Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια επιλογή αποκατάστασης να χρησιμοποιήσετε.  

Πρόβλημα

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα

Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και πρόσφατα εγκαταστήσατε μια ενημέρωση.

Κατάργηση μιας εγκατεστημένης ενημέρωσης των Windows

Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και έχει περάσει κάποιο διάστημα από τότε που εγκαταστήσατε μια εφαρμογή, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή μια ενημέρωση.

Επαναφορά του υπολογιστή σας

Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται, δεν έχετε δημιουργήσει μονάδα δίσκου αποκατάστασης και η επαναφορά του υπολογιστή δεν είχε αποτέλεσμα.

Χρήση μέσου εγκατάστασης για επανεγκατάσταση των Windows 10

Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται και δεν έχετε δημιουργήσει μονάδα δίσκου αποκατάστασης.

Χρήση μέσου εγκατάστασης για επαναφορά του υπολογιστή σας

Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται και έχετε δημιουργήσει μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης.

Χρήση μονάδας δίσκου αποκατάστασης για επαναφορά ή την αποκατάσταση του υπολογιστή σας

Θέλετε να επανεγκαταστήσετε το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα.

Επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση των Windows

Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και πρόσφατα εγκαταστήσατε μια εφαρμογή.

Πραγματοποιήστε επαναφορά από σημείο επαναφοράς συστήματος


Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές αποκατάστασης και ακολουθήστε τα βήματα για να προσπαθήσετε να λειτουργούν ξανά.

Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα μια ενημέρωση των Windows, καταργήστε την εγκατάσταση της ενημέρωσης για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια,   επιλέξτε "Ρυθμίσεις"> "Ενημέρωση & ασφάλεια"> το Windows Update     >Προβάλετε το ιστορικό ενημερώσεων>Καταργήσετε την εγκατάσταση  ενημερώσεων.
  Προβολή ρυθμίσεων ιστορικού ενημερώσεων

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην ενημέρωση που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Σημαντικό: Αν έχετε κρυπτογραφήσει τη συσκευή σας, θα χρειαστείτε το κλειδί BitLocker για να επαναφέρετε τον υπολογιστή. Αν δεν γνωρίζετε το κλειδί BitLocker, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του κλειδιού αποκατάστασης BitLocker.

Με την επαναφορά, τα Windows 10 επανεγκαθίσταται, αλλά μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε τα αρχεία σας και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε τα Windows.  Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας από τις Ρυθμίσεις, την οθόνη εισόδου ή χρησιμοποιώντας μονάδα δίσκου αποκατάστασης ή μέσο εγκατάστασης.

Επαναφορά του υπολογιστή σας από τις Ρυθμίσεις

 1. Επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, > "Ενημέρωση & και > αποκατάστασης".
  Άνοιγμα ρυθμίσεων αποκατάστασης

 2. Στην περιοχή Επαναφορά αυτού του υπολογιστή, επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα και κατόπιν ορίστε μία από τις επιλογές ή/και τις ρυθμίσεις του παρακάτω πίνακα.

Επιλογή

Τι κάνει

Διατήρηση των αρχείων μου > Αλλαγή ρυθμίσεων > Προεγκατεστημένες εφαρμογές Ενεργό

 • Επανεγκαθιστά τα Windows 10 και διατηρεί τα προσωπικά αρχεία σας.

 • Καταργεί τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που έχετε εγκαταστήσει.

 • Καταργεί τις αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις.

 • Επαναφέρει τυχόν εφαρμογές που είχαν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, αν παραλάβατε τον υπολογιστή με τα Windows 10 εγκατεστημένα.

Διατήρηση των αρχείων μου > Αλλαγή ρυθμίσεων > Προεγκατεστημένες εφαρμογές Ανενεργό

 • Επανεγκαθιστά τα Windows 10 και διατηρεί τα προσωπικά αρχεία σας.

 • Καταργεί τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που έχετε εγκαταστήσει.

 • Καταργεί τις αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις.

 • Καταργεί τις εφαρμογές που είχε εγκαταστήσει ο κατασκευαστής του υπολογιστή σας.

Κατάργηση όλων

 • Επανεγκαθιστά τα Windows 10 και καταργεί όλα τα προσωπικά αρχεία σας.

 • Καταργεί τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που έχετε εγκαταστήσει.

 • Καταργεί τις αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις.

 • Καταργεί τις εφαρμογές που είχε εγκαταστήσει ο κατασκευαστής του υπολογιστή σας. (Αν παραλάβατε τον υπολογιστή με τα Windows 10 εγκατεστημένα, οι εφαρμογές από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας θα επανεγκατασταθούν.)

Σημείωση: Καταργήστε όλα > αλλάζετε ρυθμίσεις σάς παρέχει δύο επιλογές.

Αν επιλέξετε Ενεργό για τη "Διαγραφή δεδομένων", γίνεται κατάργηση των αρχείων και εκκαθάριση της μονάδας δίσκου. Αν έχετε σκοπό να δωρίσετε, να ανακυκλώσετε ή να πουλήσετε τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή. Αυτό ίσως διαρκέσει μία ή δύο ώρες, αλλά δυσκολεύει την επαναφορά των αρχείων που έχετε καταργήσει από άλλα άτομα.

Αν επιλέξετε Ανενεργό για τη "Διαγραφή δεδομένων", απλώς καταργούνται τα αρχεία. Απαιτεί λιγότερο χρόνο, αλλά είναι λιγότερο ασφαλής.

Επαναφορά του υπολογιστή σας από την οθόνη εισόδου

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας από την οθόνη εισόδου. Δείτε πώς:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L για να εισέλθετε στην οθόνη σύνδεσης και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο Shift ενώ επιλέγετε το κουμπί τροφοδοσίας > Επανεκκίνηση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. Θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (WinRE).

 3. Στην οθόνη Κάντε μια επιλογή, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επαναφορά αυτού του υπολογιστή και, στη συνέχεια, μία από τις επιλογές του προηγούμενου πίνακα.

  Οθόνη 'Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

Συνδέστε το μέσο εγκατάστασης που δημιουργήσατε στον υπολογιστή σας και επανεγκαταστήστε τα Windows 10. 

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων και επιλέξτε τη μονάδα δίσκου με το μέσο εγκατάστασης.

 2. Στον ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι, όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να επιτρέψετε στην εφαρμογή να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή των στοιχείων που θα διατηρηθούν.

 4. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και κατόπιν επιλέξτε Επόμενο:

  • Διατήρηση προσωπικών αρχείων και εφαρμογών – Αυτή η επιλογή θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα, τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις σας.

  • Διατήρηση μόνο προσωπικών αρχείων – Αυτή η επιλογή θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας, αλλά όλες οι εφαρμογές σας θα καταργηθούν.

  • Να μην διατηρηθεί τίποτα – Αυτή η επιλογή θα καταργήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα, τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές.

  Προειδοποίηση: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας επανεγκατάστασης των Windows 10. Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας πρώτα, αν επιλέξετε Να μην διατηρηθεί τίποτα

 5. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η επανεγκατάσταση των Windows 10 στον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας μπορεί να επανεκκινηθεί πολλές φορές κατά την επανεγκατάσταση.

Σημαντικό: Εάν έχετε κρυπτογραφήσει τη συσκευή σας, θα χρειαστείτε το κλειδί BitLocker για να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης για να επαναφέρετε ή να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας Εάν δεν γνωρίζετε το κλειδί BitLocker, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του κλειδιού αποκατάστασης BitLocker.

Αν ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται και δεν έχετε δημιουργήσει μονάδα δίσκου αποκατάστασης, πραγματοποιήστε λήψη ενός μέσου εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε το για επαναφορά από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος ή για επαναφορά του υπολογιστή σας.

 1. Σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί, μεταβείτε στην τοποθεσία web λήψης λογισμικού της Microsoft.

 2. Κατεβάστε το εργαλείο δημιουργίας μέσου των Windows 10 και εκτελέστε το.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία μέσου εγκατάστασης για άλλο υπολογιστή.

 4. Επιλέξτε γλώσσα, έκδοση και αρχιτεκτονική (64 bit ή 32 bit).

 5. Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε μέσο εγκατάστασης και επιλέξτε Τέλος.

 6. Συνδέστε το μέσο εγκατάστασης που δημιουργήσατε στον υπολογιστή που δεν λειτουργεί και ενεργοποιήστε τον.

 7. Στην αρχική οθόνη εγκατάστασης, πληκτρολογήστε τη γλώσσα σας και άλλες προτιμήσεις και επιλέξτε Επόμενο. Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης, ο υπολογιστής σας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση από μονάδα δίσκου. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της σειράς εκκίνησης του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.

 8. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

 9. Στην οθόνη Κάντε μια επιλογή, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Από εκεί:

  • Κάντε επαναφορά από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος, επιλέγοντας Επιλογές για προχωρημένους > Επαναφορά Συστήματος. Αυτή η επιλογή θα καταργήσει πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις που μπορεί να προκαλούν προβλήματα στον υπολογιστή σας. Η επαναφορά από ένα σημείο επαναφοράς δεν θα επηρεάσει τα προσωπικά σας αρχεία.

Σημαντικό: Εάν έχετε κρυπτογραφήσει τη συσκευή σας, θα χρειαστείτε το κλειδί BitLocker για να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης για να επαναφέρετε ή να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας Εάν δεν γνωρίζετε το κλειδί BitLocker, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του κλειδιού αποκατάστασης BitLocker.

Αν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης για να κάνετε επαναφορά από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος ή να ανακτήσετε τον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας μονάδας αποκατάστασης σε υπολογιστή που λειτουργεί, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Surface, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και χρήση μιας μονάδας δίσκου αποκατάστασης USB για το Surface, για να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε ένα είδωλο αποκατάστασης USB ειδικά για τη συσκευή Surface που έχετε.

Για κάνετε αποκατάσταση χρησιμοποιώντας τη μονάδα δίσκου αποκατάστασης: 

 1. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου αποκατάστασης και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L για να εισέλθετε στην οθόνη σύνδεσης και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο Shift ενώ επιλέγετε το κουμπί τροφοδοσίας> Επανεκκίνηση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 3. Θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (WinRE).

 4. Στην οθόνη "Επιλογή επιλογής", επιλέξτε "Αντιμετώπιση προβλημάτων"και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές. (Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση από μονάδα δίσκου. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της σειράς εκκίνησης του υπολογιστή σας.)

Οθόνη 'Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω' στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

 • Για να κάνετε επαναφορά από ένα σημείο επαναφοράς συστήματος, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους > Επαναφορά Συστήματος. Αυτή η επιλογή δεν θα επηρεάσει τα προσωπικά αρχεία σας, αλλά θα καταργήσει πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις που μπορεί να προκαλούν προβλήματα στον υπολογιστή σας.

 • Για να επανεγκαταστήσετε τα Windows 10, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένουςΑποκατάσταση από μονάδα δίσκου. Αυτή η επιλογή θα καταργήσει τα προσωπικά αρχεία σας, τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που έχετε εγκαταστήσει, καθώς και τις αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αναβάθμιση στα Windows 10, θα μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη έκδοση των Windows, επιλέγοντας το κουμπί "Έναρξη", στη συνέχεια, επιλέγοντας "Ρυθμίσεις" > "Ενημέρωση &> Αποκατάσταση ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Γρήγορα αποτελέσματα" στην περιοχή "Επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση των Windows 10". Αυτή η επιλογή θα διατηρήσει τα προσωπικά αρχεία σας, αλλά θα καταργήσει εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε μετά την αναβάθμιση, καθώς και τυχόν αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα έχετε 10 ημέρες για να επιστρέψετε. 
Άνοιγμα ρυθμίσεων αποκατάστασης

Για να επιστρέψετε, θα πρέπει:

 • Να διατηρήσετε όλα τα στοιχεία στους φακέλους "windows.old" και "$windows.~bt" μετά την αναβάθμιση.

 • Να καταργήσετε τους λογαριασμούς χρηστών που προσθέσατε μετά την αναβάθμιση.

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούσατε για είσοδο στα Windows 7 ή στα Windows 8.1 (αν χρησιμοποιούσατε κωδικό).

 • Να έχετε τη μονάδα USB που χρησιμοποιήσατε για την αναβάθμιση στα Windows 10 (αν χρησιμοποιήσατε).

Σημείωση: Αν επιστρέψετε στα Windows 8.1, ορισμένες εφαρμογές που συνόδευαν τα Windows, όπως η Αλληλογραφία και οι Επαφές, ενδέχεται να μην λειτουργούν πλέον. Για να επιδιορθώσετε τις εφαρμογές, εγκαταστήστε τις ξανά από το Microsoft Store.

Σημείωση: Η επιλογή στις Ρυθμίσεις για να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση των Windows είναι διαθέσιμη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αναβάθμιση.

Πληροφορίες για μέλη του Προγράμματος Windows Insider

Εάν είστε insider και η τρέχουσα έκδοση προεπισκόπησης δεν λειτουργεί για εσάς, επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & και > Αποκατάστασης. Στην περιοχή Επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση των Windows 10, επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα. Αυτή η επιλογή δεν θα καταργήσει τα προσωπικά αρχεία σας, αλλά θα καταργήσει τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που έχετε εγκαταστήσει πρόσφατα και θα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Η επιστροφή σε μια προηγούμενη έκδοση δεν σας αφαιρεί από το Πρόγραμμα Insider. Όταν η επόμενη έκδοση προεπισκόπησης είναι έτοιμη, θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Αυτή η επιλογή επιστρέφει τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη χρονική στιγμή, η οποία ονομάζεται σημείο επαναφοράς συστήματος. Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής ή ενός προγράμματος οδήγησης και κατά τη δημιουργία σημείου επαναφοράς με μη αυτόματο τρόπο. Η επαναφορά συστήματος δεν επηρεάζει τα προσωπικά αρχεία σας, αλλά καταργεί τις εφαρμογές, τα προγράμματα οδήγησης και τις ενημερώσεις που έχουν εγκατασταθεί μετά τη δημιουργία του σημείου επαναφοράς.

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε "Πίνακας ελέγχου"και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον από τη λίστα των αποτελεσμάτων

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στην περιοχή Πίνακας Ελέγχου, πληκτρολογήστε αποκατάσταση.

 3. Επιλέξτε Αποκατάσταση > Άνοιγμα Επαναφοράς Συστήματος.

 4. Στο πλαίσιο Επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων συστήματος, επιλέξτε Επόμενο.

 5. Επιλέξτε το σημείο επαναφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα των αποτελεσμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σάρωση για προγράμματα που επηρεάστηκαν.

  Σημειώσεις: 

  • Αν δεν βλέπετε το σημείο επαναφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση περισσότερων σημείων επαναφοράς, για να δείτε περισσότερα σημεία επαναφοράς.

  • Αν δεν βλέπετε κανένα σημείο επαναφοράς, ενδέχεται να οφείλεται στο ότι η προστασία συστήματος δεν είναι ενεργοποιημένη. Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε:

   1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχουκαιέπειτα επιλέξτε τον από τη λίστα αποτελεσμάτων.

   2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στην περιοχή Πίνακας Ελέγχου, πληκτρολογήστε αποκατάσταση.

   3. Επιλέξτε Αποκατάσταση > Ρύθμιση παραμέτρων Επαναφοράς Συστήματος > Ρύθμιση παραμέτρων και ελέγξτε αν η επιλογή Ενεργοποίηση προστασίας συστήματος είναι επιλεγμένη.

    • Αν η Ενεργοποίηση προστασίας συστήματος δεν είναι επιλεγμένη, τότε η προστασία συστήματος δεν είναι ενεργοποιημένη και δεν υπάρχουν σημεία επαναφοράς. Σε αυτό το σενάριο, δεν θα μπορέσετε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα σημείο επαναφοράς συστήματος και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από τις άλλες επιλογές αποκατάστασης που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

    • Αν η Ενεργοποίηση προστασίας συστήματος είναι επιλεγμένη, προχωρήστε στο βήμα 6.

 6. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, αν καταργήσετε αυτό το σημείο επαναφοράς. Αν συμφωνείτε με τις διαγραφές, επιλέξτε Κλείσιμο> Επόμενο > Τέλος.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×