Χρήση υπαγόρευσης αντί πληκτρολόγησης για ομιλία στον υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε την υπαγόρευση, για να μετατρέψετε τις εκφωνούμενες λέξεις σε κείμενο σε οποιοδήποτε σημείο του υπολογιστή σας με τα Windows 10. Η υπαγόρευση χρησιμοποιεί την αναγνώριση ομιλίας, η οποία είναι ενσωματωμένη στα Windows 10, επομένως, δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση για να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να ξεκινήσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου και πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + H για να ανοίξετε τη γραμμή υπαγόρευσης. Στη συνέχεια, εκφωνήστε οτιδήποτε σκέφτεστε.  Για να διακόψετε την υπαγόρευση οποιαδήποτε στιγμή κατά την υπαγόρευση, πείτε "διακοπή υπαγόρευσης".

Γραμμή εργαλείων υπαγόρευσης στα Windows

Εάν χρησιμοποιείτε tablet ή οθόνη αφής, πατήστε το κουμπί μικροφώνου στο πληκτρολόγιο αφής για να ξεκινήσετε την υπαγόρευση. Πατήστε το ξανά για να διακόψετε την υπαγόρευση ή πείτε "Stop dictation" (Διακοπή υπαγόρευσης).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναγνώριση ομιλίας, διαβάστε το θέμα Χρήση της αναγνώρισης φωνής στα Windows 10. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το μικρόφωνό σας, διαβάστε το θέμα Τρόπος ρύθμισης και δοκιμής των μικροφώνων στα Windows 10.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπαγόρευση, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Εντολές υπαγόρευσης

Χρησιμοποιήστε εντολές υπαγόρευσης για να υποδείξετε στον υπολογιστή σας τι πρέπει να κάνει, όπως "delete that" (διαγραφή αυτού του στοιχείου) ή "select the previous word" (επιλογή της προηγούμενης λέξης).

Ο παρακάτω πίνακας σάς υποδεικνύει τι μπορείτε να πείτε. Αν μια λέξη ή φράση εμφανίζεται με έντονη γραφή, είναι παράδειγμα. Αντικαταστήστε τη με παρόμοιες λέξεις, για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.

Για να το κάνετε αυτό

Πείτε

Απαλοιφή επιλογής

Clear selection (απαλοιφή επιλογής), unselect that (κατάργηση επιλογής του στοιχείου)

Διαγραφή του πιο πρόσφατου αποτελέσματος υπαγόρευσης ή της τρέχουσας επιλογής κειμένου

Delete that (διαγραφή του στοιχείου), strike that (διαγραφή αυτού)

Διαγραφή μονάδας κειμένου, όπως της τρέχουσας λέξης

Delete word (Διαγραφή λέξης)

Μετακίνηση του δρομέα στον πρώτο χαρακτήρα μετά από μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση

Go after that (μετακίνηση μετά από το στοιχείο), move after word (μετακίνηση μετά τη λέξη), go to the end of paragraph (μετάβαση στο τέλος της παραγράφου), move to the end of that (μετακίνηση στο τέλος αυτού του στοιχείου)

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος μιας μονάδας κειμένου

Go after word (μετακίνηση μετά τη λέξη), move after word (μετάβαση μετά τη λέξης), go to the end of that (μετάβαση στο τέλος αυτού του στοιχείου), move to the end of paragraph (μετακίνηση στο τέλος της παραγράφου)

Μετακίνηση του δρομέα προς τα πίσω κατά μία μονάδα κειμένου

Move back to the previous word (μετακίνηση προς τα πίσω στην προηγούμενη λέξη), go up to the previous paragraph (επιστροφή στην προηγούμενη παράγραφο)

Μετακίνηση του δρομέα στον πρώτο χαρακτήρα πριν από μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση

Go to the start of the word (Μετάβαση στην αρχή της λέξης)

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή μιας μονάδας κειμένου

Go before that (μετάβαση πριν από αυτό το στοιχείο), move to the start of that (μετακίνηση στην αρχή αυτού του στοιχείου)

Μετακίνηση του δρομέα προς τα εμπρός στην επόμενη μονάδα κειμένου

Μετακίνηση προς τα εμπρός στην επόμενηλέξη. Μετάβαση στην επόμενηπαράγραφο

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος μιας μονάδας κειμένου

Move to the end of the word (μετακίνηση στο τέλος της λέξης), go to the end of the paragraph (μετάβαση στο τέλος της παραγράφου)

Εισαγωγή ενός από τα παρακάτω πλήκτρα: Tab, Enter, End, Home, Page up, Page down, Backspace, Delete

Tap Enter (πάτημα Enter), press Backspace (πάτημα Backspace)

Επιλογή μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης

Select word (Επιλογή λέξης)

Επιλογή του πιο πρόσφατου αποτελέσματος υπαγόρευσης

Επιλογή αυτού του κειμένου

Επιλογή μιας μονάδας κειμένου

Select the nextthree words (επιλογή των επόμενων τριών λέξεων), select the previous two paragraphs (επιλογή προηγούμενων δύο παραγράφων)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου

Start spelling (έναρξη ορθογραφικού ελέγχου), stop spelling (διακοπή ορθογραφικού ελέγχου)

Υπαγόρευση γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων

Μπορείτε να υπαγορεύσετε τους περισσότερους αριθμούς και τα σημεία στίξης, εκφωνώντας τον αριθμό ή τον χαρακτήρα του σημείου στίξης. Για να υπαγορεύσετε γράμματα και σύμβολα, πείτε τη φράση "start spelling" (έναρξη ορθογραφικού ελέγχου). Στη συνέχεια, εκφωνήστε το σύμβολο ή το γράμμα ή χρησιμοποιήσετε το φωνητικό αλφάβητο ICAO.

Για να υπαγορεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, πείτε "uppercase" (κεφαλαίο) πριν από το γράμμα. Για παράδειγμα, "κεφαλαία α" ή "κεφαλαίο άλφα". Όταν τελειώσετε, πείτε "διακοπή ορθογραφίας".

Εδώ θα βρείτε τους χαρακτήρες στίξης και τα σύμβολα που μπορείτε να υπαγορεύσετε.

Για να εισαγάγετε αυτό

Πείτε

@

at symbol, at sign (παπάκι)

#

Pound symbol, pound sign, number symbol, number sign, hash symbol, hash sign, hashtag symbol, hashtag sign, sharp symbol, sharp sign (δίεση)

$

Dollar symbol, dollar sign, dollars symbol, dollars sign (σύμβολο δολαρίου)

%

Percent symbol, percent sign (σύμβολο τοις εκατό)

^

Καπέλο

&

And symbol, and sign, ampersand symbol, ampersand sign (σύμβολο εμπορικού "και")

*

Asterisk, times, star (αστερίσκος)

(

Open paren, left paren, open parenthesis, left paren (αριστερή παρένθεση)

)

Close paren, right paren, close parenthesis, right parenthesis (δεξιά παρένθεση)

_

Χαρακτήρας υπογράμμισης

-

Hyphen, dash, minus sign (ενωτικό)

~

Περισπωμένη

\

Backslash, whack (ανάστροφη κάθετος)

/

Forward slash, divided by (κάθετος)

,

Κόμμα

.

Period, dot, decimal, point (τελεία)

;

Ελληνικό ερωτηματικό

'

Apostrophe, open single quote, begin single quote, close single quote, close single quote, end single quote (απόστροφος)

=

Equal symbol, equal sign, equals symbol, equal sign (ίσον)

χώρο

Διάστημα

|

Pipe (κάθετη γραμμή)

:

Colon

?

Question mark, question symbol (λατινικό ερωτηματικό)

[

Open bracket, open square bracket, left bracket, left square bracket (άνοιγμα αγκύλης)

]

Close bracket, close square bracket, right bracket, right square bracket (κλείσιμο αγκύλης)

{

Open curly brace, open curly bracket, left curly brace, left curly bracket (άνοιγμα άγκιστρου)

}

Close curly brace, close curly bracket, right curly brace, right curly bracket (κλείσιμο άγκιστρου)

+

Plus symbol, plus sign (σύμβολο συν)

<

Open angle bracket, open less than, left angle bracket, left less than (μικρότερο από)

>

Close angle bracket, close greater than, right angle bracket, right greater than (μεγαλύτερο από)

"

Open quotes, begin quotes, close quote, end quotes, open double quotes, begin double quotes, close double quotes, end double quotes (διπλά εισαγωγικά)

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Η υπαγόρευση εντολών διατίθεται μόνο στα Αγγλικά ΗΠΑ.

Μπορείτε να υπαγορεύσετε βασικό κείμενο, σύμβολα, γράμματα και αριθμούς στις ακόλουθες γλώσσες:

  • Απλοποιημένα Κινεζικά

  • Αγγλικά (Αυστραλίας, Καναδά, Ινδίας, Ηνωμένου Βασιλείου)

  • Γαλλικά (Γαλλίας, Καναδά)

  • Γερμανικά (Γερμανίας)

  • Ιταλικά (Ιταλίας)

  • Πορτογαλικά (Βραζιλίας)

  • Ισπανικά (Μεξικού, Ισπανίας)

Για να υπαγορεύσετε σε άλλες γλώσσες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναγνώρισης ομιλίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×