Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

10/5/2021

Έκδοση:

14.0.3391.2

Summary

This article describes Cumulative Update package 24 (CU24) for Microsoft SQL Server 2017. This update contains 24 fixes that are issued after the release of SQL Server 2017 Cumulative Update 23, and updates components to the following builds.

 • SQL Server - Product version: 14.0.3391.2, file version: 2017.140.3391.2

 • Analysis Services - Product version: 14.0.249.71, file version: 2017.140.249.71

Known issues with this update

There are no known issues with this cumulative update.

Improvements and fixes included in this cumulative update

A downloadable Excel workbook that contains a summary list of builds, together with their current support lifecycle, is available. The Excel file also contains detailed fix lists for SQL Server 2019 and SQL Server 2017. Click to download this Excel file now.

Note: Individual entries in the following table can be referenced directly via a bookmark. If you click on any bug reference ID in the table, you will notice that a bookmark tag is added to the URL using this format #bkmk_NNNNNNNN. You can then share this URL to others so they can directly jump to the desired fix in the table.

Bug reference

KB article number

Description

Fix area

Platform

13959576

5000651

FIX: Assert failure occurs when concurrent query modifies the same bitmap during clustered columnstore delete bitmap seek in SQL Server 2016 and 2017

SQL Engine

All

13974723

5001260

Improvement: Performance improvements of several spatial built-in properties and methods in SQL Server

SQL Engine

All

13959546

Fixes an Access Violation (AV) that occurs when error is being collected for Availability Group (AG) DB Failover while there is a AG failover undergoing

High Availability

All

13959556

Improves the records stage of failure and error during stack copy for better diagnostics

SQL Engine

All

13982720

Fixes an issue where optimizer doesn't push down constant parameter to remote query via linked server

SQL performance

All

13707752

Disables FQDNs in AD usernames when creating/modifying SQL Logins/users for SQL Server 2019 on Linux

SQL Engine

Linux

13913389

Fixes an error that occurs when you execute a query by using sp_send_dbmail inside a SQL Agent Job to send mails with attachments

SQL Engine

Linux

13981557

Fixes "Fast Fail" error that occurs when SQL Server 2017 on Linux creates core dumps and SQL Server not starting after applying the latest update

SQL Engine

Linux

13703152

4023170

FIX: Error 574 when you try to install Service Pack 2 for SQL Server 2014

SQL Engine

Windows

13959544

4589350

FIX: MERGE statement fails with Access Violation at BTreeRow::DisableAccessReleaseOnWait in SQL Server

SQL performance

Windows

13959562

5000715

FIX: Failures with log reader agent occurs when you create and drop publication on CDC-enabled database in SQL Server 2019, 2017, and 2016

SQL Engine

Windows

13966219

5001423

FIX: Delete operation may fail with 7105 error in SQL Server 2017

SQL Engine

Windows

14039036

5003342

FIX: SqlLocalDB fails to start shared instances or you cannot connect to shared instances of SqlLocalDB in SQL Server 2017

SQL Engine

Windows

13746934

When a VSS backup tries to backup SQL Server databases that are hosted on the forwarder replica of a Distributed Availability Group, the backup operation fails.

This BACKUP or RESTORE command is not supported on a database mirror or secondary replica. BACKUP DATABASE is terminating abnormally.

In the error log, you may see the following error: DateTime Backup Error: 3041, Severity: 16, State: 1.

DateTime Backup BACKUP failed to complete the command BACKUP DATABASE DatabaseName. Check the backup application log for detailed messages.

SQL Engine

Windows

13959542

Fixes an issue with the Foreign Key added to a table that is referencing a table's column which is part of a unique index with included columns. When the table's ALTER command is replicated, Distribution Agent fails with the following error message.

Number of referencing columns in foreign key differs from number of referenced columns, table 'TableName'. (Source: MSSQLServer, Error number: 8139)

SQL Engine

Windows

13959548

Fixes an Access Violation error that occurs at sqllang!CStatement::SetDbIdMaskingUsageInfo+0x11 in SQL Server 2016

SQL security

Windows

13959558

Fixes FullText query not returning the expected values that are located on the FullText index structure with AccentSensitivity turned on

SQL Engine

Windows

13959570

Fixes the performance issue that occurs with CHANGETABLE function and syscommit on SQL Server 2017

SQL performance

Windows

13959573

Fixes an Access Violation error that occurs when importing large amount of data to Azure Blob storage. This can occur if PolyBase Data Movement Service encounters out-of-memory condition during large data insert transaction

SQL Engine

Windows

13970218

Fixes an issue where DBCC PAGE with option 3 generates access violation dumps after dropping a unique identifier column from the table in SQL Server 2017.               

Msg 596, Level 21, State 1, Line LineNumber
Cannot continue the execution because the session is in the kill state.

Msg 0, Level 20, State 0, Line LineNumber
A severe error occurred on the current command. The results, if any, should be discarded.

SQL Engine

Windows

13990060

Fixed the memory release issue in execution of the STDistance spatial method while using spatial index. Before the fix, memory usage of MEMORYCLERK_SOSNODE gradually grew until all the memory available is taken.

SQL Engine

Windows

13992225

Fixes the sp_hadr_verify_replication_publisher displaying wrong distribution database name in error in SQL Server 2017

SQL Engine

Windows

14008523

After FIPS is enabled in Windows, you cannot enable Managed Backup in SQL Server 2017. When trying to do so, the Application event log will record a 57054 error (from the "Microsoft SQL Server Automated Backup" source) with the following message:

[Warning] ManagedBackupBackupCertificateFailed: System.Exception: Failed to backup certificate and upload it to Azure storage. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidOperationException: This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms.

SQL Engine

Windows

14021843

Fixes the unexpected error that causes the database to fail when deploying JSON script to replace existing database in SQL Server 2017

Analysis services

Windows

How to obtain or download this or latest cumulative update package

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download icon Download the latest cumulative update package for SQL Server 2017 now

If the download page does not appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.

Note: After future cumulative updates are released for SQL Server 2017, this and all previous CUs can be downloaded from the Microsoft Update Catalog. However, we recommend that you always install the latest cumulative update that is available.

The following update is available from the Microsoft Update Catalog:

Download icon Download the cumulative update package for SQL Server 2017 CU 24 now

To update Linux to the latest CU, you must first have the Cumulative Update repository configured. Then, update your SQL Server packages by using the appropriate platform-specific update command.

For installation instructions and direct links to the CU package downloads, see the release notes.

File information

You can verify the download by computing the hash of the SQLServer2017-KB5001228-x64.exe file via the following command:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB5001228-x64.exe SHA256

File name

SHA256 hash

SQLServer2017-KB5001228-x64.exe

0E5A2CF526F9A034D3B03FEA2A31DA4016A5C492670C91A97D830BFB0345C4B5

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x64-based versions

SQL Server 2017 Analysis Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Asplatformhost.dll

2017.140.249.71

259472

16-Apr-2021

06:16

x64

Microsoft.analysisservices.minterop.dll

14.0.249.71

735136

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.249.71

1374112

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

14.0.249.71

977288

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

14.0.249.71

514976

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

16-Apr-2021

06:00

x86

Microsoft.data.edm.netfx35.dll

5.7.0.62516

661072

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.80.5803.541

186232

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.80.5803.541

30080

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.80.5803.541

74832

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.80.5803.541

102264

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.odata.netfx35.dll

5.7.0.62516

1454672

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

5.7.0.62516

181112

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.data.sapclient.dll

1.0.0.25

920656

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.80.5803.541

5262728

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.80.5803.541

22392

16-Apr-2021

06:12

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.80.5803.541

21880

16-Apr-2021

06:12

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.80.5803.541

22096

16-Apr-2021

06:12

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.80.5803.541

149368

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.80.5803.541

78712

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashup.oledbinterop.dll

2.80.5803.541

192392

16-Apr-2021

06:12

x64

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.80.5803.541

59984

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.80.5803.541

27512

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

140368

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.80.5803.541

14271872

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.odata.core.netfx35.dll

6.15.0.0

1437568

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.odata.edm.netfx35.dll

6.15.0.0

778632

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

15.1.27.19

1104976

16-Apr-2021

06:12

x86

Microsoft.spatial.netfx35.dll

6.15.0.0

126336

16-Apr-2021

06:12

x86

Msmdctr.dll

2017.140.249.71

33160

16-Apr-2021

06:17

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.249.71

40420248

16-Apr-2021

06:03

x86

Msmdlocal.dll

2017.140.249.71

60765584

16-Apr-2021

06:17

x64

Msmdpump.dll

2017.140.249.71

9332112

16-Apr-2021

06:17

x64

Msmdredir.dll

2017.140.249.71

7088032

16-Apr-2021

06:03

x86

Msmdsrv.exe

2017.140.249.71

60665224

16-Apr-2021

06:17

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.71

7304600

16-Apr-2021

06:03

x86

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.71

9000832

16-Apr-2021

06:17

x64

Msolap.dll

2017.140.249.71

7773072

16-Apr-2021

06:03

x86

Msolap.dll

2017.140.249.71

10256784

16-Apr-2021

06:17

x64

Msolui.dll

2017.140.249.71

280448

16-Apr-2021

06:03

x86

Msolui.dll

2017.140.249.71

304008

16-Apr-2021

06:17

x64

Powerbiextensions.dll

2.80.5803.541

9470032

16-Apr-2021

06:12

x86

Private_odbc32.dll

10.0.14832.1000

728456

16-Apr-2021

06:12

x64

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3390.2

190864

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlceip.exe

14.0.3390.2

255392

16-Apr-2021

06:00

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3390.2

138640

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3390.2

116128

16-Apr-2021

06:02

x86

System.spatial.netfx35.dll

5.7.0.62516

117640

16-Apr-2021

06:12

x86

Tmapi.dll

2017.140.249.71

5814672

16-Apr-2021

06:18

x64

Tmcachemgr.dll

2017.140.249.71

4157840

16-Apr-2021

06:18

x64

Tmpersistence.dll

2017.140.249.71

1125280

16-Apr-2021

06:18

x64

Tmtransactions.dll

2017.140.249.71

1635728

16-Apr-2021

06:18

x64

Xe.dll

2017.140.3390.2

666512

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

250776

16-Apr-2021

06:03

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

298376

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3390.2

182672

16-Apr-2021

06:03

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3390.2

217472

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmsrv.dll

2017.140.249.71

33349536

16-Apr-2021

06:03

x86

Xmsrv.dll

2017.140.249.71

25375640

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 Database Services Common Core

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2017.140.3390.2

153488

16-Apr-2021

06:01

x86

Batchparser.dll

2017.140.3390.2

173984

16-Apr-2021

06:16

x64

Instapi140.dll

2017.140.3390.2

55696

16-Apr-2021

06:03

x86

Instapi140.dll

2017.140.3390.2

65408

16-Apr-2021

06:17

x64

Isacctchange.dll

2017.140.3390.2

22408

16-Apr-2021

06:01

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3390.2

23952

16-Apr-2021

06:16

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.249.71

1081744

16-Apr-2021

06:01

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.249.71

1081752

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.249.71

1374624

16-Apr-2021

06:01

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.249.71

734608

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.249.71

734616

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

14.0.3390.2

30616

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3390.2

71560

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3390.2

75144

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3390.2

564624

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3390.2

564640

16-Apr-2021

06:17

x86

Msasxpress.dll

2017.140.249.71

24984

16-Apr-2021

06:03

x86

Msasxpress.dll

2017.140.249.71

29072

16-Apr-2021

06:17

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3390.2

62368

16-Apr-2021

06:03

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3390.2

77192

16-Apr-2021

06:18

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3390.2

138640

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3390.2

116128

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3390.2

49032

16-Apr-2021

06:03

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3390.2

57224

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

602848

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

734952

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3390.2

368520

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3390.2

413064

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3390.2

28040

16-Apr-2021

06:03

x86

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3390.2

30608

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3390.2

267144

16-Apr-2021

06:03

x86

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3390.2

351120

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqltdiagn.dll

2017.140.3390.2

53656

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3390.2

60832

16-Apr-2021

06:17

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3390.2

888224

16-Apr-2021

06:03

x86

Svrenumapi140.dll

2017.140.3390.2

1167776

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 Data Quality Client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dumpbin.exe

12.10.30102.2

24624

16-Apr-2021

06:03

x86

Link.exe

12.10.30102.2

852528

16-Apr-2021

06:03

x86

Mspdb120.dll

12.10.30102.2

259632

16-Apr-2021

06:03

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Stdole.dll

7.0.9466.0

32296

16-Apr-2021

06:03

x86

SQL Server 2017 Data Quality

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll

4.1.0.0

208648

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll

4.1.0.0

208648

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll

4.1.0.0

264968

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.practices.enterpriselibrary.logging.dll

4.1.0.0

264968

16-Apr-2021

06:16

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_client

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplayclient.exe

2017.140.3390.2

114064

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplaycommon.dll

2017.140.3390.2

693120

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3390.2

26008

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplayutil.dll

2017.140.3390.2

302992

16-Apr-2021

06:01

x86

Instapi140.dll

2017.140.3390.2

65408

16-Apr-2021

06:17

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

22408

16-Apr-2021

06:02

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_controller

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dreplaycommon.dll

2017.140.3390.2

693120

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplaycontroller.exe

2017.140.3390.2

343448

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplayprocess.dll

2017.140.3390.2

164752

16-Apr-2021

06:01

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3390.2

26008

16-Apr-2021

06:01

x86

Instapi140.dll

2017.140.3390.2

65408

16-Apr-2021

06:17

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

22408

16-Apr-2021

06:02

x86

SQL Server 2017 Database Services Core Instance

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Backuptourl.exe

14.0.3390.2

33680

16-Apr-2021

06:16

x64

Batchparser.dll

2017.140.3390.2

173984

16-Apr-2021

06:16

x64

C1.dll

18.10.40116.18

925232

16-Apr-2021

06:13

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5341440

16-Apr-2021

06:13

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

192048

16-Apr-2021

06:13

x64

Clui.dll

18.10.40116.10

486144

16-Apr-2021

06:11

x64

Databasemailprotocols.dll

14.0.17178.0

48352

16-Apr-2021

06:16

x86

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3390.2

220560

16-Apr-2021

06:16

x64

Dcexec.exe

2017.140.3390.2

67464

16-Apr-2021

06:16

x64

Fssres.dll

2017.140.3390.2

83856

16-Apr-2021

06:17

x64

Hadrres.dll

2017.140.3390.2

182688

16-Apr-2021

06:17

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3390.2

1416096

16-Apr-2021

06:17

x64

Hkengine.dll

2017.140.3390.2

5853584

16-Apr-2021

06:17

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3390.2

156048

16-Apr-2021

06:17

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1017392

16-Apr-2021

06:13

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.249.71

734112

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

16-Apr-2021

06:00

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3390.2

231832

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3390.2

73104

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2017.140.3390.2

385944

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2017.140.3390.2

65424

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2017.140.3390.2

58256

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

145312

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

152464

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3390.2

296848

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2017.140.3390.2

67984

16-Apr-2021

06:17

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

129576

16-Apr-2021

06:13

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

559144

16-Apr-2021

06:13

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

559144

16-Apr-2021

06:13

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

661040

16-Apr-2021

06:13

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

964656

16-Apr-2021

06:13

x64

Odsole70.dll

2017.140.3390.2

85920

16-Apr-2021

06:17

x64

Opends60.dll

2017.140.3390.2

26008

16-Apr-2021

06:17

x64

Qds.dll

2017.140.3390.2

1176968

16-Apr-2021

06:18

x64

Rsfxft.dll

2017.140.3390.2

27528

16-Apr-2021

06:17

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3390.2

30600

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3390.2

69016

16-Apr-2021

06:18

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlaamss.dll

2017.140.3390.2

84896

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3390.2

468872

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3390.2

598432

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3390.2

47504

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3390.2

56200

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlagentlog.dll

2017.140.3390.2

26016

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlagentmail.dll

2017.140.3390.2

47008

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3390.2

190864

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlceip.exe

14.0.3390.2

255392

16-Apr-2021

06:00

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3390.2

67464

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3390.2

106400

16-Apr-2021

06:03

x86

Sqlctr140.dll

2017.140.3390.2

123808

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqldk.dll

2017.140.3390.2

2800512

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqldtsss.dll

2017.140.3390.2

102288

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3779976

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3917704

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3588488

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3787144

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3402120

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3820936

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

2033544

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3914632

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3596168

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3337608

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

2087304

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3366792

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3296648

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

1441680

16-Apr-2021

06:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3635592

16-Apr-2021

06:07

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3212680

16-Apr-2021

06:10

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3677064

16-Apr-2021

06:12

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

1494408

16-Apr-2021

06:12

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3785096

16-Apr-2021

06:13

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3290504

16-Apr-2021

06:15

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3480968

16-Apr-2021

06:15

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

4027776

16-Apr-2021

06:15

x64

Sqliosim.com

2017.140.3390.2

306584

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqliosim.exe

2017.140.3390.2

3013008

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqllang.dll

2017.140.3390.2

41406368

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3390.2

40554904

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3390.2

102280

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlos.dll

2017.140.3390.2

19336

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3390.2

62848

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3390.2

61840

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3390.2

23944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

25504

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3390.2

65944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3390.2

20896

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3390.2

5890440

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlserverspatial140.dll

2017.140.3390.2

725920

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3390.2

481680

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3390.2

156048

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqltses.dll

2017.140.3390.2

9559432

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3390.2

255888

16-Apr-2021

06:18

x64

Svl.dll

2017.140.3390.2

146824

16-Apr-2021

06:18

x64

Xe.dll

2017.140.3390.2

666512

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

298376

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3390.2

217472

16-Apr-2021

06:18

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3390.2

84872

16-Apr-2021

06:17

x64

Xplog70.dll

2017.140.3390.2

71056

16-Apr-2021

06:18

x64

Xpqueue.dll

2017.140.3390.2

67976

16-Apr-2021

06:18

x64

Xprepl.dll

2017.140.3390.2

96648

16-Apr-2021

06:18

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3390.2

25480

16-Apr-2021

06:18

x64

Xpstar.dll

2017.140.3390.2

445344

16-Apr-2021

06:17

x64

SQL Server 2017 Database Services Core Shared

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Batchparser.dll

2017.140.3390.2

153488

16-Apr-2021

06:01

x86

Batchparser.dll

2017.140.3390.2

173984

16-Apr-2021

06:16

x64

Bcp.exe

2017.140.3390.2

113032

16-Apr-2021

06:17

x64

Commanddest.dll

2017.140.3390.2

238976

16-Apr-2021

06:16

x64

Datacollectorenumerators.dll

2017.140.3390.2

109448

16-Apr-2021

06:16

x64

Datacollectortasks.dll

2017.140.3390.2

180632

16-Apr-2021

06:16

x64

Distrib.exe

2017.140.3390.2

198024

16-Apr-2021

06:17

x64

Dteparse.dll

2017.140.3390.2

104344

16-Apr-2021

06:16

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3390.2

82304

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3390.2

130960

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtexec.exe

2017.140.3390.2

66952

16-Apr-2021

06:16

x64

Dts.dll

2017.140.3390.2

2994064

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3390.2

468376

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3390.2

493464

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtshost.exe

2017.140.3390.2

99224

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtslog.dll

2017.140.3390.2

113568

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3390.2

538528

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3390.2

1261456

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3390.2

41360

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3390.2

82336

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtutil.exe

2017.140.3390.2

141728

16-Apr-2021

06:16

x64

Exceldest.dll

2017.140.3390.2

253856

16-Apr-2021

06:16

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3390.2

275864

16-Apr-2021

06:16

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3390.2

161184

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3390.2

379808

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3390.2

392608

16-Apr-2021

06:16

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3390.2

89488

16-Apr-2021

06:16

x64

Hkengperfctrs.dll

2017.140.3390.2

52624

16-Apr-2021

06:17

x64

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

16-Apr-2021

06:01

x86

Logread.exe

2017.140.3390.2

629648

16-Apr-2021

06:17

x64

Mergetxt.dll

2017.140.3390.2

58272

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.71

1375112

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

16-Apr-2021

06:01

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

14.0.3390.2

130952

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3390.2

48520

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3390.2

82824

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3390.2

66456

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

14.0.3390.2

385424

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3390.2

607616

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2017.140.3390.2

1657744

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

14.0.3390.2

564624

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

145312

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

152464

16-Apr-2021

06:17

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3390.2

96160

16-Apr-2021

06:16

x64

Msgprox.dll

2017.140.3390.2

265104

16-Apr-2021

06:17

x64

Msxmlsql.dll

2017.140.3390.2

1441160

16-Apr-2021

06:17

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

16-Apr-2021

06:01

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3390.2

254360

16-Apr-2021

06:16

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3390.2

281992

16-Apr-2021

06:16

x64

Osql.exe

2017.140.3390.2

68496

16-Apr-2021

06:16

x64

Qrdrsvc.exe

2017.140.3390.2

468872

16-Apr-2021

06:18

x64

Rawdest.dll

2017.140.3390.2

199584

16-Apr-2021

06:17

x64

Rawsource.dll

2017.140.3390.2

187296

16-Apr-2021

06:17

x64

Rdistcom.dll

2017.140.3390.2

852360

16-Apr-2021

06:18

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3390.2

177536

16-Apr-2021

06:17

x64

Replagnt.dll

2017.140.3390.2

23968

16-Apr-2021

06:18

x64

Repldp.dll

2017.140.3390.2

285568

16-Apr-2021

06:18

x64

Replerrx.dll

2017.140.3390.2

148896

16-Apr-2021

06:18

x64

Replisapi.dll

2017.140.3390.2

357280

16-Apr-2021

06:18

x64

Replmerg.exe

2017.140.3390.2

520088

16-Apr-2021

06:18

x64

Replprov.dll

2017.140.3390.2

797072

16-Apr-2021

06:18

x64

Replrec.dll

2017.140.3390.2

972688

16-Apr-2021

06:18

x64

Replsub.dll

2017.140.3390.2

440224

16-Apr-2021

06:18

x64

Replsync.dll

2017.140.3390.2

148352

16-Apr-2021

06:18

x64

Sort00001000.dll

4.0.30319.576

871680

16-Apr-2021

06:18

x64

Sort00060101.dll

4.0.30319.576

75016

16-Apr-2021

06:18

x64

Spresolv.dll

2017.140.3390.2

247192

16-Apr-2021

06:18

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlcmd.exe

2017.140.3390.2

242072

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqldiag.exe

2017.140.3390.2

1254800

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqldistx.dll

2017.140.3390.2

219520

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqllogship.exe

14.0.3390.2

99216

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlmergx.dll

2017.140.3390.2

355216

16-Apr-2021

06:18

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3390.2

21904

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3390.2

23944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

22408

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

25504

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3390.2

55184

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3390.2

65944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3390.2

128400

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3390.2

156048

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3390.2

177032

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlwep140.dll

2017.140.3390.2

98696

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssdebugps.dll

2017.140.3390.2

26512

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3390.2

209296

16-Apr-2021

06:17

x64

Ssradd.dll

2017.140.3390.2

70032

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssravg.dll

2017.140.3390.2

70560

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssrdown.dll

2017.140.3390.2

55184

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssrmax.dll

2017.140.3390.2

68496

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssrmin.dll

2017.140.3390.2

68496

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssrpub.dll

2017.140.3390.2

55696

16-Apr-2021

06:18

x64

Ssrup.dll

2017.140.3390.2

55200

16-Apr-2021

06:18

x64

Tablediff.exe

14.0.3390.2

79752

16-Apr-2021

06:18

x64

Txagg.dll

2017.140.3390.2

355224

16-Apr-2021

06:17

x64

Txbdd.dll

2017.140.3390.2

163216

16-Apr-2021

06:17

x64

Txdatacollector.dll

2017.140.3390.2

353696

16-Apr-2021

06:17

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3390.2

286104

16-Apr-2021

06:17

x64

Txderived.dll

2017.140.3390.2

597392

16-Apr-2021

06:17

x64

Txlookup.dll

2017.140.3390.2

521112

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmerge.dll

2017.140.3390.2

223128

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3390.2

268672

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3390.2

120736

16-Apr-2021

06:17

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3390.2

118688

16-Apr-2021

06:17

x64

Txsort.dll

2017.140.3390.2

249760

16-Apr-2021

06:17

x64

Txsplit.dll

2017.140.3390.2

589712

16-Apr-2021

06:17

x64

Txunionall.dll

2017.140.3390.2

175008

16-Apr-2021

06:17

x64

Xe.dll

2017.140.3390.2

666512

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

298376

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlsub.dll

2017.140.3390.2

255376

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 sql_extensibility

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Launchpad.exe

2017.140.3390.2

1120144

16-Apr-2021

06:17

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3390.2

916880

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 Full-Text Engine

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fd.dll

2017.140.3390.2

665504

16-Apr-2021

06:17

x64

Fdhost.exe

2017.140.3390.2

109448

16-Apr-2021

06:17

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3390.2

57248

16-Apr-2021

06:17

x64

Nlsdl.dll

6.0.6001.18000

46360

16-Apr-2021

06:17

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3390.2

62864

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Imrdll.dll

14.0.3390.2

17296

16-Apr-2021

06:16

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

SQL Server 2017 Integration Services

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.112

75264

16-Apr-2021

06:01

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.112

75264

16-Apr-2021

06:16

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.112

36352

16-Apr-2021

06:01

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.112

36352

16-Apr-2021

06:16

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.112

76288

16-Apr-2021

06:01

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.112

76288

16-Apr-2021

06:16

x86

Commanddest.dll

2017.140.3390.2

193928

16-Apr-2021

06:01

x86

Commanddest.dll

2017.140.3390.2

238976

16-Apr-2021

06:16

x64

Dteparse.dll

2017.140.3390.2

93600

16-Apr-2021

06:01

x86

Dteparse.dll

2017.140.3390.2

104344

16-Apr-2021

06:16

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3390.2

76688

16-Apr-2021

06:01

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3390.2

82304

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3390.2

109968

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3390.2

130960

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtexec.exe

2017.140.3390.2

60816

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtexec.exe

2017.140.3390.2

66952

16-Apr-2021

06:16

x64

Dts.dll

2017.140.3390.2

2544008

16-Apr-2021

06:01

x86

Dts.dll

2017.140.3390.2

2994064

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3390.2

411016

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3390.2

468376

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3390.2

395664

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3390.2

493464

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3390.2

88480

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtsdebughost.exe

2017.140.3390.2

104328

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtshost.exe

2017.140.3390.2

84384

16-Apr-2021

06:03

x86

Dtshost.exe

2017.140.3390.2

99224

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtslog.dll

2017.140.3390.2

96128

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtslog.dll

2017.140.3390.2

113568

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3390.2

534416

16-Apr-2021

06:03

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3390.2

538528

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3390.2

1053592

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3390.2

1261456

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3390.2

35744

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3390.2

41360

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3390.2

73112

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3390.2

82336

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtutil.exe

2017.140.3390.2

120720

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtutil.exe

2017.140.3390.2

141728

16-Apr-2021

06:16

x64

Exceldest.dll

2017.140.3390.2

207776

16-Apr-2021

06:01

x86

Exceldest.dll

2017.140.3390.2

253856

16-Apr-2021

06:16

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3390.2

223624

16-Apr-2021

06:01

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3390.2

275864

16-Apr-2021

06:16

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3390.2

128392

16-Apr-2021

06:01

x86

Execpackagetask.dll

2017.140.3390.2

161184

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3390.2

325536

16-Apr-2021

06:01

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3390.2

379808

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3390.2

337296

16-Apr-2021

06:01

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3390.2

392608

16-Apr-2021

06:16

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3390.2

73632

16-Apr-2021

06:01

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3390.2

89488

16-Apr-2021

06:16

x64

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

16-Apr-2021

06:01

x86

Ionic.zip.dll

1.9.1.8

471440

16-Apr-2021

06:03

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3390.2

460176

16-Apr-2021

06:01

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3390.2

459664

16-Apr-2021

06:16

x64

Isserverexec.exe

14.0.3390.2

142224

16-Apr-2021

06:01

x86

Isserverexec.exe

14.0.3390.2

141712

16-Apr-2021

06:16

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.71

1375136

16-Apr-2021

06:01

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.249.71

1375112

16-Apr-2021

06:16

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

16-Apr-2021

06:00

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

16-Apr-2021

06:01

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

16-Apr-2021

06:03

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3390.2

67464

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3390.2

100240

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3390.2

105352

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3390.2

48544

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

14.0.3390.2

48520

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3390.2

82832

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3390.2

82824

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3390.2

66448

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

14.0.3390.2

66456

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3390.2

507792

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3390.2

507784

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3390.2

76688

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3390.2

76688

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3390.2

408960

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3390.2

408984

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

14.0.3390.2

385424

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3390.2

607648

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3390.2

607616

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3390.2

246176

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3390.2

246160

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

14.0.3390.2

48024

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

14.0.3390.2

48008

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

135056

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

145312

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

138656

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

152464

16-Apr-2021

06:17

x64

Msdtssrvr.exe

14.0.3390.2

212872

16-Apr-2021

06:17

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3390.2

83360

16-Apr-2021

06:01

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3390.2

96160

16-Apr-2021

06:16

x64

Msmdpp.dll

2017.140.249.71

9191824

16-Apr-2021

06:17

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513424

16-Apr-2021

05:58

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513424

16-Apr-2021

06:00

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

16-Apr-2021

06:01

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

522856

16-Apr-2021

06:03

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3390.2

207744

16-Apr-2021

06:01

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3390.2

254360

16-Apr-2021

06:16

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3390.2

226208

16-Apr-2021

06:01

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3390.2

281992

16-Apr-2021

06:16

x64

Rawdest.dll

2017.140.3390.2

159640

16-Apr-2021

06:02

x86

Rawdest.dll

2017.140.3390.2

199584

16-Apr-2021

06:17

x64

Rawsource.dll

2017.140.3390.2

146304

16-Apr-2021

06:02

x86

Rawsource.dll

2017.140.3390.2

187296

16-Apr-2021

06:17

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3390.2

142216

16-Apr-2021

06:02

x86

Recordsetdest.dll

2017.140.3390.2

177536

16-Apr-2021

06:17

x64

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlceip.exe

14.0.3390.2

255392

16-Apr-2021

06:00

x86

Sqldest.dll

2017.140.3390.2

206752

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqldest.dll

2017.140.3390.2

253856

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3390.2

148360

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3390.2

177032

16-Apr-2021

06:17

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3390.2

169872

16-Apr-2021

06:02

x86

Ssisoledb.dll

2017.140.3390.2

209296

16-Apr-2021

06:17

x64

Txagg.dll

2017.140.3390.2

295312

16-Apr-2021

06:02

x86

Txagg.dll

2017.140.3390.2

355224

16-Apr-2021

06:17

x64

Txbdd.dll

2017.140.3390.2

129408

16-Apr-2021

06:02

x86

Txbdd.dll

2017.140.3390.2

163216

16-Apr-2021

06:17

x64

Txbestmatch.dll

2017.140.3390.2

486304

16-Apr-2021

06:02

x86

Txbestmatch.dll

2017.140.3390.2

598408

16-Apr-2021

06:17

x64

Txcache.dll

2017.140.3390.2

139168

16-Apr-2021

06:02

x86

Txcache.dll

2017.140.3390.2

173472

16-Apr-2021

06:17

x64

Txcharmap.dll

2017.140.3390.2

242080

16-Apr-2021

06:02

x86

Txcharmap.dll

2017.140.3390.2

279960

16-Apr-2021

06:17

x64

Txcopymap.dll

2017.140.3390.2

138640

16-Apr-2021

06:02

x86

Txcopymap.dll

2017.140.3390.2

173472

16-Apr-2021

06:17

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3390.2

246168

16-Apr-2021

06:02

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3390.2

286104

16-Apr-2021

06:17

x64

Txderived.dll

2017.140.3390.2

508808

16-Apr-2021

06:02

x86

Txderived.dll

2017.140.3390.2

597392

16-Apr-2021

06:17

x64

Txfileextractor.dll

2017.140.3390.2

154000

16-Apr-2021

06:02

x86

Txfileextractor.dll

2017.140.3390.2

191904

16-Apr-2021

06:17

x64

Txfileinserter.dll

2017.140.3390.2

152480

16-Apr-2021

06:02

x86

Txfileinserter.dll

2017.140.3390.2

189848

16-Apr-2021

06:17

x64

Txgroupdups.dll

2017.140.3390.2

224160

16-Apr-2021

06:02

x86

Txgroupdups.dll

2017.140.3390.2

283520

16-Apr-2021

06:17

x64

Txlineage.dll

2017.140.3390.2

103304

16-Apr-2021

06:02

x86

Txlineage.dll

2017.140.3390.2

129928

16-Apr-2021

06:17

x64

Txlookup.dll

2017.140.3390.2

439696

16-Apr-2021

06:02

x86

Txlookup.dll

2017.140.3390.2

521112

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmerge.dll

2017.140.3390.2

169888

16-Apr-2021

06:02

x86

Txmerge.dll

2017.140.3390.2

223128

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3390.2

214944

16-Apr-2021

06:02

x86

Txmergejoin.dll

2017.140.3390.2

268672

16-Apr-2021

06:17

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3390.2

95624

16-Apr-2021

06:02

x86

Txmulticast.dll

2017.140.3390.2

120736

16-Apr-2021

06:17

x64

Txpivot.dll

2017.140.3390.2

173448

16-Apr-2021

06:02

x86

Txpivot.dll

2017.140.3390.2

217992

16-Apr-2021

06:17

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3390.2

94624

16-Apr-2021

06:02

x86

Txrowcount.dll

2017.140.3390.2

118688

16-Apr-2021

06:17

x64

Txsampling.dll

2017.140.3390.2

128928

16-Apr-2021

06:02

x86

Txsampling.dll

2017.140.3390.2

165792

16-Apr-2021

06:17

x64

Txscd.dll

2017.140.3390.2

163208

16-Apr-2021

06:02

x86

Txscd.dll

2017.140.3390.2

213920

16-Apr-2021

06:17

x64

Txsort.dll

2017.140.3390.2

201120

16-Apr-2021

06:02

x86

Txsort.dll

2017.140.3390.2

249760

16-Apr-2021

06:17

x64

Txsplit.dll

2017.140.3390.2

503696

16-Apr-2021

06:02

x86

Txsplit.dll

2017.140.3390.2

589712

16-Apr-2021

06:17

x64

Txtermextraction.dll

2017.140.3390.2

8608160

16-Apr-2021

06:02

x86

Txtermextraction.dll

2017.140.3390.2

8669576

16-Apr-2021

06:17

x64

Txtermlookup.dll

2017.140.3390.2

4099992

16-Apr-2021

06:02

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3390.2

4150160

16-Apr-2021

06:17

x64

Txunionall.dll

2017.140.3390.2

132496

16-Apr-2021

06:02

x86

Txunionall.dll

2017.140.3390.2

175008

16-Apr-2021

06:17

x64

Txunpivot.dll

2017.140.3390.2

153480

16-Apr-2021

06:02

x86

Txunpivot.dll

2017.140.3390.2

192928

16-Apr-2021

06:17

x64

Xe.dll

2017.140.3390.2

588704

16-Apr-2021

06:03

x86

Xe.dll

2017.140.3390.2

666512

16-Apr-2021

06:18

x64

SQL Server 2017 sql_polybase_core_inst

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dms.dll

13.0.9124.22

523848

16-Apr-2021

06:11

x86

Dmsnative.dll

2016.130.9124.22

78408

16-Apr-2021

06:11

x64

Dwengineservice.dll

13.0.9124.22

45640

16-Apr-2021

06:11

x86

Instapi140.dll

2017.140.3390.2

65408

16-Apr-2021

06:11

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

13.0.9124.22

74824

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

13.0.9124.22

213576

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

13.0.9124.22

1799240

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

13.0.9124.22

116808

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

13.0.9124.22

390216

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

13.0.9124.22

196168

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

13.0.9124.22

131144

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

13.0.9124.22

63048

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

13.0.9124.22

55368

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

13.0.9124.22

93768

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

13.0.9124.22

792648

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

13.0.9124.22

87624

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

13.0.9124.22

77896

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

13.0.9124.22

42056

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

13.0.9124.22

36936

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

13.0.9124.22

47688

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

13.0.9124.22

27208

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

13.0.9124.22

32328

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

13.0.9124.22

129608

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

13.0.9124.22

95304

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

13.0.9124.22

109128

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

13.0.9124.22

264264

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

105032

16-Apr-2021

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

119368

16-Apr-2021

06:00

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

122440

16-Apr-2021

05:58

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

118856

16-Apr-2021

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

129096

16-Apr-2021

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

121416

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

116296

16-Apr-2021

05:59

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

149576

16-Apr-2021

05:58

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

102984

16-Apr-2021

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.22

118344

16-Apr-2021

05:59

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

13.0.9124.22

70216

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

13.0.9124.22

28744

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

13.0.9124.22

43592

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

13.0.9124.22

83528

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

13.0.9124.22

136776

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

13.0.9124.22

2340936

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

13.0.9124.22

3860040

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

110664

16-Apr-2021

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

123464

16-Apr-2021

06:00

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

128072

16-Apr-2021

05:58

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

123976

16-Apr-2021

06:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

136776

16-Apr-2021

06:06

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

124488

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

121416

16-Apr-2021

05:59

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

156232

16-Apr-2021

05:58

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

108616

16-Apr-2021

06:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.22

122952

16-Apr-2021

05:59

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

13.0.9124.22

70216

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

13.0.9124.22

2756168

16-Apr-2021

06:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

13.0.9124.22

751688

16-Apr-2021

06:11

x86

Mpdwinterop.dll

2017.140.3390.2

400264

16-Apr-2021

06:11

x64

Mpdwsvc.exe

2017.140.3390.2

7320968

16-Apr-2021

06:11

x64

Pdwodbcsql11.dll

2017.140.3390.2

2257808

16-Apr-2021

06:11

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3390.2

30600

16-Apr-2021

06:11

x64

Sharedmemory.dll

2016.130.9124.22

64584

16-Apr-2021

06:11

x64

Sqldk.dll

2017.140.3390.2

2733464

16-Apr-2021

06:11

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3390.2

138640

16-Apr-2021

06:11

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

1494408

16-Apr-2021

06:12

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3914632

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3212680

16-Apr-2021

06:10

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3917704

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3820936

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

2087304

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

2033544

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3588488

16-Apr-2021

05:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3596168

16-Apr-2021

05:59

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

1441680

16-Apr-2021

06:01

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3390.2

3785096

16-Apr-2021

06:13

x64

Sqlos.dll

2017.140.3390.2

19336

16-Apr-2021

06:11

x64

Sqlsortpdw.dll

2016.130.9124.22

4347976

16-Apr-2021

06:11

x64

Sqltses.dll

2017.140.3390.2

9729440

16-Apr-2021

06:11

x64

SQL Server 2017 sql_shared_mr

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Smrdll.dll

14.0.3390.2

17296

16-Apr-2021

06:17

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

SQL Server 2017 sql_tools_extensions

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Autoadmin.dll

2017.140.3390.2

1441680

16-Apr-2021

06:03

x86

Dtaengine.exe

2017.140.3390.2

197520

16-Apr-2021

06:01

x86

Dteparse.dll

2017.140.3390.2

93600

16-Apr-2021

06:01

x86

Dteparse.dll

2017.140.3390.2

104344

16-Apr-2021

06:16

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3390.2

76688

16-Apr-2021

06:01

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3390.2

82304

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3390.2

109968

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3390.2

130960

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtexec.exe

2017.140.3390.2

60816

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtexec.exe

2017.140.3390.2

66952

16-Apr-2021

06:16

x64

Dts.dll

2017.140.3390.2

2544008

16-Apr-2021

06:01

x86

Dts.dll

2017.140.3390.2

2994064

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3390.2

411016

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3390.2

468376

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3390.2

395664

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3390.2

493464

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtshost.exe

2017.140.3390.2

84384

16-Apr-2021

06:03

x86

Dtshost.exe

2017.140.3390.2

99224

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtslog.dll

2017.140.3390.2

96128

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtslog.dll

2017.140.3390.2

113568

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3390.2

534416

16-Apr-2021

06:03

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3390.2

538528

16-Apr-2021

06:17

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3390.2

1053592

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3390.2

1261456

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3390.2

35744

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3390.2

41360

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3390.2

73112

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3390.2

82336

16-Apr-2021

06:16

x64

Dtutil.exe

2017.140.3390.2

120720

16-Apr-2021

06:01

x86

Dtutil.exe

2017.140.3390.2

141728

16-Apr-2021

06:16

x64

Exceldest.dll

2017.140.3390.2

207776

16-Apr-2021

06:01

x86

Exceldest.dll

2017.140.3390.2

253856

16-Apr-2021

06:16

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3390.2

223624

16-Apr-2021

06:01

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3390.2

275864

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3390.2

325536

16-Apr-2021

06:01

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3390.2

379808

16-Apr-2021

06:16

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3390.2

337296

16-Apr-2021

06:01

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3390.2

392608

16-Apr-2021

06:16

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3390.2

73632

16-Apr-2021

06:01

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3390.2

89488

16-Apr-2021

06:16

x64

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3390.2

67472

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3390.2

179592

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3390.2

403352

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3390.2

403336

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3390.2

2086816

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3390.2

2086784

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3390.2

607648

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3390.2

607616

16-Apr-2021

06:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3390.2

246176

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

14.0.3390.2

48024

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

135056

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3390.2

145312

16-Apr-2021

06:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

138656

16-Apr-2021

06:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3390.2

152464

16-Apr-2021

06:17

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3390.2

83360

16-Apr-2021

06:01

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3390.2

96160

16-Apr-2021

06:16

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.249.71

7304600

16-Apr-2021

06:03

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3390.2

207744

16-Apr-2021

06:01

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3390.2

254360

16-Apr-2021

06:16

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3390.2

226208

16-Apr-2021

06:01

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3390.2

281992

16-Apr-2021

06:16

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3390.2

93584

16-Apr-2021

06:16

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3390.2

21904

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3390.2

23944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

22408

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3390.2

25504

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3390.2

55184

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3390.2

65944

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3390.2

128400

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3390.2

156048

16-Apr-2021

06:17

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3390.2

148360

16-Apr-2021

06:02

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3390.2

177032

16-Apr-2021

06:17

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3390.2

246168

16-Apr-2021

06:02

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3390.2

286104

16-Apr-2021

06:17

x64

Xe.dll

2017.140.3390.2

588704

16-Apr-2021

06:03

x86

Xe.dll

2017.140.3390.2

666512

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

250776

16-Apr-2021

06:03

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3390.2

298376

16-Apr-2021

06:18

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3390.2

182672

16-Apr-2021

06:03

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3390.2

217472

16-Apr-2021

06:18

x64

Notes for this update

To apply this Cumulative Update package, you must be running SQL Server 2017.

You may have to restart the computer after you apply this Cumulative Update package.

To use one of the hotfixes in this package, you do not have to make any changes to the registry.

This article also provides important information about the following situations:

 • Pacemaker : A behavioral change is made in distributions that use the latest available version of Pacemaker. Mitigation methods are provided.

 • Query Store : You must run this script if you use the Query Store and you have previously installed Microsoft SQL Server 2017 Cumulative Update 2 (CU2).

Analysis Services CU build version

Beginning in SQL Server 2017, the Analysis Services build version number and SQL Server Database Engine build version number do not match. For more information, see Verify Analysis Services cumulative update build version.

Cumulative updates (CU)

Cumulative updates (CU) are now available at the Microsoft Download Center.

Only the most recent CU that was released for SQL Server 2017 is available at the Download Center.

CU packages for Linux are available at https://packages.microsoft.com/.

Notes

 • Each new CU contains all the fixes that were included with the previous CU for the installed version of SQL Server.

 • SQL Server CUs are certified to the same levels as Service Packs, and should be installed at the same level of confidence.

 • We recommend ongoing, proactive installation of CUs as they become available according to these guidelines:

  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.

  • CUs may contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.

 • We recommend that you test CUs before you deploy them to production environments.

IMPORTANT

All distributions (including RHEL 7.3 and 7.4) that use the latest available Pacemaker package 1.1.18-11.el7 introduce a behavior change for the start-failure-is-fatal cluster setting if its value is false. This change affects the failover workflow. If a primary replica experiences an outage, the cluster is expected to fail over to one of the available secondary replicas. Instead, users will notice that the cluster keeps trying to start the failed primary replica. If that primary never comes online (because of a permanent outage), the cluster never fails over to another available secondary replica.

This issue affects all SQL Server versions, regardless of the cumulative update version that they are on.

To mitigate the issue, use either of the following methods.

Method 1

Follow these steps:

 1. Remove the start-failure-is-fatal override from the existing cluster.

  # RHEL, Ubuntu pcs property unset start-failure-is-fatal # or pcs property set start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. Decrease the cluster-recheck-interval value.

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Add the failure-timeout meta property to each AG resource.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # In the text editor, add `meta failure-timeout=60s` after any `param`s and before any `op`s

  Note In this code, substitute the value for <Xmin> as appropriate. If a replica goes down, the cluster tries to restart the replica at an interval that is bound by the failure-timeout value and the cluster-recheck-interval value. For example, if failure-timeout is set to 60 seconds and cluster-recheck-interval is set to 120 seconds, the restart is tried at an interval that is greater than 60 seconds but less than 120 seconds. We recommend that you set failure-timeout to 60s and cluster-recheck-interval to a value that is greater than 60 seconds. We recommend that you do not set cluster-recheck-interval to a small value. For more information, refer to the Pacemaker documentation or consult the system provider.

Method 2

Revert to Pacemaker version 1.1.16.

IMPORTANT

You must run this script if you use Query Store and you are updating from SQL Server 2017 Cumulative Update 2 (CU2) directly to SQL Server 2017 Cumulative Update 3 (CU3) or any later cumulative update. You do not have to run this script if you have previously installed SQL Server 2017 Cumulative Update 3 (CU3) or any later SQL Server 2017 cumulative update.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

When you deploy an update to a hybrid environment (such as AlwaysOn, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the update:

SQL Server Cumulative Updates are currently multilingual. Therefore, this cumulative update package is not specific to one language. It applies to all supported languages.

One Cumulative Update package includes all available updates for ALL SQL Server 2017 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance you select to be serviced. If a SQL Server feature (for example, Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must re-apply this CU to update the new feature to this CU.

If additional issues occur or if any troubleshooting is required, you might have to create a service request. The usual support costs will apply to additional support questions and to issues that do not qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers, or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.

How to uninstall this update

 1. In Control Panel, open the Programs and Features item, and then select View installed updates.

 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under SQL Server 2017.

 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.

To uninstall this CU on Linux, you must roll back the package to the previous version.

For more information about how to roll back the installation, see Rollback SQL Server.


Third-party information disclaimer

The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.

References

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×