Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο OneDrive

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneDrive με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε σε διαφορετικές προβολές και να μετακινηθείτε μεταξύ τους. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

τοOneDrive είναι ενσωματωμένο στο Windows 10 και εμφανίζεται αυτόματα στην Εξερεύνηση αρχείων ως θέση όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία. Τα αρχεία που αποθηκεύετε στο OneDrive είναι διαθέσιμα online στο OneDrive.com καθώς και χωρίς σύνδεση στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Όταν συνδέεστε ξανά, το OneDrive συγχρονίζει τα online αρχεία με τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στο OneDrive και σε ένα φάκελο του OneDrive στο παράθυρο περιήγησης

Η εφαρμογή OneDrive είναι ενοποιημένη με την Εξερεύνηση αρχείων των Windows ως θέση όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία. Στην Εξερεύνηση αρχείων, η εφαρμογή OneDrive εμφανίζεται ως μια μονάδα δίσκου στο παράθυρο περιήγησης με προβολή δέντρου.

Προειδοποίηση: Για να δείτε εάν η προβολή του παραθύρου περιήγησης είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + V, ν. Εάν ακούσετε τη φράση "παράθυρο περιήγησης, στοιχείο μενού, επιλεγμένο", η προβολή του παραθύρου είναι ενεργοποιημένη. Εάν ακούσετε "παράθυρο περιήγησης, στοιχείο μενού," η προβολή του παραθύρου είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε την προβολή του παραθύρου.

 1. Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προβολή δέντρου".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "OneDrive".

 4. Με την εστίαση σε OneDrive, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER για να αναπτύξετε τη λίστα περιεχομένων.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το ανοίξετε στην περιοχή του κύριου περιεχομένου.

  Συμβουλή: Εάν ακούσετε το όνομα του φακέλου ακολουθούμενο από "συμπτυγμένη", ο φάκελος έχει υποφακέλους. Για να αναπτύξετε το φάκελο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER.

Περιήγηση στην περιοχή του κύριου περιεχομένου του OneDrive

 1. Μεταβείτε και επιλέξτε έναν OneDrive φάκελο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

 2. Για να μεταβείτε στην περιοχή του κύριου περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προβολή στοιχείων".

 3. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των στοιχείων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Όταν ακούσετε το στοιχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

  Όταν επιλέγετε ένα φάκελο, αυτός ο φάκελος ανοίγει και εμφανίζει μια λίστα με τους υποφακέλους και τα αρχεία του. Όταν επιλέγετε ένα αρχείο, ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή, όπως Word ή Excel.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneDrive για επιχείρηση

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneDrive

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρησιμοποιήστε το OneDrive με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε σε διαφορετικές προβολές και να μετακινηθείτε μεταξύ τους. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneDrive, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Internet Explorer ως πρόγραμμα περιήγησης. Επειδή το OneDrive εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις όπως F1 (Help) και Ctrl + O (Open) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web – όχι OneDrive.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στην κύρια προβολή του OneDrive

Η κύρια προβολή του OneDrive περιέχει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

 • Η γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης

 • Παράθυρο περιήγησης στα αριστερά

 • Η περιοχή του κύριου περιεχομένου στα δεξιά του παραθύρου περιήγησης

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων στην κύρια προβολή, πατήστε το πλήκτρο TAB (για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός) ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB (για να μεταβείτε προς τα πίσω), μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε.

Περιήγηση στη γραμμή εργαλείων του OneDrive

Η γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχει πλακίδια για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της Microsoft. Η γραμμή εργαλείων περιέχει επίσης επιλογές για τη διαχείριση ειδοποιήσεων, ρυθμίσεων και του λογαριασμού σας, την εύρεση βοήθειας και την αποσύνδεση.

 1. Για να μεταβείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "εκκίνηση εφαρμογών".

 2. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

Περιήγηση στο παράθυρο περιήγησης

Το παράθυρο περιήγησης στα αριστερά, κάτω από τη γραμμή εργαλείων, περιέχει μια προβολή δέντρου ανώτερου επιπέδου των περιεχομένων του OneDrive σας με κατηγορίες όπως αρχεία, πρόσφατεςκαι φωτογραφίες.

 1. Για να μεταβείτε στο παράθυρο περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "OneDrive", ακολουθούμενη από μια περιγραφή σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης στο παράθυρο.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την κατηγορία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

Περιήγηση στην περιοχή του κύριου περιεχομένου

Η περιοχή του κύριου περιεχομένου περιέχει τους φακέλους και τα αρχεία της επιλεγμένης κατηγορίας. Ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, η κύρια περιοχή περιεχομένου μπορεί επίσης να εμφανίσει μια γραμμή εργασιών στο επάνω μέρος της περιοχής.

 • Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

 • Για να περιηγηθείτε σε μενού και λίστες, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους.

 • Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργασιών, πατήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους.

 • Για να επιλέξετε ένα αρχείο για να εμφανίσετε περαιτέρω επιλογές ή ενέργειες στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Για να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο, ένα κουμπί ή μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε σε ένα αρχείο Word για το web και πατάτε το πλήκτρο ENTER, το αρχείο ανοίγει στο Word για το web, είτε στην καρτέλα τρέχον πρόγραμμα περιήγησης είτε σε ξεχωριστή καρτέλα.

  Εάν βρίσκεστε σε ένα φάκελο και πατήσετε το πλήκτρο ENTER, αυτός ο φάκελος εμφανίζει τους υποφακέλους και τα αρχεία του στην περιοχή του κύριου περιεχομένου.

Τα μενού και η γραμμή εργαλείων είναι ευαίσθητα στο περιβάλλον. Ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο και το επίπεδο του στοιχείου στο δέντρο, το περιεχόμενο των μενού και της γραμμής εργαλείων μπορεί να αλλάξει.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneDrive για επιχείρηση

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneDrive

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×