Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Understanding and troubleshooting the "Stop 0x0000009C" screen

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

This article was previously published under Q162363
SYMPTOMS
A computer running Windows NT Server or Workstation shows the followingStop error code:
STOP: 0x0000009C (0x00000030, 0x00000002, 0x00000001, 0x80003CBA)
NOTE: The parameters for the Stop message may vary from the parameters shown.
CAUSE
The computer processor detected a hardware error and reported it to WindowsNT using the Machine Check Exception (MCE) feature of Pentium processors orthe Machine Check Architecture (MCA) feature of some Pentium Proprocessors.
MORE INFORMATION
Windows NT Server and Workstation version 4.0 now have the ability toreport exceptions generated by the MCE or MCA features.

The Pentium and Pentium Pro processors provide a mechanism to detectand to report hardware-related problems such as memory parity errors andcache errors. To signal a hardware error, the processor signalsthe detection of a machine check error by generating a machine checkexception (Interrupt 18). Windows NT simply reports the fact that theerror occurred and displays parameters that you can use to decode theexception. Contact your hardware vendor or processor manufacturer forinformation regarding the Machine Check Architecture or consult theIntel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating SystemWriter's Manual.

Technical support for x64-based versions of Microsoft Windows

Your hardware manufacturer provides technical support and assistance for x64-based versions of Windows. Your hardware manufacturer provides support because an x64-based version of Windows was included with your hardware. Your hardware manufacturer might have customized the installation of Windows with unique components. Unique components might include specific device drivers or might include optional settings to maximize the performance of the hardware. Microsoft will provide reasonable-effort assistance if you need technical help with your x64-based version of Windows. However, you might have to contact your manufacturer directly. Your manufacturer is best qualified to support the software that your manufacturer installed on the hardware.

For product information about Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, visit the following Microsoft Web site: For product information about x64-based versions of Microsoft Windows Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
0x9c Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 162363 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/11/2007 02:30:56 - Αναθεώρηση: 3.7

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbenv kbprb KB162363
Σχόλια