Mobiilside ja SIM-kaardi sätted

Funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätted võimaldavad teil hallata telefoni mobiilside sätted, sealhulgas mobiilandmesideühendust. Kui olete ühendusega rahul, pole teil tarvis midagi muuta. Kui teil on aga mobiilsideühendusega probleeme, võib abi olla ühe või mitme sätte muutmisest.

Mobiilside ja SIM-kaardi sätete avamiseks puudutage rakenduseloendis valikuid Sätted

Settings Icon
> Mobiilside ja SIM-kaart.

Säte Teeb järgmist

Aktiivne võrk

Kuvab telefonis kasutatava mobiilsidevõrgu nime.

Kahe SIM-kaardiga telefonis puudutage selle sätte valimiseks funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut 1. SIM-kaardi sätted või 2. SIM-kaardi sätted.

Andmeühendus

Lülitab mobiilandmesideühenduse sisse ja välja. Ühenduse väljalülitamiseks võib olla mitu põhjust, näiteks soovite vähendada andmekasutust, kui teil pole piiramatu andmesidepakett, või pikendada aku tööiga.

Kui ühendus on välja lülitatud, saate siiski teha ja vastu võtta telefonikõnesid ning saata ja vastu võtta tekstsõnumeid. Kuid te ei saa sirvida veebi, otsida võrgust, saada või saata meile ega vastu võtta rakenduste värskendusi, kui teie seade pole ühendatud Wi-Fi-võrguga. Kui mobiilandmesideühendus on välja lülitatud, ei saa te saata ega vastu võtta MMS-sõnumeid, ehk tekstsõnumeid, mis sisaldavad pilte või muid faile.

Piiratud Wi-Fi-ühendus

Määrab, kas telefon kasutab piiratud Wi-Fi-ühenduse puhul mobiilside andmeühendust, näiteks juhul, kui telefon on Wi-Fi-võrguga ühenduses, kuid ei pääse selle kaudu Internetti.

 • Mobiilse andmeside kasutus. Kui Wi-Fi-ühendus on piiratud, siis kasutab telefon mobiilsideandmete ühendust ja saate telefonis Interneti-põhiste toimingutega jätkata. See võib kasutada teie andmeplaani ja olla tasuline.
 • Mobiilsideandmete mittekasutamine. Piiratud Wi-Fi-ühenduse puhul ei kasutata teie mobiilsideandmete ühendust. Sel juhul ei saa te telefonis teha Interneti-põhiseid toiminguid.

Säte on saadaval vaid telefonides, milles töötab Windows Phone 8.0.10211.204 või uuem tarkvaraversioon.           

Kõnerändluse suvandid

Määrab, kas saate helistada ja sõnumeid saata siis, kui telefon on mobiilsideoperaatori võrgust väljaspool. Säte Ära kasuta rändlust aitab vältida mõningaid kõnerändluse tasusid. Kui säte on valitud, ei saa te helistada ega sõnumeid saata, kui telefon on rändluspiirkonnas, kuid saate siiski kõnesid ja tekstsõnumeid vastu võtta. Vaadake oma telefonipaketist üksikasju selle kohta, kuidas ja millal võivad rakenduda lisatasud.

Kui lubate rändluse, saate helistada ja saata tekstsõnumeid väljaspool mobiilioperaatori võrku. Olenevalt telefonipaketist võivad nendele kõnedele ja tekstsõnumitele rakenduda lisatasud. Saate valida, millist tüüpi rändluse soovite lubada: Riigisisene või Riigisisene + rahvusvaheline.

Andmeühenduse jaoks kasutatav SIM-kaart

Säte määrab, millist SIM-kaarti kasutatakse mobiilandmesideühenduse jaoks. Saate valida SIM-kaardi, mida soovite kasutada mobiilsideandmete jaoks, et hallata andmekulusid. Näiteks võite ühe SIM-kaardi asemel valida teise, kuna selle andmeühendus maksab vähem.

Säte on saadaval ainult kahe SIM-kaardi pesaga telefonides, mille operatsioonisüsteem on Windows Phone 8.1.

Andmerändluse suvandid

Säte määrab, kas teie andmeühendus jääb aktiivseks ka juhul, kui telefon on mobiilioperaatori levialast väljaspool. Säte Ära kasuta rändlust aitab vältida andmerändluse tasusid.

Kui lubate rändluse, saate kasutada mobiilsideandmeid, kui telefon on rändluspiirkonnas. Olenevalt telefonipaketist võib tasu rändlusega kasutatud andmete eest olla suurem. Mõni mobiilioperaator võimaldab teil valida, millist tüüpi rändluse soovite lubada: Riigisisene või Riigisisene+ rahvusvaheline.

3G-ühendus

Määrab, kas teie telefon kasutab 3G- või 2G-mobiilsideühendust.

Kui sätteks on Sees

Toggle On Icon
, kasutab telefon saadavuse korral 3G-ühendust. Kui sätteks on Väljas
Toggle Off Icon
, kasutab telefon 2G-ühendust, mis on aeglasem mobiilsideühendus, kuid mis võib aidata teil veidi akut säästa.

Säte on saadaval ainult kahe SIM-kaardi pesaga telefonides, mille operatsioonisüsteem on Windows Phone 8.1.

Taustal töötava andmeside piiramine

Vähendab teatud tingimuste korral (nt rändluse ajal) taustal töötava andmeside mahtu. Paljusid rakendusi ja funktsioone värskendatakse regulaarselt, ilma et peaksite ise midagi tegema (nt meilirakendus võib iga paari minuti tagant kontrollida meiliserverit, et näha, kas teie sisendkaustas on uusi meilisõnumeid). Kõiki sel viisil kasutatavaid andmeid kutsutakse taustal töötavaks andmesideks ning see võib tekitada probleeme juhul, kui proovite mitte ületada oma andmemahu piirangut.

 • Taustal töötava andmeside piiramine Telefon piirab taustal töötava andmeside kasutust.
 • Taustal töötava andmeside piiramine rändluse ajal. Telefon piirab taustal töötava andmeside kasutust, kui teie telefon asub rändluspiirkonnas.

Kui lülitate sisse kummagi funktsiooni, ootab telefon tausttoimingute tegemiseks Wi-Fi-ühenduse loomist.

SIM-kaardi nimi

Tippige SIM-kaardi äratundmiseks talle sõbralik nimi.

Kahe SIM-kaardiga telefonide korral aitab see SIM-kaarte eristada, et teaksite, kumba SIM-kaarti kasutate mobiilside andmeühenduse jaoks ja kumba helistamise või tekstsõnumite jaoks. SIM-kaardi nimed kuvatakse telefonis eri kohtades (nt telefonipaanil, sõnumside paanil SIM-kaardi kontaktide jaoks ja mobiilside ja SIM-kaardi sätetes).

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted. Iga SIM-kaardi nimetamiseks kahe SIM-kaardiga telefonis puudutage valikut SIM-kaardi 1 sätted ja SIM-kaardi 2 sätted.

SIM-kaardi olek

Lülitab SIM-kaardi sisse- või välja. Kui see on sisse lülitatud

Toggle On Icon
, saate valimise korral telefoni SIM-kaarti kasutada helistamiseks, tekstsõnumite jaoks ja mobiilside jaoks. Kui valite sätte Väljas
Toggle Off Icon
, ei saa te selle SIM-kaardiga helistada, tekstsõnumeid ega mobiilsidet kasutada. Siiski võib selle väljalülitamine aidata teil vältida ootamatuid kulusid ja hoida kuludel silma peal. Wi-Fi võrgu olemasolul saate andmesideühenduse loomiseks seda kasutada.

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut 1. SIM-kaardi 1 sätted või 2. SIM-kaardi 2 sätted.

Säte on saadaval ainult kahe SIM-kaardi pesaga telefonides, mille operatsioonisüsteem on Windows Phone 8.1.

Režiimi valik

Määrab selle, millist mobiilsidevõrku teie telefon kasutab. Võrk, millega teie telefon saab ühenduse luua, oleneb teie telefoni mudelist ja mobiilioperaatorist.

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted.

Suurim ühenduskiirus

Määrab teie telefoni jaoks suurima kasutatava ühenduskiiruse. Kui valite suurima kiiruse, kasutab telefon saadavuse korral seda mobiilsideühendust. Kuid kui teie piirkonna kiirema võrgu jaoks on olemas nõrgem signaalitugevus, võib selle otsimine või ühenduses püsimise proovimine kulutada täiendavat akutoidet.

Kui valite väiksema ühenduskiiruse, saab telefon luua ühenduse aeglasema mobiilsidevõrguga, mille võib olla tugevam signaal. See säästab ka akut.

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted.

Võrgu tüüp

Määrab, selle, kuidas telefon proovib ühendust luua, kui teie koduvõrk pole saadaval.

 • Automaatne. Vaikesäte. Teie telefon proovib ühendust luua parima mobiilsidevõrguga. Kui teie koduvõrk pole saadaval, püüab telefon luua ühenduse muu saadaoleva võrguga.
 • Ainult koduvõrk. Teie telefon loob ühenduse ainult teie koduse mobiilsidevõrguga. See hoiab ära rändluse, kui teie koduvõrk pole saadaval.

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted.

Võrgu valimine

Saate vaadata saadaolevate võrkude loendit praeguses piirkonnas ja proovida ühega neist ühendust luua. Vaikesäte on Automaatne.

Kui lülitate telefoni sisse ja näete teadet selle kohta, et valitud võrk ei ole saadaval, siis saate siin muu võrgu valida.

Selle sätte valimiseks puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted.

Interneti pääsupunkti lisamine

Interneti pääsupunkti nimi on aadress, mida telefon Interneti-ühenduse loomiseks kasutab. Vaikimisi määratakse telefoni häälestamisel Interneti pääsupunkti nimi automaatselt.

Kui mobiilside andmeühendus ei tööta, proovige sisestada uus Interneti pääsupunkti nimi asukohast ja mobiilioperaatorist lähtuvalt. Kui saate luua telefonis ühenduse Wi-Fi-võrguga või olete arvuti lähedal, proovige veebist otsida teavet oma mobiilioperaatori Interneti APN-sätete kohta.

Interneti pääsupunkti nime lisamine

Sisestage aadress kasti APN. Muud sätted on valikulised ja olenevad mobiilioperaatorist.

 1. Puudutage mobiilside ja SIM-kaardi sätetes suvandeid SIM-kaardi sätted > Lisa Interneti pääsupunkti nimi.

  Kui teie telefonis on kaks SIM-kaarti, puudutage mobiilside ja SIM-kaardi sätetes suvandit 1. SIM-kaardi sätted või 2. SIM-kaardi sätted olenevalt sellest, millist SIM-kaarti kasutate mobiilsideandmete ühenduse jaoks.

 2. Tehke mõnda järgmistest.

  • Puudutage valikut APN ja tippige väljale kasutatava APN-i aadress.
  • Puudutage valikut Kasutajanimi ja seejärel tippige väljale mobiilikonto kasutajanimi.
  • Puudutage valikut Parool ja seejärel tippige väljale mobiilikonto parool.
  • Puudutage valikut Autentimise tüübi ja seejärel puudutage mobiilikontol kasutatavat autentimismeetodit.
  • Puudutage valikut Puhverserver (URL) ja seejärel tippige oma mobiilikonto puhverserveri aadress.
  • Puudutage valikut Puhverserveri port ja seejärel tippige pordinumber.
  • Puudutage valikut IP tüüp ja seejärel valige kasutatava IP-aadressi tüüp.
 3. Puudutage käsku Salvesta

  Save Icon
  .

MMS-i pääsupunkti lisamine

MMS-i pääsupunkti nimi (APN) on aadress, mida telefon kasutab MMS-sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Telefoni häälestamisel määratakse MMS-i pääsupunkti nimi samuti automaatselt.

Kui te ei saa MMS-sõnumeid saata ega vastu võtta, sisestage uus MMS-i pääsupunkti nimi olenevalt teie asukohast ja mobiilioperaatorist. Kui teil on telefon või arvuti käepärast, proovige leida veebist mobiilioperaatori Interneti pääsupunkti sätteid.

MMS-i pääsupunkti nime lisamine

Sisestage aadress väljadele Pääsupunkti nimi ja MMSC (URL). Muud sätted on valikulised ja olenevad mobiilioperaatorist.

 1. Puudutage funktsiooni Mobiilside ja SIM-kaardi sätetes valikut SIM-kaardi sätted > Lisa MMS-i pääsupunkt.

  Kui teie telefonis on kaks SIM-kaarti, puudutage mobiilside ja SIM-kaardi sätetes suvandit 1. SIM-kaardi sätted või 2. SIM-kaardi sätted olenevalt sellest, millist SIM-kaarti kasutate mobiilsideandmete ühenduse jaoks.

 2. Tehke mõnda järgmistest.

  • Puudutage valikut APN ja tippige väljale kasutatava MMS-i pääsupunkti aadress.
  • Puudutage valikut Kasutajanimi ja seejärel tippige väljale mobiilikonto kasutajanimi.
  • Puudutage valikut Parool ja seejärel tippige väljale mobiilikonto parool.
  • Puudutage valikut Autentimise tüübi ja seejärel puudutage mobiilikontol kasutatavat autentimismeetodit.
  • Puudutage valikut WAP-i lüüs (URL) ja seejärel valige kasutatava WAP-i lüüsi aadressi tüüp.
  • Puudutage valikut WAP-i lüüsi port ja seejärel tippige WAP-i lüüsi pordi number.
  • Puudutage valikut MMSC (URL) ja seejärel sisestage oma mobiilioperaatori MMS-i keskuse (MMSC) aadress koos eesliitega http://.
  • Puudutage suvandit MMSC port ja sisestage MMSC pordi number.
  • Puudutage valikut MMS-i maksimummaht ja sisestage saadetavate MMS-ide maksimummaht (kilobaitides).
  • Puudutage valikut IP tüüp ja seejärel valige kasutatava IP-aadressi tüüp.
 3. Puudutage käsku Salvesta

  Save Icon
  .

  

Atribuudid

Artikli ID: 10652 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)