Ohutuse tagamine

Soovitame teil enne selle seadme kasutamist kindlasti läbi lugeda siin kasutusjuhendis leiduvad juhised.

SEADME VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

restricted areas

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

road safety

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

interference

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

qualified service

Toodet võib kokku panna ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

batteries and chargers

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Selle seadmega võivad ühilduda ka USB-liidesesse ühendatavad muude tootjate laadijad, mis vastavad kohalduvatele USB-nõuetele. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

keep dry

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD

glass parts

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

hearing

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

Atribuudid

Artikli ID: 10698 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside