"Nên uống hai ly bia hay không, đó là câu hỏi?" Nghe lạ vậy? Hãy giúp chúng tôi cải thiện bản dịch này.

Vì những lý do hiển nhiên, các bài viết Được dịch bằng Máy thường có chất lượng thấp hơn các bài viết được dịch một cách chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, máy đúc rút từ những sửa đổi và thường xuyên cải thiện kết quả của mình.

Microsoft đã giới thiệu một công cụ mới cho phép bất kỳ ai đều có thể đề xuất bản dịch hay hơn về các bài viết Được dịch bằng Máy nhằm  cải thiện chất lượng của Dịch Máy.

Bất kỳ khi nào bạn thấy một bản dịch có chất lượng tồi,
hãy mang đến dịch máy một bài học ngôn ngữ nhanh.

Sử dụng những sửa đổi đơn giản giúp các bài viết hỗ trợ hay hơn cho những người khác!

Di chuột qua văn bản, bấm vào Cải thiện bản dịch

1) Di chuộc qua văn bản,
    bấm "Cải thiện bản dịch"
2) Thay đổi văn bảnt
3) Bấm Gửi

Thay đổi văn bản thành chính xác
Gửi sửa đổi
Cách truy cập vào bảng điều khiển "Cải thiện bản dịch"?

Chỉ cần bấm vào nút gửi để đề xuất sửa đổi của bạn hoặc biểu quyết cho một sửa đổi mà người dùng khác đã cung cấp. Lưu ý: các chuyên gia của Microsoft sẽ đánh giá những sửa đổi đó trước khi chúng được xuất bản