Χρήση αισθητήρα στα Windows 7

Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020

Σας συνιστούμε να μετακινηθείτε σε έναν υπολογιστή Windows 10, για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft.

Μαθετε περισσοτερα

Τι είναι οι αισθητήρες;

Οι αισθητήρες είναι στοιχεία υλικού που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, οι οποίες σχετίζονται με την τοποθεσία του υπολογιστή, τον περιβάλλοντα χώρο και άλλα. Τα προγράμματα στον υπολογιστή σας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από τους αισθητήρες και να τις αποθηκεύσουν ή να τις χρησιμοποιήσουν για καθημερινές εργασίες ή για τη βελτίωση της εμπειρίας που έχετε με τον υπολογιστή σας. Υπάρχουν δύο τύποι αισθητήρων:

 • Αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στον υπολογιστή σας

 • Αισθητήρες που συνδέονται ασύρματα ή ενσύρματα στον υπολογιστή σας

Ορισμένα παραδείγματα αισθητήρων περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα θέσης, όπως έναν δέκτη GPS, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει την τρέχουσα θέση του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν την θέση για να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σας ή οδηγίες για τον επόμενο προορισμό σας. Ένας αισθητήρας φωτισμού που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας θα μπορούσε να εντοπίσει το φως στο περιβάλλον σας και, στη συνέχεια, να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της οθόνης στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον σας.

Χρήση αισθητήρων θέσης και άλλων αισθητήρων

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, τα προγράμματα στον υπολογιστή σας μπορούν να προσαρμόσουν πληροφορίες και υπηρεσίες για εσάς, ανάλογα με την τρέχουσα θέση του υπολογιστή σας, το περιβάλλον και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα θέσης και τον υπολογιστή σας, ίσως μπορέσετε να βρείτε ένα εστιατόριο κοντά σας, οδηγίες για το συγκεκριμένο εστιατόριο, να στείλετε αυτές τις οδηγίες σε έναν φίλο σας και έπειτα να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε έναν χάρτη καθώς ταξιδεύετε προς τον προορισμό σας.

Όταν εγκαταστήσετε και ενεργοποιήσετε έναν αισθητήρα στον υπολογιστή σας, τα προγράμματα θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες του. Στη συνέχεια, τα προγράμματα μπορούν να αποθηκεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για καθημερινές εργασίες ή για τη βελτίωση της εμπειρίας που έχετε με τον υπολογιστή σας. Αν δεν θέλετε όλα τα προγράμματα και οι λογαριασμοί χρηστών να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ενός αισθητήρα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα.

Επειδή ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να αποστείλουν προσωπικές πληροφορίες μέσω συνδέσεων δικτύου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν αισθητήρα, μόνο όταν εισέρχεστε στα Windows με λογαριασμό διαχειριστή.

Αν θέλετε, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες για συγκεκριμένους χρήστες στον υπολογιστή σας. 

Πώς επηρεάζει ένας αισθητήρας την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου;

Από προεπιλογή, όταν ένας αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, όλα τα προγράμματα και οι χρήστες στον υπολογιστή σας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες από το συγκεκριμένο αισθητήρα. Τα Windows σάς ειδοποιούν όταν τα προγράμματα αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την τοποθεσία σας, εμφανίζοντας προσωρινά το εικονίδιο "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" στην περιοχή ειδοποιήσεων. Τα Windows εμφανίζουν αυτό το εικονίδιο την πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία αποκτήσει πρόσβαση στη θέση του υπολογιστή σας από έναν αισθητήρα.

Ορισμένα προγράμματα θα μπορούσαν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν προσωπικές πληροφορίες (όπως την τοποθεσία σας) από τους αισθητήρες χωρίς άδεια. Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση των προγραμμάτων σε πληροφορίες από τους αισθητήρες κατά λογαριασμό χρήστη.  

Αλλαγή των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από έναν αισθητήρα

Ίσως θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών (που εκτελούνται στο παρασκήνιο για όλους τους λογαριασμούς χρήστη) σε πληροφορίες από τους αισθητήρες. Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείτε έναν αισθητήρα για πρώτη φορά, όλα τα προγράμματα και οι υπηρεσίες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες ενός αισθητήρα για όλους τους λογαριασμούς χρηστών. Αν θέλετε, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση των προγραμμάτων σε πληροφορίες από τους αισθητήρες κατά λογαριασμό χρήστη. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την πρόσβαση των υπηρεσιών σε πληροφορίες αισθητήρων, αλλά αυτό θα ισχύει για όλους τους λογαριασμούς χρηστών.

 1. Ανοίξτε την περιοχή "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε αισθητήρες και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες

  Σημείωση

  Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήστη για τους αισθητήρες, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον έναν αισθητήρα.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων χρήστη.

 3. Στην περιοχή Αισθητήρας, επιλέξτε τον αισθητήρα για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήστη από τη λίστα.

 4. Στην περιοχή Πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα χρήστη για να επιτρέψετε την πρόσβαση ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα χρήστη για να καταργήσετε την πρόσβαση και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αισθητήρα

Όταν ενεργοποιήσετε έναν αισθητήρα, τα προγράμματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες του. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας από την περιοχή "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" στον Πίνακα Ελέγχου. Η απενεργοποίηση ενός αισθητήρα δεν τον απενεργοποιεί πλήρως. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ενός αισθητήρα όταν είναι απενεργοποιημένος.

Από προεπιλογή, όταν ένας αισθητήρας ενεργοποιηθεί, όλοι οι χρήστες και τα προγράμματα στον υπολογιστή σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του. Την πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία αποκτήσει πρόσβαση στη θέση του υπολογιστή σας από έναν αισθητήρα, τα Windows θα εμφανίσουν προσωρινά το εικονίδιο "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" στην περιοχή ειδοποιήσεων. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αισθητήρα

 1. Ανοίξτε την περιοχή "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη  και έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε αισθητήρες και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον αισθητήρα που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

Εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης αισθητήρα

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που συνοδεύουν τον αισθητήρα σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του αισθητήρα. Όταν εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα, πρέπει να τον ενεργοποιήσετε. Αυτό επιτρέπει στα προγράμματα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από τον αισθητήρα.

Κατάργηση εγκατάστασης αισθητήρα

 1. Ανοίξτε την περιοχή "Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε αισθητήρες και έπειτα επιλέξτε Αισθητήρες θέσης και άλλοι αισθητήρες.

 2. Κάντε κλικ στον αισθητήρα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Στην περιοχή Περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης αυτού του αισθητήρα και, στη συνέχεια, στο OK. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×