Mobiilside ja SIM-kaardi sätted Windows 10 Mobile'is

Funktsiooni Mobiilside ja SIM sätted võimaldavad teil hallata telefoni mobiilside sätted, sealhulgas mobiilandmesideühendust. Kui olete ühendusega rahul, pole teil tarvis midagi muuta. Kui teil on mobiilsideühendusega probleeme, võib abi olla ühe või mitme alljärgneva sätte muutmisest.

Funktsiooni Mobiilside ja SIM sätete avamiseks nipsake avakuval , kõigi rakenduste loendisse ja seejärel valige Sätted  > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilside ja SIM.

Säte Teeb järgmist

Andmeühendus

Lülitab mobiilandmesideühenduse sisse ja välja. Ühenduse väljalülitamiseks võib olla mitu põhjust, näiteks soovite vähendada andmekasutust, kui teil pole piiramatu andmesidepakett, või pikendada aku tööiga.

Kui ühendus on välja lülitatud, saate siiski teha ja vastu võtta telefonikõnesid ning saata ja vastu võtta tekstsõnumeid. Kuid te ei saa sirvida veebi, otsida võrgust, saada või saata meile ega vastu võtta rakenduste värskendusi, kui teie seade pole ühendatud Wi-Fi-võrguga.

Teine võimalus mobiilandmesideühenduse sisse või välja lülitamiseks: nipsake ekraani ülaosast alla, seejärel valige Laienda > Mobiilsideandmed.

Mobiilsideühenduse nimi

Kuvab kasutatava mobiilsideühenduse nime. Mobiilsideühenduse sätete muutmiseks valige mobiilsideühenduse nime all suvand SIM-kaardi sätted.

Kasuta seda SIM-kaarti mobiilsideandmete jaoks

Säte määrab, millist SIM-kaarti kasutatakse mobiilandmesideühenduse jaoks. Saate valida SIM-kaardi, mida soovite kasutada mobiilsideandmete jaoks, et hallata andmekulusid. Näiteks võite ühe SIM-kaardi asemel valida teise, kuna selle andmeühendus maksab vähem. See säte ilmub vaid kahe SIM-kaardiga Windowsi telefonides.

Andmerändluse suvandid

Määrab, kas mobiilside andmeühendus jääb aktiivseks ka juhul, kui telefon on mobiilioperaatori rändluspiirkonnast väljas. Säte Ära kasuta rändlust aitab vältida andmerändluse tasusid.

Kui lubate rändluse, saate kasutada mobiilsideandmeid, kui telefon on rändluspiirkonnas. Olenevalt telefonipaketist võib tasu rändlusega kasutatud andmete eest olla suurem. Mõni mobiilioperaator võimaldab teil valida, millist tüüpi rändluse soovite lubada: Riigisisene või Riigisisene + rahvusvaheline.

Kahe SIM-kaardiga telefonis saate määrata rändluse suvandid iga SIM-kaardi jaoks.

Kõnerändluse suvandid

Määrab, kas saate helistada ja sõnumeid saata siis, kui telefon on mobiilsideoperaatori võrgust väljaspool. Säte Ära kasuta rändlust aitab vältida mõningaid kõnerändluse tasusid. Kui säte on valitud, ei saa te helistada ega sõnumeid saata, kui telefon on rändluspiirkonnas, kuid saate siiski kõnesid ja tekstsõnumeid vastu võtta. Vaadake oma telefonipaketist üksikasju selle kohta, kuidas ja millal võivad rakenduda lisatasud.

Kui lubate rändluse, saate helistada ja saata tekstsõnumeid väljaspool mobiilioperaatori võrku. Olenevalt telefonipaketist võivad nendele kõnedele ja tekstsõnumitele rakenduda lisatasud. Mõni mobiilsideoperaator võimaldab teil valida, millist tüüpi andmerändlust soovite lubada – Riigisisene või Riigisisene + rahvusvaheline rändlus.

Telefoninumber

Kuvab teie telefoninumbri.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

SIM-kaardi nimi

Sisestage oma SIM-kaardi jaoks nimi, mille kergesti ära tunnete.

Kahe SIM-kaardiga telefonides aitab see nimi SIM-kaarte eristada, et teaksite, millist SIM-kaarti kasutate mobiilandmesideühenduse jaoks ning millist helistamiseks või tekstsõnumite saatmiseks. SIM-kaardi nimed kuvatakse telefonis mitmes kohtas (nt telefonipaanil, sõnumside paanil SIM-kaardi kontaktide jaoks ning mobiilside ja SIM-kaardi sätetes).

SIM-kaardi nime muutmiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > SIM-kaardi nimi, sisestage uus nimi ning valige seejärel Salvesta. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige kummagi kaardi nime muutmiseks SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

Suurim ühenduse kiirus

Määrab suurima ühenduse kiiruse, mida teie telefon kasutada saab. Kui valite suurima kiiruse, kasutab telefon suurimat mobiilsideühenduse kiirust, mis praeguses alas saadaval on. Kui signaalitugevus on nõrk, võib kiirema ühenduse otsimine või ühenduse säilitamine akut koormata.

Kui valite aeglasema ühenduse kiiruse, saab teie telefon ühenduse luua aeglasema mobiilsidevõrguga, mille levi on parem. See säästab ka akut.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Suurim ühenduskiirus. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted > Suurim ühenduskiirus.

Võrgu valimine

Saate vaadata saadaolevate võrkude loendit praeguses piirkonnas ja proovida ühega neist ühendust luua. Vaikesäte on Automaatne.

Kui lülitate telefoni sisse ja näete teadet, et valitud võrk pole saadaval, saate valida käsu Otsi võrke ja seejärel valida muu mobiilsidevõrgu.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

Aktiivne võrk

Kuvab selle mobiilsidevõrgu nime, mida kasutate.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

Värskenda sätted

Hangib mobiilioperaatorilt uusimad mobiilsidevõrgu sätted, kui teie mobiilioperaator seda toetab. Uusimad sätted aitavad mobiilsideühendusel korralikult toimida.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Värskenda sätted. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted > Värskenda sätted.

IMS-i registreerimine

Kui see on sisse lülitatud, saate helistada, teha videokõnesid või saata tekstsõnumeid 4G LTE mobiilandmesideühenduse kaudu. Selle sätte ja IMS-i teenuste saadavus sõltub teie mobiilioperaatorist ja konkreetsest seadmest.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > IMS-i registreerimine.

IMS-i rändluse suvandid

Määrab, kas saate helistada, teha videokõnesid või saata tekstsõnumeid 4G LTE mobiilandmesideühenduse kaudu, kui telefon on rändluspiirkonnas mobiilioperaatori võrgust väljaspool. Säte Ära kasuta rändlust aitab vältida rändlustasusid.

Kui lubate IMS-i rändlusteenuse, saate helistada, teha videokõnesid ja saata tekstsõnumeid 4G LTE mobiilandmesideühenduse kaudu, kui telefon on rändluspiirkonnas. Olenevalt telefonipaketist võib tasu rändlusega kasutatud andmete eest olla suurem.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > IMS-i rändluse suvandid.

Helistamiseelistus

Määrab, millist ühendust – mobiilside või Wi-Fi – eelistatakse helistamisel ja telefonikõnede vastuvõtmisel. Kui valite Ainult Wi-Fi, saate helistada ja kõnesid vastu võtta ainult siis, kui seade on Wi-Fi-võrguga ühendatud. Kui soovite teha midagi sellist, milleks on vaja Interneti-ühendust (nt veebi sirvida või meili kasutada) ja kui selle sätte jaoks on valitud väärtus Ainult Wi‑Fi, peate looma Wi-Fi-ühenduse.

Wi-Fi-ühenduse kaudu helistamise väljalülitamiseks valige Wi-Fi calling off (Lülita Wi-Fi-ühenduse kaudu helistamine välja).

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Helistamiseelistus.

Helistamiseelistus rändluse ajal

Määrab, millist ühendust – mobiilside või Wi-Fi – eelistatakse helistamisel ja telefonikõnede vastuvõtmisel rändlusrežiimis. Kui valite Ainult Wi-Fi, saate helistada ja kõnesid vastu võtta ainult siis, kui seade on Wi-Fi-võrguga ühendatud. Kui soovite teha midagi sellist, milleks on vaja Interneti-ühendust (nt veebi sirvida või meili kasutada) ja kui selle sätte jaoks on valitud väärtus Ainult Wi‑Fi, peate looma Wi-Fi-ühenduse.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Helistamiseelistus rändluse ajal.

Hädaabiaadress

Valige see säte, et avada oma mobiilioperaatori veebisait ja sisestada oma hädaabiaadress. Selleks peate olema mobiilioperaatori veebisaidil oma mobiilikontole sisse logitud.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Hädaabiaadress.

Lisa Interneti pääsupunkt

Interneti pääsupunkti nimi (APN) on aadress, mida telefon kasutab Internetiga ühenduse loomiseks, kui kasutate mobiilside andmeühendust. Tavalisel määratakse Interneti pääsupunkti nimi automaatselt.

Kui mobiilandmesideühendus ei tööta, sisestage uus Interneti pääsupunkti nimi. Näiteks võib olla vajalik uue Interneti pääsupunkti nime sisestamine, kui saate helistada ja saata tekstsõnumeid, kuid ei saa sirvida telefonis veebilehti. Interneti pääsupunkti sätted, mida peate sisestama, olenevad teie asukohast ja mobiilioperaatorist. Kui loote telefonis Wi‑Fi-võrguga ühenduse või teil on arvuti käepärast, proovige leida veebist mobiilioperaatori Interneti pääsupunkti sätteid.

Interneti pääsupunkti nime lisamine.

 1. Valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Lisa Interneti pääsupunkti nimi. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

 2. Tehke mõnda järgmistest.

  • Tippige väljale Profiili nimi APN-i profiili nimi.

  • Tippige väljale APN kasutatava APN-i aadress.

  • Tippige väljale Kasutajanimi mobiilikonto kasutajanimi.

  • Tippige väljale Parool mobiilikonto parool.

  • Valige Sisselogimisteabe tüüp ja valige kasutatav autentimismeetod.

  • Valige IP tüüp ja seejärel kasutatava IP-aadressi tüüp.

  • Märkige ruut Kasuta LTE jaoks minu mobiilioperaatori pääsupunkti asemel seda pääsupunkti, kui soovite oma LTE mobiilandmesideühenduse jaoks kasutada oma mobiilioperaatori pääsupunkti asemel seda pääsupunkti. See asendab teie mobiilioperaatori pääsupunkti. Kui märgite selle ruudu, ent pääsupunkti sätted pole õiged, ei saa te 4G LTE mobiilandmesideühendust luua.

  • Sisestage väljale Puhverserver puhverserveri aadress, mida soovite kasutada.

  • Sisestage väljale Puhverserveri port puhverserveri pordinumber.

 3. Märkige ruut Rakenda see profiil, kui soovite, et APN-i profiil aktiveeritaks kohe pärast selle salvestamist.

 4. Valige Salvesta > OK.

 5. Tagasi minemiseks ja olemasolevate APN-i profiilide loendi vaatamiseks valige nupp Tagasi ja vaadake jaotist Interneti pääsupunkt.

Lisa MMS-i pääsupunkti nimi

MMS-i pääsupunkti nimi (APN) on aadress, mida telefon kasutab MMS-sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. MMS-i pääsupunkti nimi määratakse automaatselt teie telefoni esmakordsel seadistamisel.

Kui te ei saa MMS-sõnumeid saata ega vastu võtta, sisestage uus MMS-i pääsupunkti nimi olenevalt teie asukohast ja mobiilioperaatorist. Kui teil on telefon või arvuti käepärast, proovige leida veebist mobiilioperaatori Interneti pääsupunkti sätteid.

MMS-i pääsupunkti nime lisamiseks tehke järgmist. Sisestage aadress väljale MMSC (URL). Muud sätted on valikulised ja olenevad mobiilioperaatorist.

 1. Valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted > Lisa MMS-i pääsupunkti nimi. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM 1 sätted või SIM 2 sätted.

 2. Tehke mõnda järgmistest.

  • Tippige väljale Profiili nimi MMS-i pääsupunkti profiili nimi.

  • Tippige väljale APN kasutatava MMS-i pääsupunkti aadress.

  • Tippige väljale Kasutajanimi mobiilikonto kasutajanimi.

  • Tippige väljale Parool mobiilikonto parool.

  • Valige Sisselogimisteabe tüüp ja valige kasutatav autentimismeetod.

  • Valige IP tüüp ja seejärel kasutatava IP-aadressi tüüp.

  • Sisestage väljale Puhverserver puhverserveri aadress, mida soovite kasutada.

  • Sisestage väljale Puhverserveri port puhverserveri pordinumber.

  • Sisestage väljale MMSC (URL) mobiilioperaatori MMS-i keskuse (MMSC) aadress, mille alguses on http://.

  • Sisestage väljale MMSC port MMSC pordi number.

  • Sisestage väljale MMS-i maksimumsuurus (kB) MMS-sõnumi maksimaalne suurus (kB), mida saate saata.

 3. Märkige ruut Rakenda see profiil, kui soovite, et MMS-i pääsupunkti profiil aktiveeritaks kohe pärast selle salvestamist.

 4. Valige Salvesta > OK.

 5. Tagasi minemiseks ja olemasolevate MMS-i pääsupunkti profiilide loendi vaatamiseks valige nupp Tagasi ja vaadake jaotist MMS-i pääsupunkt.


Kasuta SIM-kaardi PIN-koodi

Määrab, kas soovite kasutada telefonis SIM-kaardi PIN-koodi, et teised inimesed ei saaks mobiilandmesideühendust kasutada, kui neil puudub selleks õigus. Pärast SIM-kaardi PIN-koodi määramist palutakse teil telefoni käivitamisel sisestada SIM-kaardi PIN-kood.

Esimesel korral, kui teilt küsitakse SIM-kaardi PIN-koodi, sisestage SIM-kaardi vaikimisi PIN-kood. Kui te SIM-kaardi vaike-PIN-koodi ei tea, minge mobiilioperaatori veebisaidile ja vaadake, kas see on seal kirjas. Telefoni lukustamiseks SIM-kaardi PIN-koodiga peate telefoni taaskäivitama.

Kui olete SIM-kaardi PIN-koodi juba häälestanud, sisestage see küsimisel ja valige siis OK.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted ja otsige jaotises Turvalisus üles käsk Kasuta SIM-kaardi PIN-koodi. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted > Kasuta SIM-kaardi PIN-koodi.

Muuda SIM-kaardi PIN-koodi

Kuvatakse, kui kasutate SIM-kaardi PIN-koodi. SIM-kaardi PIN-koodi muutmiseks valige käsk Muuda SIM-kaardi PIN-koodi, sisestage praegune SIM-kaardi PIN-kood väljale SIM-kaardi PIN-kood, sisestage uus SIM-kaardi PIN-kood väljale Uus SIM-kaardi PIN-kood, sisestage sama uus kood väljale Kinnita uut SIM-kaardi PIN-koodi ja valige seejärel käsk OK.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted ja otsige jaotises Turvalisus üles käsk Muuda SIM-kaardi PIN-koodi. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted > Muuda SIM-kaardi PIN-koodi.

Eemalda SIM-kaardi PIN-kood

Kuvatakse, kui kasutate SIM-kaardi PIN-koodi. Kui otsustate, et ei soovi enam SIM-kaardi PIN-koodi kasutada, valige Eemaldada SIM-kaardi PIN-koodi, sisestage praegune SIM-kaardi PIN-kood ja valige seejärel OK.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted ja otsige jaotises Turvalisus üles käsk Eemalda SIM-kaardi PIN-kood. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted > Eemalda SIM-kaardi PIN-kood.

Tühista SIM-kaardi PIN-koodi blokeering

See kuvatakse, kui kasutate SIM-kaardi PIN-koodi ja vale PIN-kood on sisestatud kolm korda. Kui see juhtub, siis SIM-kaardi PIN-kood blokeeritakse ja seda ei saa kasutada, kuni blokeeringu tühistate. Blokeeringu tühistamiseks võtke kõigepealt ühendust mobiilioperaatoriga, et saada PIN-koodi vabastusvõti (PUK-kood). Seejärel valige käsk Tühista SIM-kaardi PIN-koodi blokeering ja sisestage PUK-kood. Kui sisestate vale PUK-koodi liiga palju kordi, blokeeritakse SIM-kaart jäädavalt ja teil tuleb mobiilioperaatorilt hankida uus SIM-kaart.

Selle sätte valimiseks valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi sätted ja otsige jaotises Turvalisus üles käsk Tühista SIM-kaardi PIN-koodi blokeering. Kahe SIM-kaardiga telefonis valige funktsiooni Mobiilside ja SIM sätetes SIM-kaardi 1 sätted või SIM-kaardi 2 sätted (olenevalt SIM-kaardist, mille blokeeringu soovite tühistada) > Tühista SIM-kaardi PIN-koodi blokeering.

Atribuudid

Artikli ID: 10744 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside