Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε όποιο κείμενο θέλετε σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, όπως αριθμούς σελίδων ή ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα, όπως ένα λογότυπο εταιρείας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, H. Θα ακούσετε τη λέξη "Ενσωματωμένο", ακολουθούμενο από τον αριθμό των διαθέσιμων τύπων κεφαλίδων και τη λέξη "Κενή κεφαλίδα".

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, O. Θα ακούσετε τη λέξη "Ενσωματωμένο", ακολουθούμενο από τον αριθμό των διαθέσιμων τύπων υποσέλιδου και τη λέξη "Κενό υποσέλιδο".

  Η εστίαση αλλάζει στο μενού, το οποίο παραθέτει διατάξεις κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα των διατάξεων. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτή που θέλετε.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας στη διάταξη που επιλέξατε. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το σώμα του εγγράφου σας ξανά μέχρι να κλείσετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινήσετε την εστίαση στην περιοχή κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας. Θα ακούσετε να εκφωνείται το κείμενο κράτησης θέσης, όπως "Τίτλος εγγράφου" ή "Πληκτρολογήστε εδώ".

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 5. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 6. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε alt+J, H, C.

Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια κεφαλίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Κ, 1.

  • Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Π, 1.

  Η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και ανοίγει την κορδέλα & "Εργαλεία υποσέλιδου".

 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 3. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε alt+J, H, C.

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

 1. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, N, U. Ανοίγει το μενού "Αριθμός σελίδας".

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα των πιθανών θέσεων σελίδας (επάνω μέρος της σελίδας, κάτω μέρος της σελίδας κ.ο.κ.) για τον αριθμό σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε.

  Κάθε στοιχείο θέσης στη σελίδα ανοίγει ένα επιπλέον μενού που παρέχει επιλογές σε αυτή τη θέση. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε αυτές τις επιλογές και να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

 3. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε alt+J, H, C.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, D. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ημερομηνία και ώρα".

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα των διαθέσιμων μορφών ημερομηνίας και ώρας για την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να την επιλέξετε και να μετακινηθείτε σε άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου.

 3. Στο μενού γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να εξετάσετε τις εγκατεστημένες γλώσσες, εάν είναι απαραίτητο. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε μια γλώσσα και να μετακινηθείτε στην επόμενη επιλογή.

 4. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μη επιλεγμένο, αυτόματη ενημέρωση". Εάν θέλετε η ημερομηνία και η ώρα να ενημερώνονται αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη: "Ορισμός ως προεπιλογής". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ως προεπιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε alt+J, H, C.

Πρόσβαση στα εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου

Από τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου μπορείτε, για παράδειγμα, να προσθέσετε μια εικόνα κεφαλίδας ή υποσέλιδου ή να προσαρμόσετε τη θέση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στο έγγραφο.

 1. Για να ανοίξετε την κορδέλα "Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου", πατήστε alt+N, H, E.

 2. Για να μετακινηθείτε στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J, H.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις εντολές "Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου".

 4. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα & "Εργαλεία υποσέλιδου" και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε alt+J, H, C.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια κεφαλίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, H, R.

  • Για να καταργήσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, O, R.

  Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο καταργείται. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα Word, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να προσγειωθείτε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εισαγωγή, καρτέλα, 2 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνεί τη λέξη: "Κεφαλίδα, κουμπί μενού" ή "Υποσέλιδο, κουμπί μενού". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα διατάξεων κεφαλίδων η υποσέλιδων.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα.

 5. Για να μεταβείτε στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που εισαγάγατε.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

 7. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

Επεξεργασία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό ή δεξιό βέλος επανειλημμένα για να μεταβείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+πλήκτρα βέλους και πληκτρολογήστε τη νέα κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να φτάσετε στο επόμενο. Το VoiceOver ανακοινώνει τη θέση σας.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Σε ένα Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα για να μεταβείτε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+ Option+I για να ανοίξετε το στοιχείο Επιλογή στοιχείου. Πληκτρολογήστε Ημερομηνία και ώρα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Ημερομηνία και Ώρα". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα με διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το κάτω ή το επάνω πλήκτρο βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές στη λίστα. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνεί τη λέξη: "OK, προεπιλογή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η ημερομηνία προστίθεται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα κεφαλίδας και υποσέλιδου. Για να διακόψετε την αλληλεπίδραση με την κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

Προσαρμογή κεφαλίδων και υποσέλιδων

Η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο περιέχει πολλές επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού Προβολή.

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των άλλων στοιχείων στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

  Η κεφαλίδα, το υποσέλιδο και η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο κλείνουν και η εστίαση μετακινείται στο σώμα κειμένου του εγγράφου.

Κατάργηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού "Προβολή".

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κεφαλίδα, κουμπί μενού". Για να μεταβείτε στο Υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε ένα κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κατάργηση κεφαλίδας" ή "Κατάργηση υποσέλιδου".

 6. Για να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο καταργούνται από το έγγραφό σας.

  Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Χρησιμοποιήστε Word για Android το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς σελίδων σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακινηθείτε στην ενότητα εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η "Κεντρική" καρτέλα και θα ακούσετε τη εξής: "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα".

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Καρτέλα 'Εισαγωγή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού & υποσέλιδου και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα της ενότητας.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα, πληκτρολογήστε την κεφαλίδα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

   Σημείωση: Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Υποσέλιδο, ενότητα <αριθμός ενότητας>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο υποσέλιδο ενότητας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το υποσέλιδο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Όταν τελειώσετε, για να κλείσετε το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή γραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακινηθείτε στην ενότητα εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η "Κεντρική" καρτέλα και θα ακούσετε τη εξής: "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα".

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Καρτέλα 'Εισαγωγή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αριθμοί σελίδας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού "Αριθμός σελίδας".

 5. Για να προσαρμόσετε τους αριθμούς σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μορφή αριθμών, σύνθετο πλαίσιο, <τρέχουσα επιλογή> επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού "Μορφή αριθμών". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Καθώς μετακινείστε, το TalkBack ανακοινώνει τις επιλογές για εσάς. Όταν είστε στην επιλογή που θέλετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μεταβείτε στο μενού "Αριθμός σελίδας", κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πίσω'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Στο μενού "Αριθμός σελίδας", για να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση αριθμού σελίδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την επιλέξετε. Ο αριθμός σελίδας προστίθεται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της ενότητας και ανοίγει το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 7. Για να κλείσετε το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή γραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Για να διαγράψετε τους αριθμούς σελίδας, στο μενού "Αριθμός σελίδας", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση αριθμών σελίδας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακινηθείτε στην ενότητα εγγράφου όπου θέλετε να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η "Κεντρική" καρτέλα και θα ακούσετε τη εξής: "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα".

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Καρτέλα 'Εισαγωγή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού & υποσέλιδου και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα της ενότητας.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Στο μενού "Κεφαλίδα & υποσέλιδου", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε την κεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού κεφαλίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού "Κεφαλίδα". Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση κεφαλίδας, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε το υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού υποσέλιδου. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση υποσέλιδου, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο καταργείται και η εστίαση μετακινείται στο μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 7. Για να κλείσετε το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή γραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς σελίδων σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Λίστα επιλογέων καρτελών", ακολουθούμενο από το όνομα της καρτέλας που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εισαγωγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί κεφαλίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 7. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης.

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων σε διάφορες μορφές.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Επιλογέας tab, κουμπί αρχικής σελίδας, σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το κύριο μενού είναι τώρα αναπτυγμένο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί 'Αριθμός σελίδας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση αριθμού σελίδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την επιλέξετε.

 6. Για να προσαρμόσετε τους αριθμούς σελίδων, για παράδειγμα, επιλέγοντας τη μορφή αριθμού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Ομάδα υποσέλιδου λίστας".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε.

 8. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να καταργήσετε το κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Επιλογέας tab, κουμπί αρχικής σελίδας, σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη λέξη: "Αρχική σελίδα". Το κύριο μενού είναι τώρα αναπτυγμένο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί κεφαλίδας & υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια κεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί κεφαλίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Κουμπί 'Κατάργηση κεφαλίδας'".

  • Για να καταργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Κουμπί 'Κατάργηση υποσέλιδου'".

 5. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το περιεχόμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου καταργείται και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Χρησιμοποιήστε Word για το web το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word για το web.

Προσθήκη κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+N, H. Ανοίγει η περιοχή επεξεργασίας κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα με στοίχιση αριστερά, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  • Για να δημιουργήσετε μια στο κέντρο κεφαλίδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα με στοίχιση δεξιά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στήλη 3 από 3" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κεφαλίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Επιλογές". Για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να εφαρμόσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να προσθέσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία προεπιλεγμένου υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του υποσέλιδου.

 3. Για να κλείσετε την περιοχή κεφαλίδας και υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×