أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

PRB: Conversion Problem Between Shift-JIS and Unicode

This article was previously published under Q170559
SYMPTOMS
There are some codes that are not matched one-to-one between Shift-JIS(Japanese character set supported by MS) and Unicode. When an applicationcalls MultiByteToWideChar() and WideCharToMultiByte() to perform codeconversion between Shift-JIS and Unicode, the function returns the wrongcode value in some cases.
CAUSE
The Code Page 932 table contains duplicates that do not round trip map.These duplicates are due to NEC encoding needs.
RESOLUTION
A complete list of the characters that are not matched between Shift-JISand Unicode is provided in the MORE INFORMATION section of this article sothat the developers can avoid these characters or use different characters.
STATUS
This behavior is by design.
MORE INFORMATION
Here is a list of characters that cannot be round trip mapped to Unicode.This is a well-known problem that does not have a clean and easy solution.This list provides a case-by-case workaround.
CodePage 932 : 398 non-round-trip mappings0x8790  -> U+2252  -> 0x81e0  Approximately Equal To Or The Image Of0x8791  -> U+2261  -> 0x81df  Identical To0x8792  -> U+222b  -> 0x81e7  Integral0x8795  -> U+221a  -> 0x81e3  Square Root0x8796  -> U+22a5  -> 0x81db  Up Tack0x8797  -> U+2220  -> 0x81da  Angle0x879a  -> U+2235  -> 0x81e6  Because0x879b  -> U+2229  -> 0x81bf  Intersection0x879c  -> U+222a  -> 0x81be  Union0xed40  -> U+7e8a  -> 0xfa5c  CJK Unified Ideograph0xed41  -> U+891c  -> 0xfa5d  CJK Unified Ideograph0xed42  -> U+9348  -> 0xfa5e  CJK Unified Ideograph0xed43  -> U+9288  -> 0xfa5f  CJK Unified Ideograph0xed44  -> U+84dc  -> 0xfa60  CJK Unified Ideograph0xed45  -> U+4fc9  -> 0xfa61  CJK Unified Ideograph0xed46  -> U+70bb  -> 0xfa62  CJK Unified Ideograph0xed47  -> U+6631  -> 0xfa63  CJK Unified Ideograph0xed48  -> U+68c8  -> 0xfa64  CJK Unified Ideograph0xed49  -> U+92f9  -> 0xfa65  CJK Unified Ideograph0xed4a  -> U+66fb  -> 0xfa66  CJK Unified Ideograph0xed4b  -> U+5f45  -> 0xfa67  CJK Unified Ideograph0xed4c  -> U+4e28  -> 0xfa68  CJK Unified Ideograph0xed4d  -> U+4ee1  -> 0xfa69  CJK Unified Ideograph0xed4e  -> U+4efc  -> 0xfa6a  CJK Unified Ideograph0xed4f  -> U+4f00  -> 0xfa6b  CJK Unified Ideograph0xed50  -> U+4f03  -> 0xfa6c  CJK Unified Ideograph0xed51  -> U+4f39  -> 0xfa6d  CJK Unified Ideograph0xed52  -> U+4f56  -> 0xfa6e  CJK Unified Ideograph0xed53  -> U+4f92  -> 0xfa6f  CJK Unified Ideograph0xed54  -> U+4f8a  -> 0xfa70  CJK Unified Ideograph0xed55  -> U+4f9a  -> 0xfa71  CJK Unified Ideograph0xed56  -> U+4f94  -> 0xfa72  CJK Unified Ideograph0xed57  -> U+4fcd  -> 0xfa73  CJK Unified Ideograph0xed58  -> U+5040  -> 0xfa74  CJK Unified Ideograph0xed59  -> U+5022  -> 0xfa75  CJK Unified Ideograph0xed5a  -> U+4fff  -> 0xfa76  CJK Unified Ideograph0xed5b  -> U+501e  -> 0xfa77  CJK Unified Ideograph0xed5c  -> U+5046  -> 0xfa78  CJK Unified Ideograph0xed5d  -> U+5070  -> 0xfa79  CJK Unified Ideograph0xed5e  -> U+5042  -> 0xfa7a  CJK Unified Ideograph0xed5f  -> U+5094  -> 0xfa7b  CJK Unified Ideograph0xed60  -> U+50f4  -> 0xfa7c  CJK Unified Ideograph0xed61  -> U+50d8  -> 0xfa7d  CJK Unified Ideograph0xed62  -> U+514a  -> 0xfa7e  CJK Unified Ideograph0xed63  -> U+5164  -> 0xfa80  CJK Unified Ideograph0xed64  -> U+519d  -> 0xfa81  CJK Unified Ideograph0xed65  -> U+51be  -> 0xfa82  CJK Unified Ideograph0xed66  -> U+51ec  -> 0xfa83  CJK Unified Ideograph0xed67  -> U+5215  -> 0xfa84  CJK Unified Ideograph0xed68  -> U+529c  -> 0xfa85  CJK Unified Ideograph0xed69  -> U+52a6  -> 0xfa86  CJK Unified Ideograph0xed6a  -> U+52c0  -> 0xfa87  CJK Unified Ideograph0xed6b  -> U+52db  -> 0xfa88  CJK Unified Ideograph0xed6c  -> U+5300  -> 0xfa89  CJK Unified Ideograph0xed6d  -> U+5307  -> 0xfa8a  CJK Unified Ideograph0xed6e  -> U+5324  -> 0xfa8b  CJK Unified Ideograph0xed6f  -> U+5372  -> 0xfa8c  CJK Unified Ideograph0xed70  -> U+5393  -> 0xfa8d  CJK Unified Ideograph0xed71  -> U+53b2  -> 0xfa8e  CJK Unified Ideograph0xed72  -> U+53dd  -> 0xfa8f  CJK Unified Ideograph0xed73  -> U+fa0e  -> 0xfa90  CJK compatibility Ideograph0xed74  -> U+549c  -> 0xfa91  CJK Unified Ideograph0xed75  -> U+548a  -> 0xfa92  CJK Unified Ideograph0xed76  -> U+54a9  -> 0xfa93  CJK Unified Ideograph0xed77  -> U+54ff  -> 0xfa94  CJK Unified Ideograph0xed78  -> U+5586  -> 0xfa95  CJK Unified Ideograph0xed79  -> U+5759  -> 0xfa96  CJK Unified Ideograph0xed7a  -> U+5765  -> 0xfa97  CJK Unified Ideograph0xed7b  -> U+57ac  -> 0xfa98  CJK Unified Ideograph0xed7c  -> U+57c8  -> 0xfa99  CJK Unified Ideograph0xed7d  -> U+57c7  -> 0xfa9a  CJK Unified Ideograph0xed7e  -> U+fa0f  -> 0xfa9b  CJK compatibility Ideograph0xed80  -> U+fa10  -> 0xfa9c  CJK compatibility Ideograph0xed81  -> U+589e  -> 0xfa9d  CJK Unified Ideograph0xed82  -> U+58b2  -> 0xfa9e  CJK Unified Ideograph0xed83  -> U+590b  -> 0xfa9f  CJK Unified Ideograph0xed84  -> U+5953  -> 0xfaa0  CJK Unified Ideograph0xed85  -> U+595b  -> 0xfaa1  CJK Unified Ideograph0xed86  -> U+595d  -> 0xfaa2  CJK Unified Ideograph0xed87  -> U+5963  -> 0xfaa3  CJK Unified Ideograph0xed88  -> U+59a4  -> 0xfaa4  CJK Unified Ideograph0xed89  -> U+59ba  -> 0xfaa5  CJK Unified Ideograph0xed8a  -> U+5b56  -> 0xfaa6  CJK Unified Ideograph0xed8b  -> U+5bc0  -> 0xfaa7  CJK Unified Ideograph0xed8c  -> U+752f  -> 0xfaa8  CJK Unified Ideograph0xed8d  -> U+5bd8  -> 0xfaa9  CJK Unified Ideograph0xed8e  -> U+5bec  -> 0xfaaa  CJK Unified Ideograph0xed8f  -> U+5c1e  -> 0xfaab  CJK Unified Ideograph0xed90  -> U+5ca6  -> 0xfaac  CJK Unified Ideograph0xed91  -> U+5cba  -> 0xfaad  CJK Unified Ideograph0xed92  -> U+5cf5  -> 0xfaae  CJK Unified Ideograph0xed93  -> U+5d27  -> 0xfaaf  CJK Unified Ideograph0xed94  -> U+5d53  -> 0xfab0  CJK Unified Ideograph0xed95  -> U+fa11  -> 0xfab1  CJK compatibility Ideograph0xed96  -> U+5d42  -> 0xfab2  CJK Unified Ideograph0xed97  -> U+5d6d  -> 0xfab3  CJK Unified Ideograph0xed98  -> U+5db8  -> 0xfab4  CJK Unified Ideograph0xed99  -> U+5db9  -> 0xfab5  CJK Unified Ideograph0xed9a  -> U+5dd0  -> 0xfab6  CJK Unified Ideograph0xed9b  -> U+5f21  -> 0xfab7  CJK Unified Ideograph0xed9c  -> U+5f34  -> 0xfab8  CJK Unified Ideograph0xed9d  -> U+5f67  -> 0xfab9  CJK Unified Ideograph0xed9e  -> U+5fb7  -> 0xfaba  CJK Unified Ideograph0xed9f  -> U+5fde  -> 0xfabb  CJK Unified Ideograph0xeda0  -> U+605d  -> 0xfabc  CJK Unified Ideograph0xeda1  -> U+6085  -> 0xfabd  CJK Unified Ideograph0xeda2  -> U+608a  -> 0xfabe  CJK Unified Ideograph0xeda3  -> U+60de  -> 0xfabf  CJK Unified Ideograph0xeda4  -> U+60d5  -> 0xfac0  CJK Unified Ideograph0xeda5  -> U+6120  -> 0xfac1  CJK Unified Ideograph0xeda6  -> U+60f2  -> 0xfac2  CJK Unified Ideograph0xeda7  -> U+6111  -> 0xfac3  CJK Unified Ideograph0xeda8  -> U+6137  -> 0xfac4  CJK Unified Ideograph0xeda9  -> U+6130  -> 0xfac5  CJK Unified Ideograph0xedaa  -> U+6198  -> 0xfac6  CJK Unified Ideograph0xedab  -> U+6213  -> 0xfac7  CJK Unified Ideograph0xedac  -> U+62a6  -> 0xfac8  CJK Unified Ideograph0xedad  -> U+63f5  -> 0xfac9  CJK Unified Ideograph0xedae  -> U+6460  -> 0xfaca  CJK Unified Ideograph0xedaf  -> U+649d  -> 0xfacb  CJK Unified Ideograph0xedb0  -> U+64ce  -> 0xfacc  CJK Unified Ideograph0xedb1  -> U+654e  -> 0xfacd  CJK Unified Ideograph0xedb2  -> U+6600  -> 0xface  CJK Unified Ideograph0xedb3  -> U+6615  -> 0xfacf  CJK Unified Ideograph0xedb4  -> U+663b  -> 0xfad0  CJK Unified Ideograph0xedb5  -> U+6609  -> 0xfad1  CJK Unified Ideograph0xedb6  -> U+662e  -> 0xfad2  CJK Unified Ideograph0xedb7  -> U+661e  -> 0xfad3  CJK Unified Ideograph0xedb8  -> U+6624  -> 0xfad4  CJK Unified Ideograph0xedb9  -> U+6665  -> 0xfad5  CJK Unified Ideograph0xedba  -> U+6657  -> 0xfad6  CJK Unified Ideograph0xedbb  -> U+6659  -> 0xfad7  CJK Unified Ideograph0xedbc  -> U+fa12  -> 0xfad8  CJK compatibility Ideograph0xedbd  -> U+6673  -> 0xfad9  CJK Unified Ideograph0xedbe  -> U+6699  -> 0xfada  CJK Unified Ideograph0xedbf  -> U+66a0  -> 0xfadb  CJK Unified Ideograph0xedc0  -> U+66b2  -> 0xfadc  CJK Unified Ideograph0xedc1  -> U+66bf  -> 0xfadd  CJK Unified Ideograph0xedc2  -> U+66fa  -> 0xfade  CJK Unified Ideograph0xedc3  -> U+670e  -> 0xfadf  CJK Unified Ideograph0xedc4  -> U+f929  -> 0xfae0  CJK compatibility Ideograph0xedc5  -> U+6766  -> 0xfae1  CJK Unified Ideograph0xedc6  -> U+67bb  -> 0xfae2  CJK Unified Ideograph0xedc7  -> U+6852  -> 0xfae3  CJK Unified Ideograph0xedc8  -> U+67c0  -> 0xfae4  CJK Unified Ideograph0xedc9  -> U+6801  -> 0xfae5  CJK Unified Ideograph0xedca  -> U+6844  -> 0xfae6  CJK Unified Ideograph0xedcb  -> U+68cf  -> 0xfae7  CJK Unified Ideograph0xedcc  -> U+fa13  -> 0xfae8  CJK compatibility Ideograph0xedcd  -> U+6968  -> 0xfae9  CJK Unified Ideograph0xedce  -> U+fa14  -> 0xfaea  CJK compatibility Ideograph0xedcf  -> U+6998  -> 0xfaeb  CJK Unified Ideograph0xedd0  -> U+69e2  -> 0xfaec  CJK Unified Ideograph0xedd1  -> U+6a30  -> 0xfaed  CJK Unified Ideograph0xedd2  -> U+6a6b  -> 0xfaee  CJK Unified Ideograph0xedd3  -> U+6a46  -> 0xfaef  CJK Unified Ideograph0xedd4  -> U+6a73  -> 0xfaf0  CJK Unified Ideograph0xedd5  -> U+6a7e  -> 0xfaf1  CJK Unified Ideograph0xedd6  -> U+6ae2  -> 0xfaf2  CJK Unified Ideograph0xedd7  -> U+6ae4  -> 0xfaf3  CJK Unified Ideograph0xedd8  -> U+6bd6  -> 0xfaf4  CJK Unified Ideograph0xedd9  -> U+6c3f  -> 0xfaf5  CJK Unified Ideograph0xedda  -> U+6c5c  -> 0xfaf6  CJK Unified Ideograph0xeddb  -> U+6c86  -> 0xfaf7  CJK Unified Ideograph0xeddc  -> U+6c6f  -> 0xfaf8  CJK Unified Ideograph0xeddd  -> U+6cda  -> 0xfaf9  CJK Unified Ideograph0xedde  -> U+6d04  -> 0xfafa  CJK Unified Ideograph0xeddf  -> U+6d87  -> 0xfafb  CJK Unified Ideograph0xede0  -> U+6d6f  -> 0xfafc  CJK Unified Ideograph0xede1  -> U+6d96  -> 0xfb40  CJK Unified Ideograph0xede2  -> U+6dac  -> 0xfb41  CJK Unified Ideograph0xede3  -> U+6dcf  -> 0xfb42  CJK Unified Ideograph0xede4  -> U+6df8  -> 0xfb43  CJK Unified Ideograph0xede5  -> U+6df2  -> 0xfb44  CJK Unified Ideograph0xede6  -> U+6dfc  -> 0xfb45  CJK Unified Ideograph0xede7  -> U+6e39  -> 0xfb46  CJK Unified Ideograph0xede8  -> U+6e5c  -> 0xfb47  CJK Unified Ideograph0xede9  -> U+6e27  -> 0xfb48  CJK Unified Ideograph0xedea  -> U+6e3c  -> 0xfb49  CJK Unified Ideograph0xedeb  -> U+6ebf  -> 0xfb4a  CJK Unified Ideograph0xedec  -> U+6f88  -> 0xfb4b  CJK Unified Ideograph0xeded  -> U+6fb5  -> 0xfb4c  CJK Unified Ideograph0xedee  -> U+6ff5  -> 0xfb4d  CJK Unified Ideograph0xedef  -> U+7005  -> 0xfb4e  CJK Unified Ideograph0xedf0  -> U+7007  -> 0xfb4f  CJK Unified Ideograph0xedf1  -> U+7028  -> 0xfb50  CJK Unified Ideograph0xedf2  -> U+7085  -> 0xfb51  CJK Unified Ideograph0xedf3  -> U+70ab  -> 0xfb52  CJK Unified Ideograph0xedf4  -> U+710f  -> 0xfb53  CJK Unified Ideograph0xedf5  -> U+7104  -> 0xfb54  CJK Unified Ideograph0xedf6  -> U+715c  -> 0xfb55  CJK Unified Ideograph0xedf7  -> U+7146  -> 0xfb56  CJK Unified Ideograph0xedf8  -> U+7147  -> 0xfb57  CJK Unified Ideograph0xedf9  -> U+fa15  -> 0xfb58  CJK compatibility Ideograph0xedfa  -> U+71c1  -> 0xfb59  CJK Unified Ideograph0xedfb  -> U+71fe  -> 0xfb5a  CJK Unified Ideograph0xedfc  -> U+72b1  -> 0xfb5b  CJK Unified Ideograph0xee40  -> U+72be  -> 0xfb5c  CJK Unified Ideograph0xee41  -> U+7324  -> 0xfb5d  CJK Unified Ideograph0xee42  -> U+fa16  -> 0xfb5e  CJK compatibility Ideograph0xee43  -> U+7377  -> 0xfb5f  CJK Unified Ideograph0xee44  -> U+73bd  -> 0xfb60  CJK Unified Ideograph0xee45  -> U+73c9  -> 0xfb61  CJK Unified Ideograph0xee46  -> U+73d6  -> 0xfb62  CJK Unified Ideograph0xee47  -> U+73e3  -> 0xfb63  CJK Unified Ideograph0xee48  -> U+73d2  -> 0xfb64  CJK Unified Ideograph0xee49  -> U+7407  -> 0xfb65  CJK Unified Ideograph0xee4a  -> U+73f5  -> 0xfb66  CJK Unified Ideograph0xee4b  -> U+7426  -> 0xfb67  CJK Unified Ideograph0xee4c  -> U+742a  -> 0xfb68  CJK Unified Ideograph0xee4d  -> U+7429  -> 0xfb69  CJK Unified Ideograph0xee4e  -> U+742e  -> 0xfb6a  CJK Unified Ideograph0xee4f  -> U+7462  -> 0xfb6b  CJK Unified Ideograph0xee50  -> U+7489  -> 0xfb6c  CJK Unified Ideograph0xee51  -> U+749f  -> 0xfb6d  CJK Unified Ideograph0xee52  -> U+7501  -> 0xfb6e  CJK Unified Ideograph0xee53  -> U+756f  -> 0xfb6f  CJK Unified Ideograph0xee54  -> U+7682  -> 0xfb70  CJK Unified Ideograph0xee55  -> U+769c  -> 0xfb71  CJK Unified Ideograph0xee56  -> U+769e  -> 0xfb72  CJK Unified Ideograph0xee57  -> U+769b  -> 0xfb73  CJK Unified Ideograph0xee58  -> U+76a6  -> 0xfb74  CJK Unified Ideograph0xee59  -> U+fa17  -> 0xfb75  CJK compatibility Ideograph0xee5a  -> U+7746  -> 0xfb76  CJK Unified Ideograph0xee5b  -> U+52af  -> 0xfb77  CJK Unified Ideograph0xee5c  -> U+7821  -> 0xfb78  CJK Unified Ideograph0xee5d  -> U+784e  -> 0xfb79  CJK Unified Ideograph0xee5e  -> U+7864  -> 0xfb7a  CJK Unified Ideograph0xee5f  -> U+787a  -> 0xfb7b  CJK Unified Ideograph0xee60  -> U+7930  -> 0xfb7c  CJK Unified Ideograph0xee61  -> U+fa18  -> 0xfb7d  CJK compatibility Ideograph0xee62  -> U+fa19  -> 0xfb7e  CJK compatibility Ideograph0xee63  -> U+fa1a  -> 0xfb80  CJK compatibility Ideograph0xee64  -> U+7994  -> 0xfb81  CJK Unified Ideograph0xee65  -> U+fa1b  -> 0xfb82  CJK compatibility Ideograph0xee66  -> U+799b  -> 0xfb83  CJK Unified Ideograph0xee67  -> U+7ad1  -> 0xfb84  CJK Unified Ideograph0xee68  -> U+7ae7  -> 0xfb85  CJK Unified Ideograph0xee69  -> U+fa1c  -> 0xfb86  CJK compatibility Ideograph0xee6a  -> U+7aeb  -> 0xfb87  CJK Unified Ideograph0xee6b  -> U+7b9e  -> 0xfb88  CJK Unified Ideograph0xee6c  -> U+fa1d  -> 0xfb89  CJK compatibility Ideograph0xee6d  -> U+7d48  -> 0xfb8a  CJK Unified Ideograph0xee6e  -> U+7d5c  -> 0xfb8b  CJK Unified Ideograph0xee6f  -> U+7db7  -> 0xfb8c  CJK Unified Ideograph0xee70  -> U+7da0  -> 0xfb8d  CJK Unified Ideograph0xee71  -> U+7dd6  -> 0xfb8e  CJK Unified Ideograph0xee72  -> U+7e52  -> 0xfb8f  CJK Unified Ideograph0xee73  -> U+7f47  -> 0xfb90  CJK Unified Ideograph0xee74  -> U+7fa1  -> 0xfb91  CJK Unified Ideograph0xee75  -> U+fa1e  -> 0xfb92  CJK compatibility Ideograph0xee76  -> U+8301  -> 0xfb93  CJK Unified Ideograph0xee77  -> U+8362  -> 0xfb94  CJK Unified Ideograph0xee78  -> U+837f  -> 0xfb95  CJK Unified Ideograph0xee79  -> U+83c7  -> 0xfb96  CJK Unified Ideograph0xee7a  -> U+83f6  -> 0xfb97  CJK Unified Ideograph0xee7b  -> U+8448  -> 0xfb98  CJK Unified Ideograph0xee7c  -> U+84b4  -> 0xfb99  CJK Unified Ideograph0xee7d  -> U+8553  -> 0xfb9a  CJK Unified Ideograph0xee7e  -> U+8559  -> 0xfb9b  CJK Unified Ideograph0xee80  -> U+856b  -> 0xfb9c  CJK Unified Ideograph0xee81  -> U+fa1f  -> 0xfb9d  CJK compatibility Ideograph0xee82  -> U+85b0  -> 0xfb9e  CJK Unified Ideograph0xee83  -> U+fa20  -> 0xfb9f  CJK compatibility Ideograph0xee84  -> U+fa21  -> 0xfba0  CJK compatibility Ideograph0xee85  -> U+8807  -> 0xfba1  CJK Unified Ideograph0xee86  -> U+88f5  -> 0xfba2  CJK Unified Ideograph0xee87  -> U+8a12  -> 0xfba3  CJK Unified Ideograph0xee88  -> U+8a37  -> 0xfba4  CJK Unified Ideograph0xee89  -> U+8a79  -> 0xfba5  CJK Unified Ideograph0xee8a  -> U+8aa7  -> 0xfba6  CJK Unified Ideograph0xee8b  -> U+8abe  -> 0xfba7  CJK Unified Ideograph0xee8c  -> U+8adf  -> 0xfba8  CJK Unified Ideograph0xee8d  -> U+fa22  -> 0xfba9  CJK compatibility Ideograph0xee8e  -> U+8af6  -> 0xfbaa  CJK Unified Ideograph0xee8f  -> U+8b53  -> 0xfbab  CJK Unified Ideograph0xee90  -> U+8b7f  -> 0xfbac  CJK Unified Ideograph0xee91  -> U+8cf0  -> 0xfbad  CJK Unified Ideograph0xee92  -> U+8cf4  -> 0xfbae  CJK Unified Ideograph0xee93  -> U+8d12  -> 0xfbaf  CJK Unified Ideograph0xee94  -> U+8d76  -> 0xfbb0  CJK Unified Ideograph0xee95  -> U+fa23  -> 0xfbb1  CJK compatibility Ideograph0xee96  -> U+8ecf  -> 0xfbb2  CJK Unified Ideograph0xee97  -> U+fa24  -> 0xfbb3  CJK compatibility Ideograph0xee98  -> U+fa25  -> 0xfbb4  CJK compatibility Ideograph0xee99  -> U+9067  -> 0xfbb5  CJK Unified Ideograph0xee9a  -> U+90de  -> 0xfbb6  CJK Unified Ideograph0xee9b  -> U+fa26  -> 0xfbb7  CJK compatibility Ideograph0xee9c  -> U+9115  -> 0xfbb8  CJK Unified Ideograph0xee9d  -> U+9127  -> 0xfbb9  CJK Unified Ideograph0xee9e  -> U+91da  -> 0xfbba  CJK Unified Ideograph0xee9f  -> U+91d7  -> 0xfbbb  CJK Unified Ideograph0xeea0  -> U+91de  -> 0xfbbc  CJK Unified Ideograph0xeea1  -> U+91ed  -> 0xfbbd  CJK Unified Ideograph0xeea2  -> U+91ee  -> 0xfbbe  CJK Unified Ideograph0xeea3  -> U+91e4  -> 0xfbbf  CJK Unified Ideograph0xeea4  -> U+91e5  -> 0xfbc0  CJK Unified Ideograph0xeea5  -> U+9206  -> 0xfbc1  CJK Unified Ideograph0xeea6  -> U+9210  -> 0xfbc2  CJK Unified Ideograph0xeea7  -> U+920a  -> 0xfbc3  CJK Unified Ideograph0xeea8  -> U+923a  -> 0xfbc4  CJK Unified Ideograph0xeea9  -> U+9240  -> 0xfbc5  CJK Unified Ideograph0xeeaa  -> U+923c  -> 0xfbc6  CJK Unified Ideograph0xeeab  -> U+924e  -> 0xfbc7  CJK Unified Ideograph0xeeac  -> U+9259  -> 0xfbc8  CJK Unified Ideograph0xeead  -> U+9251  -> 0xfbc9  CJK Unified Ideograph0xeeae  -> U+9239  -> 0xfbca  CJK Unified Ideograph0xeeaf  -> U+9267  -> 0xfbcb  CJK Unified Ideograph0xeeb0  -> U+92a7  -> 0xfbcc  CJK Unified Ideograph0xeeb1  -> U+9277  -> 0xfbcd  CJK Unified Ideograph0xeeb2  -> U+9278  -> 0xfbce  CJK Unified Ideograph0xeeb3  -> U+92e7  -> 0xfbcf  CJK Unified Ideograph0xeeb4  -> U+92d7  -> 0xfbd0  CJK Unified Ideograph0xeeb5  -> U+92d9  -> 0xfbd1  CJK Unified Ideograph0xeeb6  -> U+92d0  -> 0xfbd2  CJK Unified Ideograph0xeeb7  -> U+fa27  -> 0xfbd3  CJK compatibility Ideograph0xeeb8  -> U+92d5  -> 0xfbd4  CJK Unified Ideograph0xeeb9  -> U+92e0  -> 0xfbd5  CJK Unified Ideograph0xeeba  -> U+92d3  -> 0xfbd6  CJK Unified Ideograph0xeebb  -> U+9325  -> 0xfbd7  CJK Unified Ideograph0xeebc  -> U+9321  -> 0xfbd8  CJK Unified Ideograph0xeebd  -> U+92fb  -> 0xfbd9  CJK Unified Ideograph0xeebe  -> U+fa28  -> 0xfbda  CJK compatibility Ideograph0xeebf  -> U+931e  -> 0xfbdb  CJK Unified Ideograph0xeec0  -> U+92ff  -> 0xfbdc  CJK Unified Ideograph0xeec1  -> U+931d  -> 0xfbdd  CJK Unified Ideograph0xeec2  -> U+9302  -> 0xfbde  CJK Unified Ideograph0xeec3  -> U+9370  -> 0xfbdf  CJK Unified Ideograph0xeec4  -> U+9357  -> 0xfbe0  CJK Unified Ideograph0xeec5  -> U+93a4  -> 0xfbe1  CJK Unified Ideograph0xeec6  -> U+93c6  -> 0xfbe2  CJK Unified Ideograph0xeec7  -> U+93de  -> 0xfbe3  CJK Unified Ideograph0xeec8  -> U+93f8  -> 0xfbe4  CJK Unified Ideograph0xeec9  -> U+9431  -> 0xfbe5  CJK Unified Ideograph0xeeca  -> U+9445  -> 0xfbe6  CJK Unified Ideograph0xeecb  -> U+9448  -> 0xfbe7  CJK Unified Ideograph0xeecc  -> U+9592  -> 0xfbe8  CJK Unified Ideograph0xeecd  -> U+f9dc  -> 0xfbe9  CJK compatibility Ideograph0xeece  -> U+fa29  -> 0xfbea  CJK compatibility Ideograph0xeecf  -> U+969d  -> 0xfbeb  CJK Unified Ideograph0xeed0  -> U+96af  -> 0xfbec  CJK Unified Ideograph0xeed1  -> U+9733  -> 0xfbed  CJK Unified Ideograph0xeed2  -> U+973b  -> 0xfbee  CJK Unified Ideograph0xeed3  -> U+9743  -> 0xfbef  CJK Unified Ideograph0xeed4  -> U+974d  -> 0xfbf0  CJK Unified Ideograph0xeed5  -> U+974f  -> 0xfbf1  CJK Unified Ideograph0xeed6  -> U+9751  -> 0xfbf2  CJK Unified Ideograph0xeed7  -> U+9755  -> 0xfbf3  CJK Unified Ideograph0xeed8  -> U+9857  -> 0xfbf4  CJK Unified Ideograph0xeed9  -> U+9865  -> 0xfbf5  CJK Unified Ideograph0xeeda  -> U+fa2a  -> 0xfbf6  CJK compatibility Ideograph0xeedb  -> U+fa2b  -> 0xfbf7  CJK compatibility Ideograph0xeedc  -> U+9927  -> 0xfbf8  CJK Unified Ideograph0xeedd  -> U+fa2c  -> 0xfbf9  CJK compatibility Ideograph0xeede  -> U+999e  -> 0xfbfa  CJK Unified Ideograph0xeedf  -> U+9a4e  -> 0xfbfb  CJK Unified Ideograph0xeee0  -> U+9ad9  -> 0xfbfc  CJK Unified Ideograph0xeee1  -> U+9adc  -> 0xfc40  CJK Unified Ideograph0xeee2  -> U+9b75  -> 0xfc41  CJK Unified Ideograph0xeee3  -> U+9b72  -> 0xfc42  CJK Unified Ideograph0xeee4  -> U+9b8f  -> 0xfc43  CJK Unified Ideograph0xeee5  -> U+9bb1  -> 0xfc44  CJK Unified Ideograph0xeee6  -> U+9bbb  -> 0xfc45  CJK Unified Ideograph0xeee7  -> U+9c00  -> 0xfc46  CJK Unified Ideograph0xeee8  -> U+9d70  -> 0xfc47  CJK Unified Ideograph0xeee9  -> U+9d6b  -> 0xfc48  CJK Unified Ideograph0xeeea  -> U+fa2d  -> 0xfc49  CJK compatibility Ideograph0xeeeb  -> U+9e19  -> 0xfc4a  CJK Unified Ideograph0xeeec  -> U+9ed1  -> 0xfc4b  CJK Unified Ideograph0xeeef  -> U+2170  -> 0xfa40  Small Roman Numeral One0xeef0  -> U+2171  -> 0xfa41  Small Roman Numeral Two0xeef1  -> U+2172  -> 0xfa42  Small Roman Numeral Three0xeef2  -> U+2173  -> 0xfa43  Small Roman Numeral Four0xeef3  -> U+2174  -> 0xfa44  Small Roman Numeral Five0xeef4  -> U+2175  -> 0xfa45  Small Roman Numeral Six0xeef5  -> U+2176  -> 0xfa46  Small Roman Numeral Seven0xeef6  -> U+2177  -> 0xfa47  Small Roman Numeral Eight0xeef7  -> U+2178  -> 0xfa48  Small Roman Numeral Nine0xeef8  -> U+2179  -> 0xfa49  Small Roman Numeral Ten0xeef9  -> U+ffe2  -> 0x81ca  Fullwidth Not Sign0xeefa  -> U+ffe4  -> 0xfa55  Fullwidth Broken Bar0xeefb  -> U+ff07  -> 0xfa56  Fullwidth Apostrophe0xeefc  -> U+ff02  -> 0xfa57  Fullwidth Quotation Mark0xfa4a  -> U+2160  -> 0x8754  Roman Numeral One0xfa4b  -> U+2161  -> 0x8755  Roman Numeral Two0xfa4c  -> U+2162  -> 0x8756  Roman Numeral Three0xfa4d  -> U+2163  -> 0x8757  Roman Numeral Four0xfa4e  -> U+2164  -> 0x8758  Roman Numeral Five0xfa4f  -> U+2165  -> 0x8759  Roman Numeral Six0xfa50  -> U+2166  -> 0x875a  Roman Numeral Seven0xfa51  -> U+2167  -> 0x875b  Roman Numeral Eight0xfa52  -> U+2168  -> 0x875c  Roman Numeral Nine0xfa53  -> U+2169  -> 0x875d  Roman Numeral Ten0xfa54  -> U+ffe2  -> 0x81ca  Fullwidth Not Sign0xfa58  -> U+3231  -> 0x878a  Parenthesized Ideograph Stock0xfa59  -> U+2116  -> 0x8782  Numero Sign0xfa5a  -> U+2121  -> 0x8784  Telephone Sign0xfa5b  -> U+2235  -> 0x81e6  Because				
خصائص

رقم الموضوع: 170559 - آخر مراجعة: 07/11/2005 19:07:00 - المراجعة: 1.1

Microsoft Platform Software Development Kit-January 2000 Edition

 • kbintl kbintldev kbprb KB170559
تعليقات