Εισαγωγή

Στις τρίτη, 14 Μαρτίου 2017, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 14 Μαρτίου 2017, ενημέρωση.

Microsoft Office 2016

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η Access 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 πρόσβασης (KB3128054)

Excel 2016

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178673)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3178655)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3178661)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3178660)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3178663)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3178668)

Office 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3141452)

Outlook 2016

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2016 (KB3085429)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016

7 Μαρτίου 2017, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016 (KB3141458)

Το PowerPoint 2016

7 Μαρτίου 2017, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2016 (KB3178657)

Το Project 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 έργου (KB3178669)

Ο Publisher 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Publisher 2016 (KB3128047)

Skype για επαγγελματική 2016

MS17-013: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2016: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178656)

Visio 2016

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB3178654)

Word 2016

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178674)

Microsoft Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2013

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 14 Μαρτίου 2017 (KB3172542)

Office 2013

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3162058)

Office 2013

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3162039)

Outlook 2013

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3115019)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013

7 Μαρτίου 2017, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013 (KB3178645)

2013 έργου

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3178650)

Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013)

MS17-013: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013): 14 Μαρτίου 2017 (KB3172539)

Visio 2013

7 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3172437)

Το Word 2013

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2013: 14 Μαρτίου 2017 (KB3172464)

Microsoft Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178690)

Office 2010

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178686)

Office 2010

MS17-013: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178688)

Office 2010

MS17-013: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3127958)

Word 2010

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178687)

Microsoft Office 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS17-013: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 14 Μαρτίου 2017 (KB3127945)

Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS17-013: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 14 Μαρτίου 2017 (KB3141535)

Excel 2007

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178676)

Το Excel Viewer 2007

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2007: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178680)

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS17-014: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178677)

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS17-014: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178682)

Word 2007

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2007: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178683)

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS17-013: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178693)

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178694)

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS17-013: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178653)

2016 διακομιστή του SharePoint

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2016 διακομιστή του SharePoint

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3178672)

2016 διακομιστή του SharePoint

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3178675)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013: 14 Μαρτίου 2017 (KB3172431)

Office Web Apps διακομιστή 2013

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 14 Μαρτίου 2017 (KB3172457)

Project Server 2013

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3178625)

Project Server 2013

14 Μαρτίου 2017, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3172462)

Του SharePoint Foundation 2013

14 Μαρτίου 2017, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3172456)

Του SharePoint Foundation 2013

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το SharePoint Foundation 2013: 14 Μαρτίου 2017 (KB3172540)

2013 διακομιστή του SharePoint

14 Μαρτίου 2017, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3172497)

2013 διακομιστή του SharePoint

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3178644)

2013 διακομιστή του SharePoint

14 Μαρτίου 2017, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3162061)

SharePoint Server 2010 και τον Project Server 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178685)

Το Project Server 2010

14 Μαρτίου 2017, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3141541)

SharePoint Server 2010

14 Μαρτίου 2017, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3141545)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

MS17-014: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178689)

Το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010

MS17-014: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178684)

SharePoint Server 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Οι υπηρεσίες Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007: 14 Μαρτίου 2017 (KB3178678)

Lync για Mac 2011 και Office για Mac 2011

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Lync για Mac 2011

MS17-014: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Lync για Mac 2011: 14 Μαρτίου 2017 (KB4012487)

Office για Mac 2011 14.7.2

MS17-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011 14.7.2: 14 Μαρτίου 2017 (KB3198809)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×