Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

How to obtain support for Microsoft Outlook for Mac 2011 connectivity problems with Exchange Server

Summary
This article contains information how you can obtain help for Microsoft Outlook for Mac 2011 if you have a problem with configuring or connecting to an Exchange Server.
More information
For help on any issue with Outlook for Mac that is configured with Microsoft Exchange, contact your network administrator, your IT department, or Microsoft Professional Support at 1-(800)936-4900. For more information about Microsoft Professional support, visit the following MSDN website:

To set up an Exchange account in Outlook, open Outlook. On the Tools menu, click Accounts. Click Exchange account, and then follow the directions on your screen. You will need the e-mail address and authentication information, such as the domain name, the user name, and the password. If you do not know your Account informaiton, contact your IT deparment for help.

Note: Exchange support in Outlook 2011 requires connectivity to Microsoft Exchange 2007 SP1 RU4 or later.

See Outlook Help for more information.


error down receiving email sending cannot settings adjust stuck outbox inbox the root certificate is invalid valid account ldap calendar contacts ras vpn scheduling meeting invites irm
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2353366 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/12/2013 06:58:00 - Αναθεώρηση: 34.0

Microsoft Outlook for Mac 2011

  • dftsdahomeportal KB2353366
Σχόλια