Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Warning "Windows cannot be installed to this disk" when installing Windows on MBR disk in UEFI mode

SYMPTOMS
When installing Windows 7 or Windows Vista 64-bit on a SATA hard disk in Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) mode, Windows installer may display a warning message “Windows cannot be installed to this disk”.
CAUSE
The hard disk has a Master boot record (MBR) partition.

The following info may be found in setupact.log:
IBSLIB LogReasons: [BLOCKING reason for disk 0: CanInstall] The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks.
RESOLUTION
This is a known issue. On Windows 7 systems, users can click ‘Next” button to continue the installation. On Vista systems, the "Next" button is disabled so users have to create a GPT partition to continue.
MORE INFORMATION
297800 HOW TO: Use the Diskpart.efi Utility to Create a GUID Partition Table Partition on a Raw Disk in Windows.
Windows 7 UEFI EFI GPT MBR x64
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2481490 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/26/2011 21:59:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

  • KB2481490
Σχόλια