Luubi kasutamine kuval olevate üksuste vaatamiseks

Windows 10

Luup ehk suurendi on kasulik tööriist, mis suurendab kogu ekraani või osa sellest, et näeksite sõnu ja pilte paremini. Luubi sätteid muutes saate seda tööriista kasutada enda jaoks sobivaimal viisil.

Suurendi avamine

Luubi avamiseks klaviatuuri kaudu vajutage Windowsi logoga klahvi  ja klahvi + (plussmärk). Tööriista avamiseks puutefunktsioonide või hiire abil valige avakuval järjest Sätted > Hõlbustus > Luup ja seejärel nihutage suurendi sisselülitamiseks sätte Luup liugurit.

Luup avaneb täisekraanvaates, kui te pole sätteid muutnud.

Suurendi sulgemine

Luubist ehk suurendist väljumiseks vajutage Windowsi logoga klahvi  + paoklahvi (Esc) või valige luubiikoon   ja seejärel valige luubi tööriistaribal nupp Sule.

Suurendi vaadete muutmine

Hiirega saate kasutada suurendit kolmes vaates: täisekraan, läätserežiim ja dokitud. Proovige neid kõiki, et selgitada välja oma eelistus.

Täisekraanvaates suurendatakse tervet ekraani. Arvatavasti ei näe te korraga kogu ekraan, kui see on suurendatud, aga ekraanil hiirega liikudes näete kõike. Puuteekraani korral kuvab suurendi ekraani servades valge äärise. Ekraanil liikumiseks lohistage sõrme või hiirt ääriste peal.

Läätsevaates meenutab ekraanil liikumine suurendusklaasi liigutamist.

Dokitud vaade töötab töölaual. Selles vaates on suurendi dokitud osale teie ekraanist. Ekraanil liikudes suurendatakse osa ekraanist dokkimisalal, samal ajal kui põhiosa ekraanist ei muutu.

Suurendi kohandamine

Vaate suurendamiseks või vähendamiseks saate kasutada suurendi suuminuppe (

Zoom in button
 ja
Zoom out button
). Samuti võite vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutada vastavalt Windowsi logoga klahvi  ja klahvi + (plussmärk) või Windowsi logoga klahvi  ja klahvi – (miinusmärk).

 1. Suurendustaseme, värvi või fookuse muutmiseks avage suurendi suvandid. Selleks klõpsake nuppu
  Magnifier options button
  .
 2. Suurendi avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi  ja klahvi + (plussmärk).
 3. Valige töölaual suurendusklaasiikoon  ja seejärel nupp Suvandid
  Magnifier options button
  .
 4. Tehke mõnda järgmistest.
  • Kasutage suumisammu valimiseks liugurit. Siin valitud protsent on samm, mille võrra suurendi ehk luup suurendab kuva nupu Suurenda
   Zoom in button
   vajutamisel.
  • Ekraanivärvide pööramiseks valige käsk Lülita värvide ümberpööramine sisse. Mõnikord võivad pööratud värvid muuta teksti lugemise hõlpsamaks.
  • Valige märkeruut selle järgi, millele suurendi peaks keskenduma. Suurendi saab järgida hiirt, sisestuspunkti või klaviatuuri.

Suurendi kasutamine puuteekraaniga

Suurendit saate puuteekraanil kasutada mitmesugusteks toiminguteks.

 • Nurki koputades saate ekraani suurendada ja vähendada.
 • Ääriseid lohistades saate ekraanil ringi liikuda.
 • Kahe sõrmega ekraani vastasnurki puudutades näete, kus parajasti ekraanil asute.
 • Sulgege suurendi, puudutades nuppu Sule.

Windows 8.1

Suurendi ehk luup on kasulik tööriist, mis suurendab kogu ekraani või osa sellest, et näeksite sõnu ja pilte paremini. Luubi sätteid muutes saate seda kasutada enda jaoks sobivaimal viisil.

Luubi kasutamine

Luubi avamine ja sulgemine käib kiiresti. Sel viisil saate seda vajaduse korral alati mugavalt kasutada ja muul ajal ei jää see ette.

Luubi ehk suurendi avamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi  ja klahvi "+" (plussmärk).

 2. Luup avaneb täisekraanvaates, kui te pole sätteid muutnud.

Luubi ehk suurendi avamine puutefunktsiooni või hiire abil

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, puudutage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Puudutage või klõpsake nuppu Hõlbustus, puudutage või klõpsake nuppu Luup ja lükake jaotises Luup olevat liugurit, et see sisse lülitada.

 3. Luup avaneb täisekraanvaates, kui te pole sätteid muutnud.

Luubi ehk suurendi sulgemine

Kui soovite luubi kiiresti sulgeda, vajutage Windowsi logoga klahvi  ja paoklahvi (Esc). Teine võimalus on puudutada või klõpsata suurendusklaasiikooni ja seejärel puudutada või klõpsata luubi tööriistaribal nuppu Sule.

Luubivaadete muutmine

Kui kasutate hiirt, saate luupi sõltuvalt tööstiilist (täisekraan, luup või dokitud) kasutada mitmel viisil. Proovige neid kõiki, et selgitada välja oma eelistus.

 • Täisekraan. Selles vaates on kogu kuva suurendatud. Arvatavasti ei näe te korraga kogu kuva, kui see on suurendatud, ent ekraanil liikudes näete siiski kõike. Puuteekraani korral kuvab luup kuva servades valget äärist. Ekraanil liikumiseks lohistage sõrme või hiirt ääriste peal.
 • Luup. Selles vaates meenutab ekraanil liikumine suurendusklaasi liigutamist.
 • Dokitud. Dokitud vaade töötab Windowsi töölaual. Selles vaates on luup dokitud osale teie kuvast. Ekraanil liikudes suurendatakse osa ekraanist dokkimisalal, samal ajal kui põhiosa ekraanist ei muutu.

Luubi kohandamine

Luubi töötamist saab muuta. Näiteks saate suumimisnuppude (

Zoom in button
 ja 
Zoom out button
) abil muuta seda, kui palju luup teie kuva suurendab. Kuva saab kiiresti suurendada ja vähendada ka klahvikombinatsioonide Windows  + plussmärk (+) ja Windows  + miinusmärk (–) abil. Samuti võite suurendi sätete muutmiseks klõpsata suvandite nuppu
Magnifier options button
.

 1. Nipsake ekraani paremast servast keskkoha poole ja puudutage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage hiirekursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale sõna Luup ja siis puudutage või klõpsake nuppu Luup.

 3. Minge Windowsi töölauale ja klõpsake suurendusklaasiikooni .

 4. Klõpsake nuppu Suvandid

  Magnifier options button
  .

 5. Tehke mõnda järgmistest.

  • Kasutage suumisammu valimiseks liugurit. Siin valitud protsent on samm, mille võrra suurendi ehk luup suurendab kuva suurendusnupu

   Zoom in button
   vajutamisel.

  • Kuva värvide pööramiseks märkige ruut Lülita värvide ümberpööramine sisse. Mõnikord on pööratud värvide korral teksti lugemine hõlpsam.

  • Valige märkeruut vastavalt sellele, millele luup peaks keskenduma. Suurendi saab järgida hiirt, sisestuspunkti või klaviatuuri.

Luubi kasutamine puutefunktsiooni abil

Luupi saate puutefunktsioonide abil kasutada mitmesugusteks toiminguteks.

 • Nurki koputades saate kuva suurendada ja vähendada.

 • Ääriseid lohistades saate kuval ringi liikuda.

 • Nupu "X" koputamisel saate luubi sulgeda.

 • Kahe sõrmega ekraani vastasnurki puudutades näete, kus parajasti ekraanil asute.

Windows 7

Suurendi ehk luup on hõlbustuskeskuse funktsioon, mis võimaldab kuva osaliselt suurendada. Luubi kiireks avamiseks klõpsake nuppu Start ja tippige siis Luup.

Muuta saate ka kuvaeraldusvõimet, mis võimaldab reguleerida arvuti ekraanile mahtuvate üksuste hulka, selgust ja suurust. Kuvaeraldusvõime reguleerimise kohta leiate lisateavet teemast Kuvaril parima kuva saamine.

Luubil on kolm režiimi.

 • Täisekraanrežiim. Täisekraanrežiimis suurendatakse tervet ekraani. Olenevalt teie ekraani suurusest ja valitud suurendustasemest ei pruugi te kogu ekraani korraga näha.

 • Luubirežiim. Luubirežiimis suurendatakse hiirekursorit vahetult ümbritsevat ala. Hiirekursori liigutamisel liigub sellega kaasa ka ekraanil kursorit ümbritsev suurendatud ala.

 • Dokitud režiim. Dokitud režiimis on suurendatud ainult osa kuvast. Ülejäänud osa teie töölauast jääb muutmata. Saate ise valida, millist osa kuvast tuleks suurendada.


Ekraanil kuvatavate üksuste suurendamine

 1. Avage luup ehk suurendi. Selleks klõpsake nuppu Start

  Nupu Start pilt
  ning valikuid Kõik programmid, Tarvikud, Hõlbustus ja Luup.

 2. Klõpsake menüüs Vaated režiimi, mida soovite kasutada.

 3. Viige kursor ekraanil kohta, mida soovite suuremalt vaadata.

 

Suurendatava ala valimine
Suurendustaseme muutmine
Suumisammu seadmine
Läätse suuruse määramine
Värvide ümberpööramise funktsiooni sisselülitamine
Luubi tööriistariba kuvamine


Atribuudid

Artikli ID: 11542 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside