Για να μειώσετε τη συχνότητα με την οποία ακούτε συνηθισμένες ανακοινώσεις από τον Αφηγητή, π.χ. όταν κάνετε ένα τυπογραφικό λάθος ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, ορισμένες ανακοινώσεις μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με έναν ήχο. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ονόματα των ήχων, μια περιγραφή του πότε ακούγονται και μια επιλογή για την αναπαραγωγή του ήχου. Όταν επιλέξετε "Αναπαραγωγή ήχου", θα ανοίξει μια νέα καρτέλα και θα γίνει αναπαραγωγή του ήχου.  

Οι συνηθισμένες ανακοινώσεις που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με έναν ήχο είναι όταν γίνεται αυτόματη διόρθωση σε κάτι, όταν φτάσετε σε μια σύνδεση, όταν η λειτουργία σάρωσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, όταν υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος και όταν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις. 

Για να αντικαταστήσετε αυτές τις ανακοινώσεις μόνο με τους ήχους, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατώντας το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + N, μεταβείτε στην ενότητα Αλλαγή των στοιχείων που ακούτε κατά την ανάγνωση και την αλληλεπίδραση και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Να ακούγονται μόνο ήχοι για συνηθισμένες ενέργειες.

Σημείωση: Στο Windows 11, η σκουρόχρωμη και η ανοιχτόχρωμη λειτουργία έχουν διαφορετικά ηχητικά τοπία. δοκιμάστε τα και τα δύο, για να δείτε ποιο προτιμάτε.

Ήχοι Αφηγητή

Ήχος

Περιγραφή

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργό Caps lock

Όταν πατάτε το πλήκτρο Shift ενώ είναι ενεργό το πλήκτρο Caps Lock

Αναπαραγωγή ήχου για ενεργό caps lock 

Έγινε αυτόματη διόρθωση (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

 • Κατά την αυτόματη δημιουργία λίστας

 • Κατά την αυτόματη διόρθωση ενός ορθογραφικού λάθους

 • Κατά την αυτόματη διόρθωση πεζών-κεφαλαίων

Αναπαραγωγή ήχου αυτόματης διόρθωσης

Επιβεβαίωση ενέργειας (μόνο για αφή)

 • Κατά τη σύμπτυξη, την ανάπτυξη, την κλήση ή την εναλλαγή ενός στοιχείου ελέγχου

 • Κατά την επιλογή ενός στοιχείου

Αναπαραγωγή ήχου επιβεβαίωσης ενέργειας

Στοιχείο (μόνο αφή)

 • Κατά την περιήγηση στοιχείων με αφή

 • Κατά το άγγιγμα ενός στοιχείου

Αναπαραγωγή ήχου στοιχείου

Μήνυμα σφάλματος

Κατά την εμφάνιση σφάλματος

Αναπαραγωγή ήχου μηνύματος σφάλματος

Χειρονομία με 3 δάχτυλα

Κατά τη χειρονομία με 3 δάχτυλα

Αναπαραγωγή ήχου χειρονομίας με 3 δάχτυλα

Γραμματικό σφάλμα

Κατά την εμφάνιση γραμματικού σφάλματος

Αναπαραγωγή ήχου γραμματικού σφάλματος

Ανοίγει η Επεξεργασία μεθόδου εισόδου

Κατά το άνοιγμα του μενού Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου

Αναπαραγωγή ήχου ανοίγματος IME

Κλείσιμο πληκτρολογίου

Κατά το κλείσιμο του εικονικού πληκτρολογίου

Αναπαραγωγή ήχου κλεισίματος πληκτρολ.

Άνοιγμα πληκτρολογίου

Κατά το άνοιγμα του εικονικού πληκτρολογίου

Αναπαραγωγή ήχου ανοίγματος πληκτρολογ.

Σύνδεση (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την προσέγγιση σε μια σύνδεση

Αναπαραγωγή ήχου σύνδεσης

Απενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης

Αναπαραγωγή ήχου απενερ. λειτ. σάρωσης

Ενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης

Αναπαραγωγή ήχου ενεργοπ. λειτ. σάρωσης

Άκρη οθόνης (μόνο αφή)

Κατά το άγγιγμα της άκρης της οθόνης

Αναπαραγωγή ήχου άκρης οθόνης

Εντολή κύλισης (μόνο αφή)

Κατά την κύλιση με δύο δάχτυλα

Αναπαραγωγή ήχου εντολής κύλισης

Ορθογραφικό λάθος (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά τον εντοπισμό ορθογραφικού λάθους

Αναπαραγωγή ήχου ορθογραφικού λάθους

Διαθέσιμες προτάσεις (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά το άνοιγμα του πλαισίου προτάσεων

Αναπαραγωγή ήχου διαθέσιμων προτάσεων

Κλείσιμο προτάσεων

Κατά το κλείσιμο του πλαισίου προτάσεων

Αναπαραγωγή ήχου κλεισίματος προτάσεων

Κενός χώρος (μόνο αφή)

Κατά το άγγιγμα ενός σημείου που δεν είναι στοιχείο

Αναπαραγωγή ήχου κενού χώρου

Ζουμ (μόνο αφή)

Κατά το τσίμπημα και ανάπτυξη για μεγέθυνση

Αναπαραγωγή ήχου ζουμ

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Για να μειώσετε τη συχνότητα με την οποία ακούτε συνηθισμένες ανακοινώσεις από τον Αφηγητή, π.χ. όταν κάνετε ένα τυπογραφικό λάθος ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, ορισμένες ανακοινώσεις μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με έναν ήχο. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ονόματα των ήχων, μια περιγραφή του πότε ακούγονται και μια επιλογή για την αναπαραγωγή του ήχου. Όταν επιλέξετε "Αναπαραγωγή ήχου", θα ανοίξει μια νέα καρτέλα και θα γίνει αναπαραγωγή του ήχου.

Οι συνηθισμένες ανακοινώσεις που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με έναν ήχο είναι όταν γίνεται αυτόματη διόρθωση σε κάτι, όταν φτάσετε σε μια σύνδεση, όταν η λειτουργία σάρωσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, όταν υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος και όταν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις. 

Για να αντικαταστήσετε αυτές τις ανακοινώσεις μόνο με τους ήχους, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατώντας το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + N, μεταβείτε στην ενότητα Αλλαγή των στοιχείων που ακούτε κατά την ανάγνωση και την αλληλεπίδραση και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Να ακούγονται μόνο ήχοι για συνηθισμένες ενέργειες

Ήχοι Αφηγητή

Ήχος

Περιγραφή

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργό Caps lock

Όταν πατάτε το πλήκτρο Shift ενώ είναι ενεργό το πλήκτρο Caps Lock

Αναπαραγωγή ήχου για ενεργό caps lock 

Έγινε αυτόματη διόρθωση (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

 • Κατά την αυτόματη δημιουργία λίστας

 • Κατά την αυτόματη διόρθωση ενός ορθογραφικού λάθους

 • Κατά την αυτόματη διόρθωση πεζών-κεφαλαίων

Αναπαραγωγή ήχου αυτόματης διόρθωσης

Επιβεβαίωση ενέργειας (μόνο για αφή)

 • Κατά τη σύμπτυξη, την ανάπτυξη, την κλήση ή την εναλλαγή ενός στοιχείου ελέγχου

 • Κατά την επιλογή ενός στοιχείου

Αναπαραγωγή ήχου επιβεβαίωσης ενέργειας

Στοιχείο (μόνο αφή)

 • Κατά την περιήγηση στοιχείων με αφή

 • Κατά το άγγιγμα ενός στοιχείου

Αναπαραγωγή ήχου στοιχείου

Μήνυμα σφάλματος

Κατά την εμφάνιση σφάλματος

Αναπαραγωγή ήχου μηνύματος σφάλματος

Χειρονομία με 3 δάχτυλα

Κατά τη χειρονομία με 3 δάχτυλα

Αναπαραγωγή ήχου χειρονομίας με 3 δάχτυλα

Γραμματικό σφάλμα

Κατά την εμφάνιση γραμματικού σφάλματος

Αναπαραγωγή ήχου γραμματικού σφάλματος

Ανοίγει η Επεξεργασία μεθόδου εισόδου

Κατά το άνοιγμα του μενού Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου

Αναπαραγωγή ήχου ανοίγματος IME

Κλείσιμο πληκτρολογίου

Κατά το κλείσιμο του εικονικού πληκτρολογίου

Αναπαραγωγή ήχου κλεισίματος πληκτρολ.

Άνοιγμα πληκτρολογίου

Κατά το άνοιγμα του εικονικού πληκτρολογίου

Αναπαραγωγή ήχου ανοίγματος πληκτρολογ.

Σύνδεση (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την προσέγγιση σε μια σύνδεση

Αναπαραγωγή ήχου σύνδεσης

Απενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης

Αναπαραγωγή ήχου απενερ. λειτ. σάρωσης

Ενεργοποίηση λειτουργίας σάρωσης (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης

Αναπαραγωγή ήχου ενεργοπ. λειτ. σάρωσης

Άκρη οθόνης (μόνο αφή)

Κατά το άγγιγμα της άκρης της οθόνης

Αναπαραγωγή ήχου άκρης οθόνης

Εντολή κύλισης (μόνο αφή)

Κατά την κύλιση με δύο δάχτυλα

Αναπαραγωγή ήχου εντολής κύλισης

Ορθογραφικό λάθος (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά τον εντοπισμό ορθογραφικού λάθους

Αναπαραγωγή ήχου ορθογραφικού λάθους

Διαθέσιμες προτάσεις (ελεγχόμενη από ρύθμιση)

Κατά το άνοιγμα του πλαισίου προτάσεων

Αναπαραγωγή ήχου διαθέσιμων προτάσεων

Κλείσιμο προτάσεων

Κατά το κλείσιμο του πλαισίου προτάσεων

Αναπαραγωγή ήχου κλεισίματος προτάσεων

Κενός χώρος (μόνο αφή)

Κατά το άγγιγμα ενός σημείου που δεν είναι στοιχείο

Αναπαραγωγή ήχου κενού χώρου

Ζουμ (μόνο αφή)

Κατά το τσίμπημα και ανάπτυξη για μεγέθυνση

Αναπαραγωγή ήχου ζουμ

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×