Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

You're prompted to sign in when you click the title of a blog post from the RSS FEED page in SharePoint Online

PROBLEM
Consider the following scenario:
  • You're working with your Microsoft SharePoint Online public site.
  • The site was made available online and is configured to be available to anonymous users.
  • You create a blog post, and then you click Manage posts in the Blog tools section on the blog page.
  • On the Posts page, you click LIST on the ribbon, and then you click List Settings.
  • On the Settings page, you click Permissions for this list, and then you click Delete unique permissions.
  • You browse to the blog page as an anonymous user, and then you click RSS FEED.
  • When you click a link to the blog post on the RSS FEED page, you're prompted to sign in to the site.
WORKAROUND
To work around this issue, browse to the public site where the blog post exists. Then, view the blog post through the site menu by using the friendly URL.
SOLUTION
To resolve this issue, contact Microsoft Office 365 technical support to restore the original permissions for the list.
MORE INFORMATION
This issue occurs when you delete unique permissions for the list where the blogs exist in SharePoint Online. This is a known issue.

Still need help? Go to the Office 365 Community website.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2924530 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/18/2016 19:11:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix KB2924530
Σχόλια