Αποκτήστε τη βέλτιστη εικόνα στην οθόνη σας

Τα Windows επιλέγουν τις βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας για τον υπολογιστή σας, με βάση την οθόνη σας. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας ή αν μετά από κάποια αλλαγή θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες.

Προτείνεται να ρυθμίζετε την οθόνη σας στην ανάλυση για την οποία σχεδιάστηκε (ονομάζεται εγγενής ανάλυση). Για να δείτε την εγγενή ανάλυση της οθόνης σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις οθόνης στις Ρυθμίσεις υπολογιστή.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στο ρυθμιστικό ανάλυσης και σύρετέ το μέχρι να βρείτε την ανάλυση με την επισήμανση (Προτείνεται). Αυτή είναι η εγγενής ανάλυση της οθόνης σας και πρόκειται συνήθως για την υψηλότερη ανάλυση που μπορεί να υποστηρίξει η οθόνη σας.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.


Οι οθόνες μπορούν να υποστηρίξουν χαμηλότερες αναλύσεις από την εγγενή τους ανάλυση, αλλά το κείμενο δεν θα είναι το ίδιο ευκρινές και η εικόνα μπορεί να είναι μικρή, κεντραρισμένη στην οθόνη, με μαύρα άκρα ή παραμορφωμένη.

Συνιστώμενες αναλύσεις οθόνης

Μέγεθος οθόνης

Συνιστώμενη ανάλυση (σε pixel)

Οθόνη τυπικών αναλογιών 19 ιντσών

1280 × 1024

Οθόνη τυπικών αναλογιών 20 ιντσών

1600 × 1200

Ευρείες οθόνες 20 και 22 ιντσών

1680 × 1050

Ευρεία οθόνη 24 ιντσών

1920 × 1200


Μέγεθος οθόνης φορητού υπολογιστή

Συνιστώμενη ανάλυση (σε pixel)

Οθόνη φορητού υπολογιστή τυπικών αναλογιών 13 έως 15 ιντσών

1400 × 1050

Ευρεία οθόνη φορητού υπολογιστή 13 έως 15 ιντσών

1280 × 800

Ευρεία οθόνη φορητού υπολογιστή 17 ιντσών

1680 × 1050

Οθόνη tablet

1360 × 768


Μπορείτε να ορίσετε τη φωτεινότητα και τις αντιθέσεις για τις περισσότερες οθόνες, χρησιμοποιώντας κουμπιά ή άλλα στοιχεία ρύθμισης της οθόνης. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τις αντιθέσεις στην οθόνη σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ρύθμιση αυτόματης φωτεινότητας. Επίσης, αν έχετε φορητό υπολογιστή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στα Windows.


Για να προσαρμόσετε αυτόματα τη φωτεινότητα

Ορισμένοι υπολογιστές προσαρμόζουν αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με το πόσο φως υπάρχει στο χώρο όπου χρησιμοποιείται ο υπολογιστής. Για να δείτε αν ο υπολογιστής σας έχει αυτήν τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό Αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας οθόνης είναι ενεργοποιημένο.

  (Αν δεν θέλετε να αλλάζει αυτόματα η φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε ή κάντε κλικ στο ρυθμιστικό Αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας οθόνης για να το απενεργοποιήσετε.)

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.


Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένους υπολογιστές.


Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε μια οθόνη φορητού υπολογιστή

Στις περισσότερες οθόνες φορητών υπολογιστών, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα από τις Επιλογές παροχής ενέργειας των Windows.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές παροχής ενέργειας. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Επιλογές παροχής ενέργειας στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές παροχής ενέργειας.

 2. Κάντε κλικ στο σχέδιο παροχής ενέργειας που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων σχεδίου.

 3. Στη σελίδα Αλλαγή ρυθμίσεων για το σχέδιο επιλέξτε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας που θέλετε να χρησιμοποιούνται όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται από μπαταρία (αν υπάρχει αυτή η περίπτωση) και όταν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα.


Σημείωση

Σε φορητό υπολογιστή, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας για να αυξήσετε (Το κουμπί Μείωση φωτεινότητας) ή να μειώσετε (Λήψη οδηγιών και εναλλακτικές διαδρομές) τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες οθόνες, μπορείτε να αναγνωρίσετε τις οθόνες που είναι συνδεδεμένες, να εντοπίσετε μια άλλη οθόνη, να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης, να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται σε κάθε οθόνη, καθώς και να ορίσετε ποια θα είναι η κύρια οθόνη.


Αναγνωρίστε τις οθόνες σας

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση.

Εντοπίστε μια άλλη οθόνη

Αν υπάρχει και άλλη οθόνη συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, αλλά τα Windows δεν την έχουν εντοπίσει αυτόματα, μπορείτε να την εντοπίσετε μη αυτόματα στις Ρυθμίσεις υπολογιστή.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εντοπισμός.

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της οθόνης

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Στη λίστα Προσανατολισμός επιλέξτε τον προσανατολισμό της οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται σε κάθε οθόνη

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Στη λίστα Πολλαπλές οθόνες επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Εκτεταμένη. Θα βλέπετε μία συνεχή εικόνα που θα εκτείνεται σε όλες τις οθόνες σας.

  • Αναπαραγωγή. Θα βλέπετε την ίδια οθόνη σε καθεμία από τις οθόνες σας.

  • Εμφάνιση μόνο στην 1. Θα βλέπετε την εικόνα μόνο στην πρώτη οθόνη.

  • Εμφάνιση μόνο στην 2. Θα βλέπετε την εικόνα μόνο στη δεύτερη οθόνη.

Επιλέξτε την κύρια οθόνη

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) 

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και συσκευές και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη.

 3. Στην εικόνα προεπισκόπησης, πατήστε ή κάντε κλικ στην οθόνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κύρια οθόνη για να την επιλέξετε.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός αυτής της οθόνης ως κύριας οθόνης.

Συμβουλές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τέσσερις γωνίες οποιασδήποτε οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξης, τα σύμβολα και τις πρόσφατες εφαρμογές σας.

Μπορείτε να έχετε την οθόνη Έναρξης και τις εφαρμογές από το Windows Store μόνο σε μία οθόνη κάθε φορά. Όταν ανοίγετε την οθόνη Έναρξης, τα σύμβολα ή τις πρόσφατες εφαρμογές σας σε διαφορετική οθόνη, οι εφαρμογές από το Windows Store μετακινούνται επίσης σε αυτήν την οθόνη.Αν το κείμενο και άλλα στοιχεία (όπως τα εικονίδια) στην επιφάνεια εργασίας είναι πολύ μικρά, μπορείτε να τα μεγεθύνετε χωρίς να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης.

 1. Ανοίξτε την Ανάλυση οθόνης. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε το στοιχείο Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Μεγέθυνση κειμένου στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων.

 2. Σύρετε το ρυθμιστικό μέχρι τα στοιχεία της οθόνης προεπισκόπησης να αποκτήσουν το μέγεθος που θέλετε να έχουν.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  Θα δείτε την αλλαγή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στα Windows.


Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες οθόνες.


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου συγκεκριμένων στοιχείων των Windows, όπως τίτλων παραθύρων ή επεξηγήσεων εργαλείων, χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της επιφάνειας εργασίας.

 1. Ανοίξτε την Ανάλυση οθόνης. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε το στοιχείο Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Μεγέθυνση κειμένου στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων.

 2. Στην ενότητα Αλλαγή μόνο του μεγέθους κειμένου, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε επίσης ένα μέγεθος κειμένου. Αν θέλετε το κείμενο να εμφανίζεται με έντονη γραφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έντονη γραφή.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  Θα δείτε την αλλαγή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στα Windows.


Με την τεχνολογία ClearType στα Windows το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη σας όσο πιο ευκρινές γίνεται και διευκολύνεται η ανάγνωση κειμένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν το κείμενο στην οθόνη εμφανίζεται θολό, βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα ClearType είναι ενεργοποιημένη.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε ClearType και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κειμένου ClearType.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ClearType είναι επιλεγμένο και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στο Επόμενο. Σε κάθε σελίδα, πατήστε ή κάντε κλικ στο δείγμα κειμένου που σας αρέσει καλύτερα.

 4. Στην τελευταία σελίδα του προγράμματος ρύθμισης, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Η Μικρορύθμιση χρωμάτων οθόνης σάς βοηθά να βελτιώσετε τα χρώματα της οθόνης σας και να διασφαλίσετε ότι τα χρώματα αναπαριστώνται με ακρίβεια στην οθόνη σας.


Για να χρησιμοποιήσετε τη Μικρορύθμιση χρωμάτων οθόνης

 1. Ανοίξτε τη Μικρορύθμιση χρωμάτων οθόνης. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Ρύθμιση οθόνης στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μικρορύθμιση χρωμάτων οθόνης. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 2. Στη σελίδα Καλώς ήλθατε στη μικρορύθμιση των χρωμάτων οθόνης, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε.

 3. Στη σελίδα Επιλέξτε τις βασικές ρυθμίσεις των χρωμάτων, πατήστε το κουμπί Μενού της οθόνης σας (συνήθως βρίσκεται στο μπροστινό μέρος). Θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της οθόνης σας για να περιηγηθείτε στο μενού οθόνης και να επιβεβαιώσετε (ή να αλλάξετε) μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Εντοπίστε το μενού χρωμάτων, από το οποίο θα επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων και στη συνέχεια ρυθμίστε την οθόνη σε sRGB.

  • Αν εμφανίζεται η επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (ονομάζεται επίσης και λευκό σημείο) και όχι η λειτουργία χρωμάτων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε D65 (ή 6500).

  • Εντοπίστε το μενού για να ρυθμίσετε την τιμή γάμμα. Ρυθμίστε την τιμή γάμμα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση 2,2.

  • Αν δεν μπορείτε να βρείτε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, αναζητήστε μια ρύθμιση στο μενού της οθόνης που σας επιτρέπει να επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρωμάτων και στη συνέχεια ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

  Αν οι βασικές ρυθμίσεις χρωμάτων δεν εμφανίζονται στο μενού της οθόνης, απλώς πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε.

  Σημείωση

  Το μενού και τα κουμπιά της οθόνης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση των κουμπιών της οθόνης σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στην τοποθεσία του κατασκευαστή στο web.


 4. Σε κάθε σελίδα της Μικρορύθμισης χρωμάτων οθόνης, ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης και πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο μόλις τελειώσετε. Η παρακάτω λίστα παρέχει περισσότερες πληροφορίες για κάθε ρύθμιση.

  • Γάμμα. Οι ρυθμίσεις γάμμα διασφαλίζουν ότι λεπτομέρειες όπως οι αποχρώσεις και οι σκιές εμφανίζονται σωστά στην οθόνη σας.

  • Φωτεινότητα. Η φωτεινότητα καθορίζει πόσο σκούρα θα εμφανίζονται τα χρώματα και οι σκιές στην οθόνη σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα έτσι ώστε τα σκούρα χρώματα να εμφανίζονται με ακρίβεια και να μπορείτε να βλέπετε τις σκιές, τα περιγράμματα και άλλες λεπτομέρειες στις πιο σκούρες εικόνες. Αν η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή, οι μαύρες εικόνες εμφανίζονται αχνές και γκρι. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αναζητήστε το κουμπί Φωτεινότητα ή ένα κουμπί Μενού στην οθόνη σας. Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας για να αυξήσετε (Το κουμπί Μείωση φωτεινότητας) ή να μειώσετε (Λήψη οδηγιών και εναλλακτικές διαδρομές) τη φωτεινότητα της οθόνης.

  • Αντιθέσεις. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει πόσο λευκά και φωτεινά θα εμφανίζονται τα χρώματα στην οθόνη σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις αντιθέσεις έτσι ώστε οι επισημάνσεις στις εικόνες να εμφανίζονται με ακρίβεια. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιθέσεων, αναζητήστε το κουμπί Αντιθέσεις ή ένα κουμπί Μενού στην οθόνη σας. (Οι φορητοί υπολογιστές συνήθως δεν διαθέτουν στοιχεία ελέγχου αντίθεσης.)

  • Ισορροπία χρωμάτων. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το πώς εμφανίζονται οι αποχρώσεις του γκρι στην οθόνη σας.

 5. Στη σελίδα Έχετε δημιουργήσει με επιτυχία μια νέα μικρορύθμιση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προηγούμενη μικρορύθμιση για να δείτε την προηγούμενη μικρορύθμιση της οθόνης σας. Στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα μικρορύθμιση για να δείτε τη νέα μικρορύθμιση της οθόνης σας.

 6. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με τη μικρορύθμιση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

  • Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα μικρορύθμιση, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη μικρορύθμιση, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

 7. Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Ρυθμιστή κειμένου ClearType για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο θα εμφανίζεται με ευκρίνεια μετά τη νέα μικρορύθμιση.


Σημείωση

Αν έχετε συσκευή και λογισμικό μικρορύθμισης οθόνης, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε αυτά αντί της Μικρορύθμισης χρωμάτων οθόνης, καθώς έτσι τα αποτελέσματα της μικρορύθμισης θα είναι καλύτερα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×