Telefoni taaskäivitamine

Kui teie telefon lakkab töötamast või ootuspäraselt reageerimast, aitab taaskäivitamine probleemi lahendada.

Taaskäivitamiseks vajutage pikalt nuppu Toide, kuni ekraanil ilmub teade Väljalülitamiseks libistage alla, seejärel nipsake alla. (Teate ilmumiseks kulub tavaliselt umbes 3 sekundit.) Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Toide.

Kui see ei tööta, vajutage pikalt korraga nuppe Vaiksemaks ja Toide, kuni telefon vibreerib (umbes 10–15 sekundit), seejärel vabastage nupud. Telefon taaskäivitub automaatselt.


Kui teie telefonil on vahetatav aku (see on sageli telefoni tagapaneeli all), saate telefoni taaskäivitamiseks aku eemaldada ja uuesti sisestada ning seejärel vajutada telefoni sisselülitamiseks nuppu Toide. Kuupäev ja kellaaeg võib pärast sellist taaskäivitamist olla vale, ent selle parandamiseks nipsake avakuval loendile Kõik rakendused ning valige siis Sätted

Sätete ikoon
> Kellaaeg ja keel
Kellaaja ja keele ikoon
> Kuupäev ja kellaaeg.

Kui telefoni taaskäivitamine ei lahenda probleemi, proovige telefon lähtestada.

Atribuudid

Artikli ID: 10769 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside