Kõnefunktsiooni kasutamine telefonis

Kas teadsite, et Windows Phone on hea kuulaja? Kõnefunktsiooni abil saate üksnes oma häält kasutades helistada, tekstsõnumeid saata, märkmeid teha, rakendusi avada, veebist teavet otsida jms. Kõiki keeli praegu siiski veel ei toetata.

Kõnefunktsioonide kasutamine

 1. Kõnefunktsiooni käivitamiseks vajutage telefonis pikalt nuppu Otsi 

  Search Icon
  . Kui soovite kõnefunktsiooni kasutamise kohta näiteid ja kõnefunktsioon on sisse lülitatud, lausuge "Help".

  

  Speech dialog box

  Kõnefunktsiooni avamisel jääb teie telefon ootama häälkäsku
 2. Häälega saate teha näiteks järgmist.

 3. Eesmärk Häälkäsk

  Kontaktile helistamine

  "Call contact name"

  (kus "kontakti nimi" on mõne teie kontaktiloendis oleva inimese nimi)

  Näide: "Call Lisa Miller"

  Kui sellel inimesel on teie telefonis kontaktikaardil ainult üks telefoninumber ja olete temaga hiljuti suhelnud, helistab telefon talle kohe. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, antakse teile valida, millisel numbril soovite helistada.

  Suvalisel telefoninumbril helistamine

  "Call phone number"

  (kus "telefoninumber" on mis tahes telefoninumber olenemata sellest, kas see on mõnele kontaktile määratud või mitte)

  Näide: "Call 4255550155"

  Viimati valitud numbri kordusvalimine

  "Redial"

  Tekstsõnumi saatmine

  "Text contact name"

  (kus "kontakti nimi" on mõne teie kontaktiloendis oleva inimese nimi)

  Näide: "Text Lisa Miller"

  Telefon loob sellele inimesele saadetava tekstsõnumi ja seejärel saategi soovitud sõnumi dikteerida. Kui olete sõnumi dikteerimisega lõpule jõudnud, võite selle saatmiseks lausuda "Send", sõnumisse lisateabe lisamiseks "Add more", sõnumi uuesti dikteerimiseks "Try again" või sõnumist loobumiseks "Cancel".

  Märkme tegemine

  "Note what you want to note"

  (kus "soovitud märkme sisu" on märkmesse kaasatav tekst)

  Näide: "Note Pick up bread on the way home"

  Teie märge salvestatakse ja avatakse OneNote'is. Seejärel saate märkme teksti vaadata ja redigeerida. Märkme esitamiseks puudutage nuppu Helimärge 

  Play Icon
  .

  Kõneposti helistamine

  "Call voicemail"

  Rakenduse avamine

  "Open app" or "Start app"

  (kus "rakendus" on mõne teie telefonis asuva poest alla laaditud rakenduse nimi, näiteks "Kalender", "Kaardid" või "Muusika")

  Näide: "Open Calendar"

  Veebist otsimine

  "Find search term" või "Search for search term"

  (kus "otsingusõna" on otsitav sisu)

  Näide: "Find pizza"

  Bing kuvab teie öeldule vastavad otsingutulemid, näiteks kaardi lähedalasuvate pitsarestoranidega.

 4. Kui olete dikteerimisega lõpule jõudnud, puudutage nuppu Mine või oodake mõni hetk.

Meilisõnumi dikteerimine

Kui teil on meilirakendus avatud, saate meilisõnumi tippimise asemel ka dikteerida.

 1. Puudutage rakenduste loendis oma meilikonto nime.

 2. Puudutage nuppu Uus

  Plus Icon
  ja seejärel sisestage adressaadi nimi reale Adressaat.

 3. Puudutage nuppu Teema, nuppu Speak

  Microphone Icon
  ja seejärel dikteerige teema.

 4. Puudutage sõnumi sisuosa, puudutage nuppu Speak

  Microphone Icon
  ja seejärel dikteerige sõnumi sisu.

 5. Puudutage nuppu Saada

  Send Email Icon
  .

Kõnefunktsiooni kasutamine telefonikõne ajal

Teatud häälkäskude kasutamiseks saate kõnefunktsiooni sisse lülitada ka poolelioleva telefonikõne ajal.

 • Kõnefunktsiooni käivitamiseks vajutage pikalt telefoni nuppu Otsi 

  Search Icon
  ja seejärel lausuge üks järgmistest häälkäskudest:

  • "Press number" (kus "number" on arv 0–9) ja vajutage siis numbriklaviatuuril soovitud numbrit, et kasutada kõneposti või automaatse kõnekeskuse menüüsüsteemi;
  • "Call name", kus "nimi" on teie kontaktiloendis oleva inimese nimi), et käimasolev kõne ootele jätta ja seejärel helistada kellelegi teisele.

Muud häälkäsud, mille saate sisse lülitada

Telefoni sätete kaudu saate sisse lülitada ka muud kõnefunktsiooni häälkäsud ja võimalused (sh sissetuleva kõne või tekstsõnumi helistaja ID teatamine). Samuti saate anda telefonile korralduse vastuvõetud tekstsõnum ette lugeda ning seejärel vastuse dikteerida ja saata.

 1. Hõlbustuse kõnefunktsiooni sisselülitamiseks valige Sätted 

  Settings Icon
  > Hõlbustus ja seejärel lülitage sisse Telefoni häälkäsklused
  Toggle On Icon
  . Sisse lülitatakse järgmised funktsioonid.

  • Telefonikõnede helistaja ID teatamine. Kui teile helistatakse, lausub telefon helistaja nime või telefoninumbri.
  • Kiirvalimine. Kiirvalimisnumbri määramiseks vajutage pikalt nuppu Otsi, lausuge "Save speed dial" ja täitke siis juhised. Pärast mõne kiirvalimisnumbri määramist saate neile numbritele helistamiseks kasutada häälkäsku "Call speed dial". Lausuge "Call speed dial number" (kus "number" on määratud kiirvalimisnumber).
  • Ümbersuunamise sisse- või väljalülitamine kõnefunktsiooni abil. Ümbersuunamise sisselülitamiseks lausuge "Turn call forwarding on" ja väljalülitamiseks "Turn call forwarding off".
 2. Kui soovite, et teie telefon kuulutaks välja ja loeks ette sissetulevad tekstsõnumid, valige Sätted 

  Settings Icon
  > Kõne. Seejärel valige ripploendist Loe saabunud tekstsõnumid ette, millal soovite teadaandeid kuulda: mitte kunagi, alati või ainult Bluetooth- ja/või juhtmega peakomplektide kasutamisel.

 3. Kui teie telefon teavitab teid sissetulevast tekstsõnumist, siis võite selle ettelugemiseks öelda "Read it" või eiramiseks "Ignore". Seejärel saate vastuse dikteerida ja saata.

Atribuudid

Artikli ID: 10645 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside