Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Description of Microsoft Security Essentials and of the definition file updates for beta version 2.0.0375.0

SUMMARY
Microsoft works to make computing as secure as possible for its customers. As part of this effort, Microsoft Security Essentials provides regular updates to the definition files that are used to identify viruses, spyware, and other potentially unwanted software. Microsoft Security Essentials also periodically provides detection engine updates. Microsoft delivers these updates through the Automatic Updates feature.
MORE INFORMATION
For more information about the latest beta version of Microsoft Security Essentials, visit the following Microsoft website:
Microsoft Security Essentials, Windows Live OneCare, Security Essentials
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2310138 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/27/2011 14:31:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Security Essentials OEM Pre-Installation Kit

  • KB2310138
Σχόλια
>