Εφαρμογή Ηχογράφηση για Windows Συνήθεις ερωτήσεις

Η Ηχογράφηση είναι μια εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε εγγραφή ήχου έως και τρεις ώρες ανά αρχείο ηχογράφησης. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε παράθεση με άλλες εφαρμογές, κάτι που σας επιτρέπει να ηχογραφείτε ενώ συνεχίζετε την εργασία στον υπολογιστή σας. (Μολονότι υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα επιφάνειας εργασίας που ονομάζεται Ηχογράφηση, αυτό το άρθρο αναφέρεται στην εφαρμογή Ηχογράφηση.)
 

 • Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, πατήστε ή κάντε κλικ στο κόκκινο κυκλικό κουμπί με το μικρόφωνο στο κέντρο του. Αυτό είναι το κουμπί Εγγραφή.

  Κουμπί "Εγγραφή" 

 • Για να κάνετε παύση της ηχογράφησης, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Παύση.

  Κουμπί "Παύση" 

 • Για να συνεχίσετε την ίδια ηχογράφηση στην οποία κάνατε παύση, πατήστε ή κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Παύση.

 • Για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή. Θα δείτε την ηχογράφηση να εμφανίζεται στη λίστα ηχογραφήσεών σας.

  Κουμπί "Διακοπή" 

  (Την επόμενη φορά που θα πατήσετε ή θα κάνετε κλικ στο κουμπί Εγγραφή, θα ξεκινήσει μια νέα ηχογράφηση.)


 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στην ηχογράφηση που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Επιλέξτε Μετονομασία.

 3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ηχογράφησή σας. Επιλέξτε Μετονομασία.Οι ηχογραφήσεις σας αποθηκεύονται εντός της εφαρμογής Ηχογράφηση. Αν καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, οι ηχογραφήσεις σας θα διαγραφούν. Για να στείλετε το αρχείο ηχογράφησης σε κάποιο άτομο μέσω μιας άλλης εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το σύμβολο Κοινή χρήση.


 1. Ανοίξτε την Ηχογράφηση.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην ηχογράφηση που θέλετε να μοιραστείτε.

 3. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Κοινή χρήση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.)

 4. Θα δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που διαθέτετε, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης. Για να στείλετε την ηχογράφηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε ή κάντε κλικ στην Αλληλογραφία και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για να κάνετε κοινή χρήση της ηχογράφησής σας σε μια εφαρμογή, πατήστε ή κάντε κλικ στην εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες.


Μπορείτε επίσης να στείλετε αρχεία ηχογράφησης απευθείας από την εφαρμογή Αλληλογραφία. Πατήστε ή κάντε κλικ στην Ηχογράφηση από το μενού όταν επιλέγετε ένα αρχείο για επισύναψη σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στην ηχογράφηση που θέλετε να κάνετε περικοπή.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή.

 3. Σύρετε το αριστερό και το δεξιό άκρο της λωρίδας χρόνου στα νέα σημεία αρχής και τέλους που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της ηχογράφησης που έχετε κάνει περικοπή, για να βεβαιωθείτε ότι αρχίζει και τελειώνει εκεί που θέλετε. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα σημεία αρχής και τέλους. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το τμήμα που έχετε κάνει περικοπή ως νέο αρχείο ηχογράφησης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αντιγράφου.

  • Αν θέλετε να αντικαταστήσετε την ηχογράφησή σας με το τμήμα που έχετε κάνει περικοπή, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πρωτότυπου.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να κάνετε περικοπή αν έχετε ελαχιστοποιήσει την Ηχογράφηση ώστε να καταλαμβάνει πλάτος μικρότερο από 672px στην οθόνη. Θα πρέπει να μεγαλώσετε την Ηχογράφηση για να κάνετε περικοπή. 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στην ηχογράφηση που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.


Η Ηχογράφηση δεν συνεχίζει την ηχογράφηση στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές. Για να χρησιμοποιήσετε την Ηχογράφηση μαζί με άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιήστε τις σε παράθεση.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ηχογράφηση μαζί με άλλες εφαρμογές

 1. Ανοίξτε την Ηχογράφηση.

 2. Σαρώστε προς το κέντρο από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί ένα άνοιγμα πίσω από την εφαρμογή και έπειτα σύρετε την εφαρμογή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.(Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε κλικ στο επάνω μέρος της οθόνης και σύρετε την εφαρμογή προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί ένα άνοιγμα πίσω από αυτήν και έπειτα σύρετε την εφαρμογή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.)

 3. Επιστρέψτε στην οθόνη Έναρξης και ανοίξτε άλλη μια εφαρμογή. Θα εμφανιστεί δίπλα στην Ηχογράφηση στην ίδια οθόνη.

 4. Ρυθμίστε το μέγεθος της οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσει η Ηχογράφηση μετακινώντας τη γραμμή μεταξύ των εφαρμογών.


 1. Ανοίξτε την Ηχογράφηση.

 2. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Ρυθμίσεις.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.)

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα.

 4. Ορίστε το Μικρόφωνο ως Ενεργό. Τώρα μπορείτε να ηχογραφήσετε.


 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Ήχος στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μικρόφωνο και έπειτα στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Επίπεδα. Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση και την ενίσχυση του μικροφώνου σας.

 6. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK για να κλείσετε την καρτέλα Ήχος.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×