διακομιστή.

Αποκλεισμός των προειδοποιητικών σημάτων Web

Στον Exchange 2003, το Outlook Web Access παρεμποδίζει τη χρήση προειδοποιητικών σημάτων από τους αποστολείς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την ανάκτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προειδοποιητικά σήματα εμφανίζονται συχνά σε μορφή εικόνων οι οποίες λαμβάνονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν αυτός ανοίξει ένα ανεπιθύμητο στοιχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά τη λήψη των εικόνων, γίνεται αποστολή μιας ειδοποίησης προειδοποιητικού σήματος στον αποστολέα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, η οποία τον ενημερώνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη είναι έγκυρη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο χρήστης λαμβάνει ανεπιθύμητη αλληλογραφία πιο συχνά, επειδή ο αποστολέας της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας γνωρίζει τώρα ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι έγκυρη.

Στο Outlook Web Access, ένα εισερχόμενο μήνυμα με οποιοδήποτε περιεχόμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποιητικό σήμα, ανεξάρτητα από το αν το μήνυμα περιέχει στην πραγματικότητα ένα προειδοποιητικό σήμα, ζητά από το Outlook Web Access να εμφανίσει το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:

To help protect your privacy, links to images, sounds, or other external content in this message have been blocked. Click here to unblock content.

Στην περίπτωση που οι χρήστες γνωρίζουν ότι ένα μήνυμα είναι νόμιμο, μπορούν να κάνουν κλικ στη σύνδεση Click here to unblock content του προειδοποιητικού μηνύματος, για να καταργήσουν τον αποκλεισμό του περιεχομένου. Εάν οι χρήστες δεν αναγνωρίσουν τον αποστολέα ή το μήνυμα, μπορούν να ανοίξουν το μήνυμα χωρίς να καταργήσουν τον αποκλεισμό του περιεχομένου και στη συνέχεια να διαγράψουν το μήνυμα χωρίς να προκαλέσουν την εμφάνιση των προειδοποιητικών σημάτων. Εάν η εταιρεία σας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή αποκλεισμού του Outlook Web Access.

Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αποκλεισμού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook Web Access.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο
  Options.

 3. Στην περιοχή Privacy and Junk E-mail Prevention, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου
  Block external content in HTML e-mail messages.

Αποκλεισμός συνημμένων

Στο Outlook Web Access, μπορείτε να αποκλείσετε το άνοιγμα, την αποστολή ή τη λήψη συγκεκριμένων τύπων συνημμένων από τους χρήστες. Ειδικότερα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να εμποδίσετε τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους τύπους αρχείου συνημμένων. Από προεπιλογή, όλες οι νέες εγκαταστάσεις του Exchange 2003 αποκλείουν τα συνημμένα με τύπο αρχείου Επιπέδου 1 και 2 και τύπους αρχείων Επιπέδου 1 και 2 MIME. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να αποτρέπει τους χρήστες του Outlook Web Access από το άνοιγμα συνημμένων σε δημόσια τερματικά Internet. Το άνοιγμα συνημμένων σε δημόσια τερματικά Internet πιθανόν να υποβαθμίσει την ασφάλεια της εταιρείας σας. Αν αποκλειστεί ένα συνημμένο, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι ο χρήστης δεν μπορεί να ανοίξει το συνημμένο που εμφανίζεται στη Γραμμή πληροφοριών (InfoBar) του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες του Outlook Web Access που εργάζονται στα γραφεία τους ή που είναι συνδεδεμένοι στο εταιρικό δίκτυο από το σπίτι τους, μπορούν να ανοίξουν και να διαβάσουν τα συνημμένα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πλήρη πρόσβαση intranet σε συνημμένα παρέχοντας το URL στους διακομιστές υποστήριξης και επιτρέποντας τα συνημμένα στους διακομιστές υποστήριξης του Exchange.

 • Να μην επιτρέψετε σε χρήστες την αποστολή ή τη λήψη συνημμένων με συγκεκριμένες επεκτάσεις ονόματος αρχείου, που πιθανόν περιέχουν ιούς. Η δυνατότητα αυτή του Outlook Web Access ταιριάζει με τη λειτουργία αποκλεισμού συνημμένων του Outlook. Όσον αφορά τα μηνύματα που έχουν ληφθεί, ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι ένα συνημμένο έχει αποκλειστεί εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσον αφορά τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα αποστολής οποιωνδήποτε αρχείων με επεκτάσεις που εμφανίζονται στη λίστα αποκλεισμένων.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποκλεισμού των συνημμένων, πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μητρώου του διακομιστή.

Σημείωση Σε μια ρύθμιση παραμέτρων περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης, οι ρυθμίσεις μητρώου πρέπει να πραγματοποιούνται στο διακομιστή υποστήριξης.


Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

 1. Στον υπολογιστή Exchange, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή του Exchange και στη συνέχεια ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA

 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).

 4. Πληκτρολογήστε DisableAttachmentsγια το όνομα της τιμής DWORD και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD
  DisableAttachments και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).

 6. Στην περιοχή Βάση (Base), επιλέξτε το στοιχείο Δεκαδικός (Decimal).

 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:

  • Για να επιτρέπονται όλα τα συνημμένα, πληκτρολογήστε
   0.

  • Για μην επιτρέπεται κανένα συνημμένο, πληκτρολογήστε
   1.

  • Για να επιτρέπονται συνημμένα μόνο από διακομιστές υποστήριξης, πληκτρολογήστε 2.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε et stop w3svc και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 10. Μόλις τερματιστούν οι υπηρεσίες, πληκτρολογήστε
  net start w3svc και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×