Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Cómo utilizar la función Volver al controlador anterior

Ha finalizado el soporte técnico para Windows XP

Microsoft puso fin al soporte técnico para Windows XP el 8 de abril de 2014. Este cambio ha afectado a las actualizaciones de software y las opciones de seguridad. Sepa qué significa esto en su caso y cómo puede mantenerse protegido.

Este artículo se publicó anteriormente con el número E283657
Resumen
En este artículo se describe la función Volver al controlador anterior, una nueva función de Microsoft Windows XP.
Más información
La función Volver al controlador anterior le permite sustituir un controlador de dispositivo utilizando una versión previamente instalada. Puede utilizar esta función si ha instalado un nuevo controlador de dispositivo que hace que su equipo esté inestable. Cuando utiliza la función Volver al controlador anterior, puede restaurar o deshacer el controlador de dispositivo anterior y continuar utilizando el equipo.

Para utilizar esta función, siga los pasos siguientes:
  1. Inicie el Administrador de dispositivos.
  2. Haga doble clic en el dispositivo para el que desea restaurar el controlador.
  3. Haga clic en la ficha Controladores y, a continuación, en el botón Volver a controlador anterior.
roll back rollback
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283657 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/05/2001 15:42:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbhowto kbtool kbhardware kbenv kbhw KB283657
Σχόλια