Εφαρμογές παρασκηνίου στα Windows 10 και προστασία προσωπικών δεδομένων

Στα Windows 10, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές οι οποίες μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούν ενέργειες, ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε πραγματικά στο παράθυρο της εφαρμογής. Αυτές ονομάζονται γενικά εφαρμογές παρασκηνίου.

Για να ελέγξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο

  1. Μεταβείτε στην Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Εφαρμογές παρασκηνίου.

  2. Στην περιοχή Εφαρμογές παρασκηνίου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι ρυθμισμένη σε Ενεργό.

  3. Στην περιοχή Επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο, θέστε τις ρυθμίσεις μεμονωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών σε Ενεργό ή Ανενεργό.

Για να τερματίσετε την εκτέλεση των περισσότερων εφαρμογών στο παρασκήνιο

  1. Μεταβείτε στην Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Εφαρμογές παρασκηνίου.

  2. Στην περιοχή Εφαρμογές παρασκηνίου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι ρυθμισμένη σε Ανενεργό.

Εξαιρέσεις στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας δεν θα εμφανίζονται στη λίστα Επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και δεν επηρεάζονται από τη ρύθμιση Να επιτρέπεται σε εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό εφαρμογών επιφάνειας εργασίας, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Σημείωση

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν μια εφαρμογή είναι εφαρμογή επιφάνειας εργασίας; Συνήθως, οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας λαμβάνονται από το Internet ή μέσω κάποιου μέσου εγκατάστασης (όπως ένα CD, ένα DVD ή μια συσκευή αποθήκευσης USB). Εκκινούνται με τη χρήση ενός αρχείου .EXE ή .DLL και τυπικά εκτελούνται στη συσκευή σας, σε αντίθεση με τις εφαρμογές που βασίζονται στο web (οι οποίες εκτελούνται στο cloud). Επίσης, οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμες στο Microsoft Store.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×