Η υποστήριξη για το Windows 8.1 θα λήξει στις 10 Ιανουαρίου 2023

Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση σας. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε και να σας προτείνουμε να μετακινηθείτε σε υπολογιστή με Windows 11 για να παραμείνετε υποστηριζόμενοι και ασφαλείς.

Μάθετε περισσότερα

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο Windows 11 ή το Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Ανανέωση του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows και να διατηρήσετε τα προσωπικά αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Με την ανανέωση διατηρούνται επίσης οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή και οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το Microsoft Store.

 • Επαναφορά του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows, αλλά να διαγράψετε τα αρχεία, τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές σας, εκτός από τις εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή.

 • Αποκατάσταση του υπολογιστή για να αναιρέσετε τις πρόσφατες αλλαγές συστήματος που εφαρμόσατε.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εκκίνησης του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας) και μεταβείτε στην ενότητα "Μετάβαση στις Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows". Μπορείτε να κάνετε ανανέωση, επαναφορά ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τα προσωπικά σας αρχεία χρησιμοποιώντας το Ιστορικό αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση μονάδας δίσκου για το Ιστορικό αρχείων.

Πριν ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας, αυτές θα ολοκληρωθούν από μόνες τους. Ωστόσο, αν τα Windows χρειάζονται αρχεία που λείπουν, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε ένα μέσο αποκατάστασης, το οποίο κατά κανόνα είναι ένας δίσκος DVD ή μια μονάδα flash. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το τι θα χρειαστείτε θα εξαρτηθεί από τον υπολογιστή σας.

Αν ο υπολογιστής σας είχε τα Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, θα χρειαστείτε τους δίσκους ή τη μονάδα flash που συνόδευαν τον υπολογιστή σας. Διαβάστε τις πληροφορίες που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας, για να δείτε αν ο κατασκευαστής του υπολογιστή παρέχει αυτούς τους δίσκους ή τα μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να τα δημιουργήσατε κατά την πρώτη εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Αν δεν έχετε καμία από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας αν έχετε μια μονάδα USB 16 GB ή μεγαλύτερη. Μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε και να επιδιορθώσετε προβλήματα στον υπολογιστή σας, ακόμα και αν αυτός δεν εκκινείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μονάδας αποκατάστασης USB.

Αν αναβαθμίσατε τον υπολογιστή σας σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1 με DVD, χρησιμοποιήστε αυτόν το δίσκο. Αν δεν έχετε πολυμέσα Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Ανανέωση, επαναφορά ή αποκατάσταση

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις όπως στο παρελθόν και δεν γνωρίζετε τους λόγους, μπορείτε να κάνετε ανανέωσή του, χωρίς να διαγράψετε τα προσωπικά σας αρχεία ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

Σημείωση: Αν έχετε αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας από Windows 8 σε Windows 8.1 και ο υπολογιστής σας έχει ένα διαμέρισμα αποκατάστασης των Windows 8, η ανανέωση του υπολογιστή σας θα αποκαταστήσει τα Windows 8. Μετά το τέλος της ανανέωσης θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 8.1.

Προειδοποίηση: Οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε από τοποθεσίες web και DVD θα καταργηθούν. Οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή σας και αυτές που έχετε εγκαταστήσει από το Microsoft Store θα εγκατασταθούν ξανά. Μετά την ανανέωση του υπολογιστή σας, τα Windows τοποθετούν μια λίστα εφαρμογών που έχουν καταργηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας.

Ανανέωση του υπολογιστή σας

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και αποκατάσταση και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 3. Στην περιοχή Ανανέωση του υπολογιστή σας χωρίς να επηρεαστούν τα αρχεία σας, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα αποτελέσματα.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν θέλετε να ανακυκλώσετε τον υπολογιστή σας, να τον δώσετε σε κάποιον ή να ξεκινήσετε από την αρχή, μπορείτε να κάνετε πλήρη επαναφορά του. Αυτή η επιλογή καταργεί τα πάντα και επανεγκαθιστά τα Windows.

Σημείωση: Αν έχετε αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας από Windows 8 σε Windows 8.1 και ο υπολογιστής σας έχει ένα διαμέρισμα αποκατάστασης των Windows 8, η επαναφορά του υπολογιστή σας θα αποκαταστήσει τα Windows 8. Μετά το τέλος της επαναφοράς, θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 8.1.

Προειδοποίηση: Θα γίνει διαγραφή όλων των προσωπικών αρχείων και επαναφορά των ρυθμίσεών σας. Όλες οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε θα καταργηθούν. Μόνο οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή σας θα εγκατασταθούν ξανά.

Επαναφορά του υπολογιστή σας

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και αποκατάσταση και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 3. Στην περιοχή Κατάργηση όλων και επανεγκατάσταση των Windows, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα αποτελέσματα.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα ή διεξοδικά. Αν επιλέξετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα, ίσως να είναι δυνατή η ανάκτηση ορισμένων δεδομένων με χρήση ειδικού λογισμικού. Αν επιλέξετε να διαγράψετε τα δεδομένα διεξοδικά, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά η ανάκτηση των δεδομένων θα είναι πιο δύσκολη.

Αν πιστεύετε ότι μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα έχει προκαλέσει προβλήματα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε επαναφορά των Windows σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος δεν αλλάζει τα προσωπικά σας αρχεία, αλλά μπορεί να καταργήσει εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα.

Σημειώσεις: 

 • Η Επαναφορά Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη για τα Windows RT 8.1.

 • Τα Windows δημιουργούν αυτόματα ένα σημείο επαναφοράς κατά την εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας και νέων ενημερώσεων των Windows, σε περίπτωση που το τελευταίο σημείο επαναφοράς έχει δημιουργηθεί πριν από 7 ημέρες τουλάχιστον. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς με μη αυτόματο τρόπο, όποτε θέλετε.

Για να κάνετε επαναφορά του υπολογιστή σας σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 3. Πληκτρολογήστε Αποκατάσταση στο πλαίσιο αναζήτησης του Πίνακα Ελέγχου και έπειτα επιλέξτε Αποκατάσταση.

 4. Επιλέξτε Άνοιγμα Επαναφοράς Συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για την ανανέωση, την επαναφορά ή την επαναφορά του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις σελίδες της κοινότητας επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στο φόρουμ των Windows για λύσεις που έχουν βρει άλλοι χρήστες για προβλήματα που αντιμετώπισαν.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×