Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Hello,
Select a different account.
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
How to sign in to Hotmail - Microsoft Support
Get help with Outlook.com. To get support in Outlook.com, click here or select Help on the menu bar and enter your query. If the self-help doesn't solve your problem, scroll down to Still need help? and select Yes. To contact us in Outlook.com, you'll need to sign in. If you can't sign in, click here .
Applies To: Outlook.com
Tạo phim với trình chỉnh sửa video - Hỗ trợ của Microsoft
Tạo phim với trình chỉnh sửa video. Xem thêm... Ẩn bớt. Bạn có thể tạo video của riêng mình trong Windows. Để mở Clipchamp, hãy đi tới hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Clipchamp, rồi chọn clipchamp từ kết quả. Hoặc bạn có thể chọn và cuộn xuống để tìm Clipchamp trong ...
Download and install or reinstall Office 2019, Office 2016, or Office ...
From the top of the page, select Services and subscriptions and on that page find the Microsoft 365 product you want to install and select Install. To install Microsoft 365 in a different language, or to install the 64-bit version, select the link Other options. Choose the language and bit version you want, and then select Install.
Applies To: Office 2019, Office 2016, Office 2016 for Mac, Office 2013
Trợ giúp về Phim & TV - Hỗ trợ của Microsoft
Trợ giúp & mẹo. Sử dụng bộ phim Microsoft & TV để xem các chương trình có độ nét cao. Cách thêm thư mục video vào Phim & TV của Microsoft. Phụ đề chi tiết trong phim & nội dung truyền hình trên Windows 10. Làm thế nào để liên kết các thiết bị với bộ phim & ứng dụng truyền ...
How to sign in to or out of Outlook.com - Microsoft Support
To get support in Outlook.com, click here or select Help on the menu bar and enter your query. If the self-help doesn't solve your problem, scroll down to Still need help? and select Yes. To contact us in Outlook.com, you'll need to sign in. If you can't sign in, click here . For other help with your Microsoft account and subscriptions, visit ...
Applies To: Outlook.com
Tải xuống tệp video hoặc âm thanh - Hỗ trợ của Microsoft
Ẩn bớt. Bạn có thể tải xuống tệp video hoặc âm thanh nếu bạn là chủ sở hữu tệp hoặc có quyền chỉnh sửa. Cách thực hiện như sau: Mở tệp trong Stream Web App và chọn Tải.
Applies To: Microsoft Stream, Stream on SharePoint
Thêm clip art vào tệp của bạn - Hỗ trợ của Microsoft
Trong hộp Ảnh trực tuyến, nhập từ mô tả loại ảnh bạn muốn (như hoa hồng), rồi nhấn Enter. Chọn nút Bộ lọc rồi chọn Clipart bên dưới thể loại Loại.
Applies To: Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, OneNote for the web, PowerPoint for the web, Word 2021, PowerPoint 2021, Publisher 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, PowerPoint 2021 for Mac, Word 2019, PowerPoint 2019, Publisher 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Publisher 2010
Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 Office 2021 trên PC ...
Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cách đăng nhập hoạt động trong Microsoft 365. Nếu đã đăng ký Microsoft 365 gia đình, bạn cũng có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 Family của mình với tối đa 5 thành viên gia đình hoặc người khác. Mỗi người có thể cài Microsoft 365 cài đặt trên tất ...
Applies To: Office 2021, Office 2021 for Mac, Office 2019, Office 2019 for Mac, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Microsoft 365 for Mac, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin, Office.com
Tải xuống và cài đặt ứng dụng - Hỗ trợ của Microsoft
Khi đang thiết lập đăng ký Microsoft 365 business, bạn sẽ muốn tải xuống và cài đặt các ứng dụng Microsoft 365, chẳng hạn như Word, Excel, Microsoft Teams và PowerPoint, trên PC hoặc máy Mac. Truy cập microsoft365.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365 của bạn.
Screen mirroring and projecting to your PC - Microsoft Support
Here’s how to mirror another screen or project to your PC: Select Start > Settings > System > Projecting to this PC . Under Add the “Wireless Display” optional feature to project to this PC, select Optional features . Next to Add an optional feature, select View features, then enter “wireless display.”. Select the check box next to ...