Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

14/9/2021

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 10240.19060

8/12/20
Για πληροφορίες σχετικά με Windows την ορολογία ενημερώσεων, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τους τύπους των ενημερώσεων Windows και τους τύπους ενημέρωσης μηνιαίας ποιότητας. Για να δείτε άλλες σημειώσεις και μηνύματα, ανατρέξτε στην αρχική σελίδατου ιστορικού ενημερώσεων της έκδοσης 1507 Windows 10.

Κύρια σημεία

  • Ενημερώνει την ασφάλεια για το λειτουργικό σύστημα Windows που χρησιμοποιείτε. 

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

  • Αυτή η ενημέρωση περιέχει διάφορες βελτιώσεις ασφαλείας στις εσωτερικές λειτουργίες λειτουργικού συστήματος. Δεν τεκμηριώθηκαν πρόσθετα προβλήματα για αυτήν την έκδοση.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στη νέα τοποθεσία Web "Οδηγός ενημέρωσης ασφαλείας".

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να αποτύχει η λήψη και η εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή για τις συσκευές που επιχειρούν να συνδεθούν σε έναν εκτυπωτή δικτύου για πρώτη φορά. Οι συσκευές που είχαν συνδεθεί και εγκαταστήσει τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB5005569 δεν επηρεάζονται και οι λειτουργίες σε αυτόν τον εκτυπωτή θα επιτύχουν ως συνήθως.

Αυτό το πρόβλημα έχει παρατηρούνται σε συσκευές στις οποίες η πρόσβαση στους εκτυπωτές γίνεται μέσω ενός διακομιστή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας συνδέσεις HTTP. Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με το διακομιστή για την εγκατάσταση του εκτυπωτή, προκύπτει ασυμφωνία καταλόγου, με αποτέλεσμα τα αρχεία του προγράμματος εγκατάστασης να δημιουργούν εσφαλμένα. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην πραγματοποιήσουν λήψη.

Σημείωση Οι μέθοδοι σύνδεσης εκτυπωτή που περιγράφονται σε αυτό το πρόβλημα δεν χρησιμοποιούνται συχνά από συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Τα περιβάλλοντα εκτύπωσης που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα βρίσκονται πιο συχνά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στο KB5006675

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε ένα διακομιστή εκτύπωσης, οι ιδιότητες εκτύπωσης που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο διακομιστή ενδέχεται να μην παρέχονται σωστά στα προγράμματα-πελάτες. Σημειώστε ότι αυτό το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένα τους διακομιστές εκτύπωσης και δεν επηρεάζει την τυπική εκτύπωση δικτύου. Αυτό το πρόβλημα δεν θα προκαλέσει την αποτυχία των λειτουργιών εκτύπωσης, ωστόσο, οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που ορίζονται στο διακομιστή – για παράδειγμα, ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης – δεν θα εφαρμοστούν αυτόματα και τα προγράμματα-πελάτες θα εκτυπωθούν μόνο με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει από μια εσφαλμένη δημιουργία του αρχείου δεδομένων, το οποίο περιέχει τις ιδιότητες του εκτυπωτή. Τα προγράμματα-πελάτες που λαμβάνουν αυτό το αρχείο δεδομένων δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο του αρχείου και θα συνεχίσουν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Οι πελάτες που έχουν λάβει προηγουμένως το πακέτο ρυθμίσεων πριν από την εγκατάσταση της KB5005569 δεν επηρεάζονται. Οι διακομιστές που χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης και δεν έχουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για παροχή στα προγράμματα-πελάτες δεν επηρεάζονται.

Σημείωση Οι μέθοδοι σύνδεσης εκτυπωτή που περιγράφονται σε αυτό το πρόβλημα δεν χρησιμοποιούνται συχνά από συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Τα περιβάλλοντα εκτύπωσης που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα βρίσκονται πιο συχνά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην KB5007207.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα για διαπιστευτήρια διαχείρισης κάθε φορά που προσπαθείτε να εκτυπώσετε σε περιβάλλοντα στα οποία ο διακομιστής εκτύπωσης και το πρόγραμμα-πελάτης εκτύπωσης βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Σημείωση Τα περιβάλλοντα που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα δεν χρησιμοποιούνται συχνά από συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Τα περιβάλλοντα εκτύπωσης που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα βρίσκονται πιο συχνά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην KB5006675.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft.  Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις SKU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης και Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (SSU): Συνήθεις ερωτήσεις. 

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update, θα σας δοθεί αυτόματα η πιο πρόσφατη SSU(KB5001399). Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την πιο πρόσφατη SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update και Microsoft Update

Ναι

Κανένα. Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update.

Windows Update για επιχειρήσεις

Ναι

Κανένα. Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από Windows Update σύμφωνα με τις ρυθμισμένες πολιτικές.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Καταλόγου Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν: Windows 10

Ταξινόμηση: Ενημερώσεις ασφαλείας

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα των αρχείων που παρέχονται σε αυτή την ενημέρωση, κάντε λήψη των πληροφοριών του αρχείου για την αθροιστική ενημέρωση 5005569

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×