Προστασία με την Ασφάλεια των Windows

Τα Windows 10 περιλαμβάνουν την Ασφάλεια των Windows, η οποία παρέχει την πιο πρόσφατη προστασία από ιούς. Η συσκευή σας θα προστατεύεται ενεργά από τη στιγμή που θα εκκινήσετε τα Windows 10. Η Ασφάλεια των Windows εκτελεί διαρκώς σάρωση για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (κακόβουλο λογισμικό), ιούς και απειλές της ασφάλειας. Εκτός από την προστασία σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενημερώσεων, ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σας ασφαλή και προστατευμένη από απειλές.

Κέντρο προστασίας του Windows Defender

Ορισμένες δυνατότητες θα διαφέρουν ελαφρώς, αν εκτελείτε τα Windows 10 σε S mode. Καθώς αυτή η λειτουργία έχει απλοποιηθεί για μεγαλύτερη ασφάλεια, η περιοχή Προστασία από ιούς και απειλές έχει λιγότερες επιλογές. Μην ανησυχείτε όμως, η ενσωματωμένη ασφάλεια αυτής της λειτουργίας εμποδίζει αυτόματα την εκτέλεση ιών και άλλων απειλών στη συσκευή σας, ενώ θα λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τα Windows 10 σε S mode.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

 • Η Ασφάλεια των Windows είναι ενσωματωμένη στα Windows 10 και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς που ονομάζεται Προστασία του Windows Defender από ιούς.

 • Σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows 10, η Ασφάλεια των Windows ονομάζεται Κέντρο προστασίας του Windows Defender.

 • Αν έχετε εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει κάποια άλλη εφαρμογή προστασίας από ιούς, η Ασφάλεια των Windows απενεργοποιείται αυτόματα. Αν απεγκαταστήσετε την άλλη εφαρμογή, η Ασφάλεια των Windows θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη ενημερώσεων Ασφάλειας των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση σφαλμάτων του Windows Update και στη σελίδα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης μιας εφαρμογής, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση ή κατάργηση μιας εφαρμογής στα Windows 10.

 • Για να αλλάξετε τον λογαριασμό χρήστη σας σε λογαριασμό διαχειριστή, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows 10.

Κατανόηση και προσαρμογή των δυνατοτήτων της Ασφάλειας των Windows

Η Ασφάλεια των Windows σάς παρέχει ενημερώσεις προστασίας από ιούς, δείχνοντάς σας πότε:

 • Έγινε η τελευταία σάρωση της συσκευής για απειλές.

 • Ενημερώθηκαν οι ορισμοί. Οι ορισμοί είναι αρχεία που χρησιμοποιεί η Ασφάλεια των Windows για να σας προστατεύει από τις πιο πρόσφατες απειλές.

 • Έγινε εκτέλεση της σάρωσης επιδόσεων και εύρυθμης λειτουργίας συσκευής. Η σάρωση αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο προστασίας της συσκευής σας με αυτές τις δυνατότητες της Ασφάλειας των Windows. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ασφάλεια των Windows . Κατόπιν, επιλέξτε τη δυνατότητα που θέλετε να εξερευνήσετε.

 • Προστασία από ιούς και απειλές. Παρακολουθήστε απειλές για τη συσκευή σας, εκτελέστε σαρώσεις και λάβετε ενημερώσεις για τον εντοπισμό των πιο πρόσφατων απειλών. (Ορισμένες από αυτές τις επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, αν εκτελείτε τα Windows 10 σε S mode.)

 • Προστασία λογαριασμού. Αποκτήστε πρόσβαση σε επιλογές εισόδου και ρυθμίσεις λογαριασμού, όπως το Windows Hello και το δυναμικό κλείδωμα.

 • Τείχος προστασίας και προστασία δικτύου. Διαχειριστείτε ρυθμίσεις του τείχους προστασίας και παρακολουθήστε τι συμβαίνει στα δίκτυα και τις συνδέσεις σας στο Internet.

 • Έλεγχος εφαρμογών και προγράμματος περιήγησης. Ενημερώστε ρυθμίσεις για το Windows Defender SmartScreen, ώστε να προστατεύετε τη συσκευή σας από πιθανώς επικίνδυνες εφαρμογές, αρχεία, τοποθεσίες και στοιχεία λήψης. Θα αποκτήσετε επίσης προστασία από εκμεταλλεύσεις ευπάθειας και θα μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις προστασίας για τις συσκευές σας.

 • Ασφάλεια συσκευής. Ελέγξτε τις ενσωματωμένες επιλογές ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό.

 • Επιδόσεις και εύρυθμη λειτουργία συσκευής. Προβάλετε τις πληροφορίες κατάστασης των επιδόσεων και της εύρυθμης λειτουργίας της συσκευής σας και διατηρήστε τη συσκευή σας καθαρή και ενημερωμένη με την τελευταία έκδοση των Windows 10.

 • Επιλογές οικογενειακής χρήσης. Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των παιδιών σας στο Internet και τις συσκευές στο σπίτι σας.

Τα εικονίδια κατάστασης υποδεικνύουν το επίπεδο ασφάλειας:

 • Το πράσινο σημαίνει ότι η συσκευή σας είναι επαρκώς προστατευμένη και δεν υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες.

 • Το κίτρινο σημαίνει ότι υπάρχει μια προτεινόμενη ενέργεια ασφάλειας για εσάς.

 • Το κόκκινο είναι μια προειδοποίηση ότι κάτι απαιτεί την άμεση προσοχή σας.

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο

Αν ανησυχείτε για τους κινδύνους σε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελο, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο αρχείο ή στον φάκελο στην Εξερεύνηση αρχείων και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Σάρωση με τον Windows Defender.

Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή κάποιος ιός στη συσκευή σας, θα πρέπει να εκτελέσετε αμέσως μια γρήγορη σάρωση. Η σάρωση αυτή είναι πολύ πιο γρήγορη από την εκτέλεση πλήρους σάρωσης σε όλα τα αρχεία και φακέλους.

Εκτέλεση μιας γρήγορης σάρωσης στην Ασφάλεια των Windows

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ασφάλεια των Windows > Προστασία από ιούς και απειλές.

 2. Στην περιοχή Τρέχουσες απειλές, επιλέξτε Γρήγορη σάρωση (ή σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows 10, στην περιοχή Ιστορικό απειλών, επιλέξτε Σάρωση τώρα).

Αν δεν μπορείτε να βρείτε επείγοντα ζητήματα, ενδεχομένως να θέλετε να ελέγξετε πιο διεξοδικά τη συσκευή σας.

Εκτέλεση μιας σάρωσης για προχωρημένους στην Ασφάλεια των Windows:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ασφάλεια των Windows > Προστασία από ιούς και απειλές.

 2. Στην περιοχή Τρέχουσες απειλές, επιλέξτε Επιλογές σάρωσης (ή σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows 10, στην περιοχή Ιστορικό απειλών, επιλέξτε Εκτέλεση νέας σάρωσης για προχωρημένους).

 3. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις σάρωσης:

  • Πλήρης σάρωση (έλεγχος των αρχείων και των προγραμμάτων που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στη συσκευή σας)

  • Προσαρμοσμένη σάρωση (σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων στη συσκευή σας)

  • Σάρωση Windows Defender Offline (εκτελέστε αυτήν τη σάρωση, αν ανησυχείτε ότι η συσκευή σας έχει ή θα μπορούσε να προσβληθεί από ιό ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Windows Defender Offline

 4. Επιλέξτε Σάρωση τώρα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκτέλεση σάρωσης για προχωρημένους

Σημείωση

Λόγω βελτιωμένης ασφάλειας, η διαδικασία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 σε S mode.

Προγραμματίστε τη δική σας σάρωση

Παρόλο που η Ασφάλεια των Windows σαρώνει τακτικά τη συσκευή σας για να τη διατηρεί ασφαλή, μπορείτε επίσης να ορίσετε την ώρα και τη συχνότητα εκτέλεσης σαρώσεων.

Προγραμματισμός σάρωσης

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε προγραμματισμός εργασιών στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη λίστα αποτελεσμάτων, επιλέξτε Προγραμματισμός εργασιών.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε το βέλο (>) δίπλα στο στοιχείο Βιβλιοθήκη Χρονοδιαγράμματος εργασιών για να το επεκτείνετε, κάντε το ίδιο με το στοιχείο with Microsoft > Windows και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε τον φάκελο Windows Defender.

 3. Στο επάνω κεντρικό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Προγραμματισμένη σάρωση του Windows Defender. (Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στις επιλογές, για να δείτε ολόκληρα τα ονόματα.)

 4. Στο παράθυρο Ενέργειες στα δεξιά, κάντε κύλιση προς τα κάτω και έπειτα επιλέξτε Ιδιότητες.

 5. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέξτε την καρτέλα Εναύσματα και έπειτα επιλέξτε Νέο.

 6. Ορίστε την προτιμώμενη ώρα και τη συχνότητα και έπειτα επιλέξτε OK.

 7. Εξετάστε το χρονοδιάγραμμα και επιλέξτε OK.

Σημείωση

Λόγω βελτιωμένης ασφάλειας, η διαδικασία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 σε S mode.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Προστασίας του Windows Defender από ιούς σε πραγματικό χρόνο

Ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε για λίγο την προστασία σε πραγματικό χρόνο. Ενώ είναι απενεργοποιημένη η προστασία σε πραγματικό χρόνο, τα αρχεία που ανοίγετε ή των οποίων πραγματοποιείτε λήψη δεν θα σαρώνονται για απειλές. Ωστόσο, η προστασία σε πραγματικό χρόνο θα ενεργοποιηθεί ξανά σύντομα με αυτόματο τρόπο, για την προστασία της συσκευής σας.

Προσωρινή απενεργοποίηση της προστασίας σε πραγματικό χρόνο

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ασφάλεια των Windows > Προστασία από ιούς και απειλές > Διαχείριση ρυθμίσεων. (Σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows 10, επιλέξτε Προστασία από ιούς και απειλές > Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς και απειλές.)

 2. Θέστε τη ρύθμιση Προστασία σε πραγματικό χρόνο σε Ανενεργό και επιλέξετε Ναι για επιβεβαίωση της ενέργειας.

Σημείωση

Λόγω βελτιωμένης ασφάλειας, η διαδικασία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αν χρησιμοποιείτε τα Windows 10 σε S mode.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×